Svět ruskýma očima 682

 

Invaze. Nová vlna

Vladimir Malyšev

16. října 2022

Počet nelegálních vstupů do zemí EU od ledna do září 2022 se oproti témuž období loňského roku zvýšil o sedmdesát procent. Uvádí to německý list Die Welt podle zprávy agentury EU Frontex. Počet nelegálních běženců v EU je v letošních prvních třech čtvrtletích největší po katastrofálním nájezdu jejich tlup pocházejících z Afriky a asijského východu, v letech 2015 až 2016.

V těchto údajích nejsou zahrnuti uprchlíci z Ukrajiny. OSN oznámila, že od konce února uteklo z Ukrajiny přes 10,3 milionu lidí, přičemž minimálně 6,3 milionu se nachází v Evropě. Zvláště těžkou situaci mají Itálie a Řecko, na jejichž pobřeží se tlačí hordy migrantů. Podle listu Giornale přibylo v Itálii 71 tisíc nezvaných hostů, to je 31,25  % celkového počtu běženců, kteří v tomto období přišli do Evropy. V Itálii jsou možnosti na rozmístění těchto osob na kritickém bodu.

Skandály v Itálii (znásilňování dívek za bílého dne na veřejných místech) přiměly vládu ke slibu přísných opatření, ale zlo pokračovalo dál. V Piacenze znásilnil migrant na ulici za dne Ukrajinku. Nato se ozvala šéfka vítězné strany Fratelli d‘Italia (Bratři Itálie) Meloniová a na svých stránkách uveřejnila video s prohlášením: „Udělám všechno možné, aby byla v našich městech obnovena bezpečnost.“ Tím si pomohla zajistit vítězství ve volbách.

I na řeckých hranicích je napjatá situace. Na turecké straně je 100 tisíc migrantů Turky nazvaných Konvoj světla. Je ohlášeno, že brzy začne jejich útok na řecké hranice. Po přechodu hranic se horda migrantů vydá na sever přes Balkán do Německa, Francie, Švédska, Nizozemska a Británie. Řecký ministr pro ochranu občanů Theodorikakos má obavy, že by je Turecko mohlo před přechodem hranic ozbrojit.

V roce 2021 vystavělo Řecko na turecké hranici 40 km dlouhou stěnu, ale moc to nepomohlo – běženci se vyloďují z moře.

Jen za září zaregistrovala agentura Frontex přibližně 33 380 nezákonných překročení hranic. Je to víc než polovina incidentů na balkánské trase. Migranti byli hlavně ze Sýrie, Afghánistánu a Turecka. Zvýšil se počet nelegálů do Británie z EU přes La Manche. Od ledna do září bylo případů přes 52 700, tedy o 68 % víc než loni v tomtéž období.

Bavorský ministr vnitra oznámil, že možnosti rozmisťování uprchlíků v Německu jsou téměř vyčerpány a místa pro ně stačí do listopadu, maximálně do prosince. Německá ministryně vnitra oznámila, že Berlín inicioval komplex opatření pro posílení kontroly na hranicích s Rakouskem. Vyzvala vládu Srbska, aby zrušila bezvízový režim se zeměmi mimo EU. V mnoha velkých německých městech je kritická situace. V Lipsku jsou připravena stanová městečka, v Drážďanech byla použita k ubytování nových příchozích výstavní hala.

Částečnou mimořádnou situaci vyhlásilo Bulharsko. Důvodem je zvýšený příliv migrantů přes hranici s Tureckem, kde Bulharsko vybudovalo plot z ostnatého drátu dlouhý 200 km.

Francouzský europoslanec Garraud dal Evropské komisi výzvu: „Protože od začátku roku 2022 prudce stoupl počet nezákonných překročení hranic EU (o 82 % proti stejnému období loni), nese Brusel značnou část odpovědnosti za náplavu migrantů na náš kontinent. Táži se, zda v EK uznají svrchované právo členů EU bránit své hranice?“ Dnes je říjen a migranti dále útočí na hranice Starého světa.“

Nejsilnější útok na Evropu v lze v nejbližší době očekávat ze strany „Konvoje světla“, který se pohrne z Turecka přes řeckou hranici.

