Svět ruskýma očima 588

„Jednotná Evropa“ se přibližuje k Rubikonu. Nebo k propasti?

Vladimir Kudrjavcov

28. listopadu 2020

V Evropě je další institucionální krize. Polsko a Maďarsko zablokovaly dlouhodobý rozpočet a protikrizový fond bloku, protože Brusel podmínil přidělení prostředků dodržováním nadřazenosti práva. Jedná se o 2 biliony EUR, na které v Unii leckdo čeká. Polský ministerský předseda Morawiecki řekl: „EU, v níž existují evropské oligarchie, která trestá slabé, není ta společnost, do níž jsme vstupovali.“ Podle něho záleží všechno na tom kdo bude rozhodovat osud Polska, zda Polsko samo, nebo bruselští úředníci. „Je to otázka svrchovanosti.“ Mazowiecki dále podtrhl, že v historii EU nastala zlomová chvíle, která se může završit rozpadem.

Podle vládnoucí elity EU jsou Polsko a Maďarsko vychytralí, když chtějí od EU dostávat peníze s minimálním počtem povinností k ní. Především se to týká odmítání obou států přijímat běžence a poskytovat výjimečná práva tak zvaným sexuálním menšinám, to znamená zvrhlíkům.

Eurokomisařka Dalliová má zato, že dodržování nadřazenosti práva znamená „maximálně tolerantní“ vztah k právům LGBT a jestliže členský stát koná něco jiného, je potřeba ho trestat na penězích. Za tím je větší problém – chuť evropských nadnárodních šéfů co nejvíce členy EU kontrolovat.

Ovšem EU stále pokračuje ve hře na demokracii: Spiklenci z Maďarska a Polska musejí být tvdě zpacifikováni, ale „podle zákona“. Našli způsob. Starousedlíci EU se rozhodli udeřit na nováčky v nejbolestivějším bodě, ve finanční pomoci. A aby to nevypadalo jako vydírání, je potřeba nějaký šikovný háček, na který je možno „evropské heretiky“ pověsit. Princip nadřazenosti práva se výborně hodí. Jeho chápání je tak široké, že je na něj možno navléci cokoliv.

Oponenti Varšavy a Budapešti z Bruselu jako kdyby říkali: „Hleďte, občané Polska a Maďarska, vaši nerozumní vůdci vám neumožní vyčlenit ohromné prostředky jak z nového financování, tak okamžitě z protikrizového fondu. A to jen proto, že odmítají nadřazenost práva.“ Totéž platí pro ostatní členy EU (jen ne pro nejbohatší): „Podívejte se, Rumunsko a Bulharsko, Litvo a Lotyšsko, je to kvůli Polsku a Maďarsku, že jste nedostali peníze na záchranu svého hospodářství,“ naznačují z Bruselu.

Země „mladé Evropy“ jsou země bývalého socialistického tábora a snad by měly Varšavu a Budapešť podpořit. Jde o jejich svrchovanost. Jenomže mlčí a oběma zemím dávají na vědomí, že je čas s opozicí skončit, protože fondy jsou už rozděleny. V západní civilizaci peníze rozhodují všechno.

Spor se nepodařilo sprovodit ze světa ani na videokonferenci vůdců EU dne 19. listopadu. Strany si stojí za svým. V osudu EU nastal zlomový okamžik.

Prezident Macron má stále integrační iniciativy. Po teroristických akcích ve Francii a v Rakousku navrhl, za podpory rakouského kancléře, reformovat schengenskou zónu a vytvořit „cosi jako vnitřní radu bezpečnosti“. Téměř současně navrhlo Slovensko vytvořit v EU „bezpečnostní svaz“.

Nakonec nejsou vládnoucí skupiny v Polsku a v Maďarsku věčné, dnes nebo zítra se mohou posunout, tím spíše, že jejich protivníci v Bruselu mají čím hrát (jen téma zakázaných potratů v Polsku za něco stojí). Vůdce polské opoziční strany Občanská platforma, poslanec Budka řekl: „Dnes je den, kdy se musíte jasně zeptat premiéra Mazowieckého, zda podpoří rozpočtový projekt EU pro Polsko užitečný, jehož zásluhou budeme mít výbornou příležitost obnovit polskou i evropskou ekonomiku v těchto krizových časech. Pokud se vláda přesto rozhodne uvalit veto na bruselský rozpočet, může to vést k odchodu Polska z EU.“

Zápas o budoucnost EU trvá a objevuje se i v zahraniční politice Unie. Na mezinárodní aréně jde o svoje prosazení, především ohledně Běloruska. Na něj činit nátlak je snazší. Ohledně Turecka se více mluví než koná a vzhledem k turecké diaspoře v Evropě mohou být jiné následky. Nejdůležitější jsou vztahy s USA.

