Svět ruskýma očima 474

 

K osmdesátému výročí mnichovské dohody západních demokracií s Hitlerem

Jurij Rubcov

29. září 2018

Dvě vedoucí evropské demokracie, Velká Británie a Francie, se na konci září 1938 připojili k jednání fašistických režimů a schválily odtržení Sudet od Československa ve prospěch Německa. Byl tak zničen suverénní stát a Třetí říše povzbuzena k přerozdělení světa. Vůdci západních demokracií oslepeni úspěchem (mnichovskou dohodu podpořily také USA) zavřeli oči nejen nad tím, že pošlapali základy demokracie, ale i základy elementární slušnosti v mezinárodním měřítku: Československo, o které šlo, ani k jednání nepustili.

Byl to klasický imperialismus. Londýn a Paříž si své geopolitické problémy řešily na úkor malých zemí a nerozpakovaly se spolupracovat s Hitlerem. Nepřijaly vytvoření kolektivní bezpečnosti v Evropě, jak ji prosazoval Sovětský svaz, který chtěl změny ve Střední Evropě vyloučit. Náměstek ministra zahraničí Británie si později zapsal do deníku: „Premiér prohlásil, že spíše podá demisi, než by podepsal spojenectví se Sověty.“

Mnichovská hanba se nezrodila až v samotném Mnichově. Byla důsledkem krátkozrakosti západních demokracií. V březnu 1938 hitlerovci bez potíží anektovali Rakousko a prohlásili jej za jednu ze zemí říše. Když rakouský kancléř řekl Hitlerovi, zda v případě agrese nenechají jeho zemi v neštěstí, ten jen opovržlivě odfrkl: „Nevěřte, že tomu může kdokoliv ve světě překážet! Itálie? Mussoliniho se nebojím, s Itálií mě spojuje pevné přátelství. Anglie? Kvůli Rakousku nepohne prstem. Francie? Její doba je už pryč. Dosud jsem dosáhl všeho, co jsem chtěl!“

Hitler zdevastoval své západní partnery. Řídící kruhy Anglie i Francie jej chtěly mít za toho, kým skutečně byl – nepřítele Sovětského svazu. V listopadu 1937 nazval předseda tajné rady v britském kabinetu  ministrů Halifax v besedě s Hitlerem Německo „baštou Západu proti bolševismu“ a souhlasil s tím, aby Němci měli volné ruce ke změně „evropského pořádku“ na úkor Gdaňska a Československa.

Anšlus Rakouska upevnil strategickou pozici wehrmachtu k napadení Československa. Ještě nadějnější pro führera bylo podrývání státu nacistickou Sudetoněmeckou stranou (požadavek na sjednocení Němců v rámci říše). Později Hitler pochopil, že ke vtržení nepotřebuje žádný důvod, protože Londýn i Paříž jsou ochotny vydat Československo k rozdupání, jen aby se jeho agrese nasměrovala na Východ.

Počátkem dubna 1938 oznámil Hitler Mussolinimu, že ukončí postup Německa ke Středozemnímu moři a bude řešit problémy Sudet a „polského koridoru“ a potom zahájí přesun do Pobaltí. Otázka tří milionů Němců žijících v Sudetech sloužila Němcům jako záminka k likvidaci Československa. V direktivě k plánu Grün ze 30. května 1938 Hitler uváděl: „Mým pevným rozhodnutím je zničení Československa v dohledné budoucnosti válečnou akcí.“

Dne 15. září 1938 se Chamberlain setkal v Německu s Hitlerem a ubezpečil ho o svém úsilí „o sblížení Anglie s Německem“ a ochotě uznat kvůli tomu Sudety za součást Německa. Za dva týdny nato přikázali v Mnichově Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier československé vládě  povinnost předat do deseti dnů přibližně 20 % svého území Německu. Československo ztratilo čtvrtinu obyvatelstva, kolem poloviny těžkého průmyslu, mohutné opevnění na hranici s Německem a nová linie ležela nedaleko Prahy.

Západní politici se snaží odedávna naložit všechny nezdary na bedra Sovětského svazu. Tak to bylo i v tomto případě věrolomnosti při dohodě s Hitlerem. Sovětský svaz obviňovali z vyprovokování druhé světové války dohodou o neútočení (pakt Molotov – Ribbentrop). To, co se dělo po Mnichovu, tuto argumentaci vyvrátilo. Co zbylo z Československa, mělo být podle záruk Británie a Francie nedotknutelné, jenomže záruka byla jen na papíře. Ke škubání Československa se připojilo také Polsko a Maďarsko. Maďarsko dostalo jižní oblasti Zakarpatské Rusi a Slovenska, později i Podkarpatskou Rus, dříve autonomní oblast ČSR.

Slovenská proněmecká vláda vyhlásila samostatnost Slovenska a Německo ji uznalo. Protektorát Čechy a Morava se stal součástí Třetí říše. Půl roku stačilo, aby nebyla mnichovská dohoda respektována a stát byl zlikvidován. Hitler pochopil, že mu ve Střední Evropě nebude Západ překážet a v zabírání území pokračoval. Zmocnil se oblasti Klajpedy (patřila Litvě) a dal ultimátum Polsku ohledně Štětína a „štětínského koridoru“. Ultimátum bylo odmítnuto. Dal přísně tajnou direktivu k napadení Polska dne 1. září 1939.

