Svět ruskýma očima 685

 

Zachycení ve vodě i ve vzduchu

Dmitrij Boltěnkov

31. října 2022

Vojenský historik o tom, jak ruští námořníci dokázali odrazit útok bezpilotníků na Sevastopol

V noci na 29. října podnikly ukrajinské formace kombinovaný letecký a námořní útok na vojenské a civilním objekty v Sevastopolu. Použili vzdušné i námořním drony. Není vyloučeno, že byla jejich činnost koordinována americkým zařízením Global Hawk a do ruských obranných systémů pronikla letadla dálkové radarové kontroly AWACS. Útok byl dobře naplánován a připraven.
Nebyla náhodná ani volba data 29. října. V tomto dni v roce 1955 ztroskotala v důsledku diverze sovětská bitevní loď Novorosijsk a třicátý říjen je dnem založení ruské flotily. Po ztroskotání Novorossijsku se začal ve válečném námořnictvu vytvářet složitý systém boje proti podvodním diverzím. Po dlouhou dobu kritizovali cizí specialisté nehospodárnost. Ale čas ukázal, že  opatření proti diverzím jsou dokonce schopna čelit nejmodernějším bojovým diverzním robotům.

Obrana ruské válečné námořní základny odrazila útok a zničila 9 bezpilotníků a 7 člunů kamikadze. Dálkově řízené bezpilotní kamikadze byly poprvé použity v roce 1917, kdy německý kluzák Fernlenkbot taranoval anglický Erebus, účastnící se blokády. Kluzák byl řízený po vodiči a korigován z průzkumného letadla. Později takové systémy vyvinula řada zemí.

Dne 12. října 2020 zaútočil v přístavu Aden člun kamikadze řízený dosud neznámými teroristickými útočníky a těžce poškodil americký torpédoborec USS Cole. Vývoj námořních dronů je nyní uveden v život v hladinovém  bezpilotníku dosud neznámé výroby. Loďka je malá, osazená videokamerami a řídí se rádiem, nejspíš využívá terminál typu Starlink. Na hladině moře je prakticky nepozorovatelná.

V noci na 29. říjen 1955 došlo pod dnem bitevní lodě Novorosijsk k výbuchu. Loď se potopila. Zahynulo přes 600 námořníků. Podle oficiálního vyšetřování byl původcem tragédie výbuch položené miny, která v zálivu zůstala po rozprášení německých okupantů. Ještě nyní se ve vodách Sevastopolu nachází munice z války. Spolu s tím existují verze, že mohlo jít o útok bojových potápěčů. Často se uvažuje, že to mohli být italští specialisté dříve vyhlášené 10. flotily MaS, ale podle jiné verze za tím mohli být Britové.

Katastrofa měla závažné důsledky pro vojenské námořnictvo. Natrvalo byl po ní penzionován admirál flotily Sovětského svazu Nikolaj Kuzněcov.

Dnem založení ruského námořnictva byl stanoven 30. říjen. Tento den rozhodla v roce 1696 Bojarská duma o existenci námořnictva a mladý car Petr zahájil jeho organizování.

Nynější teroristé se dopustili mnoha vážných chyb. Za prvé, když se použije nová zbraň, má největší účinek při náhlém prvním použití. Bezpilotní čluny byly použity proti Černomořské flotile již dříve. Jeden se při tom dostal do rukou ruských specialistů a byl prozkoumán, takže se použití těchto útočných zbraní očekávalo. Útok nebyl překvapivý a pro Černomořskou flotilu nebyl tak devastující. Vývoj námořních bezpilotníků je nyní uveden v život hladinovým bezpilotníkem dosud neznámé výroby,

Za druhé se po případu s lodí Novorosijsk zaměřily námořní síly Sovětského svazu i Ruska na boj proti těmto diverzním prostředkům. Byly vytvořeny bojové oddíly námořnictva proti terorismu. V nich mohou operovat čluny typu Gračonok proti sabotážím. Sevastopol byl jedním z center studia využití mořských živočichů pro obranu námořních základen.

Sovětské námořnictvo se poučilo z katastrof 2. světové války, hlavně z černomořského Pearl Harboru. Tehdy zaútočila náhle 2. července 1942 Luftwaffe na přístav Novorossijsk.

Kolem velkých základen se buduje složitý systém trvalého sledování situace spolu se systémem protiletecké obrany. Právě tento systém umožnil odrazit současný útok formací kyjevského režimu s minimálními ztrátami.

Bezpochyby je protivník mazaný a silný, ale chybí mu strategické myšlení, nedovede promýšlet situaci na několik kroků dopředu, a tak se vítězství mění v opak. V odpověď na tento zločin  pozastavilo Rusko obilnou dohodu. Odveta v podobě raket Kalibr a Onyx pravděpodobně přijde.

Převzato z Iz.ru

***

Anglie – kolébka nacismu

Vladimir Prochvatilov

11. listopadu 2022

Británie dopomohla příchodu Hitlera k vládě, když britské špičky Němce vyzbrojily nacistickou ideologií vypracovanou v Anglii.

***

Dokumentární film „Anglie – Rusko. Lstivost bez lásky“ pojednává o tom, jak Británie usnadňovala Hitlerovi příchod k moci v Německu a jak britské špičky vyzbrojovaly fýrera nacistickou ideologií. Nacistická ideologie nebyla vypracována v Německu, ale zejména v Anglii.

Británie hrála ve 2. světové válce dvojí hru. Od jejího vypuknutí až do roku 1940 bylo její jednání zvláštní. Do Francie posílala vojsko pro boj s wehrmachtem, ale nepřipravovala žádné rozhodující akce. Když Němci začali postupovat na neutrální Belgii a Holandsko, nesnažili se Britové ofenzívu zastavit.

