Svět ruskýma očima 333

 

Erdogan posílá na Ukrajinu Krymské Tatary z Turecka

27. prosince 2015

Zatímco se na Ukrajině válčí, přivítal zachráněný Krym v tomto roce čtyři a půl milionu turistů. Avšak ne všem to vyhovuje. Uzurpátoři mezi Krymskými Tatary – Lenur Isljamov, Mustafa Džemilev a Refat Čubarov se pustili do organizování blokády Krymu. Jednou zadrží náklady ukrajinských zemědělců na hranici s Krymem (prý potravinová blokáda), podruhé jako debilové pod Chersonem zničí vysokonapěťové sloupy, aby odpojili nejen krymské, ale i své lidi od elektřiny.

Proto Rusko pohotově natáhlo elektrický kabel přes Kerčský průliv. Přihlouplí krymsko-tatarští extrémisté vyhrožují poloostrovu námořní blokádou a ještě tak zvanou síťovou. Prý znemožní Krymu internet a mobilní spojení. Samozřejmě že k tomu nemají schopnosti, ale škubat se nepřestávají. Erdogan, kterému není cizí spolupráce s nacistickými Šedými vlky, jim pomáhá. To jsou spojenci krymsko-tatarských radikálů.

Minulý týden byl u Erdogana v Turecku poslanec Nejvyšší rady Ukrajiny Džemilev. Dostal příslib zaplatit vytvoření batalionu z uprchlých Krymských Tatarů o počtu 560 osob v Chersonské oblasti. Avšak možnosti Ukrajiny jsou omezené. Jsou otázky kolem zařízení v místě dislokace, vybavení uniformami, vyzbrojení, stravy vojáků, atd. Problém je s vojenskou praxí, vzděláním a zdravotním zajištěním.

Současně jeden z iniciátorů pochybných blokád Krymu Islamov říká, že se nový útvar připravuje k akcím přímo na Krymu. Nejsou přesné informace kdo bude útvary tvořit. Jestliže se v této věci angažuje Turecko, může zde velet svým občanům z krymsko-tatarské diaspory. Mají jich statisíce. Je známo, že Krymští Tataři od Erdogana a pod jejich značkou i Šedí vlci pronikají přes Oděsu na Ukrajinu. Gubernátor Saakašvili jim vytváří veškeré podmínky. Oděsa je oblíbené nástupiště k akcím proti Krymu.

Jisté „Oděské krizové Media Centrum“ využil Isljamov k oznámení pirátského plánu „malými čluny útočit na lodě, které vezou zboží na Krym“. Je jasné, že tyto nesmysly nikoho neučiní šťastným, ale pro některé lidi je válka jediným smyslem života.

Převzato z Rusvesna.su

***

Návštěva N. Módího v Moskvě. Závěr

Andrej Volodin

29. prosince 2015

Vzhledem k tomu, že Rusko vstoupilo na globální scénu jako velká mocnost, jejíž hlas, postavení a akce jsou přijímány se vší vážností, nemělo poslední rusko-indické setkání jen dvoustranný charakter, ale dotklo se i světových záležitostí.

Aktivity Ruska v Sýrii přijali v Indii zpočátku obezřetně, ale poté se zájmem. Představitelé indického zahraničně-politického establishmentu dali počátkem října najevo zájem Indie účastnit se po válce rekonstrukce hospodářství v Sýrii. V Sýrii se nyní propojují zájmy aktivních účastníků politických procesů ve Východním Středomoří a Západní Asii, a to Íránu, Ruska, Číny a Indie. Bojovníci IS v Afghánistánu způsobují více aktuálním a naléhavým vzájemné ovlivňování těchto čtyř států.

V projektu mezinárodního přepravního koridoru (MPK) Sever-jih jsou hlavními účastníky  Indie, Írán a Rusko. vedle toho bylo letos rozhodnuto o vybudování čínsko-pákistánského ekonomického koridoru, který má propojit pákistánskou ekonomiku se západními provinciemi Číny. Indické elity jsou tím zneklidněny. Jeden z architektů současné indické zahraniční politiky, bývalý velvyslanec Indie v Rusku Kanwal Sibal, vítá přínos MPK pro Indii. Pro Rusko pak bude znamenat možnost zvýšení obchodu s Indií a upevnění vazeb s vlivnými skupinami indických podnikatelů, včetně nejvyšší vrstvy soukromého korporativního sektoru, který fakticky formuje politiku státu.

