Svět ruskýma očima 383

 

Spojenci Ruska. Špinavé skvrny na bílých rukavičkách

Andrej Uvarov

18. prosince 2016

Eurasijské spojenectví bude určitě stále zkoušeno na pevnost.

Mezi Ruskem a Běloruskem se vztahy probírají stále dokola, ačkoliv je jasné, co by pro Minsk znamenala ztráta hlavního spojence, jímž RF je.

Kyrgyzie bez přestání deklaruje svoji oddanost idejím eurasijské integrace, avšak jedním okem hledí na Moskvu a druhým na Washington a Istanbul. Nazývá to mnohovektorovost.

Astana se trvale vyznačuje nezávislým přístupem k zahraničním záležitostem a evidentně využívá dlouhou pozemní hranici s Ruskem. Využívá ji různě.

Zřetelným znakem „věrnosti spojenců“ je jejich postoj k Ukrajině, která je nyní k Rusku paranoidně agresívní a bojuje také proti eurasijské solidaritě. Vykládá o zaostalosti ruského světa, o „hordách“, mezi které zařazuje Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzii a další země, hlásící se k přátelství s Ruskem. Kyjev tyto země považuje za „tranzitní“ prostor ke spojení „Velké Ukrajiny“ s Čínou a zeměmi jihovýchodní Asie.

Ovšem ani jedna ze zemí EAES neprohlásila současnou Ukrajinu za nebezpečného souseda a také žádná nevyjádřila podporu akcím Ruska ke sjednocení Krymu s RF a postojem RF k Donbasu. Přitom veřejné mínění v těchto zemích akce Ruska podporuje dávno. V regionálních centrech Kazachstánu a Kyrgyzie se pořádají humanitární sbírky pro Donbas. Jejich vedení však pohlíží na Kyjev jako na obchodního partnera. Minsk mu například prodává zbraně a energetické suroviny pro armádu. Bojovníci z běloruské „Pogoni“ (Únos) bojují proti DNR. „Mladá fronta“ Daškeviče koná v Bělorusku legální akce proti Rusku a obviňuje Rusko ze snahy o anexi běloruského území. Dokonce zástupce vlády – tiskový mluvčí ministerstva zahraničí Mirončik se omlouval za blokování ukrajinského projektu rezoluce o stavu lidských práv na Krymu v OSN. Tak takoví jsou strategičtí spojenci „bez cel a bez hranic“.

Originální je postoj Kazachstánu. Kazašská opozice považuje Nazarbajeva za „Putinova satelita“, podporuje kyjevský majdan, odmítá „anexi Krymu“ a u památníku Ševčenka v Alma Atě podpořila Porošenka. Zástupci kazašské opozice absolvovali speciální přípravu v táborech Pravého sektoru v Dněpropetrovsku a jinde.

Je zvláštní, že Ak Orda (sídlo kazašské vlády) našla v „otázce Ukrajiny“ oporu zejména mezi svými vnitřními oponenty. Kazašští nacionalisté Krym využívají k tvrzení o imperialistické politice Ruska, která prý hodlá Kazachstán zbavit jeho severních území. Pracovníci Výboru národní bezpečnosti Kazachstánu považují za separatisty spíše obyvatele severních (ruských) území než skutečné separatisty – Ujgury s jejich účinnými bojovými organizacemi.

Přestože byly v Kazachstánu zavedeny letecké linky do Simferopolu a kazašské cestovní kanceláře lákají turisty na Krym, představitelé v Astaně Rusko ve věci Krymu nepodporují. V září 2015 došlo ke skandálu s učebnicemi pro 10. třídu, v nichž byl Krym uveden jako součást Ruska. Kyjev začal hystericky vřískat a od Astany žádal jejich okamžité stažení ze středních škol.

To čeho se bez problémů odvážili autoři učebnice, nedokázala Ak Orda. Pracovnice ukrajinského velvyslanectví v Kazachstánu se zadostiučiněním konstatovala, že „postoj Kazachstánu ohledně Krymu není ve shodě s textem v učebnici“. Nakonec to vyřešilo centrum „Učebnice“ vydáním doplňujících stránek k učebnici, posouzenými odborníky z ministerstva zahraničí a uvedeným do souladu s hranicemi určenými OSN.