Takto nejednoznačně se Británie chovala k hitlerovskému režimu už ve třicátých letech 20. století. V roce 1932 byl v Londýně založen Britský svaz fašistů, který podporoval propagaci Mussoliniho a Hitlera. V čele britské části byl aristokrat Oswald Mosley. Se svazem sympatizovali redaktoři velkých médií a finanční magnáti. V létě 1934 měl svaz 50 tisíc členů.

Dne 1. ledna 1934 založil Mosley Lednový klub. Měl asi 450 členů, kteří většinou sympatizovali s fašistickým hnutím. Mezi nimi byli významní představitelé britské společnosti, jako byl ředitel několika velkých společností, ředitel londýnské pojišťovací společnosti, bývalý guvernér Bombaje apod.

Úřady (konzervativci) nečinily svazu překážky, zavíraly oči před jeho agitací a dívaly se nečinně na mítinky a demonstrace připravované Mosleyem. Dokonce povolily pochodovat třem tisícům členů Britského svazu fašistů v rámci antisemitské kampaně. Mosleyho měla v oblibě i královská rodina.

Mosley se 6. října 1936 tajně oženil s nadšenou ctitelkou Htlera, aristokratkou Myfordovou, a to v Goebbelsově bytě. Na svatbě byl přítomen Hitler.

Sveřepým rasistou byl britský politik Arnold Spencer Lees, který v roce 1929 založil Imperiální fašistickou ligu. Na hudebním Wagnerově festivalu v bavorském Bayreuthu býval hostem autor teorie o nadřazenosti bílé rasy, syn admirála Chamberlaina. Napsal knihu, jejíž hlavní myšlenka tkvěla v tom, že árijci jsou fyzicky i intelektuálně výše než neárijci. Rasistický výtvor se zalíbil císaři Vilémovi, který autora ocenil: „Vaši knihu daroval Němcům Pán Bůh.“ Hitler označil knihu za „posvátnou“. Její autor se v roce 1908 oženil s dcerou hudebního skladatele Wagnera.

Houston Chamberlain prý myšlenku o nadřazenosti bílé rasy převzal od Brita Thomase Carlyla, který v mnohém anticipoval názor Nietzscheho s jeho kultem nadčlověka a přes něho i Hitlera a dalších ideologů nacismu. Dávno před Carlylem propracovával tak zvanou rasovou antropologii skotský anatom a zoolog Albert Knox a stal se zakladatelem „vědeckého“ rasismu v Británii.

Ještě jeden Angličan, bratranec Charlese Darwina Francis Galton, přišel s eugenikou jako systémem opatření vedoucích k zamezení zhoršování dědičných vlastností u následných pokolení. Galtonovy ideje kvetly v hitlerovském Německu při jeho boji za „čistotu rasy“. Za nejméněcennější byli prohlášeni Židé, ačkoliv zaujímali první místo mezi národy světa v počtu laureátů Nobelovy ceny na obyvatele. Když se po válce svět dozvěděl o koncentrácích Osvětim a Treblinka, stalo se slovo eugenika pevně spojeno s nacismem a rasismem.

A ještě něco. Autoři filmu připomenuli, že známé nacistické volání po „novém světovém pořádku“ nebylo jako prvním řečeno Hitlerem, ale Angličanem Herbertem Wellsem, spisovatelem fantastických příběhů a důstojníkem MI6.

***

V roce 1940 vypracovali vůdci Třetí říše „Operaci Willy“. Měli v úmyslu zavraždit krále Jiřího VI a předsedu vlády Churchilla při jejich návštěvě Bahamských ostrovů, kde byl v době války guvernérem abdikovaný Eduard VIII. Plánovali  posadit jej na britský trůn, aby bylo možno vyvést Británii z války. V roce 1937 navštívil bývalý král se svojí manželkou Německo, setkali se s Hitlerem a s členy jeho vlády. Zpráva The Times z té doby: „Jeho královské veličenstvo se usmívá a po nacisticku salutuje davům shromážděným pod jeho okny v hotelu.“

Vévoda z Windsoru (jméno, které Eduard VIII. přijal po abdikaci) měl krále Jiřího za zabedněnce, královnu za intrikánku a Churchilla za podněcovatele války. Jinak byl přesvědčen, že fýrer je velkou osobností, podle něho by jeho svržení bylo tragédií. Takové byly tehdy mravy královské rodiny.

Ve filmu se mluví o spolupráci šéfa Říšské banky Schachta a guvernéra Bank of England sira Normana a o podpisu tajné dohody Británie a Německa ze 6. června 1935 o spolupráci v leteckém i námořním oboru, o návštěvě mluvčího Sněmovny lorda Halifaxe na olympiádě v Berlíně, o jeho setkání s Hitlerem, o jeho souhlasu s anšlusem Rakouska a s anexí českých Sudet a o mnoha dalších záležitostech.

Autoři filmu předvedli dokumenty z archivu SVR, týkajícího se anglicko-francouzského plánu Pike (autor Churchill). Podle tohoto plánu se měla na jaře roku 1940 soustředit v Sýrii třísettisícová anglická a francouzská armáda generála Weygana a odtud společně s tureckými a íránskými vojsky zaútočit na Zakavkazsko. Akce sovětské rozvědky plán překazily.

Hitler byl natolik přesvědčený o perspektivách vojenského a politického spojenectví s Británií, že dne 10. května 1941 vyslal svého spolupracovníka Hesse jednat do Londýna. Ten letěl ve stíhačce a seskočil padákem na panství vévody Hamiltona. Dokumenty o jeho pobytu v Británii dosud britská tajná služba neodtajnila.

