Svět ruskýma očima 579

Ukrajině ukázali, kde začíná a kde končí její svrchovanost

Anton Kaněvskij

27. září 2020

Mraky nad jediným úspěchem Ukrajiny, jímž je po převratu bezvízový režim s EU, se stahují.

Situaci komentuje velvyslanec EU na Ukrajině Matti Maasikas: „Jak víte, existoval jasný výčet podmínek pro bezvízový styk. Bezvízové cestování není jen překračování hranic, zahrnuje to i důvěru a také institucionální věci. My jsme znepokojeni některými událostmi kolem protikorupční architektury. Jsme znepokojeni posledními událostmi … chceme dát důraz na právní a ústavní průhlednost kolem NABU (Národní protikorupční úřad), která musí být velmi rychle obnovena. Pro vládu to musí být priorita. To je samozřejmě to co EU a její partneři sledují velmi – velmi pozorně. Proces liberalizace vízového styku se hodnotí každoročně a my jej velmi pozorně budeme sledovat.“

Dá se to přeložit takto: Dosud vám přímo nevyhrožujeme, ale vše záleží na tom, jak se budete chovat. K pochopení situace se obrátíme k historii otázky. Po převratu se „západní přátelé Ukrajiny“ rozhodli, že stát má nedostatek klasických orgánů ochrany práva – ministerstvo vnitra, bezpečnostní služba (SBU) a prokuratury. Ukrajina je tak zvláštní celek, že musí mít k doplnění celou síť specializovaných protikorupčních orgánů. Začala se objevovat Národní agentura pro prevenci korupce (NAPK), Národní protikorupční úřad (NABU), Specializovaná protikorupční prokuratura (SAP), Protikorupční soud … Není to směšné! Kradou, chápeš!

Celkově měl tento mnohohlavý protikorupční drak zajistit plnou kontrolu Západem (hlavně USA) nad zlodějskou věrchuškou ukrajinské politické třídy, rychle zneškodnit nežádoucí osoby, když je obvinili z korupce. Slovo korupce často znamená banální krádež těmi, kteří ovládají státní prostředky. Ukrajinská korupce jako systém Američanům nevadí. Naopak je pro ně výhodná za podmínky, že protikorupční architekturu budují samy USA, které jsou pro Ukrajinu nejvyšší instancí.

Kdysi se chápání ukrajinské korupce nelíbilo Porošenkovi a všemožně vytvoření protikorupčních struktur znemožňoval. Tak nebyl vytvořen protikorupční soud a NABU a SAP byly tak zásadně přežvýkány, že jejich šéfové byli pozváni do Washingtonu k zavedení pořádku.

Nyní měl Zelenskij se svými lidmi v úmyslu vzít protikorupční struktury pod svoji kontrolu. Všechny však postihl podobný osud – samé personální komplikace.

Západu se situace nelíbila. Po jmenování členů komise, která má vybírat nového šéfa SAP, začal silný nátlak. Ukrajině vyhrožovali blokováním finanční tranše z EU v objemu 1,5 miliardy EUR. Velvyslanci evropské skupiny G7 akreditovaní v Kyjevě vyjádřili hlubokou nespokojenost kvůli „snaze zničit protikorupční systém“. Velvyslanectví USA odsoudilo „utajené sestavování seznamu členů komise pro volbu šéfa SAP“ a naznačilo zmrazení spolupráce s MMF. Poslancům, kteří „nesprávně“ hlasovali se vyhrožovalo sankcemi.