Velký indický kapitál se snaží nahrazovat dovoz – heslem je „Pracuj v Indii„. Ve věci dovozu ve sféře vojensko-technické spolupráce Ruska a Indie pokládá za významné urychlování záručních i pozáručních služeb. Dovoz ze Západu má jednu vadu, není ochota předávat Indii citlivé technologie.

Indický kapitál má zájem podnikat na východě Ruska. Předností indických podnikatelů je dodržování zákonů a ochota pracovat ve složitých podmínkách. Úspěšné společné projekty v Rusku otevřou Rusům indický trh, na jehož „soběstačnost“ si ruští podnikatelé často stěžují.

Indičtí podnikatelé si dělají naději, že zhoršení styků mezi Ruskem a Tureckem může liberalizovat objemný ruský trh i pro produkci malých a středních indických podniků, zejména textilních, ale i jiných podniků lehkého průmyslu. V nich je indická praxe delší a bohatší než turecká a indická rupie je lehčí než turecká lira, čímž je indické zboží na ruském trhu konkurenceschopnější.

Jedním z důležitých detailů konference mezi Ruskem a Indií 23. a 24. prosince byl případný nákup systémů PVO Triumf Indií. Jednání jsou však komplikovaná. Indie má snahu zabezpečit se proti případnému leteckému napadení. Část generality a vysokých důstojníků indické armády kritizuje ruské zbraně a vojenskou techniku jako „nedostatečně technologické“ a v tomto směru se obracejí k Západu, především k Americe. Ti, kteří takovým postojům oponují, se táží, v jakých regionálních válečných konfliktech byla po 2. světové válce americká vojenská technika kvalitnější než sovětská, respektive ruská. S ohledem na poslední události na Blízkém východě hovoří argumenty pro názor druhé skupiny, tj. oponentů.

Rozhodnutí o čínsko – pákistánském hospodářském koridoru znatelně sblížilo postoje  Indie, Íránu a Ruska při strategické spolupráci. Je potřebná pevná základna  v podobě soustavně se upevňujících a rozšiřujících zahraničních hospodářských vazeb. Není to nic nového, pracovalo se na tom například na ministerstvu zahraničního obchodu SSSR. Jejich účelem bylo minimalizovat používání světových rezervních měn. Později se uchytily modely liberální ekonomiky, přestal se používat bezhotovostní platební styk, který je dnes mezi subjekty hospodářských aktivit podporován. Asi nastala doba vzpomenout si na to, co bylo zapomenuto. Sníží se tak rizika inflace a stimuluje se dedolarizace světové ekonomiky.

Souhlas ohledně politického řešení syrské krize teoreticky otevírá cestu k vytvoření systému kolektivní bezpečnosti v nejméně klidné oblasti světa. Vyřešení „syrského hlavolamu“ a formování všeobecné závislosti států a národů na sobě na základě prostého a jasného principu nedělitelné  bezpečnosti umožňuje formovat konceptuální základy globálního systému kolektivní bezpečnosti, neboli Pax Universalis. K realizaci zejména tohoto strategického cíle bylo při setkání v Kremlu zaměřeno rozhodnutí o těsnější spolupráci „zemí – kontinentů“ – Indie, Číny a Ruska.

Podle Sibala je pro Indii a Rusko (podle autora článku i Čínu) nejdůležitějším úkolem realizace ve vzájemné spolupráci „pořadu rozvoje“ (development agenda), což značí zajistit energický hospodářský růst spojený s nejvyšší možnou zaměstnaností a spravedlivým rozložením  národního důchodu. Dá se říci, že rusko-indická jednání v Kremlu dala nový stimul vývoji této strategické spolupráce, takže návštěva Módího v Moskvě byla slibná.

Převzato z Fondsk.ru

***

„Čína nepotřebuje Dálný Východ“

Inna Novikova, generální ředitelka Pravdy

Valerij Grešnych, diplomat se zkušeností z Číny

31.12.2015

Složité období sovětsko – čínských vztahů

Počátkem šedesátých let se zhoršily vztahy mezi Sovětským svazem a Čínskou lidovou republikou. Nastala ostrá ideologická polemika. Příčinou byla urážka Pekingu tím, že se Sovětský svaz s Čínou nepodělil o atomové tajnosti. Tehdy Mao prohlásil: zůstaneme bez kalhot, ale bombu uděláme. A udělali.

