Svět ruskýma očima 636

 

Politolog Nosovič: USA začaly ospravedlňovat plány na zabrání Kaliningradu

Ada Filonova

4. listopadu 2021

Americká nevládní organizace The Jamestown Foundation (v Rusku nežádoucí) publikovala odpověď na zprávu ruského politologa Alexandra Nosoviče o plánech Litvy na předání Kaliningradu Polsku.

Společensko politickému časopisu PolitExpert se podařilo získat exkluzívní komentář autora výzkumu. Ruský politolog Alexandr Nosovič uveřejnil v polovině října šedesátistránkovou analytickou studii nazvanou „Malá Litva“. Kdo a proč má snahu odtrhnout Kaliningradskou oblast od Ruska? V textu je uvedeno, že Vilnius stále považuje východní polovinu Kaliningradu za „Malou Litvu“ a má ji za své historické dědičné území.

Ve zprávě jsou uvedeny nezvratné důkazy, jak v tom Spojené státy a další protiruská centra (jako The Jamestown Foundation) Litvě pomáhají. Podle Vilnjusu musí být předání Kaliningradu Litvě provedeno v několika etapách. Pro akce má být důvodem rozhodnutí konference v Postupimi, podle níž byl Königsberg předán Sovětskému svazu na 50 let. V Litvě si proto myslí, že město mohlo být předáno Polsku v roce 1995.

Na materiál od analytika reagovala nadace tak, že nazvala zprávu „produktem horkého ruského politického komentátora“. Přitom byl dokument připravován dlouhou dobu a podložen seriózní analýzou a důkazy. Ve Washingtonu ho jednoduše nazvali propagandou a The Wasnington Foundation svůj postoj uzavřel: „Moskva věří, že očerní reputaci obou zemí a izoluje je od Západu. Jako takové se jeví kriticky důležitým indikátorem směru, kterým jde Moskva, to je k oslabení západní aliance. Předpokládá přitom, že někteří z jejích členů mají širší cíle, které přivedou ostatní členy do nesnadné pozice. Tyto narativy představují pro Rusko výzvu, kterou musí Západ přiznat a kolektivně na ni reagovat.“

V PolitExpertu pohovořili s autorem zprávy Nosovičem, šéfredaktorem Rubaltic.ru, o přání východoevropských zemí narušit územní celistvost Ruska. Poděkoval americké nadaci za recenzi a popularizaci jeho vědecké práce.

V současné situaci je prakticky nemožné, aby USA a členové NATO souhlasili s tím, že země aliance hledají cestu k odtržení Kaliningradské oblasti od Ruska a k možnosti změny jejího právního statusu. Přirozeně, že se budou vymlouvat.

Podobné organizace, které se specializují na šíření demokracie v zemích Východní Evropy, si vždy myslely, že mohou druhým státům vnucovat svá pravidla jednání. Samotný fond se dostal Nosovičovi do povědomí poté, co začal jevit zájem o Bělorusko.

Analytici nevládní organizace aktivně prosazovali myšlenku na rozklad Ruska a Běloruska prostřednictvím přijetí neutrality Běloruska. PolitExpert se domnívá, že nadace The Jamestown Foundation zkreslila většinu faktů uvedených ve zprávě a něco z toho ani nepopřela.

Politolog uvedl přímo: „Fond je rozhodně nedůvěryhodný. Má za úkol vyvrátit všechna fakta, která jsem ve zprávě uvedl. Tato nadace je tam zmíněna kvůli svému dokumentu z roku 2019, kde navrhuje zaútočit na Kaliningrad a po válce jej předat Polsku.“

S ohledem na Litvu je situace o hodně jednodušší. Moskva vždy měla vedoucí postavení v zahraničním obchodě Vilniusu. Naopak to říci nelze. Ať by si to Pobaltí sebevíc přálo, nemohlo žádné ochlazení vztahů ze poslední roky zlomit existující stav. V případě potřeby dokáže Kreml na tyto citlivé body zatlačit.

Převzato z Politexpert.net

***

WHO jako nadnárodní struktura řízení?

Valentin Katasonov

9. listopadu 2021

V plánech na „Velký reset“ je pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) určena zvláštní role. V první etapě měla za úkol rozjet tak zvanou pandemii, která je potřebná pro zdůvodnění, proč zavést ve světě „diktaturu zdraví“, k radikální přestavbě života lidí a ustavení nového světového řádu. Toto všechno otevřeně popisuje Klaus Schwab ve své knize COVID-19 a velký reset (2020) a mluví o tom i mluvčí klanu Rotschildů Jacques Attali.