Další skandál se týkal cla. Obchodník nakoupil zboží v Simferopolu a správa města, v němž má podnik sídlo, mu jej chtěla proclít, neboť prý Republika Kazachstán neuznává Republiku Krym za ruské teritorium. Proto vyžaduje celní prohlášení na dovezené zboží. Ředitelka podniku se brání tím, že Rusko i Kazachstán patří do Celní unie: „Nejsme povinni předkládat žádné dokumenty. Jakmile byl Krym začleněn do Ruské federace, dřívější dokumenty ztratily aktuálnost.“ Půl roku se podnik soudil a soud nakonec uznal jejich právo. Ovšem na jiných místech rozlehlého Kazachstánu může dojít k opačnému vyřešení, ať chybou nebo úmyslně. Vždyť zde není dosud Krym uznán za ruské území.

Je charakteristické, že prohlášení vedoucích členských států SNS o jejich nezávislosti ohledně Krymu jakoby narážela na neviditelnou překážku. Mluví o „mezinárodním právu“ a „principech OSN“, ale jak to s nimi dopadne, jestliže dojde (nedopusť to Aláh) k něčemu podobnému jako v Sýrii. Ta mimochodem volbu občanů Krymu uznala. Potom právo, spolu s „principy OSN“ budou v háji, podobně jako demokracie na Ukrajině. Potom se stejně jako vždy v minulosti obrátí o pomoc k Moskvě.

Nursultan Nazarbajev je bezpochyby jedním z nejlepších politiků postsovětské éry, mistrem diplomatického lavírování a politické mnohovektorovosti. Krom toho existují ještě tradice, historie ruského a kazašského národa a ty dosvědčují jednotu. Lidé v obou republikách se stavějí proti lžím týkajícím se historie. Svědčí o tom zájem například o film o 28 panfilovcích, sbírání peněz na oblečení pro lidi z Donbasu, pochody desetitisíců v akcích Nesmrtelného pluku. Ať si vláda dělá svou mnohovektorovou politiku, ať si úředníci hledí svých „principů OSN“, prostí Kazaši ctí skutečné hrdiny, a ne banderovce, pro které tak jako tak zůstanou Kazaši „hordou“.

Převzato z Fondsk.ru

***

Jelena Skrynnik: Rusko poprvé přestalo být závislé na dovozu potravin

Valerij Rukobratskij

21. prosince 2016

Ještě donedávna byla situace s potravinami  v Rusku zahanbující. Největší země světa s nejbohatšími zemědělskými zdroji (úrodná půda, přístup k vodě, ohromná území s příznivým klimatem) se nedokázala uživit. Dovážely se statisíce tun potravin nevalné jakosti. Během patnácti let se situace otočila. Zásobujeme nejen sebe, ale ještě jsme významným světovým dodavatelem. O dalším vývoji promluvila bývalá ministryně zemědělství z let 2009 až 2012 Jelena Skrynniková.

Ruské zemědělství už není jakousi černou dírou, ale je to úspěšné odvětví. Počátkem nového století jsme dováželi 15 milionů tun pšenice a nyní vyvážíme přibližně 35 milionů tun obilí. Drůbežího masa jsme dováželi 1,5 milionu tun a nyní jej sami dodáváme do Afriky a na Blízký východ. Za 15 let jsme jeho výrobu zvýšili šestkrát. Obilí, maso a další produkty jsme dováželi za více než 7 miliard USD a dnes jsme v základních potravinách soběstační. Obilí, maso, cukr, oleje a zmrzlinu vyvážíme v hodnotě 17 miliard USD. Takové výsledky se podařily zásluhou velké podpory zemědělců osobně Vladimirem Putinem.

Několik slov o největším úspěchu v zemědělské výrobě v roce 2016.

