Svět ruskýma očima 590

Proč je Bidenovo vítězství Pyrrhovo!

Dmitrij Minin

16. prosince 2020

Žádný zázrak se nekonal. I přes vytrvalou Trumpovu neústupnost dali volitelé některých států hlas Bidenovi (306 proti 232). Ač Trump usiloval o „spravedlnost“ je od této chvíle jasné, že cesta zpět nebude  a Biden bude prezidentem. Svědčí o tom i blahopřání k vítězství od Vladimira Putina.
Tentokrát žádný volitel nehlasoval proti vůli své strany. Takový čin se trestá nepatrně a takoví neukáznění vždy bývají. Při prezidentských volbách v roce 2016 jich bylo 10. Stupeň polarizace v Americe potvrzuje stranická disciplína u těchto voleb.

Situace mohla být ještě konfliktnější, kdyby Trumpa aktivněji podpořil establishment Republikánské strany. Jenomže snahy Trumpa o revizi výsledků voleb v soudních instancích byly dost pasivní. Republikáni byli zdrženliví, protože nevěřili jeho předpovědím a zpočátku k němu neměli jednoznačný vztah. Z jejich strany mohl být ústupek moci dlouhodobým stranickým kalkulem. Odborníci mají za to, že v USA vrcholí dlouhodobá éra demokratů. Tyto předpovědi republikáni nesdílejí. Naopak. Protože byli v poslední době u vlády, mají celistvé informace o skutečné situaci v zemi a vycházejí z toho, že kdo nyní šéfuje, „zlomí si krk“. Myslí si, že třeba mají nejobtížnější dobu v historii před sebou a musejí přijmout taková restriktivní a sanační opatření, která nezbytně ovlivní sociální postavení ohromných mas obyvatel. Republikáni mohou uvažovat tak, že povolí demokratům vládnout a udělat všechnu „špinavou práci“. Pak by, od roku 2024, byli schopni se s novými silami a novými tvářemi vrátit k vládě.

Problém kolosálního státního dluhu a zaplavení ekonomiky nekrytými penězi v důsledku koronaviru  bude potřeba řešit co nejdříve ještě injekcemi „pár bilionů“. Jinak dojde k defaultu a ztratí se možnost udržení dolaru jako hlavní světové měny.

V posledních měsících utichly pouliční konflikty z rasových, etnických a sociálních příčin. Očekávala se změna vlády. Avšak mohou nanovo vzplanout a ještě silněji, jakmile se ukáže, že v silách demokratické administrativy není odstranit jejich prvotní příčiny. To, že byly protesty do značné míry stimulovány demokraty v předvolebním boji, situaci ještě zhorší.

Demokraté proti republikánům využili množství zakázaných kousanců. Šlo například o zcela vymyšlené obviňování Trumpa a jeho přímé pronásledování v převážné většině amerických medií a přímá manipulace ve volbách. Nyní demokraté riskují, že se Bidenovo vládnutí vyvine stejně.

Mezi republikány vládne názor, že „demokratičtí osli“ překročili hranici „čestné hry“ a porušili množství psaných i nepsaných pravidel amerického politického života. Chtějí to oplatit. Mnohá obvinění, která se ukazovala během předvolebního boje proti demokratickým kandidátům, byla tiskem zamlčena, ale odložena na dlouho nebudou. „Ukrajinské“, „čínské“ i další kauzy týkající se Bidenovy rodiny budou opět předloženy veřejnosti. Zákon současných sdělovacích prostředků spočívá v tom, že musejí k udržení popularity kritizovat stávající vlády, jinak o ně nebude zájem. Trump byl v tomto případě vhodným terčem. Ovšem média nemusí Bidena nadále podporovat.

Nyní může přijít nějaký jiný objekt pro „spravedlivý hněv a nezaujatou kritiku“. Tím spíš, že objektivně vzato je Biden podle svého životopisu a psychofyziologických zvláštností dokonce vhodnější pro všelijaké jízlivosti než Trump. Existují nepopulární rozhodnutí především v sociální oblasti. Jakmile začnou demokraté rušit různé platby obyvatelstvu slíbené Trumpem v souvislosti s virovou ekonomickou krizí, a to se nemůže ztratit, přijde v řadách jeho stoupenců první vlna zklamání.