Převzato z Fondsk.ru

***

Experti: Turecký plynový uzel bude mít slibné perspektivy

19. října 2022

Světový trh s energiemi se prudce mění, během roku přijdou velké změny. Rusko se nepodvolí diktátu určování stropů cen na ropu a plyn a bude dodávat energie jen do zemí loajálních Moskvě. Oznámil to profesor Viktor Martynov, rektor Ruské státní Gubkinovy univerzity ropy a plynu.

Podle  něj bude RF také podporovat spotřebu energetických zdrojů uvnitř Ruska, aby se zvýšila efektivita hospodářství a plynofikace regionů. Důkladnější přepracování ropy a plynu přinese nové výsledky, nové možnosti doma i pro vývoz. Zajišťovat to bude Amurský závod na zpracování plynu a závod v přístavu Usť-Luga. Bude rovněž otočena část Severního potoku 2 k plynofikaci severozápadních oblastí.

Martynov považuje vybudování největšího evropského plynového uzlu v Turecku a vybudování ještě jednoho potrubního systému pro dodávku třetím zemím za „malou senzaci“. Ve své době byl plánován projekt Jižní proud jako plynovod o čtyřech větvích s kapacitou 63 miliard kubíků plynu za rok. Martynov doporučuje namísto současných dvou větví čtyři, protože kapacita pro těžbu plynu je a existuje i přepravní infrastruktura.

„Uzel se původně plánoval v Německu, ale z důvodů na Rusku nezávislých se Německo tímto uzlem stát nemůže. Mohlo by se jím stát Turecko, kde bude určena spravedlivá cena plynu a dodávky půjdou zemím, které budou mít o plyn zájem. Turecký uzel může být mezinárodní, nepřichází sem jen ruský plyn, ale například i ázerbájdžánský. Je to perspektivní myšlenka, jejíž realizace může významně změnit strukturu trhu s plynem. Pochopitelně, že Turecko má velký zájem a myšlenku podporuje.“

S Martynovm souhlasí jeho kolega z téže univerzity Vjačeslav Miščenko. Jeho pohled na věc: „Do Turecka přicházejí různé dodávky plynu. Mezi nimi i ázerbájdžánský a íránský. Teoreticky může přijít i turkmenský plyn, pokud se země dohodnou na výstavbě transkaspického plynovodu. Turecko může odebírat a zvyšovat objemy zkapalněného plynu. Plyn je takto odosobněný, je to jednoduše zdroj a není svázán se žádnou politikou. Pokračuje koridorem protaženým přes Bulharsko, Srbsko, Rakousko a dále bude dodáván přes sousední země bez politického zabarvení těm odběratelům, kteří ho nyní mají velký nedostatek.“

Rozhodnutí o vybudování plynového uzlu v Turecku označil Miščenko za „velmi moudré“ a aktuální proto, že Rusku nebylo dopřáno vyšetřit případ poškozeného Severního proudu – 2, podle dánské a norské policie poškozeného mohutnými výbuchy.

Miščenko ocitoval šéfa Gazpromu Millera, který řekl, že potrubí položené v Černém moři bude méně zranitelné, protože bude ve větší hloubce. Stavět a provozovat jej bude těžší a bude také těžší potrubí dosáhnout, než tomu bylo u baltských potrubí, kde je moře mělké. Proto má turecký plynový uzel dobré perspektivy.

Miščenko argumentuje: „Nikdo zde není nijak preferován. Ruský plyn bude žádán na tureckém trhu a evropští partneři zajímající se o plyn, včetně toho přes turecký uzel, tam najdou pro sebe trh. Cena na něm bude tržní. Všechno se bude vytvářet v tržních podmínkách.“

Převzato z Vestikavkaza.ru

***

Energetická krize: O čem se vůdci EU nedomluvili na summitu v Bruselu

Jevgenija Čukalina

22. října 2022

Vůdci zemí EU na dvoudenním summitu v Bruselu nedokázali schválit konkrétní kroky k překonání energetické krize. Jednali i o Ukrajině a o nových opatřeních na podporu Kyjeva. Projednávali i možnost využít zmrazená ruská aktiva k rekonstrukci Ukrajiny. Týká se to plynu.

