Svět ruskýma očima 557

Duch setkání na Labi – co z něho zůstalo?

Jurij Rubcov

25. dubna 2020

Datum 25. dubna přineslo dvě důležité události. Za prvé byl obklíčen Berlín částí 47. armády 1. běloruského frontu (velitel maršál Sovětského svazu Žukov) a 4. gardovou tankovou armádou 1. ukrajinského frontu (velitel maršál Sovětského svazu Koněv). Za druhé si v oblasti Torgau na Labi stiskli ruce bojovníci 58. gardové střelecké divize 1. ukrajinského frontu a vojáci americké 69. pěchotní divize. Záhy se stala slavnou fotografie pořízená za několik hodin poté ve štábu americké divize. Na fotografii se objali sovětský poručík Silvaško a americký poručík Robertson.

Setkání sovětského a amerického vojska nebylo překvapivé. Několik dní před ním navrhl hlavní velitel spojeneckých expedičních sil generál Eisenhower náčelníku generálního štábu Rudé armády generálu Antonovu určit pro setkání anglo-amerických a sovětských vojsk hranici na řekách Labe a Mulde. Stalin plán schválil a Antonov souhlasně odpověděl a zároveň informoval velitele 1. a 2. Běloruského frontu maršála Rokossovského a velitele 1. ukrajinského frontu maršála Koněva. Se spojenci byly dohodnuty poznávací signály.

Některé podrobnosti ze zprávy náčelníka politického oddělení 5. gardové armády generála Katkova, zaslané politickému oddělení 1. ukrajinského frontu:

„Na východním břehu Labe zaujal 2. střelecký prapor 173. gardového střeleckého pluku 58. gardové střelecké krasnogradské divize Rudého praporu pod velením gardového kapitána Nedy prostor obrany v oblasti mostu přes Labe, proti městu Torgau na západním břehu řeky. Dne 25. dubna křičel něco radostně z kostela v Torgau americký voják a mával praporky. Protože naši vojáci ani důstojníci nerozuměli jazyku, mysleli si, že je to Němec a náš poručík Silvaško se snažil domluvit německy, ale nedostal odpověď. Nato naši vojáci na kostel několikrát vystřelili.

Jeden voják, nebyl to Rus, sestoupil a řekl rusky dvě slova: Moskva – Amerika. Naši pochopili, že to jsou američtí vojáci a žádali, aby jeden z nich přišel k našim jednotkám. Ten oznámil, že je z jednotky amerických průzkumníků, kteří mají zjistit místo, kde se nacházejí ruská vojska. Brzy přišel důstojník americké armády (byl to poručík Robertson) a řekl, že průzkumníci patří k 69. pěší divizi 1. americké armády a požádal, aby s ním náš důstojník odjel do amerického štábu s tím, že štáb se nachází 15 km od místa setkání.“

Po poručících se setkali i generálové. Velitel 58. gardové střelecké divize generál Rusakov přijal 26. dubna velitele 69. pěší divize generála Reinhardta. Setkání bylo přítomno přibližně 70 amerických, anglických, francouzských a sovětských novinářů, přítomen byl i dopisovatel armádního deníku Krasnaja zvězda, spisovatel Konstantin Simonov.

Příští den přijal velitel 34. gardového střeleckého sboru generál Baklanov velitele 5. amerického sboru, generála Hübnera. Většina šedovlasých Američanů obdivovala mládí sovětského generála, jemuž v té době bylo 35 roků. Velitel 5. gardové armády, generál A. S. Žadov, uspořádal 30. dubna recepci k poctě generála Hodgese, velitele 1. americké armády. Později na recepci u maršála Koněva velitel armádní skupiny USA generál Bradley prohlásil: „Náš lid vždy hleděl s obdivem na boje a vítězství slavné Rudé armády a moji vojáci a důstojníci se vždy snažili napodobovat bojový příklad vojsk 1. ukrajinského frontu.“ Návštěvy byly sovětskými vojenskými veliteli oplaceny.

Historické setkání na Labi spojenci oficiálně oznámili 27. dubna.

V dubnu a červnu roku 1945 se Rudá armáda a spojenecká vojska dostala do styku i na dalších místech a naděje skomírající Třetí říše na neshody mezi spojenci se definitivně zhroutily. Později události ukázaly, že duch Labe byl vytvořen atmosférou lidí, kteří bojovali na straně protihitlerovské koalice, ale nikoliv politiků.

Dne 12. května 1945 poslal Churchill telegram novému prezidentovi USA Trumanovi.