Otcem čínské atomové bomby byl geniální fyzik a vynikající osobnost Čchien San-čchiang, vystudovaný v Šanghaji a poté ve třicátých letech v USA. Po válce byl se skupinou amerických specialistů vyslán do Evropy pátrat po německých jaderných a raketových odbornících. Ač nikdy nesloužil v armádě, dostal rychle hodnost podplukovníka. Po návratu do USA požádal o americké občanství. Jenomže právě v této době posedla USA vlna mccarthysmu a FBI ho začala sledovat, protože se ocitl na seznamu organizátorů komunistické buňky v Pasadeně. Nebyl komunista, ale raději se rychle vrátil domů. V Pekingu jej přijal sám Mao. Slíbil mu samostatný ústav, ujistil jej, že pro něj budou pracovat div že ne všechny podniky země. Za dva roky byla atomová bomba hotová, vyzkoušeli ji v roce 1964, a za další dva roky vypukla kulturní revoluce.

Čína byla nejprve k Sovětskému svazu přátelská, ale později se obě země rozhádaly a došlo až na ozbrojené střety. Spouštěčem nepřátelství byl tajný Chruščovův dokument z XX. sjezdu KSSS v roce 1956 s kritikou Stalinova kultu osobnosti. Tehdy došlo k rozkolu také v samotné KSSS a ten otřásl základy celého světového komunistického a dělnického hnutí.

Mao byl od počátku přesvědčen, že Chruščov je nevýznamný kariérista, kterého vyzdvihla Stalinova smrt a že by nyní by měl stát v čele komunistického hnutí on. V tom se Chruščov ještě začal smiřovat s Američany a navštěvovat je. Mao vedl nekončící dělostřeleckou přestřelku s Tchajwanem, podporovaným USA.

V roce 1959 Chruščov Maa i čínský lid urazil. Na oslavu desetiletí ČLR přijel po návštěvě USA. Ještě o rok dříve proběhla skandální „jednání u bazénu“ na sovětském velvyslanectví v Pekingu. Chruščov přišel na toto důležité jednání nedbale v černých šortkách a natáhl se. Zato se mu Mao pomstil v čínském duchu. Na noc jej pozval do vládní rezidence na břehu vodní nádrže, přičemž obsluha zapomněla pověsit nad lůžko gázovou ochranu a Chruščov byl do rána do krve poštípán komáry.

Přelomový byl rok 1959, kdy se mezi sovětskou delegací v Pekingu a čínskou stranou ve speciálně vypracovaném pracovním programu nenašel společný jazyk a sovětská delegace pod záminkou neodkladné záležitosti odletěla do Vladivostoku.

Kulturní revoluce v Číně

V době kulturní revoluce došlo k politickému rozkolu mezi dvěma nejvlivnějšími osobnostmi komunistického a dělnického hnutí a začala ideologická přestřelka. Nejaktivnější byla kulturní revoluce mezi léty 1966 a 1969. Různé skupiny v Číně mezi sebou bojovaly nejen automaty, ale i děly. Protože potíže dospěly za únosnou hranici, bylo potřeba najít velmi nebezpečného vnějšího nepřítele. Za něj byl označen Sovětský svaz.

Dne 2. března 1969 došlo k prvnímu skutečnému boji na ostrově Damanskij. Druhý velký střet byl 15. března, tehdy Rusko použilo obrněnou techniku a raketomety. Spor spočíval v tom, že od doby carského Ruska a Čínské říše jde hranice mezi oběma státy po čínském břehu řeky Ussuri. Na oblast Dálného Východu přicházejí pravidelně monzuny a řeka se do daleka rozlévá. Když neprší, řeka ustoupí a Damanskij se stává poloostrovem. A tu si Číňané představovali, že jim Damanskij patří.

Rusko je strategický týl Číny

Doba se změnila. Dnes je Rusko strategickým týlem Číny: všechnu tíži boje dnes Washington přenesl z Moskvy na Peking. Ten je pro Ameriku nepřítel číslo 1. Dokonce značná část americké Republikánské strany předpokládá, že nadešel čas, když ne přímo usmíření s Moskvou, tak alespoň aby se nezostřily vztahy. Tito lidé se domnívají, že Rusko zůstane posledním „rezervoárem“ bílého obyvatelstva s počtem 140 milionů. Analytici ve Washingtonu si myslí, že by USA měly v Evropě vést boj proti Číně a proti muslimskému světu.

Čína se může o Rusko, jakožto svůj strategický týl, opřít v případě, že se zhorší její vztahy s Washingtonem. Rusko předvádí Pekingu i Washingtonu, že v nejbližší budoucnosti nečeká s Čínou problémy. Staví svůj kosmodrom Vostočnyj přímo u čínské hranice. Je to jednak výhodné místo pro vypouštění raket, ale důvodem jsou i stabilní vztahy s Čínou. Rusko je jediným sousedem Číny, který dokumentem stvrdil hraniční linii s ní, na rozdíl od Indie a Vietnamu.