22. září přiletěl na Ukrajinu místopředseda Evropské komise a vysoký představitel EU pro zahraniční věci a politiku bezpečnosti Borrell. Setkal se s představiteli „občanské společnosti“, až došlo k tomu, že západní emisaři projevili kyjevským úřadům svoji nespokojenost ohledně brzdění „protikorupčních“ opatření. Europoslanec Haller zastupující skupinu Evropské lidové strany pro zahraničí uvedl: „Hlasování Nejvyšší rady o nezkušených kandidátech, jimž chybí svědomitost pro účast v komisi pro volbu šéfa SAP, vyvolává velké rozladění. Jmenování pochybných kandidátů do komise znamená riziko pro finanční podporu Ukrajiny od MMF a EU.“

Problém volby kandidátů do komise není v kompetencích, ale v tom, že poslanci ukrajinského parlamentu podle zákona a svých kompetencí zvolili, koho uznali, a ne ty, které jim určili zámořští a na ně přivěšení evropští partneři. Jasně se vyjádřila představitelka zahraničního výboru Evropského parlamentu von Cramonová, že ukrajinská vláda protlačuje své kandidáty na šéfa SAP, což ohrožuje bezvízový režim v EU.

Jak si státní orgány Ukrajiny dovolují „protlačovat“ do funkce vedoucího státní Specializované protikorupční prokuratury člověka, jehož kandidatura nebyla schválena na Západě?

Nesmí být svévole! Ukrajina musí pochopit, kde začíná a kde končí její suverenita. Kyjevu to jasně předvedlo odstranění Janukoviče, který si usmyslel jednat s Moskvou, i následující převrat z 22. února 2014.

Převzato z Fondsk.ru

***

Člověk vzdávající se postavení člověka dojde potrestání

Valentin Katasonov

29. září 2020

Před tím již před sto lety varoval Karel Čapek

Jednou ze zvláštností 20. století byly světové závody ve zbrojení. Závody pokračují, ale dnes se změnily akcenty. Dnes se nezdůrazňuje jen vyšší síla obyčejných zbraní a zbraní hromadného ničení, ale přicházejí informační počítačové technologie, digitalizace všech složek lidského života a společnosti – peněz, hospodářství, státního řízení, vzdělání, vojenských záležitostí a způsobu života. Informační počítačové nebo digitální technologie se považují za univerzální prostředek pro kontrolu obyvatel, posilování mezinárodní konkurenceschopnosti své ekonomiky, zajišťování bezpečnosti a zvyšování vojenské síly.

Produkty těchto závodů jsou digitální měny, systémy hromadění velkých objemů informací (Big Data) hromady chytrých věcí zajišťujících kontrolu lidí v režimu on line a umělá inteligence.

Světová elita (majitelé peněz) tlačí digitální technologie majíce na mysli, že nakonec bude vybudován světový elektronický koncentrační tábor. Sem budou zahnány zbytky lidstva, vyjma těch, kteří budou zničeni hromadnou vakcinací a světová elita začne vládnout. Taková budoucnost je známa i z literárního žánru antiutopie (Jevgenij Zamjatin: My, 1920; Aldoux Huxley: Bravo New World, 1932; George Orwell: 1984, 1948; Ray Bradbury: 451 stupňů Fahrenheita,1953, atd.)

Tito autoři měli široký rozhled, zvídavost a intuici a někteří i přístup k tajným informacím. Většina popsaného v antiutopických knihách se již stala. Zamjatin před sto lety například popsal totalitní společnost daleké budoucnosti, kde budou mít lidé namísto jmen digitální identifikátory.

Všechno se dnes zřetelně ukládá do algoritmů budování „zvláštního nového světa“ z antiutopických románů. Lze pochopit co znamená tak zvaná pandemie Covid-19. Je to světovou elitou zorganizovaná kouřová clona, která má pomoci urychlit zřízení elektronického koncentračního tábora, zničení části obyvatelstva planety, rozvrat národních států a legalizaci světové vlády.

Jakmile byly země spoutány karanténou, přijala se řada rozhodnutí, která se jen na první pohled zdají podivná. Například zákon o pokusu ve vývoji umělé inteligence v Moskvě. Tady jsou úkoly ve věci genetických informací. Šéf Rosněfti Igor Sečin má především za úkol vytvořit a vést Centrum komplexních genetických výzkumů a genetického redigování. Národní výzkumné centrum má mít na starosti Kurčatovův institut, který má vytvořit a zajistit fungování informačního a analytického systému ukládání a zpracování genetických dat Národní základny genetických informací. Začátkem června byl přijat federální zákon o vybudování jednotného informačního registru s údaji o obyvatelstvu. Po spojení jednotlivých prvků se ukáže celý obraz.