„Nad jejich frontou (sovětské armády) se spouští železná opona. Nevíme co se děje za ní. Celkem není pochyb o tom, že celá oblast východně od Lübecku, Terstu a Korfu bude co nejdříve v jejich rukou. K tomu je potřeba přičíst další ohromnou oblast rozkládající se mezi Eisenachem a Labem dobytou americkými armádami. Domnívám se, že bude obsazena během několika týdnů ruskými silami, jestliže Amerika ustoupí. Generál Eisenhower bude muset přijmout veškerá možná opatření, aby se předešlo novému útěku ohromného množství německého obyvatelstva na Západ, při tomto gigantickém přesunu Moskvanů do centra Evropy. Potom se opona opět hodně hluboko, ne-li zcela spustí… Poté se pozornost našich národů obrátí ke tvrdému zacházení s Německem, zpustošeným a poraženým, a v celkem krátké době se před Rusy otevře cesta na postup k vodám Severního moře a Atlantiku, budou-li o to stát. Nyní je bezpodmínečně životně důležité dosáhnout s Ruskem dohodu, nebo s ním vyjasnit naše vztahy dřív, než naši armádu smrtelně oslabíme, nebo odejdeme do našich okupačních zón.“

Takové nálady nebyly jen v Londýně. Velvyslanec USA v Sovětském svazu Harriman a šéf vojenské mise Dean zaplavovali po smrti Roosevelta Washington zprávami, v nichž se snažili přesvědčit své vedení o sovětském nebezpečí pro zájmy Ameriky. Tehdy toto směřování ještě nepodporoval Truman, potřeboval zachovat spojenectví se Sovětským svazem, byl pro něj důležitý útok na Japonsko. Avšak u vlád v Londýně a Washingtonu už to silně čpělo studenou válkou. Duch Labe se silně vytrácel.

P.S. Na oficiálních stránkách ruského prezidenta se dne 25. dubna objevil text „Společného prohlášení prezidenta RF V. V. Putina a prezidenta USA D. Trumpa při příležitosti 75. výročí setkání na Labi“. V závěru Společného prohlášení se říká: „Duch Labe“ je příkladem toho, že naše země mohou dát stranou rozpory , mohou vybudovat důvěru a spolupracovat ve jménu společného cíle. Dnes zápasíme s nejzávažnějšími výzvami 21. století a splácíme dluh cti, statečnosti a odvaze těch, kteří společně bojovali na porážce fašismu. Jejich hrdinský čin nebude nikdy zapomenut.“

Převzato z Fondsk.ru

***

„Washington využívá situaci“: Jak v USA reagovali na vypuštění prvního vojenského sputniku Íránem

Jelizaveta Komarova, Irina Taranova

27. dubna 2020

V ministerstvu obrany USA pochybují o zpravodajských možnostech prvního íránského vojenského satelitu Nur-1, který byl před několika dny vypuštěn. Promluvil o tom velitel amerických kosmických sil generál Raymond. Napsal: „Írán oznámil, že je (satelit) schopný snímat (povrch země), ale ve skutečnosti je to jen ve vesmíru se kvedlající webová kamera, sotva průzkumu schopná.“ Uvedl rovněž, že velitelství kosmických sil USA „pokračuje ve sledování“ dvou objektů, „které spojuje s provedeným družice Nur-1 vypuštěním do kosmu“. Letectvo USA ji při vesmírné kontrole popsalo jako malý satelit ve formátu Cubsat 3U.

Přitom o něco dříve uvedl naopak ministr zahraničí USA, že vypuštěním vojenského sputniku hovoří Teherán o nebezpečnosti, která pochází z kosmického programu Íránské islámské republiky. Tisková služba Pentagonu uvádí tato Pompeova slova: „Íránské revoluční gardy, považované v USA za teroristickou organizaci, vypustily vojenský satelit, což potvrzuje to, co jsme říkali po celou dobu: Kosmický program Íránu nemá mírový charakter a není výhradně civilní.“ Pompeo také obvinil íránskou vládu ze lži, když informovala o mírovém charakteru svého kosmického programu. Pokračoval ve svém proslovu:

„Poslední vojenské vypuštění, připravené a provedené tajně, dokazuje, že jejich oznámení bylo lživé. Nosná raketa pro družice i dříve vypuštěné prostředky vyslání zahrnují technologie identické pro balistické rakety, nebo schopné je nahradit, včetně systémů dlouhého doletu, něco takového jako jsou mezikontinentální balistické rakety (MBR).“

Vyzval ostatní země ke společnému odporu vůči Íránu se slovy: „Všechny mírumilovné státy musejí zavrhnout íránský vývoj balistických raket a spojit úsilí v odstrašování nebezpečných raketových programů Íránu.“

Navíc si Pompeo myslí, že ostatní země jsou povinny pokračovat ve zbrojním embargu proti Íránu v RB OSN, které bude ukončeno v říjnu. Obrátil se k zemím EU s výzvou, aby uložily sankce na osoby i organizace, které jsou nějak spojeny s realizací raketových programů Íránu.

Dne 27. dubna vypuštěný první vojenský sputnik Íránu Nur-1 byl naveden podle íránského zdroje Mehr na orbitu ve výšce 425 km s pomocí nosné rakety Kaced.

Reakce na kritiku

Íránský ministr zahraničí Zaríf uvedl na twitteru, že Írán nemá ani jaderné zbraně, ani rakety, které by byly vyvinuty tak, aby mohly vynášet tak hrozné zbraně.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na brífinku oznámila: „Ani samotná rezoluce (RB OSN 2231), ani společný komplexní akční lán (JCPOA) neomezují práva a možnosti Teheránu zkoumat mírově kosmos a rozvíjet odpovídající národní programy.“ Podle ní „neplodné snahy“ washingtonských analytiků dělají dojem, jako kdyby íránské kosmické rakety mohly nést jaderné zbraně. Je to nařčení, které se rozbíjí o realitu.