Určitě si podnikatelé, kteří jsou nakloněni republikánům, především z řad vojensko-průmyslového komplexu a těžby a zpracování uhlovodíků vezmou ponaučení z toho, že v minulé etapě podporovalo jejich kandidáta  sotva jediné celonárodní medium, a to Fox News. Dá se předpokládat, že se postarají o změnu na mediálním trhu, zahrnující takové digitální giganty, jako je Facebook. Příznaky toho jsou už vidět. V Americe se již hodnotí rozbití informačního monopolu podobné tomu na počátku dvacátého století, kdy byla rozdělena mocná ropná korporace Standard Oil J. Rockefellera. Část trhu přejde ke sponzorům a příznivcům republikánů.

Je těžké věřit tomu, jak se Trump úporně brání přijmout výsledky voleb proto, že se chce do politického života v příštích volbách vrátit. Těžko by byl podpořen vedením Republikánské strany. Ti chtějí najít kompromisnějšího a perspektivnějšího kandidáta. Nastávající administrativa bude také kritizována pro přílišné stáří a republikáni budou muset jmenovat dalšího kandidáta mladšího. Trump bude mít v době příštích voleb 78 let, stejně jako má nyní Biden.

Samolibý a hrdý Trump zasažený nekorektními metodami, které proti němu byly použity, bude republikánům užitečný. Svými jasnými a emocionálními odhaleními bude určitě svého nástupce provokovat ve všech možných otázkách, v nichž je schopen, a postavení Bidena ještě více znejistí. Může třeba omilostnit některé známé politické osobnosti odsouzené do vězení. Tento postup, obvykle z „humanitárních důvodů“, volí všichni odcházející prezidenti USA. Trump může omilostnit řadu svých stoupenců, jako je například Paul Manafort, v očekávání, že budou požadovat revizi svých případů jakožto zfalšovaných ve prospěch demokratů.

Prý by mohl být omilostněn i Julian Assange v naději, že následně vystoupí proti nově obsazenému Bílému domu. Těžko se tomu dá věřit, ale Trump je známý svými nevšedními postupy.

O nástupu éry „demokratické vlády jedné strany“ v USA je předčasné hovořit a vítězství Bidena se může zvrtnout ve vítězství Pyrrhovo. V každém případě však bude sociální a politický rozkol v zemi stoupat paralelně s postupným slábnutím bývalé americké moci.

Převzato z Fondsk.ru

***

Jak může Rusko rozbít koalici NATO v Černém moři

Sergej Maržeckij

16. prosince 2020

Po rozpadu Sovětského svazu a vynuceném dělení černomořské flotily s Ukrajinou ztratilo Rusko na dlouhé roky postavení vedoucí vojenské námořní síly v regionu. Byla doba, kdy jedna turecká flotila byla několikrát silnější než celé ruské černomořské námořnictvo. Vše se změnilo v posledním desetiletí, obzvláště po navrácení Krymu do Ruské federace. Nyní západní analytici znovu promýšlejí scénáře možného „námořního boje“ a výsledky je netěší.

Nedávno se západní vydání časopisu Forbes začalo zabývat vojenskými tématy, jako je přemístění amerických balistických raket do Rumunska, a nyní probírá scénáře války NATO s Ruskem v Černém moři. Pracují na tom i analytici americké agentury RAND, považované za soukromou filiálku CIA. Zatím provedli cvičnou „válečnou hru“ a její výsledky byly překvapivé.

Rusko má dnes dostatečně silné černomořské loďstvo s výborně modernizovanou vlajkovou lodí, raketovým křižníkem Moskva. Jeho údernou základnu tvoří tři fregaty: Admirál Grigorovič, Admirál Essen a Admirál Makarov. Osazeny jsou řízenými střelami Kalibr. Dále sem patří hlídkové lodě Pytlivyj a Ladnyj, korveta Retivyj a malé raketové lodě Bora a Samum, Vyšnij Voločok, Orechovo-Zujevo a Ingušetija. Očekává se doplnění malých raketových lodí Karakurt, Ciklon, Ashold a Amur. Součástí je i šest malých protiponorkových fregat Albatros/M, pět raketových člunů Molnija-1 a sedm velkých výsadkových lodí, šest nehlučných dieselelektrických ponorek Varšavjanka a jedna zastaralá Alrosa. Krom námořnictva je ještě na Krymu bojové letectvo, prostředky PVO, radioelektronického boje a pobřežní raketové a dělostřelecké systémy.