Má se Rusko bát o Dálný Východ?

Vyskytují se obavy, že málo osídlenou Sibiř a Dálný Východ nakonec zaplní Čína. Je pravda, že z ruského Dálného Východu obyvatelstvo odchází, ale ten samý problém mají Číňané v Mandžusku, podél celé rusko-čínské hranice. Miliony lidí jdou na jih, bez ohledu na veškerá opatření vlády. Hlavní důvod je nedostatek příležitostí k podnikání a také zima v té oblasti. Číňané mají rádi teplo a zde bývá v zimě 30 stupňů Celsia pod nulou.

Číňané mají své přírodní bohatství, obrazně řečeno mají celou Mendělejevovu tabulku. Potřebují jen dřevo a energetické suroviny. Ty však v Zabajkalí a na Dálném Východě nejsou. Veškerá ropa je v Západní Sibiři, 3500 km od hranic.

Čína nikdy nebyla agresorem. Je to jediná země na, světě kde lidé mají nikoliv čtyři, ale pět světových stran. Čtyři jsou i pro nás běžné a ta pátá je strana středu, pravá bašta civilizace. Mají přísloví, které nepovažují za vhodné pro uši cizinců. Jeho smysl je ten, že když se lidé na severu, v Evropě, ještě balili do zvířecích kůží, v Číně už vynalezli kompas a střelný prach.

Převzato z Pravda.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
42 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
tožtak
tožtak
3. 1. 2016 19:47

Poroš údajně na Twiteru vyměnil na obálce listu Economist Putina za svoje foto
http://lifenews.ru/mobile/news/178257

mm
mm
3. 1. 2016 20:05

333 pokračování, to už, paní zajoch, není na klobouk dolů, ale na baron Prášilovskou poklonu….

Sasin
Sasin
3. 1. 2016 20:16
Béda
3. 1. 2016 20:47

Irena,

již v lednu je vidět, že r.2016 bude pořádně horký. Připadá mi to jako kdybych žil v R-U monarchii v r. 1914 a sledoval příchod války.

Bety
Bety
3. 1. 2016 21:14

tožtak napsal
Poroš údajně na Twiteru vyměnil na obálce listu Economist Putina za svoje foto
http://lifenews.ru/mobile/news/178257

tožtakCitovat

Zajímavé je, že na té obálce je Merkelová a spol. černobílá, zatím co Putin a Číňan mají normální lidskou barvu – že by už patřili do historie, stejně jako černobílé fotky?

Béda
4. 1. 2016 7:22
Irena
4. 1. 2016 7:22

Béda napsal

Irena,

již v lednu je vidět, že r.2016 bude pořádně horký. Připadá mi to jako kdybych žil v R-U monarchii v r. 1914 a sledoval příchod války.

No vidíte, vždyť Pjakin nám tvrdí, že to právě v roce 2014 jsme byli na pokraji 3. světové. Tak snad už byl ten zlom překonán. Na Západě pochopili, že žádná blesková válka proti Rusku není realistická, aniž by jim neshořeli vlastní prdele.
Tady trošku humoru
http://politikus.ru/articles/66837-minutka-yumora-ili-borba-peti-poroshenko-s-prezidentom-rossii.html

Béda
4. 1. 2016 7:59

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Evropa-se-zhrouti-Ozbrojte-se-vyzval-obcany-general-415563 „Společnost v západní Evropě je na pokraji chaotického násilí způsobeného narušením hospodářství, masovou imigrací a terorismem,“ varoval švýcarský generál André Blattmann občany Švýcarska s tím, že je podle něho starý kontinent na pokraji občanské války. Zároveň prý hlava švýcarských ozbrojených sil poradila svému lidu, aby se každý, kdo není součástí švýcarské armády a ani jejích záložních řad, pro jistotu vyzbrojil. „Hrozba teroru roste, po celém světě se bojuje za pomoci hybridní války (válka vedená tradičním i netradičním způsobem, pozn. red.); hospodářský výhled je ponurý a výsledky migrační krize a vysídlených osob dosáhly nepředvídaných rozměrů,“ uvedl podle serveru generálporučík Blattmann,… Číst vice »