Zacharovová oznámila: „Írán nemá, neměl a doufejme, že nikdy mít nebude jaderné zbraně. Jak jej zavazuje rezoluce nevyvíjí, nezkouší a nepoužívá balistické rakety schopné nést jaderné zbraně. Na rozdíl od USA, které denně udivují svět zprávami o plánech na rozvoj svého raketo-jaderného potenciálu.“ Ohodnotila reakci USA na vypuštění prvního vojenského satelitu Íránu tak, že někomu ve Washingtonu je velmi proti mysli usilovné dodržování svých závazků Teheránem, „nehledě na bezprecedentní tlak a potíže, vědomě vytvářené americkými úřady.“

Nakonec Zacharovová promluvila o tom, že se pozornost nepochybně zaměří na mezery v porušování dohod samotnými USA, které si dělají nárok na výjimečnost. Zde je podle ní výjimečná bezohlednost, s níž USA manipulují s ustanoveními rezoluce RB OSN 2231, a hodně cynický přístup k mezinárodnímu právu. Dodržovat mezinárodní právo je podle těch za oceánem povinné pro všechny země, kromě USA.

Pro zvýšení nátlaku

Pro politology není ničím mimořádným, že v USA dochází k různým protichůdným prohlášením úřadů o Nur-1. Vladimir Bruter z Mezinárodního institutu pro humanitární a politická studia vidí věc tak, že toto USA nijak nestraší. Hlavně potřebují být v centru dění v mediích. Jsou zvyklé zde dominovat. Předpokládají, že mohou plácat cokoliv bez jakýchkoliv následků pro ně. Říká, že prohlášení amerického ministra zahraničí a amerického generála jsou přesto, že si odporují, zcela v souladu s americkou zahraniční politikou. Vysvětluje: „Obvykle jsou reakce Washingtonu na předvedení technologického rozvoje u konkurentů dvojí. První je alarmismus, prohlašování o nutnosti přijmout protiopatření. Druhá je nivelizování úspěchů toho druhého, krom samotných USA a jejich spojenců.“ V tomto případě využívá Washington obě metody současně. Podle analytika se Írán neprotiví rozhodnutí OSN a rovněž ničím neohrožuje USA.

Politolog Alexandr Asafov řekl: „V interpretaci amerického vojenského velitele je vypuštění íránského vojenského satelitu jakási legrace, kterou není potřeba brát vážně. Jenže pokud by USA skutečně takto uvažovaly, neměly by z toho strach a nepokračovaly by v jeho stálém sledování. Navíc Raymond řekl, že samotné vypuštění družice s webovou kamerou do kosmu je výsledkem seriózní technologické práce.“ Podle Asafova sleduje Pompeo ještě něco – dát negativní konotaci tomu, že Írán vypustil vojenský satelit. A když si budou chtít vymyslet další hrozbu, vrhnou se s ještě větší vervou na Írán a budou tvrdit, že jeho kosmický program ohrožuje celý svět.

Nové obvinění USA potřebují proto, aby mohly rozšířit sankce proti republice. Chtějí konat nátlak na Evropu, aby přerušily její obchodní dohody s Íránem. Potřebují důvody. Pro Trumpa je Islámská republika politickým oponentem. Kosmická aktivita Íránu, kterou Pentagon nazývá směšnou a ministr zahraničí nebezpečnou, se může stát důvodem pro nové restrikce.

Analytik vidí paradox v tom, že evropské státy budou slovy podporovat politiku Bílého domu, ale ve skutečnosti se budou snažit pro sebe negativní důsledky mírnit, jako to dělaly dosud. Obcházely omezení. EU má nyní tolik problémů, že nepůjde do nové celní války s USA. Ale také nemá zájem vzdát se obchodních a jiných vztahů s Teheránem.

S touto myšlenkou Vladimir Bruter souhlasí a předpovídá, že nehledě na přání Washingtonu nebude v RB OSN zbrojní embargo na Írán pravděpodobně prodlouženo.

Vše bude záviset na postoji Ruska a Číny. Moskva už informovala o úmyslu podpořit v této otázce Írán. Zákaz OSN bude pravděpodobně minulostí. To neznamená, že USA a jejich spojenci budou plnit rozhodnutí OSN. Tím spíše neukončí politický a hospodářský nátlak na Islámskou republiku.

Převzato z RT.com

***

V Česku připravuje Západ nového Skripala

Ljubov Stěpušova

28. dubna 2020

Česká media oznamují, že ruskými speciálními službami byl do Prahy dovezen ricin. Na roli Skripala byli na Západě připraveni tři kandidáti spojení s odstraněním pomníku maršála Ivana Koněva.

Podle Respektu měl do Prahy přijet člověk s ruským diplomatickým pasem a „ukrýt se na ruské ambasádě“. České tajné služby tvrdí, že vezl ricin. Policie dnes střeží starostu Prahy 6 Koláře (skrývá se neznámo kde), primátora Prahy Hřiba a starostu Řeporyjí Novotného, který chce postavit pomník Vlasovcům. Ten ve svém otevřeném dopise Ruské federaci použil na adresu Ivana Koněva označení monstrum, psychopat, masový vrah a mizerný vojevůdce, jehož jméno není hodno uctění ve školních učebnicích.