Organizátorům velké přestavby nejde všechno snadno. WHO začala rozjíždět „pandemii“, ale prezident Trump ji obvinil z lajdáctví a z nízké efektivity. Řekl, že WHO zaspala vstup „wuchanského viru“ na světovou scénu a pohrozil, že USA z WHO vystoupí. Ač byly USA po dlouhou dobu největším zdrojem peněz pro tuto organizaci, dal příkaz snížit jí platby.

Po výměně prezidentů v USA ujistil Biden, že budou opět nastoleny dobré vztahy a organizace obnoví své postavení opory boje lidstva proti covidu. Nato se ukázaly známky toho, že WHO opravdu svůj vliv ve světě zvyšuje.

Dne 21. května 2021 proběhl v Římě globální summit o zdravotnictví organizovaný Itálií, která v té době předsedala skupině G20 a EK. Summitu předsedala WHO v osobě generálního ředitele Ghebreyesuse, který opětovně prohlásil úplnou vakcinaci lidstva za nezbytnou. K tomu označil tyto nutné podmínky: Mobilizaci dalších finančních zdrojů pro vakcinaci a jejich přerozdělení k prospěchu chudých zemí. Dále pak musí být ohledně očkování silná koordinace jednání jednotlivých států. Šéf WHO prohlásil: „Tato pandemie nebude poslední.“ Na závěr schůzky byla přijata Římská deklarace. Zformulovala 16 principů, které mají být „orientačními body v současném i budoucím rozhodování v oblasti globálního zdravotnictví“. Mezi odstavci dokumentu je uvedeno: WHO se musí změnit z medicínské organizace v centrum účinné koordinace činnosti států, které budou muset plnit rozkazy WHO.

Na římské schůzce se účastníci dohodli na koordinaci mezi ministry financí a zdravotnictví G20.

Nato se v Ženevě konalo 74. Světové zdravotnické shromáždění (WHA). Šéf WHO opět strašil, že se na svět řítí nějaká úplně nejhrozivější pandemie, ve srovnání s níž je covid ničím. Vyzval k mobilizaci před stoupajícím nebezpečím a bez okolků řekl, že se WHO s takovým nebezpečím nevyrovná bez dalších peněz a dalších pravomocí. Podle něho si některé země vykládají pokyny WHO jen jako nezávazná doporučení. Na setkání padla výzva k přípravě nějaké mezinárodní dohody, která by posílila WHO tím, že by se na ní přenesly některé pravomoci z úrovně národních států. Projednat se to má na zvláštním zasedání WHO.

Summitu G20 v Římě předcházelo setkání ministrů financí a ministrů zdravotnictví „dvacítky“. Jednalo se především o očkování. Bylo navrženo, aby se do konce roku plně naočkovalo alespoň 40 % obyvatel planety a do poloviny roku 2022 alespoň 70 %. připravuje se projekt mnohostranné smlouvy o světovém zdravotnictví a dohoda musí být podepsána a nabýt platnost ještě před dalším summitem G20 na Bali. V projevu předsedy WHO Tedrose Grebreyesuse zaujala přítomné slova o tom, že se musí objevit mnohem hroznější virus než je covid. Dokonce několikrát uvedl jeho jméno – virus Marburg, vyskytující se někde v Africe.

Na schůzce v Římě se také mluvilo o nutnosti reformovat WHO a o podepsání dohody o celosvětovém zdraví. Ghebreyesus zde vystoupil dvakrát. V prvním vystoupení načrtl pět základních úkolů světového zdravotnictví, jejichž zavedení předpokládá existenci dvou podmínek – zaprvé mobilizaci dalších peněz, zadruhé udělení dalších pravomocí WHO. Na závěr vystoupení šéf WHO řekl: „Přijměte novou mezinárodní dohodu nebo smlouvu a pomozte posílení WHO.“

Ve druhém projevu opakoval, že je nutné „přijmout mezinárodní dohodu nebo smlouvu k zabezpečení přípravy na pandemii a opatření k reakci na ni“. Jedná se o tom, aby se definitivně WHO změnila na orgán nadnárodního řízení.

WHO byla stvořena jako speciální orgán OSN. Jako jiné podobné specializované orgány OSN musí být řízena členskými státy, které na ni dávají každým rokem příspěvky. Právě tak byla placena přibližně do konce 20. století. V posledních dvaceti letech se stále více uplatňují na jejím financování jiné zdroje (ostatní dárci).

Jaké jsou příspěvky největších „ostatních dárců v rozpočtu WHO z let 2020 až 2021 v procentech:

  • Gatesův fond 10,47
  • GAVI aliance 5,76
  • Světová banka 2,57
  • Fond solidarity COVID-19 1,67
  • Rotary International 2,42.

Jsou i další, menší nestátní dárci. Například

  • Bloomberg Family Foundation 0,38
  • Rockefeller Foundation 0,10 a další.