EU věnuje pozornost rekordnímu zvýšení cen plynu a zaplnění zásobníků plynu. Jak se blíží zima, chtěli by evropští vůdci rychle rozhodnout, jak věc řešit.

Evropská komise zveřejnila ještě před summitem dne 18. října svůj plán boje s energetickou krizí. Navrhla zavést mechanismus na omezení příliš vysokých cen plynu na hlavní energetické burze TTF. Aby se přibrzdila vysoká volatilita, vyzvala EK zavést „nový dočasný limit vnitrodenních skoků cen“. Další návrh byl, aby EU měla k dispozici „nové právní nástroje pro společný nákup plynu“ a aby byly země EU byly v případě mimořádné situace povinny se navzájem dělit o energetické zdroje.

Po jednáních o těchto návrzích oznámila Leyenová, že tato opatření byla vydána jako strategické instrukce pro jejich další dopracování.

Rady EU a EK mají za úkol urychleně podat konkrétní soubor opatření a doplňujících opatření, dřívějších opatření a jejich vliv na stávající smlouvy. V seznamu na dopracování je zařazena myšlenka vytvořit pro příští rok nový mechanismus tvorby cen, návrh na společné nákupy modrého paliva a rychlý přechod na alternativní zdroje energie a na reformu energetického trhu EU.

Belgický premiér upozornil, že práce bude trvat několik týdnů a že se budou muset zohlednit konkrétní podmínky jednotlivých zemí, protože žádná země neblokuje určitá opatření jen tak pro nic za nic.

Jasné kroky nebyly stvrzeny, protože každá země má své zájmy. Podobně nebyla ve své době vytvořena energetická unie. Plánovalo se vytvořit takový evropský státní plán, který by zavazoval, kolik se nakoupí plynu. EK by potom nutila svou vůli evropským hráčům, které smlouvy mohou podepsat a které ne. K tomu nedošlo.

S blížící se zimou zůstanou buď hlavní regulace na národních vládách, nebo přece jen dostane EK zmocnění být nějakým státním plánem. Tím by mohlo dojít k další deindustrializaci Evropy, ke ztrátě průmyslového potenciálu. Ale naproti tomu by to mohlo pomoci ušetřit plyn pro komunální sektor.

Prezident Macron upozornil, že zkapalněný plyn, na který přechází Evropa, aby se vyhnula ruskému plynu, je v Evropě třikrát až čtyřikrát dražší než na trhu v Americe. Označil to za dvojí standardy a řekl, že se jedná o upřímnost v transatlantickém obchodu. Chce o tom jednat v prosinci při své návštěvě USA.

Věčná otázka

Druhý den summitu se týkal hlavně Ukrajiny. Evropská rada „co nejrozhodněji“ odsoudila masivní raketový útok z minulého týdne na Ukrajině. Vedoucí zemí EU znovu řekli, že odmítají referenda v Doněcké a Luhanské republice, v Záporoží a v Chersonu.

Ohledně nových protiruských sankcí se předvedlo Estonsko, které navrhlo další balík restrikcí. Krom toho podporuje zřízení speciálního tribunálu „pro zločiny, které se dějí na ukrajinském území“.

V závěrečném prohlášení ze summitu byla připomenuta nutnost předejít obcházení protiruských sankcí a byly vyzvány ostatní země, aby se připojily k omezení ve vztahu k Rusku. Bez nějakého upřesnění se v prohlášení uvádí: „Evropská rada jednala o tom, jak ještě zesílit kolektivní nátlak na RF, aby ukončila speciální operaci.“ Bylo také konstatováno, že Ukrajina bude podporována tak dlouho, jak dlouho bude potřeba. Bylo schváleno rozhodnutí o vojenském cvičení EUMAM Ukraine pro ukrajinskou armádu.

Co se týká finanční podpory kyjevské vlády, která žádala 3 až 4 miliardy EUR měsíčně, van Leyenová se vyjádřila, že se na summitu diskutovalo o 1,5 miliardy EUR měsíčně. Představuje to 18 miliard EUR na celý příští rok.