Stránky denikn.cz informují, že ministr zahraničí Petříček oznámil ruskému velvyslanci v Praze A. Zmejevskému, že pokud se někomu z nich něco stane, bude následovat reakce.

Je jasné, že Kolář a jiní činitelé začali neuváženě horlivě plnit pokyny k vedení „války s ruskými památkami“. Nezpozorovali, že jsou připravováni na použití k informační válce podle scénáře vyzkoušeného v Británii s „otrávením“ ruskými tajnými službami.

Nový Skripal se může objevit kdykoli

Odborník Mezinárodního institutu humanitárně-politických studií V. Bruter považuje tento scénář za kdykoliv použitelný. Moskva nemá možnost tomu zabránit, bude-li přijat. „Rusko sdělilo, že na tom nemá účast a Koláře nemůže vzít pod ochranu, aby se vyhnulo krizovým situacím, které kolem toho mohou vzniknout.“

Kterákoliv západní tajná služba může kohokoliv otrávit a potom z toho obvinit Rusko zcela bez důkazů, jak je zvykem. Dále Bruter řekl, že pro Západ je normální licoměrnost a obviňování bez důkazů, je pro něj přirozené konstruovat a uvádět do života scénáře, z nichž potom obviňují druhé. Je to hra pod falešnou vlajkou.

Demontáž památníku byla, právnicky vzato, organizována nikoliv státem a podle zákona neodpovídá česká vláda za činy české samosprávy.

Nejdřív odstranění rusofobie a potom byznys

Bruter dále řekl, že reakce Ruska musí být v oblasti obecně politické, musí jít k vedení EU, velkých zemí EU, aby rusofobii odsoudily. Řekl: „Rusko potřebuje navázat společné vztahy s Německem, Francií a dalšími velkými zeměmi EU s tím, jak utvářejí svoji roli při vylaďování normálních vztahů s Ruskem. Musí rusofobii odsoudit ve všech jejích projevech, tedy i u tohoto případu. Ale Rusko to dávno nedělá a je to chyba.“

Socha maršála Koněva byla odstraněna 3. dubna. Má být umístěna v Muzeu 20. století, ale dosud je v nějaké úschovně. Kolář komentoval demontáž trapným způsobem, že Koněv neměl roušku a pravidla platí pro všechny. Dokument objasňující rozhodnutí o demontáži pomníku připravila americká společnost Squire Patton Boogs.

Ve věci demontáže památníku zahájilo Rusko trestní řízení podle ustanovení „vandalismus“. Podle ruského zákonodárství mohou být viníci odsouzeni k jednomu roku nápravných prací, pokud budou souzeni v Rusku.

Moskva požádala ČR o předání památníku do Ruska, ale odpovědí bylo nabubřelé odmítnutí Kolářem. Poté ministr zahraničí ČR řekl, že je ochoten tuto otázku posoudit. Místní úřady se odvolávají na to, že památník je vlastnictvím městského obvodu Praha 6. Avšak pozemek, na kterém socha stála, patří podle katastrálního registru hlavnímu městu Praze.

Za povšimnutí stojí, že zásluhou zkušených a rozhodných akcí na frontě, kde velel maršál Koněv, nedošlo ke zničení Prahy. Porážka milionové skupiny Němců pod velením Schörnera vešla do učebnic válečné historie jako příklad vojenského umění. Z rozkazu Koněva, aby bylo před zničením zachráněno historické město, nepoužívalo se při útoku těžké dělostřelectvo a letectvo. Během útoku bylo zabito a zraněno 40 tisíc nepřátel a 86 tisíc jich bylo zajato.

Převzato z Pravda.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
41 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
idiotronic
3. 5. 2020 22:25

Nový Skripal:
V souvislosti se jmény Kolář, Hřib, Novotný se vnucuje bonmot, že dějiny mají jen velcí národové, ty ostatní mají jen sbírky anekdot.

Patrik
Patrik
Reply to  idiotronic
4. 5. 2020 0:21

„Nový Skripal“ – dá se jít ještě dál. Vybavuje se mi, jak na dobu, kdy měl v Rusku 1. března 2015 proběhnout pochod „Jaro“, který organizoval Němcov, byl Navalnyj poslán do 15-ti denního domácího vězení. Den před pochodem, 28. února 2015, byl Němcov zastřelen a místo pochodu „Jaro“ se konal pochod na památku Němcova, něco o tom zde https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ruska-opozice-muze-usporadat-smutecni-pochod-za-zavrazdeneho-nemcova_201502281615_mvydrova nebo zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Vra%C5%BEda_Borise_N%C4%9Bmcova či zde „Boris Němcov: vražda, která se hodila mnohým“ https://cz.sputniknews.com/politika/2015030433851/ Sakrální oběť, o to tehdy šlo, podle všeho ale tou obětí měl být Navalnyj. A protože Putin to věděl, tak Navalného ochránil právě tím domácím vězením, kterým mu… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Patrik
4. 5. 2020 17:35