Dopadlo to tak, jak řekl po Chamberlainově návratu z Mnichova Churchill: „Chamberlain měl volbu mezi válkou a hanbou. Zvolil hanbu a dostane válku.“ Mezi prvními oběťmi války byly národy, v jejichž čele stáli lidé zaslepení antisovětismem.

Nyní je místo antisovětismu rusofobie, ale povaha toho se nezměnila, je to úsilí Západu o rozvrácení Ruska jeho rozkouskováním. Politici Západu, stejně jako jejich předchůdci ze třicátých let dvacátého století, dnes chtějí rozhodovat o uspořádání světa podle svého a svoji vůli vnucují všem ostatním. Své expanzionistické choutky halí do slov o nutnosti odporovat „agresivnímu“ Rusku (před osmdesáti lety to byl boj s hrozbou bolševismu). Rozšiřování NATO na Východ je v geopolitickém smyslu totéž, co hitlerovské Drang nach Osten.

Převzato z Fondsk.ru

***

„Olympijská válka“ Mišky a její následky

Ruslan Vesňjanko

29. září 218

V době zahájení olympijských her v Pekingu (2008) dal Saakašvili příkaz k válečnému dobrodružství završeném „donucením k míru“ a ztrátou pětiny území vlastní země.

Válka byla ukončena 12. srpna zabráním gruzínského města Gori ležícího 90 km od Tbilisi ruskými vojsky. Za čtyři dny nato podepsal Medveděv tak zvaný plán Medveděv – Sarkozy k urovnání konfliktu Gruzie a Osetie, který podepsali i šéfové Abcházie, Jižní Osetie a Gruzie.

Tbilisi přerušilo diplomatický poměr s Moskvou a zastavilo letecké spojení. Suchumi a Cchinvali vyhlásily nezávislost, která byla Kremlem uznána. Gruzie ztratila kontrolu nad Abcházií a Jižní Osetií, zároveň nad částí ropovodu Baku – Supsa.

Jižní bod nové republiky, vesnice Orčosan, leží půl kilometru od hlavní gruzínské silnice spojující Ázerbájdžán, Arménii a Tbilisi se západní částí země – přístavy Poti a Batumi. Gruzínské vládě jde na nervy přítomnost ruské vojenské základny.

Ani nové  vedení Gruzie po odchodu Saakašviliho nemá velké sympatie k Rusku, ale přesto v poměru k němu vede rozumnější politiku. V roce 2013 zrušila Moskva obchodní embargo, poté dosáhl gruzínský export 190 milionů USD. Před tím v roce 2012 jednostranně zrušilo Tbilisi víza pro občany RF. V roce 2014 byly obnoveny regulérní lety, poté v roce 2017 pobývaly v Gruzii 1,4 miliony Rusů. Pro Gruzínce je to užitečné, turismus jim vynáší 20 % HDP.

V Rusku začala popularizace gruzínské kultury a gruzínské kuchyně. Pomalými krůčky jde Gruzie Rusku vstříc. V roce 2015 se 31 % obyvatel vyslovilo pro vstup země do EAES.

Jak je možné, že dobrodruh, ve vlasti kriminálník, byl na Ukrajině gubernátorem? A proč si uprchlík Miško nežije u své ženy v Nizozemsku, ale sní o návratu? Ovšem ne do Gruzie, ale na Ukrajinu?

Bývalý poslanec na Ukrajině Alexandr Golub uvažuje: „U Saakašviliho je vše naprosto pochopitelné. Potřebuje prostor jakožto polygon pro své úsilí o dosažení zisku. Takový prostor, s nímž jej bude máloco vázat, jemuž není nijak povinován. Taková situace uspokojuje i hráče zpoza oceánu, které má za zády. Loutka bez zbytečných sentencí a slitování plní jakékoliv příkazy které dostane. Gruzínci za roky jeho moci Miška přečetli a nedůvěřují mu. Ukrajinská společnost je rozdělena, dezorientována a všichni naivní – ideální oběť a vhodný objekt. Jinak řečeno – Saakašvili nehledí na Ukrajinu a její lid.“

Publicistka Elena Markosjanová uvádí: „Vztahy USA a Turecka se pokazily, Ukrajina je nestabilní, Bulharsko nebude ničit svůj černomořský lázeňský potenciál militarizací pobřeží, v Rumunsku se to začíná rozžhavovat, a proto zůstává nejdůležitějším předpolím pro posun a upevnění postavení NATO u Černého moře Gruzie. To vysvětluje úsilí EU i USA na udržení agresivního nepřátelství Gruzie k Rusku. Avšak v Gruzii se situace mění. Politické vedení zachovává ostrou protiruskou rétoriku, ale prostí lidé by rádi obnovili hospodářské, kulturní a politické kontakty s Ruskem. Svědčí o tom i poslední setkání Vladimira Putina s Ninou Burdžanadzeovou.“

Elena Markosjanová odhaduje, že „Saakašvili nemůže kvůli svému odsouzení za trestnou činnost kandidovat v letošních prezidentských volbách, ale vliv na kampaň má. Za podpory západních kurátorů může apelovat na bolestivá témata porážky ve válce a ztráty území. Do konce volební kampaně  se nebude míchat do ukrajinské politiky. Potom opět vyrukuje se svými moudrostmi a láskou k Ukrajině.“

Kyjevský publicista Vladimir Skačkov vypočítává snahy agresivních saakašviliovců: „Úplné odtržení od Ruska, zničení průmyslu, oslabení zemědělství, proměna v jakýsi lživý turistický region vázaný na Černé moře, středisko výměny peněz a praní špinavých peněz v rozsahu státu a otevřená servisní ekonomika. Hodně se jim podařilo, ale ne všechno.“ Dále analytik uvádí, že Gruzie dnes nechce trhat své vazby na Rusko, ale od Západu si přeje přihrávky za svou roli „protiruského předpolí“ a rusofobského beranidla na Kavkaze.