Byla předložena otázka zmrazených ruských aktiv v EU. Padl návrh, aby byla využita na podporu Ukrajiny.

Chorvatský člen styčné jednotky Evropského parlamentu pro Rusko Sinčič upozornil, že vyčleněné prostředky mohou přijít nazmar. Ukrajina byla před speciální operací jednou z nejzkorumpovanějších zemí Evropy a dnes je to ještě horší. Většina vojenské a finanční pomoci se ztrácí v moři korupce. Sinčič řekl, že EU by měla zahájit mírové urovnávání, a ne protahovat eskalaci.

EU vyzvala Minsk, aby přestal nahrávat Rusku, a vyhrožovala mu novými sankcemi. Odsoudila také vojenskou podporu Ruska Íránem. Kolektivní Západ je přesvědčen o dodávkách bezpilotníků Rusku, které je používá na Ukrajině. Moskva i Teherán toto obvinění odmítají.

Převzato z Iz.ru

5 22 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
31 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
g.hrosik
g.hrosik
24. 10. 2022 6:01

Díky zajochovi za výborný výběr článků. Pobavilo mě na čem všem se bruselci „dohodli“. Já to vidím tak, že se v noci dohodli zejména na tom, že je čas jít do regálu, protože nic nového nevymyslí. Oni nic kloudného nevymysleli ani po té chrupně – nemají čím…:-)

zajoch
Reply to  g.hrosik
24. 10. 2022 6:50

Mi přišlo dobré, jak jsou iniciativní horlivé estonské úřady. Trpasličí Estonsko cosi navrhuje a krom toho podporuje zřízení speciálního tribunálu „pro zločiny, které se dějí na ukrajinském území“.Ta podpora je hezká, ale doufám, že pod zločiny na ukrajinském území jsou myšleny zločiny ukrajinských úřadů, armády, najatých žoldáků a kolektivního Západu.

Alva
Alva
Reply to  zajoch
24. 10. 2022 15:07

Zločiny z ukrajinské strany? Moc logické a možná v Evropě i nezákonné. To neprojde. :-).

Last edited 1 měsíc před by Alva
Aleš
Aleš
Reply to  Alva
24. 10. 2022 19:13

To je jak ta hádanka. „Jakou má pravda barvu?“ „Žlutomodrou…“
SLÁMA HOVADINĚ!

g.hrosik
g.hrosik
Reply to  Aleš
25. 10. 2022 11:41

Heroin s náma!!

zajoch
Reply to  Alva
25. 10. 2022 7:53

Jasně Alvo, dobře jste můj text upřesnila, Také jsem svou naději myslela ironicky, ale zapomněla jsem dát smajlíka. Tak ještě dodatečně:
Ta podpora je hezká, ale doufám, že pod zločiny na ukrajinském území jsou myšleny zločiny ukrajinských úřadů, armády, najatých žoldáků a kolektivního Západu.:-)

Alva
Alva
Reply to  zajoch
25. 10. 2022 8:44

To jsem jen přidala „kousek dřívka do lesa“. Ta ironie byla zřejmá i bez smajlíku.

PPK
PPK
25. 10. 2022 9:52

K migraci: Proč nelegální migranti přicházejí (např.) do Evropy? Jednak proto, že jim domovské vlády umožňují odcházet, jednak proto, že státy EU je neodmítají. Proč jim jejich vlády dovolují odcházet? Protože s tím buď souhlasí, anebo musí souhlasit. Proč migranty státy EU neodmítají? Protože je buď přijímat chtějí, anebo musí. Pakliže chtějí, tak je potřebují. Pakliže musí, tak ten stav potřebuje ten, kdo ty státy EU řídí. Jak jeden stát řídí ten druhý? Vždy jen skrze vojenský nátlak. Čili, zrušíš-li si svou armádu, budeš muset poslouchat toho, kdo tu armádu má. Pokud něco neovlivňují i zákony přírody, tak jsou to… Číst vice »