Špičkou anglické věrolomnosti byl plán operace Unthinkable, vypracovaný Churchillem po kapitulace Německa. Podle něj měly 1. července 1945 spojené armády USA a Británie obrátit frontu o 180 stupňů a napadnout Sovětský svaz.

Převzato z Fondsk.ru

***

Maďarsko dopálilo EU, když neschválilo finanční pomoc Ukrajině

12. listopadu 2022

Ministryně zahraničních věcí Německa Baerbocková zkritizovala Maďarsko za to, že zablokovalo evropské peníze pro Ukrajinu ve výši 18 miliard EUR. Kromě ní obvinili maďarskou vládu z vydírání ještě někteří další evropští diplomaté.

Peníze tento týden navrhla poskytnout Evropská komise na podporu hospodářství, umožnění poskytovat státní služby a na obnovu kriticky důležité infrastruktury. Rozhodnutí neposkytnout soubor pomoci je velkou překážkou, protože peníze pro Ukrajinu nemohou být přiděleny bez souhlasu všech dvaceti sedmi členů EU. Takto to stanovují pravidla.

Tvrdý postoj Budapešti rozčílil Brusel, Berlín a další evropská hlavní města. Čtyři evropští úředníci a diplomaté řekli stránkám Politico, že si myslí, že zablokování pomoci Ukrajině Budapeští je snaha o vytvoření nátlaku, aby se zajistilo 13 mld. EUR určených pro Maďarsko. Prostředky by mohly být v prosinci zmrazeny, pokud země nedokáže vyřešit dlouhodobé problémy spojené s „odklonem od demokracie“.

Baerbocková prohlásila: „Naše finanční a humanitární podpora Ukrajiny v rámci zimního balíčku pomoci není běžná evropská otázka, v níž by bylo možno hrát poker a nekonečně debatovat o finančních zdrojích. Evropská finanční pomoc zachraňuje životy lidí. Třicet až čtyřicet procent občanské infrastruktury bylo na Ukrajině zničeno.“ Baerbocková tvrdí, že pomoc musí být poskytnuta rychle, „zima není za horami“.

Maďarský ministr financí Mihály Varga objasnil rozhodnutí ve věci balíčku pomoci: „Maďarsko je ochotno podpořit Ukrajinu, ale nechceme se účastnit další půjčky.“

Maďarsko je pod finančním tlakem, neboť EU vyhrožuje, že zemi zadrží 7,5 mld. EUR z evropských fondů. Má to být v rámci vazby rozpočtové platby na normy práva. Může být zmrazeno i přes 5,8 mld. EUR v rámci boje proti koronaviru. Výměnou za peníze žádá Brusel od Budapešti protikorupční reformy a reformy právní.

Tato otázka bude nejspíše posuzována na setkání evropských ministrů financí dne 6. prosince.

Převzato z Vestikavkaza.ru

 

5 13 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
62 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
orinoko
14. 11. 2022 21:49

ZelensKYJ navštívil free Cherson. Je to celé nějaké divné. Jeho hlas a především bulvy. Buďto byl v rausi anebo mel nějaké pochybnosti. Popř. obojí. Podle disgretnich zdrojů by NEMEL najít ruské „řádění“ typu Buca či jak se to místo na severu Haliče jmenovalo. Takové, které vytvořili sami ukroboti. Garantem má být emericka strana. Jinak byla zelenina na dostřel ruských zbraní o dronech nemluvě. Ty měly zachovat zdání sice smradku, ale jinak teploucka.

Bety
Bety
Reply to  orinoko
15. 11. 2022 12:46

Byli by korunovaní idioti, kdyby ukrobotům z odepsané zeleniny vytvořili mučedníka.

fajt
fajt
Reply to  Bety
15. 11. 2022 17:16

tahle logika je naprosto scestná – na druhou stranu historická paměť tlupy není něco, co si člověk předává geny, proto do nekonečna může opakovat hlouposti a vražedné ašibky. ..)

PPK
PPK
Reply to  fajt
15. 11. 2022 17:55

Ne ne ne. Ta logika je správná, protože historická paměť opravdu není v genech (tam jsou jen schopnosti včetně genetické vlohy MYSLET), ale ta historická paměť je vždy nějak uložena v písmu, které je známo už pár tisíců let. A představte si, a nebudete možná tomu věřit, ale v Kremlu umějí dokonce už i číst. Scestná je tedy jen logika zde podané námitky.

fajt
fajt
Reply to  PPK
15. 11. 2022 18:16

takže ochrana jednoho nastrčeného psychopatického, lakotného hajzlíka ( kterému je stejně celá kauza ukr. naprosto ukradena) za každou cenu, tedy i za deseti tisíce zbytečně mrtvých a zraněných, jenom proto, aby nebyl hnědou propagandou oslavován jako mučedník, je ta správná logika ?? nevím, co čtou v Kremlu, ale podle skutků je to četba dost hanebná a ruské věci v této kolomajzně rozhodně neprospívá – doporučoval bych jim, aby nahlédli tř. do svodek z velké vlastenecké války, tam je myslím dost postupů a myšlenek, jak se docela úspěšně a zavčas zbavit fašistů, jak na svém, tak i na okolním území, ze… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  fajt
15. 11. 2022 18:55

I když s Vaší charakteristikou toho „zeleného hajzlíka“ lze souhlasit, tak skutečnost, že se jedná o údajnou jeho OCHRANU ze strany vedení RF, tak to je jen pouhý a ničím přímo neprokázaný Váš PŘEDPOKLAD. Takže: Případná Vaše doporučení Kremlu je tedy třeba adresovat do Moskvy a nikoliv sem na web OM, protože tím se nic neovlivní, jen se logické souvislosti té celé věci nanejvýš ještě víc a zcela nesmyslně myšlenkově a mediálně vlivově rozpatlají. Nicméně nevylučuji, že i to může být účelem toho PŘEDPOKLADU. Zbytek nekomentuji.