V tradici USA je připravit si mezinárodní koalici a potom stát za zády svých mladších partnerů a pomáhat jim jen podle potřeby. U Černého moře jsou to země NATO: Turecko, Bulharsko, Rumunsko. A k nim ty, které se o účast v NATO derou – Gruzie a Ukrajina. Ale jak odhadla RAND, nemusí se pro ně situace vyvíjet právě nejlépe. Válečná hra se vztahovala k období let 2020 až 2025. Do té doby bude již Moldavsko zabráno Rumunskem. Gruzie a Ukrajina zůstávají jako vždy nepřáteli Ruska. Jenomže černomořská aliance není homogenní. Tbilisi a Kyjev ve skutečnosti válečné námořnictvo nemají a za 5 let jej nevytvoří. Vojenská námořnictva Bulharska a Rumunska také za moc nestojí. Silné po této stránce je jen Turecko, ale s ním je situace komplikovaná.

Turecké vojenské námořnictvo má čtyři fregaty Yavuz, čtyři fregaty Barbaross, osm fregat třídy G (dříve amerických), šest korvet URO (dříve francouzských) a čtyři korvety Ada (Milgem) vlastní konstrukce. Dále šest ponorek Prevese a čtyři Gyur. Významné síly mohou být zapojeny v dalších dějištích: Libyi, u sporných řeckých ostrovů atd. Pokud se z aliance vyloučí Turci , reálná koalice nebude.

Analytici RAND mají zato, že Moskva může podplatit Ankaru hlubší spoluprací v Sýrii a Bulharsku – slevami na plyn. Gruzii může Kreml vyhrožovat  vojenskými cvičeními v Abcházii a Severní Osetii a Ukrajině uzavřít Kerčský průliv. Rumunsko se může stát obětí blíže neurčené informační války. Agentura učinila závěr:

Ruské podněty, především slib pokračovat a rozšiřovat spolupráci v Sýrii i potenciální ztráty v důsledku ukončení existující spolupráce  donutily Turky vážně uvažovat, zda je vhodná podpora NATO. Dvoustranné akce tureckých a bulharských týmů ke sblížení s Ruskem – to je z pohledu RAND také špatné.

Závěr byl takový, že pro Moskvu se ukázalo jako jednodušší rozbít protiruskou alianci v Černém moři bez války než s aliancí bojovat.

Převzato z Topcor.ru

***

Nová divize v Kaliningradu je naše reakce na posilování NATO v Pobaltí

Alexej Sukonkin

9. prosince 2020

Ministerstvo zahraničí Polska nedávno oznámilo, že pokud Spojené státy nesníží svůj kontingent v Německu, přijme to polský lid s jásotem. Řekl: „Větší přítomnost Američanů v Evropě posiluje náš pocit bezpečí.“ V úřadu zároveň podtrhli, že i pokud vojáci NATO neodejdou z Německa, bude se americká přítomnost v Polsku posilovat. Před měsícem zde byla rozmístěna polní správa 5. amerického sboru pozemních vojsk USA. Pod jeho velení přešly všechny americké pozemní jednotky v Evropě.

V prosinci 2020 zahájily USA přesun útvarů první obrněné brigády z 1. jízdní divize dislokované v centrální části USA. Do Evropy se přesouvá s praporem raketometů MLRS M-270, schopných pálit taktickými raketami na vzdálenost 300 km.

Patrioti z Litvy cítí po svém lásku ke všemu americkému a  nyní s radostí přijímají 2. tankový prapor 8. obrněného jízdního pluku, který se sem přesunuje z Německa. K dispozici má tanky Abrams.

V bezprostřední blízkosti ruských a běloruských hranic proběhla v průběhu roku 2020 řada vojenských cvičení. Ruský vojenský úřad oznámil, že v Kaliningradské oblasti bude zformována nová motostřelecká divize jako odpověď na zesílení uskupení NATO v daném operačním směru.

V tomto rozhodnutí není nic divného. Je to současná a symetrická odpověď na západní akce, které po dlouhou dobu způsobují co největší napětí ve všech směrech. Kaliningrad je pro NATO něco jako kost v krku. Kvůli své strategické poloze, z níž je možno kontrolovat velkou část území členských států NATO nepřátelských Rusku.

Je možno předpokládat, že se nová divize stane „Fénixem“ dřívější, zde působící 1. gardové proletářské moskevsko-minské motostřelecké divize, nositelky řádu Lenina, dvakrát řádu Rudého praporu, řádů Suvorova a Kutuzova se slavnými válečnými tradicemi a čestnou válečnou poutí. Základem zřejmě bude 7. samostatný motostřelecký pluk, který je po reorganizacích v roce 2008 změněn na 1. gardovou divizi a nedávno vytvořený 11. samostatný tankový pluk a 46. samostatný průzkumný prapor.