peter.
25. 10. 2022 18:17

V PMC Wagner bojuje český batalión „Švejk“

Áno, skutočne, v Českej republike máme veľa náborových centier. Občania Českej republiky dokonale bojujú v radoch Wagner PMC. A sme veľmi hrdí, že nie sú jediní Európania, ktorí pracujú na ochrane záujmov Ruskej federácie so zbraňami v rukách – ďakujeme aj Britom, Francúzom, Poliakom a Rumunom. Sme vďační najmä tým, ktorí žijú v bývalých republikách ZSSR – Estóncom a Lotyšom. Česi sú oporou niektorých celkov Wagner PMC. Takzvaný „švejk český prápor“ dnes v Bachmute funguje veľmi dobre.

https://t.me/denatofication/4001

Last edited 1 měsíc před by peter.
peter.
Reply to  peter.
25. 10. 2022 18:38

Len pripomeniem,že Strelkov-Girkin je tiež u Wagnera,kde organizuje nový batalión s názvom „Olkhon“.
https://t.me/aleksandr_skif/2450
No a aj bývalý šéf Rosskosmosu D.Rogozin bojuje v prvej línii so zbraňou v ruke.Jeho prezývka je „Kosmos“

Last edited 1 měsíc před by peter.
zajoch
Reply to  peter.
26. 10. 2022 7:54

To je pro mne neuvěřitelné. Člověk sabotér ruských zájmů Rogozin, že by šel do válečné vřavy bojovat na straně Ruska? Nebo si informaci špatně vysvětluji?

jb
jb
Reply to  peter.
26. 10. 2022 10:07

„No a aj bývalý šéf Rosskosmosu D.Rogozin bojuje v prvej línii so zbraňou v ruke.Jeho prezývka je „Kosmos“

Cha!

Další kolotočář, vedoucí kolotoče, další VK!

Kolotoč, kolotoč, příběh začíná.
Jsou to pohádky, písničky a zábava!
Kolotoč, kolotoč – je to pro nás radost.
Projeďte se na našem kolotoči!
La la la, la la la
©
Карусель, карусель начинает рассказ.
Это сказки, песни и веселье!
Карусель, карусель — это радость для нас,
Прокатись на нашей карусели!
Ляляля ляляля ляляля 

jb
jb
Reply to  jb
26. 10. 2022 10:18

„bývalý šéf Rosskosmosu D.Rogozin bojuje v prvej línii so zbraňou v ruke.Jeho prezývka je „Kosmos“ Cha! D.Rogozin bojuje v první linii takto: Bývalý šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin navštívil zónu zvláštní vojenské operace (SVO) v Doněcké lidové republice s humanitární misí. Podle bývalého šéfa ruské vesmírné státní korporace byl v DLR týden, aby doprovázel náklad pro jeden z praporů, což se mu přímo líbilo. Tato pomoc byla vybrána na úkor osobních prostředků Rogozina a dvou jeho přátel. Navštívil také několik dobrovolnických jednotek, kde slouží jeho známí velitelé. Rogozin nechal trasu a obsah schůzek v tajnosti. https://www.mk.ru/politics/2022/10/26/rogozin-raskryl-detali-poezdki-v-zonu-svo.html Rogozin odhalil podrobnosti o cestě… Číst vice »

Bety
Bety
Reply to  jb
26. 10. 2022 10:30

Počítám, že by Rogozin ze „svého majetku“ mohl vybavit nejméně půl armády.
Pustil chlup a navštívil své známé velitele, což se možná neobejde bez následků.

jb
jb
Reply to  Bety
26. 10. 2022 10:49

V posledním vydání (24.10.22) Valerijj Viktorovič říká, že teď frčí v Rusku patriotismus.

Ale falešný, falešné vlastenectví.