Letos byla rekordní úroda obilí – přes 117 milionů tun, bylo to nejvíce v novodobé historii. Trendy ke konci roku 2016 jsou vysoká tempa růstu (přes 3 %), urychlené nahrazování dovozu, inovace a urychlené zavádění domácího šlechtění, semenářství a genetiky a zvyšování vývozního potenciálu.

Samozřejmě je v zemědělství celá řada problémů, ty se týkají modernizace, kádrů a předcházení hromadných nákaz zvířat. Vláda je si všech potíží vědoma a zabývá se jimi.

Potenciál růstu v regionech

Hlavní úkoly domácí zemědělské výroby vytyčil Vladimir Putin – ponechat regionům samostatnost, státem podporovat zemědělský komplex, státní prostředky využívat odpovědně a zajišťovat systémový rozvoj zemědělské kooperace. Směrem do zahraničí rozšiřovat přítomnost Ruska na světovém potravinovém trhu. V regionech je důležité zvyšovat produkci s vysokou přidanou hodnotou a tím zvyšovat zisky, zavádět nové investice a moderní technologie. K tomu je výhodné vytvořit regionální mapu zdrojů, která umožní diferencovanou podporu podniků zemědělského komplexu. Regionální mapa je svého druhu rukověť pro investory, která dá jasnou představu o tom, kde a jak je vhodné podnikat. Hlavní cíl regionalizace zemědělské výroby je zajistit stabilní sociální a hospodářský růst přímo v regionech, potraviny pro obyvatele RF a teprve potom se zaměřit na vývoz.

Výhody regionální politiky jsou jasné. Před šesti lety byl spuštěn program na rozvoj odvětví chovu skotu na mléko, na maso a další chovy, byly rozpracovány „pasy regionů“ a prognózy v regionech. Výsledkem je, že za 3 roky (2009 až 20012) se zvýšila výroba vepřového 1,2 krát, drůbeže 1,5 krát a poprvé za 20 let se zvýšil celkový počet rohatého skotu na 100 tisíc kusů.

Hlavní oblasti zemědělské výroby jsou Tatarstán, Belgorodská a Voroněžská oblast a Krasnodarský kraj. V nich je některá zemědělská produkce tak velká, že soběstačnost převyšuje tří až pěti násobně. Třeba v Belgorodu se zvýšila za 10 let výroba drůbežího a vepřového masa přibližně sedmkrát, na 1,6 milionu tun. V Kurské oblasti je tempo růstu výroby vepřového přes 40 %.

Pokroky byly dosaženy iniciativou vedoucích zemědělských podniků, dobrými vztahy s investory a dlouhodobými pravidly pro činnost. Přitom se vytvořila nová pracovní místa a zvýšily se odvody do místních rozpočtů. Začala fungovat související odvětví.

Bezpečné potraviny

Hlavní úkol Doktríny potravinové bezpečnosti je podpora fyzické a ekonomické dostupnosti bezpečných potravin každému občanu země. Velký význam měl před nějakou dobou zákaz dovozu „Bushových stehýnek“ (z Wikipedie: Do Ruska se dovážela americká kuřecí stehýnka, o která nemají Američané zájem a která obsahují plno antibiotik a hormonů a jsou ošetřována chlorem. Dohodu o jejich dovozu uzavřel Gorbačov s Bushem sen. Od roku 2010 zakázalo Rusko dovážet kuřecí maso, při jehož výrobě se používá chlor. Od 7. srpna 2014 je v rámci embarga zákaz dovozu všech masných výrobků z USA).

Nyní je Rusko jedním z nejperspektivnějších výrobců a dodavatelů ekologicky čistých a bezpečných potravin.

Převzato z Kp.ru

***

Nové geopolitické paradigma na Blízkém východě

22. prosince 2016

V Moskvě se konala třístranná schůzka ministrů zahraničí Ruska, Íránu a Turecka. Byla přijata společná dohoda ohledně oživení procesu k ukončení syrského konfliktu. Přípravy se účastnili také ministři obrany příslušných zemí., kteří zasedali paralelně s ministry zahraničí. Skutečnost, že byla účastna Ankara, svědčí o novém geopolitickém paradigmatu na Blízkém východě.