Last edited 14 dní před by PPK
fajt
fajt
Reply to  PPK
15. 11. 2022 19:18

psát do Moskvy Vovovi a jeho kremlin stavce bude mít úplně stejný význam jako napsat na žižkovskou lampárnu, taky rozumím vašemu zbožnému přání nezamořovat OM zjevnými skutečnostmi ukrajinské kolomajzny z důvodu vaší nervozity ze ztráty virtuálních jistot a víry, která nerada připouští obludnost dnešního nedokonalého a velmi záludného lidského světa – taky chápu, že někteří členové zdejší komunity s vámi mohou v názorech vybudovat alternativní realitu, která může naprosto úspěšně ignorovat současné stupňující se peklo na východě – a to zase není tak málo, že. ..)

PPK
PPK
Reply to  orinoko
15. 11. 2022 12:47

Ukrajinská mediální provokace v Chersonu typu Buča No_2 se stovkami zabitých civilů se logicky už opakovat nemohla. Dříve totiž, než tam přijeli ukrajinští vojáci a novináři, tak tam už byli dovezeni zvědaví novináři západních agentur.CNN a Sky News. A tak jim vládci UA za trest alespoň zrušili akreditaci. Zdá se tedy, že těch „amerických stran“, které by toho lhaní byly spolehlivým „garantem“, je nějak víc a nějak se tentokrát nedohodly. Holt, tak už to bývá. Nikoliv vždy se koná mediální posvícení pro uvědomělé proukrajinské flastence z českých a polských řad …

https://t.me/neCT24/20411

orinoko
orinoko
14. 11. 2022 22:20

Ke druhému článku: Všechno nejspíše odpovídá, protože Hitler byl fascinován teorií evoluce od Darwina. Je to obecně považováno za jednoznačně prokázané. A to další z toho logicky vyplývá. Částečnou realizaci na sebe převzalo několik lidí, věrným Heinrichem počínaje.
Pokud jde o koloniální Malou Kretenii, tak svůj Commonwealth už má nastehovany přímo doma. U Stonehenge budou brzy jako doma černí průzkumníci.

Last edited 15 dní před by orinoko
Bety
Bety
Reply to  orinoko
15. 11. 2022 14:46

Crichton uvádí eugeniku jako příklad zpolitizované vědy bez skutečného vědeckého základu. Znepokojivou skutečností, jak píše, je, že se vědecký establishment jak v USA, tak v Německu nevzmohl na žádný trvalejší protest. Naopak. Přizpůsobili se. Těch pár co ne, zmizeli , očerněni a dehonestováni z vědecké scény. Hlavně měla být masově používána sterilizace, ke které se také mezi válkami přistoupilo, a nejvíc sterilizací bylo provedeno liberály v nejliberálnějším státě Ameriky – v Kalifornii. Američtí „vědci“ záviděli Němcům jejich „progresivitu“, ovšem po prohrané válce už nepatřila eugenika k dobrému tónu, a všichni, kdož ji propagovali utrpěli ztrátu paměti. Jako další zpolitizovanou pavědu… Číst vice »

fajt
fajt
15. 11. 2022 5:33

tak naryžkin to zpečetil, nikdy bych neřekl, že se ještě dožiju ruské americké federace – uvidíme, jak chazaři ukončí svou akci vova, jestli násilně a nebo ještě více násilně. ..)

fajt
fajt
Reply to  fajt
15. 11. 2022 6:53

parcelování ruských oligarchů, surovin a jejich otroků je rámcově dokončeno – i pro Čínu bude razantní pomenšení ruského davu korporátní výhodou pro nadcházející zlé časy. ..)

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
15. 11. 2022 7:01

Šéf doneckych vojenských dobrovolníků veřejně sdělil, že pokud kremelské vojenské vedení bude mít dosavadní podobu, tak jeho lidé se nebudou podílet na vojenských akcích. Mezi řádky z toho plynula pochybnost o tom, jestli Doněck nečeká chersonsky úděl.

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
15. 11. 2022 7:16

Z Ruska! Skabaeva, známá z Tv, si dovolila kritizovat Putina. A ruští komunisté? Prý by nejraději pověsili za Cherson ministra Sojgu. Být komunistou není dneska jednoduché. Obzvlášť pro místní, jurskou odrůdu, která miluje Putina více než kyslík.

fajt
fajt
Reply to  orinoko
15. 11. 2022 7:36

to je takový místní folklor, držet se kožichu pokud to jde – ale zase bych nepodceňoval flexibilitu zdejších knechtů, pokud je prase opravdu kaput, tak jim nedělá potíž přeskočit na hovado, se kterým před tím měli kardinální problém a pak ho vychvalovat do nebes. ..)

fajt
fajt
Reply to  orinoko
15. 11. 2022 7:49

pamatuju před léty, jak se na místo ruského prezidenta hlásil i jeden kovaný komunista, měl vizáž Stalina a jeho projev byl taky velmi odvážný až radikální, sliboval Rusům skutečný boj se světovým liberalismem – vím, že byl dost nechutně dehonestován a pak i osobně Putinem napadán a pro jistotu ho ve finále rovnou zkriminalizovali korporátním způsobem – svou kandidaturu stáhl, ale pak ji zase obnovil – samozřejmě už s nulovou prezentaci, tu mu už totiž nepovolili … mám za to, že nakonec Jelcin dobře věděl ( byť na sklonku života měl problém hlavně sám se sebou, natož aby ho nějak… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
15. 11. 2022 6:54