Dosud v EU vládne euforie a všichni s netrpělivostí čekají na nastoupení Bidena s nadějí, že je odmění za jejich oddanost Americe a vrátí transatlantické vztahy na dřívější úroveň, že se nebude snažit rozložit Evropu a nebude ignorovat její základní ekonomické zájmy. Ale i tady může přijít velké rozčarování.

Biden neslíbil, že se smíří s dokončením projektu Severní proud – 2, právě naopak. Kolem něho se zformovat tým „jestřábů“ s tváří ženy a ten může zostřit situaci na Ukrajině, aby ji prostřednictvím nového konfliktu odvedl z minulých dohod a pro Rusko vytvořil další „horký bod“. To všechno určitě postaví EU do nemilé situace a donutí ji vrátit se k myšlence větší samostatnosti.

I kdyby Biden americký dialog s Evropou stabilizoval, bude to jen dočasný oddech a jen na vnější scéně. Vnitřní rozpory z EU nezmizí. A pokud se Trumpovi podaří udržet se v Bílém domě, přijde v EU ještě ostřejší boj.

Jednotná Evropa v rozloženém stavu s hádkami, ekonomickými problémy a zahraniční politickou neschopností se sune k Rubikonu. Nebo do propasti?

Převzato z Fondsk.ru

***

Integrace s Ruskem zachrání běloruský byznys před západním kapitalismem

Julia Korotkova

1. prosince 2020

Lidí, pro které je výhodná integrace mezi Ruskem a Běloruskem, je v republice převládající množství. Promluvil o tom politolog Dmitrij Semčenko. Uvedl, že zájem mají ti, kteří mohou ochránit svůj blahobyt. Představitelé podniků, podnikatelé mohou při přechodu na západní „liberální kapitalismus“ ztratit velkou část svého kapitálu.

Ne všichni chápou, nakolik může být integrace Běloruska s Ruskem výhodná. Někteří skeptici jsou v zajetí emocionálních politických iluzí. Mezi protestujícími v Bělorusku byli i zaměstnanci závodu, který vyrábí kolové podvozky pro ruské strategické raketové systémy. Kde se pracovníci tohoto závodu ocitnou v západní liberální ekonomice? Zaplaťpánbůh, že takových nevědomých lidí byla menšina.

Svazový stát je nadstát Ruské federace a Republiky Bělorusko. Jednotný prostor v politice, ekonomice, zbrojení, celních vztazích, měnové strategii, právní, humanitární a kulturní kooperaci je potom po etapách organizovaný.

Prezident Putin oznámil na investičním fóru „Rusko volá!“ (Rossija zovjot!), že je integrace Moskvy a Minsku možná jen při oboustranném souhlasu, a to rovněž v politickém a ekonomickém předpokladu.

Bělorusové jsou do určité míry ohledně vytvoření Svazového státu skeptičtí. Nedávno v době jednání mezi zeměmi veřejnost protestovala a požadovala nespojovat se. Bylo v tom přesvědčení, že integrace povede k plnému připojení Běloruska k RF. Dosud v této věci není žádný pokrok. V Bělorusku byli po vítězství Lukašenka ve volbách masové protesty s požadavkem jeho odchodu a nových voleb.

Převzato ze Sharknews.ru

***

Od falšování ke katastrofě – říkají Robert Kennedy a Robert De Niro

Vladimir Prochvatilov

5. prosince 2020

V USA nabírá sílu hnutí proti povinnému očkování proti koronaviru. V čele hnutí je syn známého advokáta Roberta Kennedyho, zavražděného v roce 1968.

V roce 2016 natočili Robert Kennedy a Rober De Niro dokumentární film Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe (Očkování: od kamufláže ke katastrofě). Ve filmu účinkují známí lékaři a virologové, mezi nimi i laureáti Nobelovy ceny za medicínu a hovoří o falšování výzkumů v Centru pro kontrolu nemocí v USA ve spojení s největšími farmaceutickými společnostmi. Výsledky těchto falzifikací byli oklamáni lékaři celého světa.

Robert Kennedy jr. byl jmenován 25. ledna 2017 prezidentem USA do funkce předsedy Účelové skupiny pro bezpečnost vakcín. V květnu téhož roku podepsal petici Ne povinnému očkování proti koronaviru! Petici sestavil katolický arcibiskup Carlo Maria Vigano. Tuto petici podepsaly stovky politiků, právníků, novinářů, kněží, lékařů a virologů.