Země se dohodly na společném boji s teroristickými organizacemi IS a An-Núsra a na jejich oddělování od skupin ozbrojené opozice. Konkrétní dohoda je na součinnost ve východním Aleppu k dobrovolné evakuaci civilistů a zajištění organizovaného odchodu ozbrojené opozice. Částečná evakuace se má také týkat civilistů z dalších území Sýrie, ve spolupráci s Červeným křížem a Světovou zdravotnickou organizací.

Všechny tři země jsou přesvědčeny, že nemusí dojít k vojenskému řešení syrského konfliktu a chtějí se stát garanty budoucí dohody mezi vládou Sýrie a opozicí. Zpracovaly společný návrh na obnovu politického procesu urovnání v Sýrii v souladu s rezolucí RB OSN č. 2254. Důraz je kladen na příměří, zajištění nepřetržitého přístupu humanitární pomoci a volného pohybu civilistů po Sýrii. Ostatní země, které mají jakkoliv vliv na situaci v Sýrii, jsou vyzývány ke stejným postupům.

Je důležité, že jak Turecko, tak Írán a Rusko uznávají v plné míře svrchovanost, nezávislost, jednotu a územní celistvost Syrské arabské republiky s tím, že je to multietnický, mnohonáboženský, demokratický a sekulární stát.

Vypadá to, že tentokrát jsou s dosaženými výsledky spokojeny všechny tři země. Na konci jednání prohlásily, že „to byla velmi užitečná a dobrá společná práce“. Samozřejmě, jestliže vázne plnění rezoluce RB OSN, pomůže iniciativa tří zemí překonat v syrském narovnání stagnaci. Moskva, Teherán i Ankara se dohodly na další spolupráci.

Zorganizovat tříčlenné aliance je vždy složitější než dospět k souladu v málo závazných mnohostranných ujednáních. O možnosti vytvořit geopolitický trojúhelník Rusko – Írán – Turecko bylo mnoho pochybností, a to obzvláště když se to týkalo Sýrie. O to důležitější je krok, který zde byl učiněn.

Britský Telegraph označil sestavu účastníků setkání za „bezpercedentní“ poznamenav, že „tři regionální mocnosti, které jsou tak hluboko vtaženy do války v Sýrii“, se dohodly stát se zprostředkovateli mírových jednání mezi syrskými povstalci a režimem Bašára Asada a rozšířily křehké příměří v Aleppu o další části země. Americký Fox News si všímá, že Turecko jakožto klíčový hráč v syrském konfliktu přešlo na stranu Moskvy a je připraveno být spolu s Ruskem a Íránem zárukou budoucích ujednání mezi syrskou vládou a opozicí.

Převzato z Russiapost.su

 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
48 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Béda
24. 12. 2016 8:36

Гимн России (рок-версия) Красивое Видео https://www.youtube.com/watch?v=K4CX5ynpeFE http://www.hlavnespravy.sk/vladimir-putin-americke-elity-a-americky-narod-rozne-chapu-co-je-dobre-a-co-zle-kto-je-za-tradicne-hodnoty-sympatizuje-rusku/876686 V tejto súvislosti bude zaujímavé spomenúť si na článok významného amerického konzervatívneho politika a publicistu Patricka Buchanana, ktorý sa v rámci Republikánskej strany uchádzal o kandidatúru na amerického prezidenta v rokoch 1992 a 1996, v roku 2000 kandidoval na prezidenta USA za Reformnú stranu a bol poradcom amerických prezidentov Nixona, Forda a Reagana. Ide o Buchananov článok spred niečo vyše dvoch rokov so silným titulkom: „Na koho strane je teraz Boh?“… Ďalej Buchanan pokračoval takto: „Táto reč pripomína prejav z minulého decembra, kedy bývalý šéf KGB hovoril o Rusku, ako stojí oproti dekadentnému… Číst vice »