Rizika zákona týkajícího se umělé inteligence byla mnohokrát popsána. Průzkum u společností ukázal, že přibližně 43 % dotázaných společností umělou inteligenci ve své činnosti nepoužívá a ani neplánuje používat. Třetina dotázaných měla o umělé inteligenci mlhavou představu a 12 % se vyslovilo přímo proti zákonu obávajíce se nepředvídatelných následků. Vedoucí Rady pro lidská práva Fadějev projevil znepokojení. Podle jeho názoru využití umělé inteligence v sobě skrývá nebezpečí masového čipování. V moskevském systému vidí dvě negativní věci: Ohromné množství snímačů a kamer sledujících pohyb občanů a odesílání veškerých dat do jednotného federálního registru.

Mnoho specialistů na špičkové technologie se obává, že umělá inteligence je schopna se sama učit rychleji než člověk, takže lidský mozek může vůči ní být nekonkurenceschopným.

Lidský mozek nedokáže propočítat důsledky zavedení umělé inteligence pro lidstvo. Člověk by asi měl obnovovat vlastní intelekt a nevyměňovat jej za umělý. Jsou lidé, kteří se podobnými věcmi zabývali dlouho před tím, než se objevily počítače, internet, neuronové sítě a další atributy digitálního světa.

Český spisovatel Karel Čapek (1890 až 1938) si zaslouží být mezi deseti nejvýznamnějšími spisovateli 20. století. On zavedl a použil pojem robot, a to ve hře RUR. Hra se odehrává v továrně vyrábějící umělé lidi – roboty. Ve slovenštině znamená slovo robota těžkou práci. Čapkovi roboti jsou produkty biotechnologie a jsou složeni z různých tkání a orgánů vypěstovaných v továrně. Jsou podobní lidem.

Děj spočívá v tom, že se vědec Rossum starší rozhodl vyvrátit existenci Boha tím, že stvoří umělé lidi.. Podařilo se, ale ne úplně. Výtvor se od člověka nelišil fyzicky, ale silně zaostával rozumově. Starý osamělý Rossum se snažil vést spor s Bohem, ale zemřel. Jeho synovec, mladý Rossum, pokračoval v práci bez vysoké filosofie: „Je hloupost dělat člověka celých deset let. Pokud nebudeš rychlejší než příroda, měl by být celý tvůj kšeftík poslán do háje.“ Synovec vyráběl v továrně obyčejné, člověku podobné existence určené k fyzické práci. Nebyli to lidé, ale pracovní síly. Poptávka po pracovní síle bez větší inteligence a bez vlastních přání byla vysoká.

Výsledkem bylo, že se člověk osvobodil od těžké ponižující práce, hromadné využívání robotů znamenalo svět bohatství, každý se ponořil do atmosféry bezbřehého blahobytu a zvířecích orgií. Jídlo se kladlo přímo do úst, aby se pro něj nemusela natahovat ruka. Lidé jako koruna tvoření nestárnou z práce, z rození dětí, ani z chudoby. Chtějí hned všechny slasti světa.

Rozežraní lidé přestali rodit děti. Počet lidí na planetě dosáhl 8,5 miliardy a na tom se zastavil. Počet robotů stále rostl a mnohonásobně převýšil počet lidí. Zároveň vzniklo něco závažnějšího a znepokojujícího. Část robotů zmutovala a začala se duševně rychleji vyvíjet. Objevili se roboti „s duší“. Na sto starých robotů byl jeden zreformovaný. Tito nestandardní roboti byli ničeni, ale část pokročilých žila dál. Učili se podle lidí. Jeden z nich jménem Damon hodnotí: „Musí se vládnout a zabíjet, a k tomu je potřeba být lidmi!“

Stále častěji chtěli mít roboti stejná práva s lidmi. Tvořili své organizace a vyzývali k boji s lidmi. Chtěli nad lidmi vládnout: „Roboti celého světa! Jsme první organizace RUR a člověka prohlašujeme za nepřítele existence a odsouváme jej mimo zákon!“ Nakonec roboti světa povstali. Obsadili Rossumovu továrnu a všechny pobili, vyjma architekta Alquista. Jedna z hlavních hrdinek hry Elena Glory pálí rukopisy Rossuma seniora, ve kterých je vzorec k výrobě robotů.