Perspektivy Gruzie závisí na směrování vlastní ekonomiky. Není důležité, kdo bude u vlády, tam ještě dlouho nebudou skuteční proruští politici, nemají pro to hospodářský základ. Bratrství národů je sice kategorie silná ve slovech, ale efemérní v jednání.

Saakašvili je stoprocentní populista. Od doby jeho prezidentství Gruzie upadla, po všech akcích ke zboření pracovních i ekonomických vazeb s Ruskem prohrávala. Abcházie i Jižní Osetie by se vrátily do Gruzie, kdyby tam rostla ekonomika. Místo toho jsou na programu samá dobrodružství a PR. Nyní se gruzínská vláda snaží obnovit obchodní vazby na Rusko, ale jde to pomalu. Totéž hrozí Ukrajině, jak podotýká prezident ukrajinského analytického centra.

Politolog Alexandr Lazarev tvrdí, že Saakašvili je agent pod vlivem USA. Musí plnit přání Washingtonu, byť by to bylo k jeho vlastní škodě. S ohledem na to je jasné, proč souhlasil s dobrodružnou olympijskou válkou a proč se účastnil ukrajinské komedie. Cožpak byl ustanoven gubernátorem kvůli svým profesionálním schopnostem? Nebo vítězstvím ve výběrovém řízení? Ne. Spíše proto, že patří do určitých kruhů. Je to univerzální voják Západu. To, co prováděl v Gruzii, může dělat kdekoliv, v kterékoliv zemi vybrané ke změně podle globalistického scénáře. Proto nyní Ukrajina.

Pozorovatel Vladimir Skačko uvažuje: „Saakašvilimu dali za úkol rozehnat staré oligarchy a prodejné politiky, aby nepřekáželi Západu a po pseudodemokratických procedurách (to jsou například volby) stát se osobně elitou v „dobyté“ zemi – formou ukrajinské, ale v podstatě s neokoloniální správou. Jeho úkol byl být zpočátku gubernátorem a potom mířit na funkci předsedy vlády a dokonce prezidenta. Proto se chce vrátit na Ukrajinu a ne do Gruzie, kde je odsouzen a kde mu mohou dělat ve vězení to, co se za jeho vlády dělalo jeho oponentům. V Gruzii mají takové věci na paměti. Miško se lituje. To lze pochopit.“

Převzato z Pravda.ru

***

Putin Siluanovovi: S penzijní reformou jste mne podvedli a za to zaplatíte

Andrej Polunin

3. října 2018

Materiál komentuje Andrej Gudkov

Na poradě s vládou řekl prezident Vladimir Putin, že penzijní reforma po prezidentových úpravách přinese státu záporný finanční výsledek. Rada ministrů musí najít prostředky na financování změn. Prezident konkrétně řekl: „Při plánování penzijní reformy vycházela vláda z toho, že v průběhu několika let od opatření bude kladný výsledek. Ale po přijetí prezidentských úprav je jasné, že žádný přínos nebude, naopak vláda bude muset doplácet.“

Podle původního plánu vlády se mělo v letech 2019 až 2024 naspořit po zvýšení věku odchodu do důchodu přes 3 biliony rublů. Ty měly být použity na zvýšení penzí až na 20 tisíc rublů za měsíc. Avšak Putinovy úpravy z konce srpna snížily „úsporu“ na půl bilionu rublů za šest let. Úmysl na zvýšení penzí, na které se spotřebují 3 biliony rublů trvá, nikdo jej nezrušil. Nakonec se  musí někde zajistit 500 miliard, jak uvedl ministr práce Topilin.

Ministr financí Siluanov odpověděl prezidentovi, že ministerstvo financí bude zvyšovat převody penzijnímu fondu z federálního rozpočtu, aby prezidentovy úpravy zafinancovalo. V prvních letech půjde o 100 miliard rublů za rok. To, že bude potřeba půl bilionu rublů za šest let, bylo známo i dříve. Nové je to, že rozpočet bude v důsledku reformy v minusu.

Jestli je tomu tak, proč se musela prosazovat nejtvrdší varianta zvýšení hranice penzijního věku? Ničit popularitu Jednotného Ruska, dávat návrhu zákona přednost ve druhém i třetím čtení, aby se co nejrychleji uklidnila situace, když už byli najednou poraženi tři kandidáti Kremlu ve volbách gubernátorů? Proč se riskovala Putinova popularita, která mu klesla za 9 měsíců z 84 na 63,7 %?