Béda
24. 12. 2016 8:38

!! PRAVDA O UKRAJINĚ !! (Welcome to Nulandistan)
https://www.youtube.com/watch?v=rJvcRvOkwfU

peter.
24. 12. 2016 9:54

Nakoniec jej zostalo len to Rusko:
https://cont.ws/post/469582

koloděj
koloděj
24. 12. 2016 10:09

peter. napsal

Nakoniec jej zostalo len to Rusko:
https://cont.ws/post/469582

Fake jak cyp. Je tam odkaz na BBC, ale ne na článek, jan na hlavní stránku… Dále hledajíc na BBC „savchenko“ najdu tam několik článků o ní, ale o jejím exodu na východ ani stopa …

peter.
24. 12. 2016 12:18

koloděj napsal
Fake jak cyp. Je

A komu na tom záleží?Vykopli ju z OBSE,vykopli ju z „Baťkivščiny“,odmietla sa ospravedlniť Porošenkovi,armáda aj jej bývalí spolubojovníci z nacbataliónov ju majú v zuboch,sama vyhlasuje,že ju chcú zabiť…tak veľa možností jej neostáva.Nechce ju Ukrajina,Západ ani Rusko.Tak usúdila že najvhodnejšou alternatívou pre ňu bude Rusko.A to bez ohľadu na to,či je správa z Kontu „fake jak cyp“ alebo nie.

koloděj
koloděj
24. 12. 2016 12:52

Kamion v Berlíně řídila Savchenko .. sama se přiznala, že tam v tu dobu byla … takže je to jasné… Ukrajina ji nechce, Rusko ji nechce a v Němcku integruji jen teroristy .. Tak zoufale zkusila tuto cestu .. chudák holka … A není to fake :)

https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/photos/a.896456803784954.1073741828.896212553809379/1127937063970259/?type=3

hudryper
hudryper
24. 12. 2016 21:03

Přečetl jsem si dnes na netu :…radujte se, veselte se, i z daru synů zesnulého posledního rakouského Prince, Otty von Habsburg. Synové darovali maďarskému premiéru Orbánovi celé dědictví Otty von Habsburg. Dědictví se přenáší do Budapeště. Možná, že synové vědí více, než my…. Určitě o důvod k zamyšlení i pro nás,co žádné feudální dědictví nemáme,jen svou rodinu
a střechu nad hlavou.

orinoko
orinoko
25. 12. 2016 9:05

No nějak se to mnozí. Rusy ne a ne vyprovokovat. Do Černého more spadlo ruské vojenske dopravní letadlo mirici do Syrie. Něco me napadá, ale zatím si to nechavam pro sebe. Je to hodně velký pruser. Asi už došlo i k zatýkání.

orinoko
orinoko
25. 12. 2016 10:39

Něco mi na cele věci nesedí. Letadlo letelo do současné nervové oblasti sveta number one … dokonce nejspíš pres Turecko … a nemělo vojensky doprovod? Nějaké SU nebo MIGy?
Fakt je ten, ze jde o typ letadla, ktery mel už hodně problému … katastrof.

orinoko
orinoko
25. 12. 2016 10:43

Uvidíme, jak to bude vypadat s kondolencemi. Apropo … Tunisko nechce přijímat repatrianty.

peter.
25. 12. 2016 11:57

orinoko napsal
Uvidíme, jak to bude vypadat s kondolencemi.

Boli tam aj Alexandrovovci.
R.I.P.

orinoko
orinoko
25. 12. 2016 12:22

Rusové přerušili zábavu na TV kanálech. Mám po vánočním klidu. Ted mi poběží nepřetržitě ruské zpravodajství.

orinoko
orinoko
25. 12. 2016 12:43

Mezi prvními kondolovali nás Zeman a syrsky Asad. Syrská SANA se nenacita cela, ale Breaking News běží.
Mezi prvními vůbec o cele události informova!i íránské zdroje.