Roboti zvítězili, ale vítězství bylo Pyrrhovo. Žádali jediného živého člověka na zemi Alquista o obnovení vzorce, ale jemu se to nedaří. Bez vzorce továrna vyrábí jen svaly a orgány, které nikdo nepotřebuje. Alquist žádá roboty, aby na planetě našli další živé lidi, ale žádní nejsou.

Čapkovu hru lze nazvat eschatologickou antiutopií. Hra umožňuje pochopit, co se ve světě odehrává dnes. Čapek předpověděl vznik robotů ve 20. století a nahlédl až do století 21. Vědci říkají, že ještě dvě desetiletí a věda skutečně vytvoří robota z organických tkání. V současnosti se pracuje na vytvoření kyborgů, hybridů strojů a lidí. Hru je možno a také potřeba přijmout jako stále aktuální podobenství.

Největší tragédie lidstva není v technice, ale v tom, že člověk už nechce být člověkem. Člověk si přeje degradovat. Nač je vlastní inteligence, když je ji možno nahradit umělou? Nebude dávat prostředky do vzdělání, ale půjde na umělou inteligenci. Proč pracovat, když jde žít bez práce? Degradace člověka vybízí vládu majetných: Je lehčí řídit dobytek než lidi. Proto se usiluje o transformaci Homo sapiens a k tomu se využívají různé nástroje, jako jsou média, průmysl zábavy, propagace neřestí, drogy. Robota je možno udělat i z člověka.

Za to, že se člověk zřekne svého postavení člověka, bude potrestán. Z rozumného tvora se změní na něco jiného. A potom bude zcela zničen.

Převzato z Fondsk.ru

***

Válka bez svědomí a pravidel: Co se děje v Náhorním Karabachu

Abbas Džuma

1. října 2020

Konflikt v Náhorním Karabachu trvá od 27. září. Celý svět vyzývá strany k jeho ukončení, ale jak se dalo očekávat, Turecko se postavilo na stranu Baku. Ankara nazvala Arménii „teroristickým státem, představujícím největší nebezpečí pro mír a klid v regionu“. Nato Erdogan vyzval Arménii, aby ukončila „okupaci Ázerbájdžánu“. Ministerstvo zahraničí Turecka prohlásilo, že hodlá podpořit Ázerbájdžán při jednáních i na bojišti.

Objevila se zpráva o sestřeleném arménském Su-25. Poté v noci nad Stěpanakertem sundali dva drony ázerbájdžánské armády. Ázerbájdžánci oznámili zničení arménského S-300, což později Arméni vyvrátili.

Konflikt sílí bláznivým tempem. Do Karabachu míří dobrovolníci z Arménie a zanechávají vše, co bylo smyslem jejich života: práci, rodinu, přátele. Jedou do těžkých bojů, přičemž se neustále mluví o syrských žoldnéřích v Ázerbájdžánu. Ovšem přímé důkazy o tom nejsou.

Války dronů

V hlavním městě Náhorního Karabachu Stěpanakertu v noci nic kromě bankomatů nesvítí. Důvodem jsou ázerbájdžánské drony, kvůli kterým obyvatelé hlavního města už několik dní nevycházejí ze sklepů. Ti, kteří zůstali ve svých bytech, pevně zatemní okna. Zde už nejde o „karababach“, jak se nazývala nevelká potyčka v červenci. Je to rozsáhlá bojová akce!