Prezidentské úpravy jsou vynuceným ústupkem Kremlu. Jestliže by prezident reformu nezmírnil, není vyloučeno, že by se vzbouřila celá země. Co za slovy prezidenta stojí, jak vypadá situace s financováním reformy? Nezávislý expert na sociální politiku Andrej Gudkov říká, že hlavní princip penzijního pojištění je, aby bylo autonomní a financovalo se samo. Jenže v Rusku je snížena sazba pojistného, a to neumožňuje samofinancování systému. V roce 2000 byla sazba 29 %, z toho platil 28 % zaměstnavatel a 1 % pracovník. Dnes je jen 22 %.

V roce 2018 ratifikovala Duma konvenci č. 102 Mezinárodní organizace práce. Podle ní nesmí být penze nižší než 40 % průměrné mzdy. Ovšem průměrnou mzdu je možno chápat různě. Proto je i na to stanovená metoda. Konvence je ratifikovaná a nyní je potřeba penze zvyšovat. Dnes představují okolo 34 % průměrné mzdy. Je to o dost méně než za Sovětského svazu. V době, kdy se penze sotva rodily, v letech 1932 až 1933, za Stalina, byly 50 %, tedy polovina platu. Sovětská vláda tuto částku stále zachovávala. V dalších letech byla sazba na naléhání Putina zvýšena, v roce 2011 na 26 %, ale jen pro tento rok, penzijní systém nebyl ve schodku, penze dosáhla 41 % platu. Trvalo to necelý rok.

Dnes se jedná o zvýšení penzijního věku na 65 let u mužů a 60 let u žen a zvýšení důchodu na 40 % průměrné mzdy. Vláda musí o něco zvýšit financování fondu sociálního pojištění. To vše za 500 miliard rublů. Podtrhuji, že k tomu dochází jen kvůli snížené sazbě. Jestliže by byla sazba jako v roce 2011, půl bilionu rublů by nebylo potřeba. Navíc by vláda mohla dosáhnout eliminaci schodku penzijního fondu. Rozpočet penzijního fondu na rok 2018 představuje 318 miliard rublů, a to při celkovém rozpočtu přes 7 bilionů rublů není mnoho. To je skutečně to, co dnes dělá vláda a konkrétně Putin pro zvýšení penzí – minimum možného.

Proč Putin znovu nezvýší sazby odvodů?

To je velké tajemství. Vládní ekonomové přesvědčují, že zvýšení sazby má za následek zvýšení zátěže pro byznys, které prý nemůže unést. Ve skutečnosti je dnes podíl mezd na ceně produkce asi 30 %. Zvýšení pojistné sazby tento podíl zvyšuje doslova o 1 %. Za podmínek automatizace, snížení materiálového podílu a zvýšení produktivity práce je nakonec zvýšení sazby při vyšší výrobě naprosto nicotné opatření.

Ještě něco. Zvýšení pojistné sazby a plateb pojistného rozšíří trh odbytu ruské produkce. Dokonce i při zvýšení penzí budou penzisté málo zajištěni a budou kupovat relativně levné zboží, především ruské. Zvýšení daní takový účinek nemá. Přestože plní federální rozpočet, brzdí růst spotřeby.

Je možné, že se prezident a  ministři takto rozhodují, aby byli na straně velkého byznysu?

Mám pocit, že ekonomický blok donutil Putina přistoupit na zvýšení penzijního věku s tím, že bez zvýšení příjmu rozpočtu by nebyl splněn vojenský program. Ale ekonomové prezidenta podvedli, když mu řekli, že to nebude mít žádné politické důsledky. Jenomže politické důsledky jsou zřejmé. Nyní má Putin jedinou možnost k návratu popularity a upevnění autority – opravdu rychlý a znatelný nárůst životní úrovně penzistů, tedy zvyšování penzí vyšším tempem, než jakým běží inflace.

Navíc u nás došlo k růstu ekonomiky. Pracující, kteří od roku 2013 měli nízké mzdy žádají zvýšení. Nakonec je možné čekat, že průměrná mzda v zemi poskočí. Spolu s ní se musí zvýšit i penze až na 40 % mzdy.

Putinova slova Siluanovovi na poradě možno chápat tak, že musí být dosaženo rozhodnutí z roku 2009: výše odvodu do penzijního fondu bude 26 %, aby penze byly 40 % průměrné mzdy. To by bylo možno přivítat.

Novinky penzijní reformy: Duma přijala zákon o předání peněz korupčníků do penzijního fondu.

Převzato z Svpressa.ru

 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
39 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
orinoko
6. 10. 2018 21:25

Kriste pane, zdráham se uvěřit te hromadě pitomosti o ruských důchodech. Ten přeloženy článek je blabol. Rozumíme tomu? Já vůbec. U nás batka Klaus vyraboval důchodové fondy začleněním do disponobilnich úctu modré kleptokracie ,a české lidové prasnice ještě chrochtaly blahem nad jasnozrivosti takového počínání. Důchodové odvody nestihaly nároky , a tak ta lidská prd.el na krku , ten exkrement Kalousek, hodlal prihrat důchody soukroMNIKUM. Tak , a ted me zajímá: Hodlají navýšení důchodového věku v Rusku rozprostrit do časové relace, anebo jde o duchodovou věkovou revoluci? Důchodový výstřel z Aurory. Do teto chvíle to nevím.Ani po tomto zas.raném clanku, který… Číst vice »

orinoko
orinoko
6. 10. 2018 21:38

Ještě jedna věc: V nové práci dostávám výplatní či, z níž je zřejmě, kolik za me platí, firma na sociálním a zdravotním pojištění. Dost me to zarazilo. Přišlo mi to hodně natažené. Proto ta pr.del na krku výkřiků je, ze jsme dráha pracovní sila. Debil. Jenom v Česku je možné, ze tohoto kripla ještě nikdo nepodrizl jako kapitalovou obětní husu. Čížek zkonzumuje všechno. Na druhou stranu. Kleprbajn Trump prosadil v emerice zákon, jímž snížil korporatkam dané. Rozdíl mel jít zaměstnancům. Dělníkům, makacum. Jak to dopadlo? To čížek vi přece nejlépe. Co s tím udělá emericky wolic, který tu prasečí hlavu… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
7. 10. 2018 7:32