peter.
25. 12. 2016 13:06

Keď zomrú vojaci,je to smutné,ale očakávané.Ak zahynú členovia takého súboru akým boli(verím,že ešte budú) slávni „Alexandrovovci“,tak je to neočakávané a o to smutnejšie.
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hluboka-rana-do-srdce-Gott-Vondrackova-a-dalsi-truchli-nad-smrti-Alexandrovcu-468603

fajt
fajt
25. 12. 2016 14:02

za pekneho a jasneho pocasi letadla normalne nepadaji, po dost zabrzdenbe reakci na vrazdu ruskeho ambasadora v Turecku je tady ( asi ) dalsi utok, ktery je proxy utokem na samotneho vladce Kremlu – i kdyz se potvrdi ( a to naprosto bez pochyb ), ze letadlo spadlo pro technickou zavadu ( i chyba a pochybeni pilota bude v techto napjatych casech brana jako zlocin ), bude se ocekavat trochu jina reakce od Putina nez jenom diplomaticka retorika, tohle by uz u rusu nemuselo zabrat a pokud zacne ignorovat ( ve vetsine) názor a náladu sveho lidu ( na kterych… Číst vice »

bergpora
bergpora
25. 12. 2016 14:44

Pateticka nabubrelost Rusu zrejme nezna hranic. Zacalo to zcela zbytecnym a jak se po zpetnem dobyti IS ukazalo, maximalne kontraproduktivnim koncertem v Palmyre. Pokracovani se udalo za zcela nechraneneho velvyslance: Velvyslanec zeme vedouci valku na pude zeme vedouci valku, sousedici se zemi zachvacenou valkou se na verejnosti produciruje bez ochranky. Ted presun Alexandrovcu za ucelem potechy vojaku, jako by slo o velkou vlastneckou, kde bojovaly cele rodiny. Navic ruske ztraty se daji spocitat na prstech jedne ruky, tyl funguje bezvadne a spojeni s rodinami je online…nechapu, proc hnat na podporu moralky cely soubour a navic o vanocich. Me to vychazi… Číst vice »

orinoko
orinoko
25. 12. 2016 15:24

Fajte, nech se vyšetřit. Ty bys nemohl dělat poradce ani sboru trollů v bunkru Pentagonu. Kdyby se tu mela provést sumarizace tvých predikci, vizi a konspiraci, tak by to byla bilance dost žalostna. Takový kompetentní svarny udatnik , a o Polsce ani muk. To bergpora. At už se nám to líbí nebo ne, ma částečně pravdu. Není doba na podobná gesta, jakkoli velmi dobře míněna. Dle informacniho kretena z mainu bychom se dozvěděli, ze k uhone přišla ruska IKONA. Nemusí jít o teror, ale v úvahu připadá sabotáž. Anebo může jít o slendrian. Já osobně , pokud nepůjde skutečně o… Číst vice »

orinoko
orinoko
25. 12. 2016 15:34

A znovu zopakuji – letadlo s takovymto osazenstvem melo mít doprovod minimálně dvou stihacek. Třeba by k tomu došlo stejně, ale byli by svědkové.
Dneska se bez stihacky neobejde nikdo. My chlapi o tom víme svoje.

fajt
fajt
25. 12. 2016 15:51

orinoko napsal orinoko no na rozdil od tebe, reko, nejsem na ruskem postupu v před , ci vzat nijak ( ani mentalně) zavisly, v podstate jenom glosuju udalosti a pokud se to opravdu hodne ( svetove ) posere, tak dej se vule osudu ( pozde bycha honit a eliminovat psychopaty ) – doufam, ze se tady pristi rok vice ukazes a, ze te dojce mutter pro cesky leben moc nevysaje, to vis, my, co na budovani kapitalismu uz serem, to mame v jistych ohledech jednodussí . ..) PS : psonci pokus o majdan svych zaprodancu zvladli, jestli pojedou s ocistou… Číst vice »

estanislao
estanislao
25. 12. 2016 16:25

Pokud je pravda, že k neštěstí došlo dvě minuty po startu, tak je možné, že došlo
ke kolizi s ptactvem při startu a tato byla pak příčinou ztráty tahu v režimu stoupání. To potom letoun přejde do ostrého pádu.