Z rozhovorů s vojáky vyplývá, že jeden z klíčových problémů v bojích jsou turecké a izraelské bezpilotníky, kterých má Ázerbájdžán mnoho. Z toho důvodu je současný konflikt mnohem závažnější a rozsáhlejší, než ten v roce 2016. Vojáci drží služby u tiskového střediska. Mají zabránit chaosu, protože bezpilotníky vyhledávají skupiny lidí a útočí na ně.

Těžko se bojuje, ale jde to

V Karabachu se umisťují do soutěsek ohromná železná lana, která nejsou ve tmě vidět. To umožňuje účinně bojovat s nepřátelským letectvem. Nebo spíš umožňovalo, dokud se neobjevily drony. Pro ně nejsou lana překážkou.

Jeden z vojáků říká, že drony je těžké zachytit a ve vzduchu vidět. Jsou mimořádně smrtící. Protivzdušná obrana Karabachu je však dokáže sestřelovat.

Důsledky tohoto smrtícího vynálezu byly vidět v Mardakertu. Letmo jsme to viděli z okna auta. Nebylo možno zastavovat – drony. Zůstat ve městě jsme také nechtěli – za půl hodiny informovala rozvědka, že se připravuje nepřátelský útok. Začal právě, když jsme začali odjíždět z obydleného místa.

Převzato z Riafan.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
18 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
orinoko
3. 10. 2020 15:18

Ten konflikt v Azerbajdžánu je samozřejmě holý neštěstí, ale je zároveň také dokladem, že ne všechno vyhnije. Za několik desetiletí Az….. stačil zesílit, má více obyvatel a velké boláky: Neuvěřitelně rozdělenou zemi. Arménie se chovala nejdříve jako vítěz, a teď jako debil. Zároveň celé to místo ukazuje jak neuvěřitelně falešné může být náboženské dělení. …. Izrael například podporuje Azerbajdžán. Státy jako Arménie potřebují ukotvení, které dává logiku. Euro-ami kolchozní budí jen vítězný dojem. Ve skutečnosti je to strana prohry. Je neperspektivní a na odchodu do historie, která vůbec nebude lichotivá. Gruzie, Arménie, Azerbajdžán by mohly tvořit velmi silnou entitu v… Číst vice »

orinoko
orinoko
3. 10. 2020 15:36

Jen ještě dodatek – asi budu za cynika, ale ten konflikt mi přijde poněkud divný. Jistě jsou tam mrtví , ale nelze konstatovat, že plošně se nějak hýbe „fronta“. Kromě několika zisků Az…. , kterými lze signalizovat – budeme jednat? Ten konflikt zatím není ani stránkách válečných map. A Arménie údajně naznačila, že by se mohlo jednat v rámci nepodmíněného příměří. Pro mě je prostředníkem Rusko nebo Irán. A ten by bez konzultací s Rusy stejně nic nepreferoval. A až sem někdo … čistě náhodou , že …. napíše, jak Čína obsazuje ruskou Sibiř , tak ho pošlu nekompromisně do… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
4. 10. 2020 9:26

comment image

Irena
4. 10. 2020 9:33

Sedí si Mohamed v Berlíně a baví se pliváním na zem dírou ve svých zubech. Najednou se před ním objeví víla a řekne: „Já jsem liberální víla! Přiletěla jsem, abych ti splnila tři přání!“ „No, mám díru mezi zuby, chtěl bych vyléčit a mít zase všechny zuby!“ Ještě než Mohamed vůbec vysloví své přání, je přijat zákon o bezplatné lékařské péči pro sociální imigranty, takže Mohamedova ústa se zaskví bělostným hollywoodským úsměvem. „Chybí mi mé čtyři ženy a patnáct dětí, stejně jako rodiče, bratři a sestry a rodiče, bratři a sestry mých žen! Chtěl bych žít v luxusní vile a… Číst vice »