Příkladem uvádí Dmitrije Medveděva, jeho rozpory mizi kecy a činy.
Nevyhodnocujte co kdo říká, ale jeho činy (zásluhy)…tak nějak to říká Valerijj Viktorovič.
https://fct-altai.ru/qa/video/vopros-otvet-ot-24-oktyabrya-2022-g

jb
jb
Reply to  jb
26. 10. 2022 10:27

„Kolotoč, kolotoč, příběh začíná“ Převzato z fkt: Samotná situace je pokračováním příběhu o tom, že z Rogozina hodlají učinit zplnomocněného zástupce prezidenta Ruské federace v novém federálním obvodu. Není to tak dávno, co média a blogeři ovládaní Rogozinem a jeho KKG spustili modul o vytvoření nového federálního obvodu a nadcházejícím jmenování Rogozina do funkce zástupce prezidenta Ruské federace pro tento obvod. Pokud si vzpomínáte, nejprve se objevily zprávy, že ho plánují jmenovat, a poté se obrátili na Purgometa s otázkami ohledně nového federálního distriktu a Rogozina jako zmocněného zástupce. A vámi citované zprávy naznačují, že samozvaný Rogozin a řada stoupenců… Číst vice »

jb
jb
Reply to  peter.
26. 10. 2022 12:36

Jeho prezývka je „Kosmos“

Volací znak Cosmos

Klaun se snaží zapadnout mezi hrdiny speciální operace – jezdí ve zbrusu nové uniformě, která nepoznala bláto, se zbraněmi, které nevystřelily a fotí se s bojovníky DPR. Majitelé klauna si říkají o svůj kousek koláče.

A mezi lidmi v Rusku to vře, když je podpindosnik a zloděj v nové uniformě, hladce oholen, fotografován a propagován na všech informačních kanálech o SVO.

jb
jb
Reply to  peter.
26. 10. 2022 12:41

„No a aj bývalý šéf Rosskosmosu D.Rogozin bojuje v prvej línii so zbraňou v ruke“

Toto je pohádka je o propagaci KKG, skrývající se za Rogozinem, klinickým degenerátem.
Propagují se tak podpindosnici a všichni stoupenci státní „elity“ USA: např. Medveděv, Rogozin, Kasparov.

Také se, jak vidno, propagují prostřednictvím Elona Muska!
. . .

Toto je pohádka.

To se schválně dětem říká
aby s důvěrou šly spát, klidně spát ©

jb
jb
Reply to  jb
26. 10. 2022 12:46

„pohádka je o propagaci KKG, skrývající se za Rogozinem“

Personální rozhodnutí ohledně Rogozina, který navštívil zónu speciální operace, ještě nebyla učiněna, řekl Dmitrij Peskov, který tím signalizuje fašistickému Macronovi a Vatikánu – další zaprodanec.

Bylo by potřebné, aby již bylo rozhodnuto o kosmodromu Vostočnyj.
KKG podle všeho zatím Rogozina chrání před trestním stíháním a k tomu si vypracovala jazykové spojení: „Rogozin v první linii“.

Tímto končí minisérie důležitých zpráv o nezaměstnaném klaunovi Rogozinovi (prozatím).

jb
jb
Reply to  peter.
26. 10. 2022 18:22

“ https://t.me/denatofication/4001 DeNATOfikace | Z Ruska s láskou Prigožin odpovídá českému telegramu neČT24 o náboru #Wagnera v češtině „ DeNATOfication | Z Ruska s láskou – vše z telegramového kanálu VK. . . . From Russia, with Love Z Ruska, s láskou  Z Ruska, s láskou je pátý román anglického autora Iana Fleminga, ve kterém vystupuje jeho fiktivní agent britské tajné služby James Bond.  Příběh se soustředí na spiknutí sovětské kontrarozvědky SMERSH s cílem zavraždit Bonda takovým způsobem, aby zdiskreditoval jak jeho, tak jeho organizaci… Kniha byla inspirována Flemingovou návštěvou Turecka…. Láska se zabývá napětím mezi Východem a Západem… Úpadkem… Číst vice »

Last edited 1 měsíc před by jb
jb
jb
Reply to  jb
26. 10. 2022 20:44

https://outsidermedia.cz/author/peter/
25. 10. 2022 18:17
V PMC Wagner bojuje český batalión „Švejk“

Good job, Peter!

máš záběr:

„Češi jsou oporou vagnerovců, máme batalion Švejk, zaznělo na Telegramu
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/jevgenij-prigozin-vagnerovci-cesi-telegram-batalion-svejk.A221026_154732_zahranicni_kha

i mimo (vedle), kousek od OM!
. . .