orinoko
orinoko
25. 12. 2016 17:20

Na ct24 právě probíhá relace – pad ruského letadla – a neuvěřitelne: Je nečekaně věčná a objektivní. Probírá se to ze všech možných stran a úhlu.

fajt
fajt
25. 12. 2016 21:16

https://www.youtube.com/watch?v=k-K52HANHZE&feature=youtu.be – havarovane letadlo pry nemelo na cernych skrinkach radiomajaky, tedy hledani bude slozite ( jak sam avizuje Kreml ), letadlo vyjimecne pristalo v Soci ( pry kvuli spatnemu pocasi na terminovanem letisti mezipristani ) a nabralo jednoho pasazera ( pry naprosto v rozporu s predpisy ), jsou tady dalsi nesrovnalosti v bezpecnostim protokolu celeho letu pri tak preferovane ceste ( dulezitosti cestujicich ) a do tak nebezpecne oblasti …no uvidi se casem, jestli slo o pouhy slendrian, zasah vyssi moci ( tedy i prirody ) a nebo to bylo dilo terorismu jedne nejmenovane bezpecnostni agentury s vlivnym politickym i… Číst vice »

orinoko
orinoko
25. 12. 2016 21:41

Tak jsem shlédl titul Tváří v tvar Trumpovi. Nedivim se, ze je z něj světový prasacky establishment vyděšený. Nemá Trumpa pod kontrolou. V rámci daných možnosti byl titul docela objektivní, česká sdělovací prasata by se mela přinejmenším učit tomu nejzakladnejsimu v branži. Padala tam slova jako plutokracie. A nikoli od Trumpa a nějakých komunistu, nýbrž Američanů. Az tak jsem netušil, ze Emerika prožívá příval islamistů jako Evropa. A ze Trump není soudruzka Merkel, která jim k tomu ještě svítí pochodní. Latinoamericane jsou jako problém az na druhem místě. Trump chce vrátit USA jejím vlastním občanům se vším všudy včetně pracovních… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
26. 12. 2016 7:34

Ze Sýrie: post z info AK:
https://ria.ru/syria/20161223/1484500418.html
https://ria.ru/syria/20161223/1484499178.html
kde že jsou „ochránci h(l)odnot“??

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
26. 12. 2016 7:36
Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
26. 12. 2016 7:40
Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
26. 12. 2016 8:01
Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
26. 12. 2016 8:21

Něco jiného než od záchodních presstitutů…
http://www.literarky.cz/blogy/tereza-spencerova/23430-reporta-v-aleppu

peter.
26. 12. 2016 9:02

Sto najväčších rusofóbov.Fotky a výroky.Najmenej polovica – „vyvolení“.
http://patriot-su-rf.ru/blog/43949365914/TOP-100-RUSOFOBOV-2016.-Vraga-nuzhno-znat-v-litso!

Starý doktor
26. 12. 2016 11:36

Vladimir Putin – „Evropa nemá budoucnost“ [cz titulky]

https://www.youtube.com/watch?v=fRYxOdErkI8

Zabíjejte nevěřící, kdekoli je najdete! Německé město prý zaplavily tajemné letáky

https://www.youtube.com/watch?v=5avrH7Llb7E

Bety
Bety
27. 12. 2016 12:08

Nevěřím, že smrt Alexandrovců byla obyčejná nehoda. Ze srdce doufám, že ti, kdo to zavinili se budou co nejdříve smažit v pekle. A kdyby je tam doprovodili Janda se Štětinou vůbec bych se nezlobila.

fajt
fajt
27. 12. 2016 14:02
Béda
27. 12. 2016 16:56

Obambův „mírový“ odkaz světu. http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/rusky-tisk-vypada-to-ze-na-ukrajine-zacina-velka-valka/

Už aby byl ten kazisvět minulostí.