No, tady si Čína nemá s Putinem co vyčítat. Ohledně Tchajwanu spolkla řadu kyselých okurek. Článek pochází od Rusa. Podle toho vypadá obsah. Výčet toho, co si musel Číňan poslechnout vedle minima toho, co si musel poslechnout Bio TOP Bidet.

fajt
fajt
Reply to  orinoko
15. 11. 2022 7:29

určitě – tady jenom ukazuju na stav, který v globál sféře nastal a článek pouze dokládá, že rusové se svému novému podřízenému statusu vůbec nediví …čínskému vedení se po odstranění části politického vedení ( které sympatizovalo s Ruskem ) otevřel nový prostor, samozřejmě to vede k nové strategii a postoji vůči Rusku ( a Číňané o svých budoucích krocích moc nemluví – krom poslední doby, kdy se nechali trochu strhnout Kremlem a teď toho asi litují). ..)

orinoko
orinoko
15. 11. 2022 12:00

No konečně!!! Na Donbas by mělo dorazit kolem sta tisíc Severokorejců, které může Kim doma postrádat. Nejde o žoldáky, nýbrž o pracovníky v oblasti stavebnictví. Putin má ještě pořád určitou možnost, jak napravit svojí pohnojenou reputaci. Takovýmto kontraktem by mohl potvrdit jasnou perspektivu a status Donbasu.
Severokorejci mají výhled zajímavého kontraktu /ostatně domnívám se, že největší část rozkradených ruských vojenských uniforem nahrazují svojí produkcí právě oni/ a pomoci jim z izolace by mělo v Rusku patřit k dobrému bontonu. Totéž platí o Íránu a Irancich.

Bety
Bety
15. 11. 2022 12:34

Paní Zajoch, zdejší jedna část „jurské odrůdy“ vám velmi děkuje za zajímavý výběr.

fajt
fajt
15. 11. 2022 14:21

В США раскрыли цель переговоров Нарышкина с главой ЦРУ – 15 ноября 2022 | Новости Mail.ru – „oficiální zástupce Kremlu Dmitrij Peskov se rozhodl nezveřejnit obsah jednání mezi Naryškinem a Burnsem“ – co k tomu říci a nebýt hrubý, že – nakonec jediným informačním zdrojem je americká bažina, ruská strana se doslova bojí informovat své mužiky o zákulisním jednání, které na veřejnosti tak moc odsuzuje báťuška car – ten Peskov je neskutečně výkonný a zapálený agent kolektivního západu, toho si musí chazar kremlin obzvláště pochvalovat. ..)

Irena
15. 11. 2022 14:45

https://t.me/zaslobodutrebabojovat/17919

„Takôto„ voľačo sa dostalo pred televízne kamery v Českej republike a hovorí si to ekonóm…

Bez komentáře!

Gatta
Gatta
Reply to  Irena
15. 11. 2022 16:19

Boha jeho, na Sedláčkovi by bylo asi nejzajímavější vědět ZA CO, JAK MOC a KDO ho platí.

Ale takové zmatené intelektuály zmiňuje už Čapek – kde takoví v rauši vykřikovali „Po nás jedině mloci…

Bety
Bety
Reply to  Gatta
15. 11. 2022 20:11

Narozen v roce 1977. Fakt by mě zajímalo, kde nabral ty vzpomínky, jak čekal v rukavicích a ve svetru dvě hodiny než se ohřeje radiátor natolik, aby je mohl
svléknout. Je to záhada. Tuší vůbec, že voda, mráz a trubky není dobrá kombinace?

PPK
PPK
Reply to  Bety
15. 11. 2022 21:01

Někde jsem o něm četl charakteristiku „protekční spratek“ se sklonem k alkoholismu a chorobnému lhaní. Raději tedy zkusme čtenářstvu nabídnout trochu reality otázkou autorky paní N.B.:
Co je náš plán, až skončí tahle zima? 

https://bornova.pub/2022/a-co-jako-budeme-delat-po-tehle-zime/

Irena
Reply to  Bety
16. 11. 2022 7:03

Aby nedošlo k mýlce,on tam zřejmě popisuje nějakou z vyspělých demokratických zemí (předpokládám, že Anglii) a říká, že právě tohle u nás nezažil. Ale to mu ovšem nevadí, aby nám to tady chtěl zavést. Vždyť když je to normální někde u bílých páníčků Anglánů, kde ročně umírá spousta lidí zimou, tak proč ne u nás? Prostě ta demokracie nás od 89 dovedla k těmto pěkným zítřkům.

Alva
Alva
Reply to  Bety
16. 11. 2022 13:22

Ani tušit není povoleno.
Příkaz je jasný: „Muž s koženou brašnou nesmí projet“. :-)

Gatta
Gatta
Reply to  Irena
16. 11. 2022 11:38

Ještě k tomu světovému ekomovi Sedláčkovi. Sledovat to jsem vydržel jen chvíli … a stačilo. Rozplýval se tam jak to bylo dříve – topilo se v jedné místnosti (patrně v kuchyni) a trvalo vždy 2 hodiny než bude teplo. (pozn. – také mám úplně stejné vzpomínky od pobytu u prarodičů.) Tedy nejlepší bude, když to pan Sedláček začne praktikovat na sebe – na svoji manželku – na svoje děti – na svoje rodiče, případně prarodiče – na svoje podřízené v práci … Aby měl ke svým romantickým vzpomínkám i nějakou tu zpětnou vazbu. Že se za socíku energií až tak… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  Gatta
16. 11. 2022 14:24

Souhlasím, palec nahoru a poznámka na okraj: Po internetu koluje fotka toho pána, jak se v opileckém deliriu zmítá na podlaze chodby jakéhosi baru ve vlastních zvratcích. 