V petici se uvádí: „Žádáme od vůdců vlád zemí světa, aby zajistili přísné vyloučení forem kontroly nad lidmi, ať je to prostřednictvím sledování, nebo jakoukoliv jinou formou zjišťování místa pobytu osoby. Ať už jakkoliv je závažný boj proti koronaviru, nesmí být záminkou k podporování skrytých záměrů nadnárodních korporací, které zde mají velmi silné komerční a politické zájmy. Žádáme, aby občané měli možnost odmítat očkování a omezení osobní svobody bez jakéhokoliv trestání a pokutování.“

Do dneška (článek vyšel 5.12.) podepsaly tuto petici miliony.

Na masovém mítinku v Berlíně 29. srpna 2020 proti nepodložené karanténě vystoupil R. Kennedy jr. a sklidil ovace. Řekl: „Potřebujeme zdravotnické úředníky, kteří nejsou finančně napojeni na farmaceutický průmysl. Potřebujeme ty, kteří pracují pro nás a ne pro Big Pharma. Chceme úředníky, které zajímá zdraví našich dětí, a ne zisky z farmaceutického oboru nebo státní kontrola.“

Dne 27. července 2020 začaly výzkumy vakcíny rozpracované americkou společností Moderna. K testování se uvolilo 30 tisíc dobrovolníků. Jde o nejrozsáhlejší testování ve světě. Společnost Moderna dostala od vlády na zkoušky 472 milionů USD. Ještě na začátku roku dostala přidělených 483 milionů USD k přípravě vakcíny, na její testování a přípravu k masové výrobě.

„Aby získali výhodu, zkrátili vývojoví pracovníci vakcíny společnosti Moderna dobu výroby vakcíny tím, že vypustili testování na zvířatech“, upozornil Kennedy během online debat s profesorem Harvardské univerzity Dershowitzem o povinném očkování obyvatel USA. Kennedy řekl, že testování vakcíny společnosti Moderna je úplným selháním. Vakcína byla testována na 45 dobrovolnících, z nichž 4 onemocněli, byli v nemocnici s těžkým poškozením imunitního systému. Kennedy je rozhořčený. „Bez ohledu na tyto závažné problémy si Moderna stejně objednává dvě miliardy dávek tohoto jedu. Zbláznili se? … Gates je přesvědčený, že mu krize Covid-19 umožní realizovat své diktátorské programy s očkováním po celém světě.“

„Další problém je, že se netestuje na typických Američanech, ale na dobře vybrané skupině lidí bez jakýchkoliv nemocí. … Všechny přední společnosti vyrábějící vakcíny, zejména Moderna, Glaxo, Sanofi, Pfitzer a Merck jsou usvědčenými sériovými zločinci. V posledních deseti letech zaplatily 35 miliard USD v rámci trestů a pokut za lži lékařům, za podvody, falšování ve vědě a za vědomé zabití stovek tisíců Američanů.“

Kennedy byl v debatách podporován uživateli YouTube. Dershowitz s mnoha jeho důvody souhlasil, ale poznamenal, že „z pohledu ústavního práva“ může být vakcinace proti koronaviru stanovena jako povinná. Říká: „Poprvé v historii očkování mRNA (messenger RNA) vakcínou posledních generací budou zásahy přímo do genetického materiálu pacienta a následně budou měnit individuální genetický materiál. Je to zakázaná genetická manipulace a dříve byla trestným činem. Škody způsobené mRNA očkováním budou geneticky nevratné.“

Kennedyho kampaň vedenou k prevenci škodlivých účinků očkování podpořilo několik známých umělců a rovněž se k obvinění Gatese Kennedym připojila bývalá manželka prezidenta Trumpa.

Časopis Vaccine speciálně vyšetřoval reklamy na Facebooku. Zjistilo se, že 54 % reklamních materiálů hovořících o škodlivosti očkování sponzorují dvě organizace: World Mercury Project a Stop Mandatory Vaccination. Jejich zakladateli jsou Kennedy jr. a vůdce hnutí proti očkování Larry Cook. Reklamu vakcinace na Fecebooku sponzorovalo 83 různých organizací, ale měly o hodně méně posluchačů, než bylo těch, kteří sledovali reklamu odpůrců očkování.

Úsilí Kennedyho a Cooka proti povinnému očkování funguje. Již každý pátý Američan se proti koronaviru očkovat nechce.