A proto:

„Podporujte svého šerifa!“

GL

Last edited 1 měsíc před by jb
jb
jb
Reply to  jb
26. 10. 2022 22:50

„Podporujte svého šerifa!“ GL Název filmu je parodií na samolepku oblíbenou v době 1968, kdy byl vyroben, „Podpořte svou místní policii“, která je součástí hnutí „Zákon a pořádek“. © (ČSFD) . . . „Zákon a pořádek“ + „v době 1968“ Tudíž by se asi zřejmě také patřilo vyložit výše zmíněné i s dalším (rozvijícím se) doplňkem, třeba citací recenze knihy věnovaná bouřlivým událostem v roce 68 v západní Evropě. Viz. Uprostřed bouřlivého vývoje roku 1968 v Československu naše společnost takřka nezaznamenala, že současně s dramatickými ději u nás povstala proti stávajícím poměrům též mladá generace na Západě, především v USA,… Číst vice »

Last edited 1 měsíc před by jb
Irena
27. 10. 2022 6:15

Náměstek ruského ministerstva zahraničí Konstantin Voroncov na jednání výboru Valného shromáždění OSN prohlásil o možnosti zničení amerických satelitů: „Rádi bychom zdůraznili extrémně nebezpečný trend, který se jasně projevil v průběhu událostí na Ukrajině. Mám na mysli, že Spojené státy a jejich spojenci využívají komponenty civilní infrastruktury ve vesmíru, včetně těch komerčních, v ozbrojených konfliktech. Tato kvazicivilní infrastruktura se může stát legitimním cílem odvetného útoku. Svým jednáním Západ neospravedlnitelně ohrožuje stabilitu mírové vesmírné činnosti.“

https://t.me/dimsmirnov175/39363

Botičky od Diora
Botičky od Diora
27. 10. 2022 9:30

K dopingu: Minulý pátek, 21. října, vyšlo najevo, že vzorek rumunské tenistky Simony Halepové, odebraný před US Open-2022, byl pozitivně testován na roxadustat, který se nazývá analog erytropoetinu. V návodu na použití léku píšou, že „inhibitor HIF-prolylhydroxylázy zvyšuje endogenní produkci erytropoetinu, který stimuluje tvorbu hemoglobinu a červených krvinek.“ Je na seznamu zakázaných látek WADA a oba vzorky Halepové – A i B – přítomnost této zakázané látky potvrdily. Zajímavé je, že technický sponzor Halep, Nike, je připraven vypořádat se s Rumunkou úplně stejně, jako kdysi se Šarapovovou. V roce 2016 s Ruskou přerušili spolupráci a nyní jsou připraveni ulevit Simonině… Číst vice »

jb
jb
27. 10. 2022 17:35

Setkání diskusního klubu „Valdaj“
Hlava státu se účastní závěrečného plenárního zasedání XIX. zasedání Valdajského diskusního klubu.

Tématem letošního fóra je „Svět po hegemonii: Spravedlnost a bezpečnost pro všechny“. Čtyřdenního setkání se zúčastnilo 111 odborníků, politiků, diplomatů a ekonomů z Ruska a 40 zahraničních zemí, včetně Afghánistánu, Brazílie, Egypta, Číny, Indie, Indonésie, Íránu, Kazachstánu, USA, Turecka, Francie, Uzbekistánu, Jihoafrické republiky a dalších.

Projev Putina
http://kremlin.ru/events/president/news/69695

jb
jb
Reply to  jb
27. 10. 2022 17:51

Ukrajinské úřady nyní dělají vše pro to, aby zakryly stopy přípravy „špinavé bomby“, řekl ruský prezident Vladimir Putin na plenárním zasedání Valdajského mezinárodního diskusního klubu.

Putin také dodal, že ruské úřady vědí, kde se bomba přibližně připravuje.