Béda
4. 1. 2016 11:04

Kuriozita z „demokratického“ Turecka: Ankara hodlá podat stížnost u Světové obchodní organizace (WTO) kvůli omezovacím opatřením zavedeným Ruskem. Listu Daily Sabah to sdělil turecký ministr ekonomiky Mustafa Elitaš. Podle jeho slov se koná shromáždění důkazů. „Obnovíme u mezinárodních soudů práva všech poškozených…Obchod potřebuje MRAVNÍ ZÁKLAD“, prohlásil politik. (Turecko, které podporuje teroristy, vraždí vlastní občany, porušuje mezinárodní právo narušováním cizího teritoria a sestřeluje cizí letadla mluví o mravním základu? To je hodně komické. A obracet se na WTO kvůli sankcím? Sankce proti Rusku nevadí – proč vy měly vadit sankce proti Turecku? Proti RF byly zavedeny po sestřelu malajského letadla sankce… Číst vice »

Béda
4. 1. 2016 13:04

Poláci se už museli (jejich politické vedení) načisto pomást. Na jednu stranu okopávají Rusům nohy kde mohou, rádi by přitvrzovali protiruské sankce, žádají posilování americké vojenské přítomnosti ve střední a východní Evropě, žadoní u USA o zřízení vojenské základny na svém území, jsou proti podmořskému Nordstream 2 do Německa s tím, že „druhý plynovod Severní proud poškozuje nejenom polské zájmy, ale zvyšuje závislost na Rusku“ a nyní požadují toto: http://www.hlavnespravy.sk/polsko-chce-aby-severny-prud-2-viedol-cez-jeho-uzemie/727245 Copak ty jiné plynovody vedoucí z RF nebudou zvyšovat závislost na Rusku, když budou v souladu s polskými zájmy?

humbru
humbru
4. 1. 2016 13:08

Největší obrannou stavbou na světě je již mnoho staletí Čínská zeď. I to svědčí o vojenské neagresivnosti čínské populace.

Béda
4. 1. 2016 13:25

Béda napsal Poláci se už museli (jejich politické vedení) načisto pomást. Na jednu stranu okopávají Rusům nohy kde mohou, rádi by přitvrzovali protiruské sankce, žádají posilování americké vojenské přítomnosti ve střední a východní Evropě, žadoní u USA o zřízení vojenské základny na svém území, jsou proti podmořskému Nordstream 2 do Německa s tím, že „druhý plynovod Severní proud poškozuje nejenom polské zájmy, ale zvyšuje závislost na Rusku“ a nyní požadují toto: http://www.hlavnespravy.sk/polsko-chce-aby-severny-prud-2-viedol-cez-jeho-uzemie/727245 Copak ty jiné plynovody vedoucí z RF nebudou zvyšovat závislost na Rusku, když budou v souladu s polskými zájmy? k tomu ještě: http://www.hlavnespravy.sk/lajcak-nord-stream-2-ide-proti-europskej-politike-voci-ukrajine/727200 Je to vůbec zapeklitá situace.… Číst vice »

zajoch
4. 1. 2016 13:43

http://warfiles.ru/show-104757-ukraina-otkazala-ssha-v-sozdanii-bazy-na-territorii-strany-facebook.html
Ukr. ministr obrany řekl, že základna USA je na Ukrajině mimo legislativu a nepřipadá v úvahu. Počítá se s těsnou spoluprací s USA a s přebíráním zkušeností. Kijev vkládá velké naděje do vytvoření ukrajinsko – polsko – litevské vojenské brigády. Ukrajina povoluje přítomnost cizích vojáků na svém území, v roce 2016 má jejich počet podle zákona přijatého v prosinci 2015 stoupnout. Podle sdělení ukr. min. obr. dodává USA Ukrajině neletální zbraně, ale byly by žádoucí i dodávky zbraní smrtících.

Sio
Sio
4. 1. 2016 14:20

Béda napsal Poláci se už museli (jejich politické vedení) načisto pomást. Na jednu stranu okopávají Rusům nohy kde mohou, rádi by přitvrzovali protiruské sankce, žádají posilování americké vojenské přítomnosti ve střední a východní Evropě, žadoní u USA o zřízení vojenské základny na svém území, jsou proti podmořskému Nordstream 2 do Německa s tím, že „druhý plynovod Severní proud poškozuje nejenom polské zájmy, ale zvyšuje závislost na Rusku“ a nyní požadují toto: http://www.hlavnespravy.sk/polsko-chce-aby-severny-prud-2-viedol-cez-jeho-uzemie/727245 Copak ty jiné plynovody vedoucí z RF nebudou zvyšovat závislost na Rusku, když budou v souladu s polskými zájmy? No, rádi by, Pšonci. Ale to by Rusové museli… Číst vice »

Sio
Sio
4. 1. 2016 14:21

Mimochodem … proč asi ropovody a plynovody SSSR nepostavil přes Polsko nebo Maďarsko?