Zákulisí Lvů_ Ekonom Sedláček byl namol, Bílá slavila s rodinou v šatně – iDNES.cz

https://www.idnes.cz/zpravy/revue/spolecnost/zakulisi-lvu-ekonom-sedlacek-byl-namol-bila-slavila-s-rodinou-v-satne.A120304_085427_lidicky_ved

Dolmen
Dolmen
Reply to  PPK
16. 11. 2022 16:37

No, tě bůh, to je panoptikum. Opravdový výkvět na fasádě národa.

orinoko
orinoko
Reply to  Dolmen
16. 11. 2022 16:55

Znám jednoho, který je označuje za národní katastrofu… v níž se ale shlíží tzv. střední malta naší vysoce konzumní společnosti. Uctívání zlatého telete jak ze staré klasiky. Podle nějakého progresivního výzkumu nemalá část jurodivych Čížků hodlá na Vánoce využít nějakou tu konzumní půjčku, aby svátky měly kýženou vůni. Bez ohledu NATO, jaký smradek může půjčka vyvolat už na kraji roku 2023. Znám jeden podnik, který právě propustil kolem 40ti lidí. Na konkrétní místo je to hodně velké číslo.

Alva
Alva
Reply to  Gatta
16. 11. 2022 22:47

„…přiznává, že prostě energie došly„.

Jenže energie nedošly, je jich pořád dostatek, ale my je – ideologicky „špinavé“ – nechceme ani zadarmo (tedy snad ještě tak tajně, aby lidi nevěděli a domnívali se, že jsou to ty „ušetřené“).

Takže neexistuje žádná energetická krize, jen „naše“ blbost částečně umocněná hrůzou z toho, „co by řekl Houston„!

Last edited 13 dní před by Alva
Gatta
Gatta
Reply to  Alva
17. 11. 2022 9:31

To je jasné a bylo to i zde už minimálně 1000 opakované.

Problém je ten nedstatek surovin – dostupných podle „západních “ podmínek.
Problém především EU a je velmi reálný.

fajt
fajt
15. 11. 2022 19:00

https://www.facebook.com/MUDrIDavid/ fcb příspěvek MUDr. Ivana Davida k posledním událostem na ukrajinském polygonu. „Pranýře, udávání, výkřiky „Slava Ukraini“ – co se děje v Chersonu, který byl Rusy opuštěn?“ „Ukrajinský blogger Anatolij Šarij, který zveřejnil snímky „lynčování“ ruských přívrženců, tedy jejich vystavení na jakýsi pranýř, aby se jim lidé mohli po libosti posmívat či něco horšího, jak je na Ukrajině zvykem, napsal na svůj Telegram hořkou kritiku následků rozhodnutí ruského vojenského a politického vedení: „Ve Snigirevce, která byla nedávno hlasitě bráněna a ve skutečnosti se tiše vzdala, bylo podle ruských zpravodajů zabito 20 ruských „kolaborantů“. K tomu počtu jsem skeptický. Myslím, že… Číst vice »

jb
jb
Reply to  fajt
15. 11. 2022 20:04

„https://www.facebook.com/MUDrIDavid/ fcb příspěvek MUDr. Ivana Davida k posledním událostem na ukrajinském polygonu.“ MUDr. Ivan David ? Je furt stejný – stejný „umělec“ Nepamatujete jak psal o Karabachu? …Arménie – Ázerbájdžán? Na NWOO a Nové republice? = Stejný umělec jako toto umělecké da-da, viz: https://outsidermedia.cz/svet-ruskyma-ocima-684/#comment-113906 . . . Původ slova Dada je nejasný a existuje několik teorií o vzniku tohoto slova: Jak uvedl Tristan Tzara, jedná se o slovo bez jakéhokoli významu, které si dadaisté prostě vymysleli. Slovo pochází od rumunských umělců (T. Tzary a Marcela Janca), kteří často používali slova „da, da“, znamenající „ano, ano“. Při vzniku hnutí dadaisté přemýšleli jak toto… Číst vice »

jb
jb
Reply to  jb
15. 11. 2022 22:11

„Je furt stejný – stejný „umělec““

Nepamatujete jak psal o Karabachu? …Arménie – Ázerbájdžán?
Na NWOO a Nové republice?

A pak si nato hodil – tento modul (informační názor) propagovati – trefovati: cenu vajec, varovati (hlad)!

A…? Furt nic?

Cha!

Zkrátka sledujeme DrVoštěpa s jeho pohádkami pro dospělé.

.

fajt
fajt
Reply to  jb
16. 11. 2022 5:32

tak z tohoto tvého zmateného pohledu je v tuto chvíli největší dadaista Putin a jeho chazarská klika – byla by to i sranda, kdyby u toho zbytečně neumíralo tolik lidí, neničila se jedna velká země a světoví fašisté tak nekontrolovatelně nerostli u moci. ..

a to je naposledy, co komunikuju s krocanem z trollí farmy. ..)

fajt
fajt
16. 11. 2022 5:42

Na Polskę spadły rakiety. Pierwszy komentarz premiera Morawieckiego – Wiadomości (onet.pl)

Poláci jsou nerwowi i przigotowani, vyžadují uplatnit artikul nato o společné ochraně před agresi útočníka – tedy jestli se hnou z připravených pozic a RA s nimi bude bojovat stejně jako s uplacenými ukrajinci, tak to budou dost brzy na rudém náměstí. ..)