Nařídil jsem Šojguovi, aby zavolal zahraničním kolegům a varoval je před hrozbou vytvoření ‚špinavé bomby‘ na Ukrajině,“ hlásí Putinova slova RIA Novosti. https://vz.ru/news/2022/10/27/1184157.html
. . .

Říkalo se, že v příštích několika dnech bude oznámení od Vladimira Vladimiroviče.
Viz:
https://outsidermedia.cz/svet-ruskyma-ocima-681/#comment-113568

Last edited 1 měsíc před by jb
jb
jb
Reply to  jb
27. 10. 2022 18:13

„Projev Putina“ Převzato od Borise Rožina. Většina Putinova projevu je věnována kritice Západu a neoliberálního světového řádu s hlavním poselstvím, že Rusko se neodvolatelně rozchází s tímto světovým řádem a vidí budoucí vztahy se Západem jako dohody o nových pravidlech soužití. Rusko odmítá akceptovat hegemonii Západu a bude jednat na základě svých zájmů v rámci kurzu směrem k multipolárnímu světu, kde se již řada zemí pohybuje společně s Ruskem. Putinův návrh Západu „žijme přátelsky“ je jakýmsi odrazem myšlenky konvergence systémů, která byla široce používána během Chruščovovy éry. Tato myšlenka zapustila kořeny těsně po kubánské raketové krizi, kdy hrozba jaderného zničení… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  jb
27. 10. 2022 18:53

Díky za překlad!

jb
jb
28. 10. 2022 17:33

Oznámení k 31. říjnu 2022

31. října se v Soči uskuteční třístranné rozhovory mezi prezidentem Ruska, prezidentem Ázerbájdžánu a premiérem Arménie.

Z iniciativy ruské strany se 31. října v Soči uskuteční třístranné rozhovory mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem, prezidentem Ázerbájdžánské republiky Ilhamem Alijevem a premiérem Arménské republiky Nikolem Pašinjanem.

Plánuje se posoudit pokrok v provádění třístranných dohod vedoucích představitelů Ruska, Ázerbájdžánu a Arménie ze dne 9. listopadu 2020, 11. ledna a 26. listopadu 2021, další kroky k posílení stability a bezpečnosti na Kavkaze.
http://kremlin.ru/events/president/news/69701

Last edited 1 měsíc před by jb
jb
jb
Reply to  jb
29. 10. 2022 14:02

„Oznámení k 31. říjnu 2022“ Arménský premiér Nikol Pašinjan hodlá na trilaterálním jednání v Soči schválit dokument o prodloužení mandátu ruských mírových sil v Karabachu na 20 let. Odpovídající prohlášení učinil v sobotu na sjezdu strany „Občanská smlouva“, píše TASS. „Chceme, aby ruské mírové jednotky pokračovaly ve své misi. Jsem připraven podepsat v Soči dokument, aby mandát mírových sil mohl být prodloužen o 10, 15 nebo 20 let. Navrhuji, aby ruský prezident přišel s takovou iniciativou. Já sám mohu tento návrh předložit, ale ruská strana by ho měla podpořit,“ řekl Pašinjan. Pašinjan řekl, že Karabach je mimo kontrolu Arménie, země… Číst vice »

jb
jb
28. 10. 2022 20:41

Klanově korporátní fašisté kňučí, kňučí a deklarují si svá nesmazatelná práva na Galaxii © Nikolaj Patrušev se omluvil za slova svého asistenta o chasidech Alexej Pavlov dříve řekl, že „hlavním životním principem lubavičských chasidů je nadřazenost stoupenců sekty nad všemi lidmi a národy“. Později vůdci židovské komunity v Rusku vyjádřili nesouhlas s těmito tezemi a poznamenali, že je vnímají s extrémním zmatením. Vrchní rabín Ruska Berel Lazar poukázal na to, že lubavičští chasidové jsou legitimní školou judaismu a 90% rabínů pracujících v židovských komunitách v Rusku patří k Chabadu. https://tass.ru/politika/16184533?ysclid=l9sx7jhekb49211559 Pavlov již dříve publikoval článek o náboženské situaci na Ukrajině.… Číst vice »

Last edited 1 měsíc před by jb