Je jasné, že nové útvary budou součástí 11. armádního sboru operativně podřízenému pobřežním vojskům Baltického námořnictva. Ještě se neví, zda bude součástí divize samostatná motostřelecká brigáda umístěná v Kaliningradské oblasti, ale i kdyby nebyla, ke sjednocení může dojít poměrně rychle. Zkušenost je z formování nových divizí na jihozápadě, kdy proces sjednocení trval dva až tři roky.

Divize je vytvářena především proto, aby bylo Rusko připraveno rychle a adekvátně reagovat na výzvy, které západní „partneři“ soustavně vysílají a dokládají je západní politici svojí válečnou rétorikou, v níž bez ustání nazývají Rusko „říší zla“.

Obecně vzato: nyní si žijte s novou divizí, když jste měli Iskanderů, Bastionů a S-400 málo.

Převzato z Riafan.ru

4.9 12 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
13 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
20. 12. 2020 21:31

Poznámka k USA: p-REZIDENTkou USA je tedy Khamala Harrisová. Je třeba něco ještě dodávat?? K vojenskému významu Černého moře a tamním flotilám: Turecké hladinové lodi jsou hodně zastaralé, jejich velikost z nich jako oběť pýchy dnes dělá snadný cíl. RF je je schopna potopit „už na kotvách“ v kterémkoliv Tureckém přístavu. Námořní“síly“ Rumunska a podobých jsou na úrovni nafukovacího lehátka kříženého se šlapacím kolem, Ukroruinská „flota“ rezaví, v rozpočtu nejsou peníze na nic… 60% jej má naplnit další priCHVATIzace… Co se strategie RF týče, RF šlo o to, aby ČM nebylo nástupním prostorem K OFENZIVNÍM ÚDERŮM NA pozemskou č. RF.… Číst vice »

Last edited 1 rok před by Martin (už bez taky m)
Irena
Reply to  Martin (už bez taky m)
21. 12. 2020 14:20

Teda to nafukovací lehátko křížené se špapacím kolem mne dostalo :-)
A ten Kedmi, to je také hodně dobré: „RF by mohla, ale nechce a USA by chtěly, ale nemohou…“ :-)

fajt
fajt
21. 12. 2020 12:37

tohle zlodějské volební vítězství bude svět brutálně bolet, republikáni ( ti neuplacení) měli za Donaldem stát se zbraní v ruce aý do samého konce, jestli si někdo myslí, že upíři za Bidenem budou dodržovat vůbec nějaká pravidla, tak je naprosto naivní mentál, tahle sklizeň bidenových lidojedů bude mít biblickou kafilérku ( už žádné další volby nebudou, jednou prošlo svinstvo, tak další hra na cokoliv podobného je mocenský nonses, který je absolutně nepotřebný). ..)

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
21. 12. 2020 12:59

Velké množství dat a informací k armádě, modernizaci, stavu, průběhu vyrovnávání se s Koronavirem. Většina od ministra obrany Šojgua (cca od 17 minuty). Vč. dat k zabezpečení cílů, nových zbraní a komplexů přijatých do aktivní služby, k řadě cvičení, zabezpečení armády z hlediska zázemí, pokračování profesionalizace části armády, příprava dalšího budování letectva a námořnictva, pozemních i strategických, kosmických sil… + plány na další období, budování objektů, základen, pokračování prací na očištění a odstraňování ekologických škod, 12 výzkumných výprav ohledně ekologie i poznávání morfologie Severního led. oceánu, popis prací provedených pro zásobování plynem, vodou – mj. Krymu zmíněny i problémy a… Číst vice »

Last edited 1 rok před by Martin (už bez taky m)
Dana
Dana
21. 12. 2020 16:21

K Turecku. Rusove si jsou vedomi, ze sebemocnejsi flotily a ponorky ze Sevastopolu musi projit Bosporem. V pripade konfliktu bych nevyloucila, ze by Turecko zadalo vykupne za pruchod do Stredozemniho more. Kdyby byl Rus zrovna rozliceny, tak mu samozrjme nic v ceste stat nebude a pruliv by si vybombardoval, ovsem, to by komplikovalo mezinarodni situaci. Turecko, muslimska zeme, uz z principu, neuznava ze zasady moralni ustanoveni kafiru Dle meho nazoru, at si klidne z NATO vystoupi, kdo potrebuje nepritele, kdyz ma takove spojence, ze.. Turecko pracuje v zajmu rozpinaveho islamu. Trumpova administrativa minuly tyden vyhlasila sankce proti Turecku, protoze nakupuji… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
Reply to  Dana
22. 12. 2020 8:47