Zapomínáte na případ „Emilian Gebrev“ z roku 2019: bulh. obchodník se smrtí, dodavatel zbraní banděrovcům a syrským „demokratickým povstalcům“. Podle skopčáků z Deutsche Welle ten 2x ve své vlasti vězněný businessman-kriminálník byl spolu se svým synem, otráven … také novičkom. Dopadl jako rodina Skripalů – se synem přežili silnější průjem bez úhony. Ani novičok není to co býval ale skopové se činili…
U Skripalů bohužel chcípnul kocour, chytří anglány ho zapomněli v domě bez jídla a vody. Greenpeace mlčí :-)

Patrik
Patrik
Reply to  Botičky od Diora
4. 5. 2020 18:00

Bulharsko nepřekvapuje – stačí se podívat na 2.WW
http://druhavalkakonec.euweb.cz/bulharsko%2044.htm

Bohužel, dnes jsou Balkán a Sofie (a Makedonie a Srbsko) opět velmi aktuální.
Taková Makedonie se na pozadí koronaviru slavnostně stala 30. členem NATO
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/severni-makedonie-se-stala-30-clenem-nato/1872531
nemluvě o tom, co právě probíhá mezi Tureckem a Řeckem. A je náhoda, že členství Makedonie v NATO předcházel řecko-makedonský spor o název Makedonie?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spor_o_n%C3%A1zev_Makedonie

Bety
Bety
3. 5. 2020 22:30

Smutnou skutečností je, že kdyby chtělo Rusko likvidovat ty, jež se vyžívají v jeho urážení, ani by nevědělo kde začít. Ty tři trapné figurky
jim rozhodně za nějakou akci nestojí. Ovšem to neznamená, že by všichni tři nemohli špatně skončit, pokud to jejich manažeři budou pokládat
za potřebné pro vyvolání rusofobních nálad. Pokud mají nějaké mozkové buňky, musí si toho být vědomi. Jak jsem četla v jednom komentáři – Žádný ricin není třeba. I bez něho jsou už posraní až za ušima.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Bety
4. 5. 2020 8:21

Agent 4. unter-kategorie Kund(r)a nepozorovaně vnikl do letícího hypersonického letounu 7. generace Tu-747 na zcela nepravidelné lince Moskva-Prag, aby překazil úmysl (ne)známé mocnosti eliminovat politiky 28. kategorie pááány Hřiba, Koláře a jakéhosi zdrogovaného šaška z Řeporyjí. Čističe poznal okamžitě; seděl pod krytím diplomata, a to zcela nenápadně v 1. třídě a napájeje se vodkou Stoličnaja, maje na levém zápěstí na řetízku rudou diplomatku značky Andropov design, která je, jak známo dobře informovaným, standardní výbavou agentů (ne)známé mocnosti. Poté, co diplomat (ne)známé mocnosti usnul zmožen dvěma láhvemi vodky, agent Kund(r)a, opět nikým nezpozorován, univerzálním paklíčem č. 25Ax.45-II otevřel onu rudou diplomatku… Číst vice »

idiotronic
Reply to  Botičky od Diora
4. 5. 2020 10:02

Už pouhý název rostliny, v níž se ricin vyskytuje, budí hrůzu: Ricinus communis!
(dá se objednat na dobírku)

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
4. 5. 2020 7:49

Я.Кедми: Как коронавирус повлияет на внешнюю политику ведущих стран мира?
https://www.youtube.com/watch?v=p2rttljrIZs&feature=emb_logo

Botičky od Diora
Botičky od Diora
4. 5. 2020 8:55

„Květiny jsou lepší než kulky.“ Jak americká národní garda před 50 lety (04.05.1970) zastřelila studenty:

https://aif.ru/society/history/cvety_luchshe_pul_kak_nacionalnaya_gvardiya_ssha_rasstrelyala_studentov

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
4. 5. 2020 8:57

Solidní analýza
Oskar Krejčí: Velká vlastenecká
http://casopisargument.cz/2020/05/04/velka-vlastenecka/

Tom1622
Tom1622
Reply to  Martin (už bez taky m)
4. 5. 2020 17:58

Původně měla po pádu Moskvy nastoupit japonská armáda na východě a vzít si co chce . Němci nechtěli obsadit celý SSSR . Počítali s dosažením linie Archangelsk-Astrachaň a hranicí na Volze a Sev. Dvině . Poslední průmysl SSSR na Urale měla rozbít luftwafe . To znemožnil pakt Molotov-Ribentrop , který japonci po nářezu u Chalkyn-Golu chápali jako německou zradu a podepsali se SSSR podobnou smlouvu o neútočení , kterou dodrželi . Jinak opravdu solidní analýza .