Irena
4. 10. 2020 10:27

Z internetu: http://www.vodaksb.eu/diskuse/zdravi/comment-page-22/#comment-355214 Z hlediska sporu Pasteur vs. Bechamp by dezinfekce mohla být kontraproduktivní ve věci zabránění šíření určitých! variant koronaviru. Není vyloučeno (dokonce mám to podezření), že právě ona (dezinfekce) je nutnou podmínkou pro dosažení cíle GP. Podle Bechampa jsou při rozmnožování mikroorganismů (nebudu zde rozlišovat bakterie a viry) rozhodující určité podmínky jejich existence na daném substrátu. Právě dezinfekce (paradoxně) vytváří šanci na ovládnutí uvolněného prostoru (=jedna z podmínek) pro ty varianty ze skupiny koronavirů, které jsou schopny vykázat vyšší odolnost proti dezinfekci, nebo dokonce proti dezinfekci určitého typu. Jinými slovy – žijeme-li (jako společnost lidí) v symbióze s… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
Reply to  Irena
4. 10. 2020 11:22

Zdravím. Podobné názory mají reálný základ. Desinfekce ano, ale nic se nemá přehánět. I ta desinfekce v uměřené podobě (nežít logicky ve špíně, měnit prádlo, noc- den, snaha o čisté potraviny, atp.) v podstatě vede k podpoře imunitního systému a jeho aktivace, neb nikdy „nepobijete všechno“ a vždy dochází ke „zpětné kolonizaci“ dalšími mikroorganismy v různých stadiích a formách, variantách. Základem je podpora imunity, láska a VÍRA V ŽIVOT, uměřená práce i umění skutečně odpočívat. Po mém skromné osobním soudu se COVID – 19 na začátku mohl stát jistou „hrou“ mocných v pozadí (kteří vždy podobné věci usilují „využít“ pro… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Martin (už bez taky m)
4. 10. 2020 13:35

Teď jsem měl konflikt u Vietnamce. Ale ne s ním, nýbrž se právě přítomnou juvenilní rouškou , která mě oslovila – Nemáte roušku! – Právě si jí jdu koupit. … Což jsem učinil a nasadil. – Vy byste jí měl právě nosit, jste ohrožená skupina. Máme tu teď čtyři případy. – Ty seš chytrej jak vysílání český televize. Pamatuješ si prasečí chřipku? Dneska po ní pes neštěkl. – Jasně. Ta se ale nešířila vzduchem. – Vážně? A čím? H@vnama? – Ne, prostě jinak. Jak …. jsem ale už nedozvěděl. 4 kousky covidové se údajně objevili v jednom podniku tady u… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
Reply to  orinoko
4. 10. 2020 14:03

Pár roků zpět. Nemohu se ale vyposlouchat.
Krásné.
A s rouškou by se to dnes uzpívat nedalo…
:-)
https://www.youtube.com/watch?v=lwMUNdxuWNI

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Martin (už bez taky m)
5. 10. 2020 14:24

Před 2mi lety… nádhera…. čistota…krása…. SÍLA….
Podívejte se na tyto obličeje: НАРГИЗ – Верните память.
https://www.youtube.com/watch?v=SicY11UakCg
Slova jsou zbytečná – celý sál vstal, husí kůže, slzy v očích, je na co pamatovat a nikdy nezapomenout. Člověk přežije všechno, jen aby nebyla válka.

orinoko
orinoko
Reply to  Botičky od Diora
5. 10. 2020 14:59

V té už bohužel jsme.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
4. 10. 2020 14:26

Стратегическая авиация России дала понять H.A.T.0. что с нами шутки плохи.
https://www.youtube.com/watch?v=tcDPqEuxq1I

Irena
4. 10. 2020 18:15

Sergej Koljasnikov

Mám jen jednu otázku
– Evropský parlament vyhlásil koordinační radu opozice dočasnou vládou běloruského národa
– Evropský parlament požádal zpřísnit sankce proti Rusku a zablokovat Severní proud 2
– Evropský parlament vyzval najít a zmrazit evropská aktiva figurantů vyšetřování ve věci Navalného
– Evropský parlament má v úmyslu zaměřit se na přestavbu Ruské federace a dosáhnout zrušení změn v ústavě
Nechtěl by takhle náhodou celý ten Evropský parlament jít do pr..le?