Je třeba mít na paměti, že aliance GAVI má za sebou nadaci Billa a Melindy Gatesových. Nadace Billa Gatese a Melindy Gatsových a GAVI jsou jedno a totéž a připadá na ně 16 procent peněžních vkladů do WHO. Jejich hlas je při stanovení priorit práce WHO rozhodující.

Neméně důležité je, že některé státy platí WHO více, než je oficiálně stanoveno. Tak USA přispívají dva až třikrát více, než mají určeno. A ten kdo platí, také rozhoduje.

Závislost na alternativních dárcích se zvedla poté, co se na jaře 2020 objevila tak zvaná covidová pandemie a kdy byla založena Nadace WHO. Jejím účelem je sbírání peněz po celém světě a jejich předávání v podobě grantů buď WHO, nebo jiným organizacím, které pracují v rámci priorit WHO a spolu s WHO.

Zbývá už jen krok, aby WHO začala celkově kontrolovat členské státy a nakonec se stala nadnárodní institucí. V tom je smysl úmluvy, která bude posuzována na speciálním zasedání Světového zdravotnického shromáždění koncem listopadu. Pokud k reformě dojde bude vzorem pro další nadnárodní organizace, které tvoří světovou vládu.

P. S.: Alexej Puškov, senátor a předseda dočasné komise Rady federace pro informační politiku a kontakty s médii  na svém kanále Telegram napsal: „Rusko není povinno a nemusí se řídit všemi rozhodnutími a uznávat všechna doporučení mezinárodních organizací, ani WHO. Obzvláště s přihlédnutím k tomu, že je řídí, anebo s nimi manipulují síly zcela Rusku nepřátelské.“ Puškov připomenul, že Vladimir Putin mluvil na Valdajském fóru o vedoucí roli národních států v současném světě: „Ony musí rozhodovat o rozvoji svých zemí, a ne nějaké mezinárodní organizace. Zajištění naší národní bezpečnosti nepřevádíme na OSN. My sami si musíme stanovovat priority v oblasti zdraví a základní přístupy k němu.“ Účast v mezinárodní organizaci „nemá znamenat slepé dodržování všech jejích předpisů“.

Převzato z Fondsk.ru

***

Jak se běženci dostávají na hranici s Polskem

Vladimir Malyšev

12. listopadu 2021

Ač neochotně, přece v Evropě začali přiznávat, že dodávky migrantů na hranici Běloruska s Polskem neorganizují Lukašenko s Putinem, ale evropští obchodníci s lidmi  a turecká letecká společnost. Většina zadržených pašeráků je z Německa. Oznámila to německá televize Welt s odvoláním na tajný dokument Evropské komise. V tomto dokumentu se uvádí: „Většina nahlášených případů jsou řidiči, kteří nelegálním migrantům pomáhají dostat se do Německa v pronajatých autech přes Polsko. Hlavně jsou to řidiči ze Sýrie, Afghánistánu, Iránu, Iráku, Kuvajtu a Jemenu, tedy obyvatelé třetích zemí – Íránci, Iráčané, Syřané a Turci žijící v Německu.“ Po Německu je další zemí, kam se chtějí migranti dostat, Finsko.

Státní tajemník ministerstva zahraničí Francie Clément Beaune v televizi BFM uvedl, že data ohledně migrační krize na hranici EU s Běloruskem neumožňují mluvit o zapojení Ruska v organizaci přísunu migrantů. Připomněl, že migrační krizi už posuzovali Merkelová s Putinem při svém jednání na setkání ministrů zahraničí a obrany RF a Francie v Paříži dne 12. listopadu.

Avšak toto jsou jen ojedinělé případy. Obecná tendence jsou opět sankce. Naprosto absurdně vyzval Západ k sankcím proti Aeroflotu. Lavrov se ohradil velmi diplomaticky oznámením, že to není pravda. Aeroflot nemá lety mezi hlavními městy zemí, z nichž běženci proudí do Evropy. Od doby, kdy USA a Evropa tyto země rozbombardovaly, letecká společnost Aeroflot do nich nelétá.

Řekl: „Před rokem jsme viděli podobnou krizi, kde Turecko obdobným způsobem organizovalo nátlak na Řecko. Proto musíme být k Turecku tvrdí.“ Letecké společnosti Turkish Airlines a FlyDubai by v EU mohly být zakázány.

Brusel uvedl, že vysocí představitelé EU Borrell (zahraniční věci a bezpečnostní politika) a Schinas (místopředseda EK) se brzy vypraví do zemí jako je Arménie, Egypt, Irák, Jordánsko, Libanon, Turecko a Spojené Arabské Emiráty, aby zabránili odletům potenciálních migrantů do Minsku.