Patrik
Patrik
Reply to  Tom1622
4. 5. 2020 18:53

To jen potvrzuje, že Němci plnili úkol, na kterém se měli podílet v rámci projektu „OSA“ – Německo,Itálie, Japonsko https://cs.wikipedia.org/wiki/Osa_Berl%C3%ADn%E2%80%93%C5%98%C3%ADm%E2%80%93Tokio Za nitky ale především přes Itálii tahala Británie, Rusko tomu ale udělalo čáru přes rozpočet, ostatně jako už tolikrát v historii, viz americký (!) dokument z roku 1943 (!), který mimo jiné oslavuje Rusko i v tažení proti Hitlerovi https://www.youtube.com/watch?v=_rv63RvV1vQ&feature=youtu.be 02:40 – rok 1242, Řád německých rytířů obsadil ruské město Pskov a hrozil zotročením všech obyvatel, Alexandr Něvský “Kdo k nám přijde s mečem, mečem zahyne” 04:40 – rok 1704, Rusko napadeno Švédy, pod vedením Petra Velikého po pěti letech… Číst vice »

racek
racek
4. 5. 2020 21:40

Jo jo, ricinový olej, pamatuji. Jeho vůni, když jsem nějakou chvíli proháněl plochodrážku, kde se používal jako mazadlo.To byly časy. Tedy, do té chvíle než když jsem upadl a bouchl o mantinel. Myslím že mi zůstalo tak 10% těla, kde nebyly modřiny. A vyražený dech, kdy jsem si myslel, že se už zadusím, no byl jsem z tohoto sportu navěky vyléčen. že to bylo dobré projímadlo, to jsem už tehdy věděl. Ba také fenolftalein, k dostání i lékárnách. Zejména čokoláda k povzbuzení střevní činnosti ho obsahovala. Člověk ji pak nezištně nabídl spolužákovi… Tak ještě po letech tráví Rusko naše hrdiny… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
7. 5. 2020 0:13

Květen je zase tady, nezapomínejme na TY díky jimž i tyto květnové dny dnes můžeme žít ! Hezká hudební připomínka Наргиз — Верните память! https://www.youtube.com/watch?v=9f6VgTkmnr8 text dle laskavého diskutujícího na youtube Sergio Garofoli „Помянем, братья, тех, кто мир собой закрыл, Про личный свой успех для нас навек забыл. Помянем их мольбой, чтобы простили те, Кто нас не взял с собой, оставив на земле. Помянем их стократ, и рюмкой и слезой И горечью наград, за их прощальный бой. Помянем, стоя все, склонившись над травой, Они ушли там где, свет прячется за мглой. Верните память! Вернитесь сами! Я отмолю вас всех слезами!… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Martin (už bez taky m)
7. 5. 2020 10:23

Díky, Martine, hezké a silné verše. Ve filmu „Bratr“ zaznělo „В чем сила, брат?“ a odpověď „AMERIČANE, ŘEKNI MI, V ČEM JE SÍLA? OPRAVDU V PENĚZÍCH? MŮJ BRATR ŘÍKÁ, ŽE V PENĚZÍCH. TY MÁŠ HODNĚ PENĚZ – TAK CO? JÁ SI MYSLÍM, ŽE SÍLA JE V PRAVDĚ. KDO MÁ PRAVDU, TEN JE SILNĚJŠÍ…“. I tato doba temna skončí, myslím, že docela brzy a docela rychle, až náhle, jako před 30ti lety. Doufám, že taky tak „sametově“, i když… Čeští „ratlíci“ typu koláře a novotného jsou už dnes zrádci vlastního národa, jako Emanuel Moravec. Nejsou ale důležití, až padne jejich páníček,… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
7. 5. 2020 0:49

Taky krásný, silný hlas i člověk
https://www.youtube.com/watch?v=LNF1r37NZtI

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
7. 5. 2020 7:53

Jiří Vyvadil: Trestní oznámení na redaktora Kundru, ministra Petříčka a Respekt
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/trestni-oznameni-na-redaktora-kundru-ministra-petricka-a-respekt/
Martin Koller: Slavnosti lži: Výročí osvobození se blíží, propagandistických keců přibývá, svobodu oslavujme až bude
http://www.novarepublika.cz/2020/05/slavnosti-lzi-vyroci-osvobozeni-se.html

Patrik
Patrik
Reply to  Martin (už bez taky m)
7. 5. 2020 9:04

BIS podala trestní oznámení kvůli úniku informací v kauze ruského agenta, který údajně přicestoval do Prahy vybavený jedem ricin.
https://www.e15.cz/zahranicni/bradacova-prosetri-kauzu-ruskeho-agenta-s-ricinem-bis-podala-trestni-oznameni-kvuli-uniku-informaci-1369457

racek
racek
Reply to  Patrik
7. 5. 2020 14:52

No, stejně mi to není jasné. Buď pronásledovali agenta a Respekt to vyžvanil, neb jsou jaksi spřízněni, nebo nepronásledovali nikoho a Respekt jim udělal ostudu, nebo to byla tajná operace trošku poškodit tradiční český panslovanství.. V každém případě za to mohou oni a potvrzují jen nedostek základní inteligence u svého vedení. Samozřejmě, vedení rozvědky v naší kolonii je přímo navrhováno CIA a nic se nestane bez jejich vědomí. Čučkaři je slabé slovo. Tohle však zavání vlastizradou.