Kennedy založil organizaci Children’s Health Defense, jejímž prostřednictvím propaguje své názory. Má 38 partnerů po celém světě. Jedná se celkem o pět organizací, ale některé mají pobočky v několika zemích, v Kanadě, Švédsku, Itálii, Británii a v Německu. Například The International Academy of Oral  Medicine a Toxicology má zástupce v Británii, Itálii, Slovinsku, Chile, Brazílii, Austrálii, Japonsku a v Jihoafrické republice.

Akce proti povinnému očkování šířená Kennedym a jeho přáteli přilákala přes 58 milionů příznivců. Známý americký odborník na očkování Paul Offit uvedl: „Hnutí proti vakcinaci se začalo spojovat se skupinami a jednotlivci protestujícími proti zásahům státu a sociálnímu distancování.“

Rostoucí popularita Roberta Kennedyho, jr. svědčí o tom, že nadnárodní korporace Big Pharma může vypadnout z vítězného pochodu po světě. Zástupce známého klanu Kennedyů, šestašedesátiletý  Robert Francis Kennedy jr., který nejen ostře protestuje proti povinnému očkování, ale také vyzývá k návratu k ideálům otců zakladatelů a k zahájení boje proti vojenským ropným monopolům, může vyrůst ve velkou politickou osobnost.

Převzato z Fondsk.ru

5 8 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
16 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
orinoko
7. 12. 2020 10:08

Dám sem, co už jsem napsal jinde: “ Ten debil, co namele hlušiny slov a nic neřekne , má opravdu příhodné jméno. Šváb. A s Rusem nemá nic společného.  Měl jsem na zastávce městské dlouhou chvíli, a tak jsem oslovil velmi mladou holku /kolem dvacítky, možná méně/ – co si mládež myslí o současné fašistické hitovce. /Takto návodně jsem to ovšem neřekl./  Tak za prvé: Je rozdělena zhruba jako staří debilové. Někdo úplně posr@ný, někdo racionálně vysvětluje , další v tom nachází černý humor. Ale jsou věci, na kterých se ty tři skupiny zhruba shodují: Jde o cílenou likvidaci živnostníků… Číst vice »

orinoko
orinoko
7. 12. 2020 11:52

Fasisticky Seznam nám oznamuje, že jaro bude ve znameni kozincu. To jest – ženské budou bez podprdy. Ale podprdy zustanou.
Povinne je budeme nosit na bulevnach i se současnou plinkou.
Přichází totiž doba od nevidím do nevidim. Covidove vakuum. Pote, co jsem se dozvedel, že lidé s covidem ztrácejí čich , už se budim ze spani. Je to hruza. Napadají me židovské vtipy. A nemůžu se toho zbavit.
Že by korona kozincova?

orinoko
orinoko
7. 12. 2020 11:56

Ale jedno důležité k mládeží jsem opomnel.
Covid není zdravotní problém … COVID JE POLITIKA .
To si mysli naší mladi.

fajt
fajt
7. 12. 2020 13:12

https://www.hlavnydennik.sk/2020/12/05/sudcovia-vyzyvaju-na-zastavenie-porusovania-zakladnych-slobod-obcanov-a-likvidacie-demokracie/ – na Slovensku to taky vře, vyšší servisní třída jede proti svým politickým elitářům. ..)

fajt
fajt
7. 12. 2020 13:25

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/seniori-v-praze-se-pohadali-pred-supermarketem-jeden-druheho-uderil-holi-40344463#dop_ab_variant=0&dop_req_id=8oGPOei0vje-202012071318&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz – fight o parkovací místo ve francouzské váze, tři rány do čepice ( nebo masečky), když nepadne soupeř padá na áro bojovník … tohle je rajský sen každého překupníka s ojro odpadem ( pandemie nepandemie, touha vlastnit předražený hnůj je více než osobní integrita). ..)

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
7. 12. 2020 14:30

Ať se klidně pozabijeji. To nikdy nebyli ani senioři , natož juniori. To jsou ukázkova hovada, pro něž je konzum prvobytne pospolnym důvodem existence. TATO HOVADA STOJI U ZRODU JEVU COVID. JSOU JEHO NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ A NA NICH KORONA STOJÍ A LEZI. Lisnyje oblude.

fajt
fajt
Reply to  orinoko
7. 12. 2020 15:07

tady celá gospodarka stojí a padá na přízemním konzumu, většina v davu se rychle přizpůsobila a co se nedá sežrat, nakeťasit a zahrabat to nebere na své utlumené a vypatlané vědomí – v chrámech konzumu se pak potkají u žlabu a běda tomu, který má větší drajf na jedy a zmetky v regálu. ..)