peter.
Reply to  fajt
16. 11. 2022 15:56

Duda priznal,že to boli ukrajinské rakety.
A čo robili tie preslávené americké systémy PVO „Patriot“,ktoré majú amíci rozmiestnané na území Poľska? Ako je možné,že tie „ruské“rakety nezlikvidovali? Sú len dve možnosti :
Alebo sa posádky Patriotov ožrali,alebo tie Patrioty stoja za hovno!

orinoko
orinoko
Reply to  peter.
16. 11. 2022 16:21

Už dlouho se ví, že nemalá část frontovnich ukrobotu od samého rána chlastá. Popsal to dokonce jeden přeživší žoldák. Ale také to může dokladovat stav ukrovyzbroje přes všechnu podporu zachudu. V každém případě příhodná záminka selhala. Je to varování i pro Poláky. Emerika do přímého střetu půjde, až to uzná za vhodné, pokud vůbec někdy. Nenechá se zatáhnout do ostrého konfliktu nikým. Ani tzv. spojenci. V konečném světovém konfliktu se totiž bude muset angažovat především ona sama, na což už zjevně nestačí nehledě na domácí rozpolcenost a mrak demence vznášející se nad White Dypstatou. Je pozoruhodné, jak jednu mediální katastrofu… Číst vice »

Last edited 13 dní před by orinoko
Bety
Bety
Reply to  orinoko
17. 11. 2022 8:40

Ministr pro vnitřní bezpečnost USA Mayarkas v přísežném prohlášení před sněmovním výborem pro vnitřní bezpečnost uvedl, že radiační a jaderné hrozby pro USA zůstávají nízké a “ NEOČEKÁVÁ SE, ŽE BY JADERNÝ VÝBUCH V EVROPĚ MĚL NĚJAKÉ PŘÍMÉ ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY “ pro Američany.
Co na to tzv. spojenci v Evropě ? Neboť pro ty by jaderný výbuch v Evropě nepochybně přímé zdravotní důsledky měl !

fajt
fajt
Reply to  peter.
16. 11. 2022 18:12

nebo je třetí možnost, že se všechny strany tak nějak domluvily a nebo byly informované a provedly další divadlo pro ovečky – je mi to už vcelku šumák, prostě ti nahoře maj drtivou většinu planetárního plebsu u zadele – a já zase je – takže se snažím po sobě zanechávat kureeewsky velkou uhlíkovou stopu, hotovou mega brázdu jak mariánský příkop, taky si chci pořídit pořádné hračky pro chlapy, jen tak pro zábavu a ještě větší díru do ozónu, samozřejmě všechen odpad separuju jenom a rovnou do zelené hmoty, pro radost a nežití new globálních parchantů, na ničem nešetřím, nemusím, bo… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
16. 11. 2022 22:35

Vracím se ze zabavy současné mládeže, která notně připomínala někdejší osmdesátky až devadesátky. Poté, co odešla střední mládež, s níž jsem popíjel, jsem zasl, jakou staré fláky mají pořád mízu. Akustika místa zoufalá, ale rytmika a melodika těch časů nepominula. A to nemluvím o tom, co mi střední mládež sdělila, jak lze řešit mužskou pohlavní ochablost. Do toho bych tedy nikdy nešel. Nicméně proč to píšu, že … Celý současný svět stojí na IMAGE. Moje kamarádka tomu říká – svetvarnost. Možná čím méně podstaty, tím více prostaty. Prostě a jednoduše: My oblude jsme došli až na kraj útesu. Naše chtění… Číst vice »

fajt
fajt
Reply to  orinoko
17. 11. 2022 7:26

ti nahoře nám vymýšlejí horory a nekonečné krvavě válečné seriály, aby mohli v klídku žít jako prasata – jenže já jim to už nežeru. ..) osmdesátky a devadesátky mám moc rád, nefalšovaná radostná nostalgie po časech, kdy jsme tady v kotlině byli nejvíce lidmi – dnes už po slzavém údolí zase běhají vystrašené, frustrované trosky a jejich vymaštěni, západem poškození drábi – seru na takový qvazi spolek zmrzačených opic, které si v klidu neumí ani vyhonit vocas – na potlachu mladých, kteří nemohou pochopit, že jalový sprint za vlastním přirozením jim lepší život nepřinese, vždy pokládám dotaz na jejich smysl… Číst vice »

Irena
16. 11. 2022 6:25

Jeden komentář z internetu, ke včerejšímu incidentu, nevím zda je podepsán správně: 1) Ukrajina byla raketometnými střelami ostřelována před 17. hodinou a asi v 17. hodin jsme se dozvěděli první zprávy o tomto rozsáhlém úderu, přičemž krátce poté byly dostupné i obrazové záběry. O dopadu raket na území v Polsku se ale dozvídáme až ke 20. hodině. Proč je zde 3hodinové zpoždění? Někdo chtěl využít situace a rychle něco připravit? Rusové přece další údery později večer neprováděli. Anebo nám chce někdo namluvit, že Rusové po pauze několika hodin odpálili dvě samostatné rakety na Polsko? (Už nyní víme, že Ukrajinci v… Číst vice »

Irena
Reply to  Irena
16. 11. 2022 6:35

A ještě jeden komentář: Aby sme pochopili situáciu s pádom ukrajinských protilietadlových rakiet 5V55 systému protivzdušnej obrany S-300 v Poľsku, mali by sme venovať pozornosť aj nasledujúcim skutočnostiam: 1) K pádu rakiet podľa informácií poľských médií došlo asi o 15:40 SEČ (17:40 moskovského času). V tejto chvíli, už o 6 hodín neskôr, ani americká, ani poľská armáda stále nechcú dať jednoznačnú odpoveď na typ a vlastníctvo spadnutých rakiet, hoci trosky sme už všetci dokonale videli, čo znamená, že ich videli aj kompetentné osoby Poľska, USA a NATO. 2) Okrem toho desiatky prieskumných lietadiel NATO s príslušnou výbavou na palube denne… Číst vice »

jb
jb
Reply to  Irena
16. 11. 2022 9:46

„Jeden komentář z internetu, ke včerejšímu incidentu“

Jeden komentář z internetu.