Nové korvety RF
Полигон. Корветы. Все части | Т24
https://www.youtube.com/watch?v=1kL0daj_qBI

Irena
7. 10. 2018 12:18

Tohle je zajímavé video z Běloruska například o tom, že soudy, které tam soudí byly dávno zrušeny, že pas, který Bělorusům vydávají neodpovídá platným zákonům, a na základě mezinárodních, které jsou v běloruské ústavě nadřazeny běloruským, z lidí dělá fakticky právnické osoby…

https://www.youtube.com/watch?v=ofSy0Rnd9SA&t=0s

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
7. 10. 2018 12:39

Velmi důležitý komentář J. Kedmiho k sestřelení Il-20 u břehů Sýrie. Nenapravitelná chyba Izraele. Špičkový specialista se snaží zachránit co se dá z Izraelsko- Ruských vztahů. Jasně uvádí, že po sérii chyb Izraele jeho „svoboda konání“ v Sýrii zmizela, a důvěra k profesionalitě Izraelských ozbrojených sil se již NIKDY NEVRÁTÍ… RF rozvinutím ZCELA NOVÉ ORGANIZACE PVO v Sýrii, která funguje jako jeden celek ZABRÁNÍ ÚTOKŮM USA, vč. střel s plochou dráhou letu i lety, útoky bezpilotními letouny (drony). J. Kedmi jasně uvádí že nelze zničit jednu konkrétní jednotku PVO – museli by napadnout CELOU PVO Sýrie- což ale jak RF… Číst vice »

leho
leho
8. 10. 2018 3:40

Rusáci by rozhodně měli být zticha ohledně Mnichova. Spíš by si měli vykopat díru a nevylézat už kvůli zrádnému paktu Ribbentrop – Molotov. A kdepak si německá armáda nacvičila taktiku bleskové války? No kde? Přeci kde jinde než v Sovětském svazu…

Admirál
Admirál
8. 10. 2018 5:40

Díval si se někdy na mapy z roku 1914 a na ty z roku 1938 a následně z roku 1939?
Tam je odpověď.
Že Poláci nabízeli Hitlerovi v roce 39 spojenectví při útoku na východ to se nehodí? S čím se zachází, tím se také schází.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
8. 10. 2018 6:56

Britská kybernetická vojska se rozhodla nechat Kreml bez elektřiny
http://www.novarepublika.cz/2018/10/britska-kyberneticka-vojska-se-rozhodla.html
„Diplomacie po britsku“- vyhrožování.
Nyní již otevřené.
Nejspíše vzpomínka na „Impérium nad nímž Slunce nezapadalo“…
Vzhůru ke „svobodě“ a „demo“kracii!!

Bety
Bety
8. 10. 2018 9:59

Admirále, takové jako je leho zajímají jen nacvičené mantry, ne fakta. Curzonova linie jim nic neříká, nebo spíše o tom nechtějí slyšet. Stejně jako marné snahy SSSR uzavřít smlouvu proti Hitlerovi se Západem. Blesková válka – nic o Belgii, Francii, Dánsku… atd., atd. Nedávno jsem znovu četla Clavellův román Král Krysa. Tam jeden říká:“ Kdyby nás tak neposlali do Singapuru, kdyby nás tak poslali na Kavkaz, jak chtěli“! A jinde: Od který doby člověk, který fandí Rusům, musí být v tu ránu komunista? Jsou to přece naši spojenci?““Historicky vzato mě to sere,“ prohlásil Max. A už vůbec je nezajímá Churchilův… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
8. 10. 2018 11:35

Jak se na Donbase snaží teroristická služba Ukrajiny.
„Vykonavatelů“ z řad „mládeže“ a vydíratelných je všude dost…
Охота на командира.
Документальный фильм Александра Рогаткина – Россия 24
https://www.youtube.com/watch?v=nIjFxzA85PM

Dolmen
Dolmen
8. 10. 2018 12:24

leho napsal
Rusáci by rozhodně měli být zticha ohledně Mnichova. Spíš by si měli vykopat díru a nevylézat už kvůli zrádnému paktu Ribbentrop – Molotov.

Proč lehovista nenazval onen pakt správným jménem? Pokud vím, tak ten se jmenoval Pakt o neútočení. S kým by velmi bystrý lehovista uzavíral pakt o neútočení? S přítelem, nebo s tím koho se obává? Třeba na odpověď přijde sám…, ale chce to přece jen, aby byla přítomna alespoň trocha selského rozumu.