Aleš
Aleš
Reply to  Patrik
7. 5. 2020 21:23

Klasický rukopis CIA, zabíjení kompliců, klidně i zpackané, ještě navíc z útoku obviní Rusko. Také slovo čučkaři používám jen jako provokaci, profesionání agenti DEEP State mají od Bureše klid na práci a komu se nelení, tomu se ZELENÍ. Vzhledem k tomu, že kýžený cíl pro ně je patrně vyprovokovat LUMÍKY k pochodu na Moskvu, práci dělají pro svého páníčka obstojně. Ale jako zaměstnanci našeho státu by si vysloužili okamžité propuštění, vrácení veškeré dosavadní mzdy a doživotní nucené práce v dolech, v době války popravu. Z Dona bude Doníček, z Petra bude Petříček a z krysy bude ratlíček. A dolar? Přímo… Číst vice »

Viky
Viky
Reply to  racek
8. 5. 2020 8:07

Není jasné Racku? No, a komu to jasné je? V mých očích celá záležitost smrdí. Smrdí vším možným, jen tu „Ruskou stopu“ v celém smrádku hledat a hledat. Do Práglu přiletěl ruský agent s diplomatickým krytím, přivezl ricin, a ukryl se na ambasádě. Akurát v uvedené době do Práglu nikdo s diplomatickým pasem RF nepřibyl. Což potvrzuje i Lavrov. Přivezl ricin? Jednak mi není jasné, jak něco takového konstatovat bez analýzy vzorku. Pokud se někdo k vzorku dostal, jak to udělal bez porušení Vídeňské konvence? Pokud byl jed zjištěn, měl být také zajištěn a kurýr (agent) neprodleně vyhoštěn. Stalo se?… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Viky
8. 5. 2020 9:03

„Jednak mi není jasné, jak něco takového konstatovat bez analýzy vzorku.“
Colin Powell a George W. Bush Vám to velmi rádi OPĚT důkladně vysvětlí. A ukážou :-)

Viky
Viky
Reply to  Botičky od Diora
9. 5. 2020 5:45

Ano, jsem tupý. Nutně potřebuji vizualizaci k pochopení elementárních věcí. Třeba komiksovou formou. Musí tam být ale popiska, řádně udělaná legenda! Protože já jsem i naprosto jasné věci ochotný blbě pochopit. Já se např. zpočátku domníval, že když trio Hřib, Kolář a Novotný otravují normálním lidem život, a obecně atmosféru, ricin si nechali poslat spolu s instruktorem z Ruska. Ne pro přímou vlastní spotřebu, ale aby mohli být kvalifikovaně do budoucna otravnější…

racek
racek
Reply to  Viky
9. 5. 2020 18:19

Já jsem na Lavrovův komentář, který byl velmi ilustrující, narazil úplně náhodou. Hlavní sdělovadla ho zřejmě považovaly za hybridní fake news a zcela po zásluze ho hodili do koše, jako vše, co ohrožuje naši (čti:jejich) demokracii.
Víte, já strašně nesnáším když mi někdo nařizuje, co si mám myslet nebo bez argumentů ihned nálepkuje. To mi komouši naučili. Samozřejmě, jak se dnes ukazuje, měli až příliš častu pravdu. Bohužel, podání bylo takové, že ji učinili nedůvěryhodnou. No, konec konců, tohle je jev na všech forech. Kromě jednoho, kde to velmi hlídají. A´t jim to vydrží.

Patrik
Patrik
Reply to  Martin (už bez taky m)
7. 5. 2020 14:36

Oslavy Dne Ruska na Krymu v červnu 2015(!), čas od 1:18:30
https://www.youtube.com/watch?v=xQlLugFdxgQ

A letošní 9. květen na Krymu
https://vesti92.ru/news/pvoyny/yubiley-pobedy-v-krymu-onlayn/

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
7. 5. 2020 14:57

Putin na Krymu v roce 2018 – české titulky
https://www.youtube.com/watch?v=89VrhvBEzUY

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
7. 5. 2020 8:10

Ukroruina nedá Donbassu klid ani v májové dny, stále střílí na Republiky…
Донбасс. Оперативная лента военных событий 07.05.2020
http://voicesevas.ru/news/yugo-vostok/51634-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-07052020.html

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
7. 5. 2020 8:15

Ze vzpomínek dcery generála Svobody: http://www.czechfreepress.cz/podoteky/ze-vzpominek-dcery-generala-svobody.html Jak na Ludvíka Svobodu vzpomíná maršál Sovětského svazu I.S. Konev: „Byl to organizovaný a nesmírně statečný muž. O něm se dá říci bez nadsázky: v bojových letech by nesklonil hlavu před nepřítelem … Nebyl komunistou během válečných let, ale byl skutečným patriotem, mužem progresivních myšlenek spojených s nejlepšími ambicemi … Svoboda byl skutečným národním hrdinou, jedním z nejodvážnějších lidí, kterého jsem viděl, byl voják v nejvyšším slova smyslu.“ Konev také zajistil propuštění generála Klapálka, který byl rovněž uvězněn na základě falešného obvinění. Byla jsem svědkem toho, kdy Koněv slyšel od mého otce o zatčení… Číst vice »

Aleš
Aleš
Reply to  Martin (už bez taky m)
7. 5. 2020 21:37

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020050711906749-bez-odhodlani-vojaku-rude-armady-bychom-se-nikdy-nestali-nezavislym-narodem-zeman-pogratuloval/
A dcera Svobody přiznává, že Koněv osvobodil z vězení i samotného Svobodu. Okamura přinesl informaci o tom, že i na samotném přesunu sochy, který stál nějaké prachy a další budou stát to uchovávání v depozitáři se někdo v nouzovém stavu namastil kapsy. Hyeny na druhou, celý demgaogický blok svorně…

Patrik
Patrik
Reply to  Aleš
7. 5. 2020 21:56

Foldyna u Soukupa řekl, že přesun stál nějakých 270 tisíc a dále že vstupné za 30 min. prohlídku sochy Koněva je 400 Kč, je to někde tady
https://www.youtube.com/watch?v=TEWAJ4wxdKA&feature=youtu.be.