Béda
4. 1. 2016 14:24

Prudký růst výroby vepřového v Rusku umožnil výrobcům zahájení exportu, nehledě na to, že před pouhými třemi lety byla Moskva jedním z největších na světě dovozců tohoto masa, zaostávala pouze za Japonskem, informuje agentura Bloomberg. Podle zprávy ministerstva zemědělství USA, stoupla domácí výroba v Rusku za 4 roky o 26%, což umožnilo více než osmdesátiprocentní snížení dovozu. Agentura připomíná, že „obrození“ výroby vepřového v Rusku mělo za následek pád cen v USA, Německu a dalších zemích. Jak zdůraznila agentura Bloomberg, Moskva rozhodla podpořit zemědělské odvětví, což vedlo k jeho vzestupu. Stalo se to po zavedení potravinového embarga vůči USA a… Číst vice »

M.C.
4. 1. 2016 14:42

Sio napsal

Mimochodem … proč asi ropovody a plynovody SSSR nepostavil přes Polsko nebo Maďarsko?

Postavil, plynovod přes Polsko se jmenuje Jamal a spolu s Nord Streamem zachraňoval dodávky do Evropy v lednu 2009, do Maďarska vede odbočka z plynovodu přes Ukrajinu.
Podobně je to s ropovody. Přes Polsko vede ropovod do Německa, do Maďarska je myslím na Slovensku nějaká odbočka z Družby.

peter.
4. 1. 2016 17:06

Vzhľadom na to,ako jednajú ukronacisti s ľuďmi ktorí odmietajú skákať a kričať“kto neskáče je Moskaľ“,sa mi nechce veriť,že tá dievčina je Ukrajinka žijúca v Kyjeve :
http://politikus.ru/video/66839-obraschenie-ukrainki-k-mirovomu-soobschestvu.html

peter.
4. 1. 2016 17:36

Sio napsal Mimochodem … proč asi ropovody a plynovody SSSR nepostavil přes Polsko nebo Maďarsko? Ja zase rozmýšľam o tom,prečo sa snaží RF o vybudovanie Nord stream II ak počíta s tým,že po odznení konfliktu sa Ukrajina stane štátom priateľsky nakloneným Rusku. Na druhej strane uznávam,že RF má právo zbaviť sa pijavíc prisatých na tej plynovej rúre vedúcej cez Ukrajinu a to včítane SR, ČR,Poľska aj Ukrajiny,lebo vybudovaním Nord stream II,ušetrí na tranzitných poplatkoch až 1,5 mld.dolárov ročne.Fico,Sobotka,Jaceniuk aj poľská premiérka síce zúrivo protestujú proti novému plynovodu,ale keď som požiadal jedného dosť známeho poslanca za stranu SMER-SD aby mi uviedol… Číst vice »

Sio
Sio
4. 1. 2016 19:50

M.C. napsal
Postavil, plynovod přes Polsko se jmenuje Jamal a spolu s Nord Streamem zachraňoval dodávky do Evropy v lednu 2009, do Maďarska vede odbočka z plynovodu přes Ukrajinu.
Podobně je to s ropovody. Přes Polsko vede ropovod do Německa, do Maďarska je myslím na Slovensku nějaká odbočka z Družby.

Aha, tak to přiznávám své nedostatky ve vzdělání, to jsem skutečně také nevěděl. :-)

Sio
Sio
4. 1. 2016 19:56

peter. napsal Ja zase rozmýšľam o tom,prečo sa snaží RF o vybudovanie Nord stream II ak počíta s tým,že po odznení konfliktu sa Ukrajina stane štátom priateľsky nakloneným Rusku. Na druhej strane uznávam,že RF má právo zbaviť sa pijavíc prisatých na tej plynovej rúre vedúcej cez Ukrajinu a to včítane SR, ČR,Poľska aj Ukrajiny,lebo vybudovaním Nord stream II,ušetrí na tranzitných poplatkoch až 1,5 mld.dolárov ročne.Fico,Sobotka,Jaceniuk aj poľská premiérka síce zúrivo protestujú proti novému plynovodu,ale keď som požiadal jedného dosť známeho poslanca za stranu SMER-SD aby mi uviedol aspoň jediný dôvod pre ktorý by nám malo Rusko urobiť v tomto smere… Číst vice »

abx
abx
4. 1. 2016 20:10

peter. napsal
Takže to rozhodnutie RF o vybudovaní Nord stream II je vlastne logické a reflektuje nepriateľské postoje našich štátov k RF.Prídeme síce o pekné peniaze,ale zapríčinili sme si to aj sami.