Ztotožňuji se s jeho otázkou! :-)

Irena
Reply to  Irena
4. 10. 2020 19:11

To byl úryvek z posledního Besogonu
https://www.youtube.com/watch?v=ynwddxtMm3A

Doporučuji poslechnout si ho a zvláště část od 32:10 do 47:13
a speciálně pro Ivana Davida část 42:53 do 44:28 !!!

Bety
Bety
4. 10. 2020 20:40

http://www.zvedavec.org/komentare/2020/10/8456-az-do-hrdel-a-statku.htm-
Zajímavý článek na Zvědavci, hlavně ta citace Trumpa ohledně deep State. Budou to zřejmě pěkně bouřlivé volby.
Trump je americký prezident a tím je dáno i jeho nazírání na ostatní svět. Ale musí se mu přičíst k dobru, že přes všechny velkohubé kecy se
zatím dokázal vyhnout horké válce, přestože byl do ní tlačen. Myslím že přes všechno má nakročeno k vítězství, ale to měl i Kennedy.
No uvidíme. Zatím jsme sice kolonie, ale mohlo by se stát i něco daleko horšího. Je to mizerný svět, když svoboda znamená volbu mezi
nedobrým a katastrofou.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
Reply to  Bety
4. 10. 2020 21:34

Я.Кедми: На первых дебатах с Трампом Байден «обделался» https://www.youtube.com/watch?v=3lh1ETVmvHQ&feature=emb_logo – naprostá většina „sdělovacích prostředků“, žumpálistů je na straně „Demokratů“, dle nich „zvítězil v debatě Biden“ ačkoliv to bylo jinak… – západní žurnalisté nemají zájem sdělovat pravdu, ale implantovat do hlav veřejnosti svoji verzi, – jedna z nejubožejších debat, ale Biden nedokázal přesvědčit nepřesvědčené, naopak je odrazoval – Trump hovořil alespoň k prostému Američanovi, který se ptá zda bude mít dále práci… – doklad úpadku země a prohnilosti politických „elit“ USA… – žádná země která tak zahnívala neskončila dobře… No a nyní s koronavirem i u Trumpa a jeho okolí se… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
6. 10. 2020 7:42

Velmi kritické vystoupení J. Kedmiho o velkých chybách Izraele v době začátku „Války soudného dne“… Я.Кедми: Советский Союз был готов нанести ядерный удар по Тель-Авиву https://www.youtube.com/watch?v=zT1BbDeq4xU&feature=emb_logo Velmi dobrý popis strategických i taktických chyb politického mi vojenského vedení tehdejšího Izraele. „Války se mnohdy rozvíjí mimo přání polit-stratégů i vojenských velitelství…“. „I když jsou přesná data o předpokladech vývoje války, vždy se mohou objevit situace, které zcela změní situaci, situace se dostane zcela mimo kontrolu … Nikdo válku nechtěl, přece začala.“ „Porážky SSSR v prvních obdobích 2 sv. války byly výsledkem zásadních chyb velení, neschopnosti správného strategického vidění velení…“ „Za chyby velení… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
9. 10. 2020 6:12

Путин поручил ввести полный запрет на вывоз из России необработанной древесины

Первоисточник публикации: https://politikus.ru/v-rossii/131654-putin-poruchil-vvesti-polnyy-zapret-na-vyvoz-iz-rossii-neobrabotannoy-drevesiny.html
https://politikus.ru/v-rossii/131654-putin-poruchil-vvesti-polnyy-zapret-na-vyvoz-iz-rossii-neobrabotannoy-drevesiny.html

Bloomberg заявило о господстве России на мировом рынке пшеницы
Рост объёмов производства зерна в РФ агентство назвало ошеломляющим
https://www.kp.ru/online/news/4023784/

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
9. 10. 2020 6:13

RUSSIAN WARPLANES POUNDED ISIS POSITIONS IN WESTERN DEIR EZZOR
https://southfront.org/russian-warplanes-pounded-isis-positions-in-western-deir-ezzor/