Evropská sdělovadla komentují migrační krizi na hranicích Běloruska a Polska různě. Süddeutsche Zeitung píše, že je těžké zformulovat společnou politiku ohledně běženců tak, aby odpovídala německým představám o humanitě a polským představám o národní identitě. Jestli EU nedokáže najít společný postoj, bude zranitelná vydíráním a morálními obviněními.

Podle Bildu Němci nezvládli migrační krizi v roce 2015, kdy Merkelová prohlásila, že to zvládnou. Uvádí, že se nestává často, aby skutečnost tak rychle vyvrátila slova politika.

Již se objevila fakta o přímém zapojení občanů EU do převážení migrantů na hranice s Polskem. Německý politolog Sosnovskij promluvil o situaci v SRN s nezákonnou migrací. Podle něj vypukl v Německu skandál: Mnohá velká vydání zveřejnila materiály o zločinném systému přepravy migrantů z Polska do SRN. Všechno organizují především Němci. Sosnovskij uvádí, že i němečtí novináři označují tuto věc za historii největších finančních machinací.

Poté, co USA a země NATO okupovaly Afghánistán, rozbily Irák, zpustošily Libyi a učinily zásah v Sýrii a Afghánistánu, nevysychá odtud proud běženců do Evropy. Dříve se běženci do EU tlačili přes Řecko a Itálii, ale tam jsou již odříznuti. Nyní je populární severní trasa. Tento problém se tak snadno nevyřeší.

Převzato z Fondsk.ru

4.8 16 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
11 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Bety
Bety
14. 11. 2021 20:56

WHO – dejte nám prachy a my vám za to budeme poroučet. Neodolatelná nabídka.

Irena
15. 11. 2021 9:27
idiotronic
Reply to  Irena
18. 11. 2021 0:30

Svůj pohled na dějiny si staví každý člověk a v souladu s ním koná. V roce 1909, který zmiňuje odkazovaný článek, odešel z Baku na studia do Vídně Jiří Lammeraner (1890 – 1970), pozdější špičkový československý odborník v elektrotechnice. Podrobněji
encyklopedie.plzen.eu/home-mup/

Irena
Reply to  idiotronic
18. 11. 2021 7:30

No víte, z mého pohledu bolševika je především směrodatné, jak se kdy měla většina lidí, za jakých podmínek žila a zda to bylo nutné, nebo vynucené, aby hrstka parazitů udržela v ruce svůj bič…
Zajímalo by mne, jak by dělníci mohli odejít na studia do Vídně, když nehledě na jejich finanční možnosti, byla většina lidí v té době v Rusku negramotná… Ať žije báťuška car!

peter.
15. 11. 2021 15:37

A je to konečne vonku !
Za viac ako 30tisíc obetí Covid-19 v ČR je zodpovedný ….Putin !
Tvrdí exposlanec Gabal :

http://www.srspol.sk/clanek-gabal-obvinil-putina-z-nizke-proockovanosti-a-chce-zatocit-s-patou-kolonou-23530.html

To už nie je ani rusofóbia ! To je paranoja a p.Gabal by mal vyhľadať pomoc psychiatra !

orinoko
Reply to  peter.
15. 11. 2021 16:16

Jeho bába, islamistka Hybášková, nabourala ožralá svým autem několik jiných. Aspoň se k tomu hlásila. Policajty těžce prudila a dělala důležitou. To je dvojka. Čím se vlastně taková hovada dneska živí? Vyhulováním Serese?

Irena
16. 11. 2021 12:53

Происходящее в США напоминает, простите за сравнение, пожар в цирке, когда по арене мечутся слоны и носороги, втаптывая в землю зрителей на трибунах, а главный конферансье с улыбкой убеждает всех, что никакой опасности нет и все это лишь недоразумение.

https://ria.ru/20211116/gazoprovod-1759205226.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Martin (už bez taky m)
19. 11. 2021 12:43

Důležitý pořad V. Solovjova Ситуация на Западе: градус истерии растет с каждым днем. Вечер с Владимиром Соловьевым от 16.11.2021 https://www.youtube.com/watch?v=zNdkASLxqqY Velmi slušná vystoupení Sidorova a Micheeva, -od 43:30 výborný Šachnazarov – historická zkušenost RF z dob SSSR, Co s Ukrajinou- potřebujeme ji vyřešit mnohem podstatněji nežli pouhé dvě navíc část. okupované oblasti… politické vedení RF manévruje, snaží se zachovat „dialog“, zlepšení situace v Bělorusku a A. Lukašenka samotného, poděkování VV Putinovi, výtky Polsku a jeho fanatické rusofobii, zastání pro Kurdské uprchlíky, připomínka, že v r. 1920 by dnešní „politologové“ neočekávali jaká bude situace v r. 2020… připomínka licoměrnosti Západu, jeho… Číst vice »

Last edited 2 let před by Martin (už bez taky m)