Bety
Bety
8. 10. 2018 13:27

Orinoko: „po přijetí prezidentských úprav žádný přínos (z penz. reformy) nebude, naopak vláda bude muset doplácet“ Podle mne je to jasné. Donutili Putina k reformě se kterou nesouhlasil a chtěli tím jednak snížit Putinovu popularitu a za druhé si naplnit kapsy. Putin jim tím říká: na přínos do vašich kapes zapomeňte, naopak, když už jste si to vydupali, jsem vám to omezil tak, že budete muset sáhnout do těch finančních rezerv, na kterých sedíte jak žába na prameni. A ten článek – to jsou jen zatemňující řečičky a bláboly okolo. Tak to chápu já, ovšem mohu se mýlit…Různých finančních rozborů… Číst vice »

leho
leho
8. 10. 2018 18:34

Třikrát jsem odpověděl a třikrát se příspěvek neobjevuje. No nic, půjdu dělat něco užitečnějšího…

idiotronic
idiotronic
8. 10. 2018 18:49

leho napsal Rusáci by rozhodně měli být zticha ohledně Mnichova Nedivím se, že Rusko připomene Mnichovskou dohodu, protože jde o stále použitelné schéma, které nemá sice dobrou pověst, ale faktem je, že Rusko v něm nemělo účast. Právo na sebeurčení, rozpad Jugoslávie, vznik narkostátu Kosovo ,věznění srbských politiků – to už jsme zažili všichni. A za Mnichovem i za bleskovým uznáním Kosova stojí Německo (a u nás švýcarský kníže) . A pokud jde o poválečný odsun Němců, hledají se cesty k omluvě a zařazení zpátečky v dějepise. Ale pojem Vertreibung (odsun) v souvislosti s Čechy – tenkrát se předpokládalo, že… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
9. 10. 2018 9:07

Sýrie:
K S-300 PMU2:
Источник: Россия безвозмездно поставила Сирии три дивизиона С-300ПМ
https://tass.ru/politika/5650588
Izrael „zachraňuje co se dá“…
8 октября 2018. Военная обстановка в Сирии. Беньямин Нетаньяху заявил о встрече с Владимиром Путин.
https://www.youtube.com/watch?v=r-WKbOb83uI

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
9. 10. 2018 9:19

Ukrajina: opět výbuch muničních skladů, evakuace tisíců v okruhu přes 16 km…

orinoko
orinoko
9. 10. 2018 14:21

Martine, Rusko už ma prý v Lybii želízko v ohni. Kalibry v Tobruku a BENGhazi. Vis o tom něco?
Melo by to obrovskou logiku a sirosiry skleb dějin i hysterie.
Rusko se začíná ocitat za pozicemi NATO prasat, které slouží k prudeni Rusů. A to nemluvíme o tom, ze lybijska báze muže byt dýka v zádech amerických námořních prasat mířící válečné na Sýrii
Tomu říkám politika.
A ne te české ubohé, smradlave, vlezdoprdelni sracce.
Kdy pak konečně natáhne soudruh Soros ta svoje davidova brka?

orinoko
orinoko
9. 10. 2018 14:34

A ještě něco: Rusko údajně posílilo svoji vojenskou přítomnost v syrském Deir ez zoiru. Na linii dotyku s trumpovou prehackovou.
Mimochodem. Z toho lidského volka se stává úplný politicky chcipacek.
Jako kdyby Cassiu Clayovi urizli pěstí a koule.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
9. 10. 2018 14:37

Předpokládám, že nejen tam orinoko.
V jednom textu o asymetričnosti to zde bylo napsáno. Severní Afrika je nyní pro ně již zajímavější.
Přímé dodávky modernějších zbraní míří i do Alžírska.
Odtamtud ne na základny v Itálii dost blízko,
aby případně vzlétlo jen ptactvo a vypluly jen ryby…
NATO je přežitek,
spíše mám obavy,
aby je ještě nestihl nějaký dobytek „využít“
dokud se vnitřně nerozdrolí tak, že zůstane jen namalovaným „stínem na zdi“.
RF předvádí vysokou efektivitu ozbrojených sil,
tváří v tvář i sílící Číně jinak nyní ani nemohou.
Ale u kořene změny je VYSOKÁ FUNKČNOST DIPLOMACIE.

orinoko
orinoko
9. 10. 2018 14:45

Díky. Ani jsem to nevěděl: emericka haleyova čarodějnice se prý odpoklonkovala z OSN.
Bylo na čase. Tak mohutnou ženskou kurbu jednoho jediného údů nepamatují ani kdybych si pomáhal výdobytky woodoo.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
9. 10. 2018 15:03

Info Šojgua Putinovi o S-300 v Sýrii (mj. potvrzena možnost přípravy i čistě Syrských obsluh do 3 měsíců),
cvičné střelby s použitím Kalibrů v Kaspickém,
„Kalibrované“ ponorky ve Středozemním moři,
raketový křižník Varjag na návštěvě v Japonsku,
lodě VMF v Pacifiku, Asii i na Seychelách, ámořní „miniRaptor“ dovede řádně „kousat“…
Dokonce i Šojguovy koníčky (malování např.).
A další a další novinky.
https://www.youtube.com/watch?v=tDGUi9QiOAk