peter.
27. 12. 2016 17:21

Podľa záznamu hovoru v kabíne,spôsobila nehodu Tu 154 pri Soči porucha na vztlakových klapkách.
https://cont.ws/post/473448

fajt
fajt
27. 12. 2016 17:48

http://vz.ru/news/2016/12/27/851617.html – dle nekterych diskuteru na ruskych webech nekdo velmi sikovne prevzal kontrolu nad letadlem a pilotum se (asi) objevili na pristrojich spatne udaje, ktere vynucene vedly ke spatnym rozhodnutim, v kazdem pripade Kreml by nereagoval ani kdyby na letadle prukazne explodovala bomba, to je dan za velikou politiku, ktera na obycejne lidske dustojnosti neprida ani statnim smutkem. ..

Vaska
Vaska
27. 12. 2016 20:25

http://www.nwoo.org/2016/12/27/maria-zacharova-25-12-2016-k-vrazde-ruskeho-velvyslance-v-turecku-rusku-bylo-vyhrozovano/ – nevěřím že to letadlo spadlo bez „dopomoci“ – problém je v tom že kdyby to rusové přiznali tak to znamená okamžitou válku s SS – a inaugurace Trumpa by se nekonala – tedy přesně to co chtěj chazaronáckové docílit

fajt
fajt
27. 12. 2016 22:17

kde je dano, ze se s Trumpem situace ( na poli americko-ruskych vztazich ) radikalne zmeni, neni Trump jenom dalsi mazana mezi hra, ktera ma Rusko v ustupcich a v utrpeni jenom vice oslabit … a neni to cele taky vsechno uplne jinak??

leho
leho
27. 12. 2016 22:48

Bety napsal Nevěřím, že smrt Alexandrovcůbyla obyčejná nehoda. Ze srdce doufám, že ti, kdo to zavinili se budou co nejdříve smažit v pekle. A kdyby je tam doprovodili Janda se Štětinou vůbec bych se nezlobila. Je naprosto nesměrodatné, čemu Bety věří či ne. Podle posledních informací šlo o technickou závadu buď na vztlakových klapkách či o špatně naloženém nákladu. Dle očitých svědků a videozáznamů letadlo letělo příliš pomalu a s ocasem dolů. Pokud vezmeme v úvahu typický ruský šlendrián a celkovou nebezpečnost letecké dopravy v Rusku, není se čemu divit… PS: S TU-154 jsem cestoval pouze jednou a nikdy jsem… Číst vice »

zajoch
28. 12. 2016 7:32

http://www.fondsk.ru/news/2016/12/26/dogovoritsja-polozhit-konec-vojne-v-sirii-mogut-v-astane-43285.html
Ukončení války v Sýrii bude projednáváno už nikoliv v Ženevě, ale v Astaně. Za přítomnosti Ruska, Kazachstánu, Íránu, Turecka, Sýrie a dalších zainteresovaných. Bez USA. K setkání dojde patrně v polovině ledna.

J. Hruška
J. Hruška
28. 12. 2016 9:39

Bety napsal

Nevěřím, že smrt Alexandrovcůbyla obyčejná nehoda. Ze srdce doufám, že ti, kdo to zavinili se budou co nejdříve smažit v pekle. A kdyby je tam doprovodili Janda se Štětinou vůbec bych se nezlobila.

V tuhle chvíli je jediná „konspirační“ varianta dálkové přeprogramování palubní elektroniky, čili kyberútok, provedený na hezky vysoké úrovni. Nemějte starost, s touhle variantou se počítá, i když se o ní moc nemluví. Také se bere v úvahu, že představitelé USA něčím podobným nedávno vyhrožovali. A pokud se to potvrdí, přijde odpověď, samozřejmě ne tak podlá, sprostá, nemorální.

peter.
28. 12. 2016 11:29

Teórií je mnoho.Je z čoho si vyberať.Od tých najšialenejších až po realistické.
https://cont.ws/post/473571
Na osoh ten pád Tu-154 prispel Merkelovej a slniečkárom.Atentát v Berlíne je odsunutý na boku.