asi tak. pre Rusko je Nemecko klucovym strategickym partnerom. okolite staty nemaju vlastnu politiku, podla okolnosti sa vzdy sa priklanaju na jednu alebo na druhu stranu. pochopitelne, pre Rusko nie su takito podrzkabli ziadni partneri. a je tu este jedna zamlcana otazka – preco onehda tie hlavne energovody isli prave cez Ceskoslovensko a nie napriklad cez Polsko, alebo Madarsko…

abx
abx
4. 1. 2016 20:12

ps: vidim, ze sio tu tiez polozil tu zaludnu otazku, sa ospravedlnujem, nevsimol som si to

hudryper
hudryper
5. 1. 2016 12:36

Béda napsal
Béda • 5. Leden 2016

http://www.eurasia24.cz/nazory/341-starikov-rusku-stale-casteji-prichazeji-pozvanky-do-valky

Velmi přesná předpověď,která se týká nejen Ruska. Čekám na začátku zástupný konflikt na SV a
posléze…. Kdo ví,jak se zapálená nálož popravou šíitského klerika dále rozhoří. Někde kousek vedle si asi myslí,že vědí… Jenže člověk míní a pánbůh mění.

Sio
Sio
5. 1. 2016 14:15

hudryper napsal
Velmi přesná předpověď,která se týká nejen Ruska. Čekám na začátku zástupný konflikt na SV a
posléze…. Kdo ví,jak se zapálená nálož popravou šíitského klerika dále rozhoří. Někde kousek vedle si asi myslí,že vědí… Jenže člověk míní a pánbůh mění.

Jo, to by oni rádi sežrali někoho velkého, silného a šťavnatého. Jenže takové země jsou jadernými mocnostmi. Nabízí se tedy jen EU. Možná s vyjímkou Francie, která jádro má. Ale proč hned bojovat, když postačí TTIP?

Béda
5. 1. 2016 16:30

Životní úroveň na Ukrajině dosáhla v r. 2015 minima za celé dějiny pozorování. Vyplývá to z průzkumu, který uspořádala společnost Gallup International. Podle výsledků průzkumu hodnotí Ukrajinci nynější životní úroveň na 4 body podle desetibodové stupnice. Běžné ratingy životní úrovně se snížily mezi obyvateli všech věkových skupin nezávisle na úrovni vzdělání a na pohlaví. Výjimku tvoří bohatí Ukrajinci, jejichž očekávání budoucího blahobytu se za poslední rok zvýšila“, podotýká se v příspěvku. Obyvatelé Ukrajiny vcelku vyslovili nespokojenost s životními normami — procento „spokojených“ se snížilo v minulém roce z 27 na 17, kdežto počet Ukrajinců, kteří hodnotí ekonomickou situaci v zemi… Číst vice »

orinoko
orinoko
5. 1. 2016 17:48

U saudskeho izrazida neco pada … a neni to snih. Pracuje se tu s nekolika omyly. Saudove patri Cinanum … a muzete si myslet , co chcete. Po libyjske zkusenosti Cina uz nehodla trpet niceni svych investic. Iran muze opravnene vrcet, ale rad bude spolupracovat. Svoje si odpracoval uz v Syrii, Iraku a da se rici, ze i v Jemenu. Cina nema zajem na iransko-saudske eskalaci, a dokonce ani ten sedivy cerny otrok z Bile chyse. Jediny komu to absolutne vyhovuje je chcipacky izrazid. Oslabena Syrie, Iran i ty debilni sauduterky mu len nahavaju do karat. – Sen je tak… Číst vice »

orinoko
orinoko
5. 1. 2016 18:15

Velmi durazne varuji pred schematickym pristupem ve veci Iran-Saudskyizrazid. Ten pobledly hoch v temnotach Bile chyse ma opravdu velky problem. Nafta z Alberty a jejich satelitu je vepsi. Je konec snu z frakovaciho byzhnisu. Otevrel stavidla vyvozu de facto neexistujici komodity. Uprostred Atlantiku se potaci neuveritelna hromada tankeru s naftou, ktera neni normalne nasmlouvana. Jeji puvod je ruzny , jen chemicky rozbor by dokazal vydat zdrojova mista. Nelegalni loupez syrskeho a irackeho ropneho bohatstvi prave zvoni svoji hranou. Probiha utok na libyjskou ropu. A zoldaci toho normalizacniho urednika z Hosseinovic rodu uz pripravuji vse potrebne. Libyjska vlada … a ktera… Číst vice »

peter.
5. 1. 2016 18:46

orinoko napsal
Pravda a laska MUSI … sic.