Viky
Viky
10. 10. 2018 18:07

Ori, … článek je blabol. Rozumíme tomu? Já vůbec. … a …a ted me zajímá: Hodlají navýšení důchodového věku v Rusku rozprostrit do časové relace, anebo jde o duchodovou věkovou revoluci?… Inu Ori, ono tomu bez hlubší znalosti reálií, vývoje- a vnitřních poměrů v mocenských (a jiných) strukturách, ani moc rozumět nejde. Pokusím se odpovědět tak, abych se souvislostem vyhnul a ještě to zůstalo srozumitelným. Tedy doufám. Obecně vzato, on autor sem tam kecá, spíš nedoříkává některé věci. Původní prazáklad ruského penzijního systému (ještě carského!) likvidovala revoluce. On se ovšem vztahoval pouze na státní zaměstnance a ještě ne naplno. Zavedení… Číst vice »

Viky
Viky
10. 10. 2018 19:16

Takže množství té správné chudoby je alokováno na venkově. Nízké příjmy kolchozníků za sovětů – katastrofálně nízké důchody v současnu. To vše subvencováno na úrovni části veřejné dopravy, léků… Jenže subvence jsou průběžně zneužívány, jak je dobrým zvykem. Stát subvencuje část léčiv, někteří na tom bohatnou a těm kterým je to určeno, se nedostává. Ale subvence odstranit nelze bez adekvátního zvýšení penzí. To je jedno z východisek, proč je to nutné. Takže je současný systém na hranici krachu? Ale ne, to vůbec ne. Tak, jak je, může spokojeně existovat dalších 10-15 let. „Tak jak je“ ovšem neumožňuje zvyšovat penze o… Číst vice »

Viky
Viky
10. 10. 2018 20:24

Tak – a k obsahu článku. hraje se s milióny, miliardami, bilióny… ??? no, „brát“ je možné na různých místech, ale tento navrhovaný a prosazený způsob přikrývá sočasně nejméně dvě mouchy. Sám zaměstnanec je nejstabilnějším zdrojem příjmu, systém potom nezávisí na momentální kondici ekonomiky. Překrývá se demografický propad. Daňová zátěž zůstává stabilní, navýšení je skryté. Penzijní systém v RF se samozřejmě liší od našeho. Ale určité věci jsou podobné. Existuje cosi jako „povinná“ část penze a cosi jako penzijní připojištění. Ale, navrhovaný systém je možné opustit. Člověk může do důchodu odejít i dříve, ale k pozdějšímu odchodu je motivován finálním… Číst vice »

Bety
Bety
11. 10. 2018 11:19

Viky napsal …Rozumíme tomu?… Těžko. Obávám se, že přes snahu věci objasnit, většinová společnost v RF slyší jen část toho, co bylo na téma řečeno. Natož my. No paměť lidu bývá krátká. Rusové by si měli připomenout, kdo ty důchody začal dávat do pořádku. A měli by si také připomenout, jak dopadli, když naletěli liberálům. Ať už říkají liberálové cokoli, jejich vnitřní postoj shrnul Gajdar, když ho upozornili, že díky jeho rušení továren v městech, které na nich závisely, lidé ztratí možnost zaměstnání a umřou hlady. Tehdy prohlásil: A co na tom záleží? Však se narodí noví. Někdy je opravdu… Číst vice »

Svoboda
Svoboda
11. 10. 2018 11:53

O co jde v důchodové „reformě“, polopatě a s konkrétními čísly :

https://youtu.be/cFilniq2E2A

orinoko
orinoko
11. 10. 2018 14:22

Tak nám padají akciové trhy. Kde udelala kapolejna chybu? Nebo už padame po přehřátí motoru? Co NATO býčí krev, takto Bikaver? A medvědi tržní ocekavani?
Tohle je svet k zbliti.
Už se nedivim lidským prvokům.
Maji život daleko radostnejsi.

Gatta
Gatta
11. 10. 2018 16:50

re orinoko – finanční a zvláště akciové krize oddělují investory od spekulantů.
Rozumějj – skutečně bohaté, kteří investují, protože vlastně nevědí kam s penězi od těch co investují, často na dluh, s vidinou snadného či alespoˇn nějakého zisku.
To je jak když se řekne: „Tak a ukažte karty, jak na to jste“ .
Výsledkem je, že na konci takové „krize“ jsou bohatí ještě bohatější – a chudí (což mohou být i státy) ještě chudší.
A celá akce se pravidelně opakuje až dostatečnému množství chudých otrne, postupně si nešetří na tzv. investice a naskočí na nějaký ten zaručený býčí trend.

https://www.kurzy.cz/zpravy/368687-jsme-v-bubline-prubeh-podle-jean-paul-rodrigue/

Gatta
Gatta
11. 10. 2018 17:00

PS
Krásně jo to vidět na Bitcoinu – viz graf.
https://charts.bitcoin.com/btc/chart/price

Na první pohled vidíte jen tu poslední nejvyšší bublinu, ale když si časově ohraničíte graf vlevo od cca ledna 2010 a pravou stranu zobrazované časové oblasti stáhnete na konec roku 2010 a pak ji posunujete doprava až do současnosti, tak je to velmi názorné a velmi poučné … :-)

orinoko
orinoko
12. 10. 2018 13:45

Izrazid údajně uzemnil svoje emericke neviditelné ptáky z ocele. A pak ze neviditelni budeme vesele. Takto nejdražší vojensky srac všech dob. Letoun Lightning.
Spekuluje se, jestli za to může emericka havárie tohoto létajícího blesku, anebo konstatování , ze syrské S300 už mu vymachaly hubu ve svém systému.
Emerika se vyplatí. Žid to ma spocitane.