orinoko
orinoko
7. 12. 2020 13:49

Tohle fakt miluju: Rusko uprostřed i vlastni Pan Demie otevřelo skříňku Pan Dora. Obří koncerty. Verejne. Svetovy chcipaku , už tě vyřešili stejně jako tvůj swift. V Portoriku spadnul obří teleskop Made in USA stylove – 911. Emericka ermy se nachází v zajímavém stupni rozkladu. Každá její část se považuje za tu nejdulezitejsi, ale cmrdliky NATO nejsou. Elon MLUSK odmítá podporovat dobývání Ruska ze vzduchu, čtyři letadlovky jsou ve stavu strnulosti – chybí oblude na všechno mozne a pašování kokainu z Afgha se chýlí ke konci. CIA bojuje s narodni bezpecnosti, pricemz na všechny zúčastněné má FBI připravené zatykace. A… Číst vice »

orinoko
orinoko
7. 12. 2020 14:15

Nenechte se zviklat. Fronta odporu sili. A pokud to občan Babak nechape, bude smeten stejně, jako debilove , jimiž se obklopil. Zdravotne.
“ Jejich “ problém má jméno – lidi v osobním kontaktu. Tzv. sociální site jsou v tuto chvíli prezitkem. Těmi žije Česká jejich TV. Cenzura, řízené informace, statni cecik podpory.
Vsechno na světě má limitní vydrz. I lez. A ta covidova prave osudové praska. Plebsu zákazy , prasatum mlaskani na Maledivach.
Je jen jeden svet. A ten vůbec není jejich.

PPK
PPK
Reply to  orinoko
7. 12. 2020 15:24

Dokud budou koryta, budou i prasata.

fajt
fajt
7. 12. 2020 14:39

koleš dnes pobavil, po karanténě mu volali, prý jestli nechce darovat plazmu – on tedy rozhodně nechce ( je přece jenom zodpovědný a krom toho nikoho ve svobodné volbě nemoci a jejim následku nechce omezovat), ale zase chce ( na vizor) zachovat dnešní štábní kulturu – tak jim řekl, že milerád, ale jestli nevadí, že před necelým rokem měli u něj felčaři podezření na venerickou chorobu – už mu prý nevolaj :)

orinoko
orinoko
7. 12. 2020 14:57

Včera jsem v hospodě seděl se starým covidem. Narodil se na jare. Ale povídá mi – rád bych ti představil svyho syna. Na jaře budu mít vnouce. A tak si tu tak hezky pocesku žijeme , milujíce kreteny , jímž jsme ale úplně u prd.le. Zlaty komunista. Takovou snusku prasaren by nedovolil aplikovat ani De Bilak. A další věc jsem zapomnel: Kdesi jsem vyvolal rezimne nežádoucí diskusi. Účastnil se jí clovek, který se pohybuje v zakrutech smrtnosti. O LALA. Je pravnik. A potvrdil vyssi úmrtnost kontaktne na pozustalostni rizeni. Ale linku covidu odmitl. Copak tím asi sdelil, ze? Chytremu napovez,… Číst vice »

orinoko
orinoko
7. 12. 2020 15:30

Tak , a jsme na svych . Fasisti občana Babaka hodlaji vaginovat všechy dedky a baby. Buďtez připraveni. Já jedine po smrti. Jediná vakcína má pro mě osobně smysl, a to je TA RUSKA.
Nekolik nás dedku prohlasilo: Vaginovat nás muzete. Ale až potom.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
7. 12. 2020 16:28

Nemusí se všemu věřit či se vším souhlasit, ale opravdu stojí za poslech.
Málokdy se ve výhodech splete.
Přesto jasně říká, že „věštit z křišťálové koule“ nikdy nebude- a ani to nedělá. Nemá to zapotřebí nikdo, kdo má podobně oči i mysl otevřené, a nežije ve své bublině…

Я.Кедми: Угрозы Запада уничтожить Россию ничем не отличаются от угроз Ирана уничтожить Израиль
https://www.youtube.com/watch?v=zsvgrrAkkiA&feature=emb_logo

Opět kriticky o „volbách“, o stálých pokusech zastavit soudní proces, o neustálém odkládání problémů…Я.Кедми: Если бы Нетаниягу не стал политиком, его ждала бы успешная карьера в Голливуде
https://www.youtube.com/watch?v=MY62FglwBS0&feature=emb_logo

Last edited 2 let před by Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
12. 12. 2020 20:29

15 лет в эфире: RT всегда на боевом посту Вечер с Владимиром Соловьевым от 10.12.2020
https://www.youtube.com/watch?v=vwgfMJaWyhs