Ešte aj tento výrok ktorým sa preslávil,nevymyslel on.Ešte pred ním ho vyslovil M.Gándhí a Havel mu ho jednoducho ukradol.
http://www.halonoviny.cz/articles/view/486891

orinoko
orinoko
5. 1. 2016 18:49

Postupme dale. Slizoun Englis, zruda z Merkelu, lisnyj celovek ze zabozrouta, a nezdrave vypadajici chlapec ve svetle blikajici Bile ohrndiry, maji vseho nad hlavu. – No vzdyt si to zkuste – rozesrat vsechny svoje sousedy … partaje. Ve svetle ruskeho bombardovani v Syrii .. oni tomu nerikaji humanitartni … no ani my ne. Staronovym vredem se stava Afghanistan. Kde obe strany pochopily, ze Rus ani jednu neohrozoval svoji chronickou syfilitidou. A emericky kriplik chce v oblasti zustat proto , aby ho mohl dale sirit. Pricemz jeho robertek se jmenuje ISIL – Daes, ale prave to je vlastne jedno. Nikoli izrazidovske… Číst vice »

orinoko
orinoko
5. 1. 2016 18:59

Peter … proste to byl “ vykradac egyptskych hrobek“ . Ale to neni to prave. Byl to cesky hudinni. Ilusionista. Kradak , ktery receno s Krylem , na zadnim dvorku slepiciho vybehu , kazal neonove srdce. – Srdce a Neon – ty vole, vetsi humus se v mravnim sametovem rausi tezko hleda.
A tehle posledni sarady se ucastnila Tana Fischerova. Njn, holt zenska, ktere chybi ty nejzakladnejsi politicke instinkty. Takova to byla nadeje. Dneska pripomina nasledek silvestrovske obloukove zranice.

peter.
5. 1. 2016 19:22

orinoko napsal
Staronovym vredem se stava Afghanistan. Kde obe strany pochopily, ze Rus ani jednu neohrozoval svoji chronickou syfilitidou.

To je fakt.Niekde som čítal,že koncom minulého roku,Talibánci odrezali hlavy štyrom ISILákom.Tak sami zdá,že Rusi sa v Afganistane nejakým spôsobom zabezpečili proti prieniku ISIL do moslimských republík bývalého ZSSR.

orinoko
orinoko
5. 1. 2016 19:57

Opakuji – zapomenme na popularni schemata, a budme na urovni OM . I E- republiky. Cena ropy je dneska likvidacni pro nepripravene. Rusku se muzeme vysmivat, samozrejme trpi, ale je predevsim pripravene. Soucasna cena neni nic likvidacniho pro embargovany Iran, vykradany Irak a Syrii. KDO mel pohnout zemeguli, a vymknout klouby zakladni civilizace? Prave ten , ktery pocital s kratkodobym efektem, pricemz sam sebe vyloucil z efektu deledobejsiho. Emericky kreten a jeho hulibrci vcetne zdi narku se chovaji jako udajne plachy kapital. – Hele vole, tady to moc dobre nevypada. Hele vole, tady jde o kejhak. Saudske uterky bude zachranovat… Číst vice »

M.C.
6. 1. 2016 8:46

Orinoko:
To jsem sám zvědav, je fakt že nejsme zvyklí počítat Čínu jako hráče na BV, ale časy se mění.
Všeobecně je BV hodně složitý vztahový propletenec.
Kdo se v tom klubku dokáže lépe vyznat a zapůsobit na správných místech, může si polepšit. Může, protože o úplné vítězství jedné strany a dominanci v regionu by nestáli ani spojenci dotyčného. Každý bude chtít svůj kousek koláče.

Béda
6. 1. 2016 8:52

Čína se PROZATÍM anží pronikat do klíčových oblastí a ke klíčovým zdrojům, know how… měkkou silou (ekonomicky, resp. ekonomickou diplomacií). Silová řešení upozaďuje a preferuje poziční tlak v politice. Až vojensky dostatečně naroste, pak se to patrně změní.