orinoko
orinoko
12. 10. 2018 13:58

Omlouvam se za mistyFIKACI. Jde o sajrajt F35. Taktéž prý neviditelný. Blesky snad izrazid ještě nepoužívá.
Radio Jerevan praví , ze pro F35 se našlo bleskurychle použití.
Stane se pozemním podpůrným prostředkem valníku typu merkava. Právě tech, kterým Hizballah trhal řitě před lety v libanonských údolích díky ruským Kornetum/?/.
Od te doby už se tam valniky merkava neodvážily.

orinoko
orinoko
12. 10. 2018 14:13

Syrsky národní mancaft v cutane vyhrál 1:0 nad lisajicim se Bahrajnem. Arabové arabského poloostredoveku ustrnuli a chtějí obejmout Asada, aby zapudili Peršany. Takto Írán.
Bomby a chemii nahradily otevřené náruče. Aby Asada pote řádně primackly, kdyz letecká zidoVINA selhává.
Svet totalnich h.o.v.e.n!
Jestli přede mnou osobně někdo začne blabolit o The Bajbl, tak mu rozbiju drzku.

orinoko
orinoko
12. 10. 2018 14:29

Zed nářků v Novem Yorku dále padá. Takto Wall Street. Ale nějaký kripl říká: Klidek, trhy se nadechuji. Tohle zzivotnovani financnich pru.seru opravdu miluju.
Někdo praštil trhy na solar plexus? Usraly se přitom? Ze je všude tolik kaposmradu.
Probíhají korekce.
Ty vole, vypnout na týden Zdi nářků v Novem Yorku elektřinu, tak se svet totálně zhroutí.
Dneska me CNC mašina vygenerovala vzkaz: Vstup do stanice.
Ještě ze ne do ODS. To by me rozhodilo.
Ale sranda byla. Chlapi se ptali: Do které stanice? Třeba Moskevska?!

orinoko
orinoko
12. 10. 2018 14:42

Abych nezapomněl. Shlédl jsem čtyři/?/ starty ruských raket Bulava z hloubkovych ponorek.
Čtyři jezdci z Apokalypsy. A každá mířila jinam. Az se to bude všechno hroutit, musím mít po ruce muziku.
Solitude od Black Sabbath je přesně ozvěnou raket Bulava.

orinoko
orinoko
12. 10. 2018 14:44

Z jedné ponorky. Opravují.

Gatta
Gatta
12. 10. 2018 17:49

re orinoko – „krize na Wall Street“ – je vůbec zajímavá otázka: „Úloha finančníků v krizích lidské společnosti – dnes i v dějinách?“ Poučný v tomto je Starý zákon – kde si staří Izraelité dobře uvědomovali zhoubnot dluhů, úroků, chamtivosti a nenažranosti … pro zdravé fungování lidké společnosti – a proto všechny tyto ekonomické kejkle byly v jejich vlastní společnosti zakázány nebo silně regulovány zákony. Naopak vůči cizincům jich Židé směli používat naprosto neomezeně. Je to tam moc pěkně a podrobně popsáno. No a i ten kapitalismus nebyl a není vždy stejný. Je jistý rozdíl mezi kapitalismem produkčním – který… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
13. 10. 2018 9:04

2 x Tereza S. nejen k Sýrii
Izrael dovedl Rusko k razanci (USA ke změně politiky a Írán do klidu)
http://literarky.cz/blogy/tereza-spencerova/27091-izrael-dovedl-rusko-k-razanci-usa-ke-zmn-politiky-a-iran-do-klidu
Perský záliv nadbíhá Asadovi. Co na to Damašek?
http://literarky.cz/blogy/tereza-spencerova/27160-persky-zaliv-nadbiha-asadovi-co-na-to-damaek

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
14. 10. 2018 11:48

Série cvičení ozbrojených sil RF a spojenců v RF, Kyrgyzstánu, Egyptě…
Cvičení sil rychlého nasazení, jaderného štítu RF,
protiteroristické manévry zaměřené na využití zkušeností ze Sýrie.
Odminovací akce v Laosu (ročně umírá přes 200 lidí v důsledku výbuchů americké munice z dob nevyhlášeé války…
Kde že jsou západní humanisté či pomoc??
Vše naostro, koordinovaně,¨vč. cvičných startů strategických a OTR raket,
vysoká mobilita, mezinárodní spolupráce…
Zejména na cvičení na Egyptském Sinaji s účastí VDV RF musel nejen Izrael „mrkat“…
Pietní akce k výročí útěku z koncentračního tábora v Sobiboru.
https://www.youtube.com/watch?v=8BwKWpMTrD8

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
14. 10. 2018 11:56

Spuštění nových elektráren na Krymu
Nové továrny, výzkumné centra na Sibiři i Dálném Východě,
zdvojnásobení absolventů.
Funkční analog SWIFTu, příprava propojení s Čínou, Indií, a dokonce časem i s EU…
Úspěchy Kamazu v rallye,
úspěchy v mezinárodních soutěžích mladých vědců,
výchova k vlastenectví
https://www.youtube.com/watch?v=JQQQDGqIdpA&list=PLFA1CB42DBD08F633