Patrik
Patrik
Reply to  Aleš
8. 5. 2020 9:37

„Poděkování Rudé armádě a Ludvíku Svobodovi za osvobození 1945: čert vem kolaboranty kolem Novotného, Hřiba a Kolářů!“ Leden 1945 – Churchil zoufale prosí Stalina o pomoc: „Generál Moskalenko přečetl zoufalý dopis W. Churchilla ze dne 6.ledna 1945 J.V Stalinovi Na západě trvají velmi těžké boje a vrchní velení může být kdykoliv donuceno k velkým rozhodnutím. Víte sám z vlastní zkušenosti, jak velmi obtížná situace je, když je třeba bránit širokou frontu po dočasné ztrátě iniciativy. Generál Eisenhower si velmi přeje a nutně potřebuje vědět alespoň v obrysech, jaké jsou Vaše plány, neboť to má samozřejmě vliv na jeho i naše… Číst vice »

Patrik
Patrik
7. 5. 2020 15:44

„Kdo horuje za vlasovce zapomíná, že povstání v Praze bylo součástí velké mozaiky OSVOBOZOVACÍCH OPERACÍ Rudé, polské a epizodně i rumunské armády. Průjezd vlasovců Prahou byl jenom krátkou náhodnou epizodou, která pomohla Pražanům vydržet tlak nacistů, ale byla to jenom epizoda. Nejpodstatnější je, že nacistické zdecimované jednotky UTÍKALY PŘED RUDOU ARMÁDOU, a události v Praze byly pro ně jenom velmi nepříjemným místním problémem. Útok východních spojenců zahájený 6. května vedl k poslednímu úderu – obsazení Čech, upozorňuje publicista František Roček.“ https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/vlasovci-jako-smutny-fenomen/ Text mi hovoří z duše, protože kdyby nebylo porážky Hitlera už v Rusku a následně jeho hnaní až do… Číst vice »

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
7. 5. 2020 16:18

„Pražské povstání v květnu 1945 aneb Mezi Londýnem a Moskvou“ – dobové záběry
https://www.youtube.com/watch?v=GGQxFc0wjZ4

Británie nás Hitlerovi vydala a pak nás „jako“ zachraňovala. A Británie si pořád vliv nad Prahou udržuje, bohužel.

Patrik
Patrik
7. 5. 2020 20:26

Hřib, Novotný a Foldyna právě u Soukupa na tv Barrandov. Snad to skončí bez rvačky…

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
7. 5. 2020 21:37

Vrcholem dne ovšem byly dnešní UK – na obranu pražských starostů si ČT pozvala šéfa NATO, čas od 42:08
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/220411000370507
No, asi je to tím, že dnešní úplněk je pro Česko velmi konfrontační a některým tedy mohlo hrábnout.

A co teprve tato dnešní zpráva
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/americke-ministerstvo-spravedlnosti-stihani-poradce-michael-flynn-prezident-donald-trump.A200507_210324_zahranicni_kane#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zahranicni&utm_content=main
to už nevím, jak to bakalovci rozchodí

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
7. 5. 2020 21:25

Наргиз – Молитва
https://www.youtube.com/watch?v=C7AFVrsb_Co

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
9. 5. 2020 8:51

С праздником великой Победы !

ЛЕТЕТЬ!
https://www.youtube.com/watch?v=6BeBhzZKG5Y

Русь Сильна! Новый РУССКИЙ клип 2020 Official Video Светозар и группа АУРАМИРА
https://www.youtube.com/watch?v=wundb_vF4UU

ЭТО НЕ ПОКАЖУТ НА ТВ!!! Территория счастья и добра!
https://www.youtube.com/watch?v=FkbY2bhphjY

Patrik
Patrik
Reply to  Martin (už bez taky m)
9. 5. 2020 9:05

Na žádost Kurze (!) – Výzva Putina k rakouským občanům u příležitosti 75. výročí osvobození Evropy od fašismu
http://kremlin.ru/events/president/news/63316
https://www.youtube.com/watch?v=KTkFJCpWY9A

To od Rakouska není jen tak nějaká obyčejná akce, to je odpověď Vídně na dění v Praze! Přeloženo: Globalisté potřebují Rusko a Putina a nikoliv nějaké podpindosnické starosty z Prahy.

Patrik
Patrik
Reply to  Patrik
9. 5. 2020 9:23

Jak si v tom dění vede Putin a o čem je to dále, to by bylo na mnohem delší psaní.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
9. 5. 2020 8:57

Помолимся за воду, за дождь !!
Жива жива матушка. Славянская мантра
https://www.youtube.com/watch?v=PCJ9MiZuE_4