гуляй Вася, надо знать обстановку в Вашингтонской области…

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
22. 12. 2020 18:25

Nová modulová těžká raketa -kosmický nosič RF „Angara – A5“ , vzletová hmotnost 773 t, z toho 700 tun připadá na palivo.Těro rakety tvoří speciální slitiny hliníku a hořčíku.5 motorů o hmotnosti cca 2,3 t a velikosti osobního automobilu.Průměr nesené části pro družice, náklad, ev. posádku má u těžké verze 8 m. Úspěšný start z kospodromu Pleseck (Archangelská oblast). Budou se dělat na jednom závodě v Omsku 2-3 ročně, postupně až 4-6 ročně. Pěké a velmi zajímavé záběry z nitra rakety, montáže, ze startovní rampy, podzemních částí, obslužné „věže“ 56 m vysoké na kosmodromu Pleseck. Zajímavé je, že palivem je… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
22. 12. 2020 19:10

Nové ponorky Jaseň – M se mají vyzbrojit modernizovaými střelami Kalibr s doletem ne dosavadních 1500, nýbrž více než 4000km…Подлодки „Ясень-М“ вооружат дальнобойными ракетами „Калибр-М“ https://rg.ru/2020/08/28/podlodki-iasen-m-vooruzhat-dalnobojnymi-raketami-kalibr-m.html Telekanal „Zvezda“- „Vojennaja prijomka“- ke kostrukcím moderních ponorek, samotné konstrukční kanceláři „Rubin“, kde projektují, přemýšlejí nad nejen současnými „produkty“, ale nad ponorkami vojenskými i civilními jak budou vypadat za cca 30 až 40 let… Velmi podrobné, velmi zajímavé. O takových snímcích, videích, krátkých filmech, ukázkách jsme my střední/starší generace před cca 40 lety jako kluci mohli tehdy jen snít… Místnost firmy kde postavili „Vitjaz“- který se ponořil až na dno Mariánského příkopu, a více… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
22. 12. 2020 19:23

VDV, Specnaz, Tichooceánská flota- nové bojové i zabezpečovací lodi, ponorky s Kalibry, podle plánu se v Amurských loděnicích staví další 4 „malé raketové lodi“ projektu 22800 (délka do 70 m, výtlak cca do 900 tun, odpalovací zařízení pro až 8 střel Kalibr-NK). Tyto lodi se mohou krom moří přesouvat i po vnitrozemských řekách a kanálech (ponor do 4m)- což výrazně zvyšuje jak jejich využitelnost, tak dosah/dostřel, zhoršuje možnost jejich ničení…
Начались поставки новых парашютов для российского спецназа

https://rg.ru/2020/12/22/nachalis-postavki-novyh-parashiutov-dlia-rossijskogo-specnaza.html

Минобороны впервые показало десантирование в формате 360 градусов
https://rg.ru/2020/12/22/minoborony-vpervye-pokazalo-desantirovanie-v-formate-360-gradusov.html

Командующий Тихоокеанским флотом рассказал о новых кораблях и подлодках
https://rg.ru/2020/12/21/komanduiushchij-tihookeanskim-flotom-rasskazal-o-novyh-korabliah-i-podlodkah.html

Last edited 1 rok před by Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
23. 12. 2020 10:59
Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
23. 12. 2020 11:50

«Катюша»: стратегия победы
https://www.youtube.com/watch?v=BkmqnCBHkOw&feature=emb_logo

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
24. 12. 2020 18:53

Tohle určitě mnohému z nás něco připomene- stupeň degradace bývalých východo a středoevropských států- jejichž státnost jako samosprávných. svébytných národů degraduje… A nyní totéž probíhá v jejich „nové vlasti“… Velmi tvrdá kritika degradace Izraelské státnosti od Jakova Kedmiho na příkladu osudů ruskojazyčných repatriantů z býv. SSSR. „Žádný skutečný problém státu a naší státnosti se od konce osmdesátých let v Izraeli nevyřešil!“ „Všichni tady budovali své kariéry, mnoho lidí z bývalého SSSR nebylo logicky naprosto připravených na divoký kapitalismus který se od devadesátých let rozvíjí v Izraeli… Před surovým nástupem kapitalismu v Rusku odešli do Izraele- kde se ale setkali naprosto… Číst vice »