Velitel 540. protiletadlového raketového pluku Ozbrojených sil Ukrajiny, plukovník Bragin, se stal prvním, kdo začal bombardovat Polsko.
https://colonelcassad.livejournal.com/7977522.html
. . .

Souhlas.

Last edited 14 dní před by jb
fajt
fajt
16. 11. 2022 7:00

to Irena, jasně, že v tuto chvíli jde v o čistou provokaci, ale důležité je, jak na to bude reagovat ruská strana – a tam je to poměrně taky jasné – ustoupí o další krok zpátky, dnes už na svém ukrajinském území – tedy provokace se vyplácí . ..) Kaczynski už dlouho deklaruje, že je pro přímý boj s Ruskem, svou osobní nevraživost lehce převedl do státní politiky, a ani se nemusel tolik snažit, protože poláci mají poměrně silnou historickou kolektivní paměť, která je zatížena více než staletým nepřátelstvím nejdříve s carským Ruskem, pak i se sovětským svazem ( Brežněv… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  fajt
16. 11. 2022 8:49

Vstupujeme do horké fáze zatím měkčích forem skutečné Světové konečné… Tak vypadají následky průběžných ústupků zachudni agresi. Ale zároveň to také signalizuje prozatím neznámý důvod toho, jak se zachudu nějak prudce zkrátil a změnil efektivní čas. Odvážnější úvaha by mohla zamířit svojí pozornost na vnitřní rozklad agresora. Čekat déle by mohlo znamenat skutečné vlastní zhroucení. Nic se neděje bez zpětných následků viz nebývale ostré flusance malokretenskeho indického otroka na G22.
Aktivizace germánského průmyslu na Slovensko, kde má opravovat bojovou techniku, signalizuje také horkou fázi stejně jako přítomnost ruských vojsk v Bělorusku. Osobně bych ovšem tipoval nějaké svinstvo nejdříve u Kaliningradu…

Last edited 14 dní před by orinoko
orinoko
orinoko
Reply to  orinoko
16. 11. 2022 9:14

Pokud lze věřit někdy politicky Trubce, tak ta prezentuje oficiální emericke stanovisko k „polským“ raketám v tom smyslu, že vylétly z ukrajinského území. Ostatně nebylo by to poprvé. Haličské rakety už dopadly do Maďarska a přitom měly mířit na Rusa. Polská netrpělivost východním směrem je očividná, ale může dost komplikovat emericke představy a záměry. Také to celé může signalizovat situaci, v níž emericky hlinak už pořádně nekonTROLLuje ani vlastní spojence. Velmi zajímavě celou situaci popisuje jeden článek na CZ 24 News – Vrtěti Putinem. Čas se nějak zrychlil. Kolikpak ho vlastně zbývá? Toho smysluplného? Ještě že nás uklidňuje TV obluda… Číst vice »

Last edited 14 dní před by orinoko
fajt
fajt
Reply to  orinoko
16. 11. 2022 10:11

tak to vypadalo, že porcování ukrajiny bude světová nutnost, no a ono ejhle, nakonec dnes ukrajina může porcovat Rusko … už jsem ke Kremlu stejně obezřetný a nedůvěřivý jako ke kolektivnímu západu, který pase americká svoloč – už beru seriózně na vědomí pouze skutky a výsledky, žádná rétorika, proklamace a sliby ( jedno jak vznešené, inovativní a pravdivé jsou) mě nezajímají, už jenom a pouze činy v tvrdém reálu – no a co Kreml upekl a upeče s kolektivním západem a americkou globální elitou může mít hodně podob – ale řekl bych, že žádná nebude ku prospěchu většiny lidí na planetě, nebude to… Číst vice »

Dolmen
Dolmen
Reply to  fajt
16. 11. 2022 9:06

Pane fajte, jakpak ten zlý Brežněv nechával ty hodné Boláky vyhladovět? Nový hladomor? Nic o tom nevím, přibližte mi to prosím!

orinoko
orinoko
Reply to  Dolmen
16. 11. 2022 9:24

Jen tak na okraj: Pokud v mém okolí někdo stojí v současné době na straně Haliče, tak to zdůvodňuje především ukrajinským hladomorem, s nímž to ovšem ani zdaleka není tak jasné, jak se to běžně prezentuje. Nedostatek relevantních informací vede mnohdy k mylným závěrům. Ale i to je důvod, proč se děje to, co se děje, a za jakým účelem. … Virtuální svět gauneru, jimž jinak už teď zvoní hrana.

Hudryperman
Hudryperman
Reply to  Dolmen
16. 11. 2022 9:36

Pokud se týče držení Poláků na velmi krátké úzdě,má Fajt podle mne pravdu. Krátce po rozdrcení Solidarnošči jsem si dopřál týdenní dovolenou na Baltu. Cestovka byla za hubičku a doložky nebyla třeba.V lázeňském městečku bylo spousta polských rodin s dětmi.Nutno dodat,že hodně hladovými dětmi.Všeho všudy dva kiosky s brambůrkami za značně vysokou cenu,v obchodech velmi málo zboží, když,pak drahé.Naše škodovka byla pro mnohé Poláky tehdejším snem.V Gdaňském zálivu se nonstop proháněly ruské válečné lodi společně s čluny polské policie.Těm malým Polákům a Polkám jsme rozdali všechny naše zásoby jídla,které jsme si doma nabalili po zprávách,že bychom mohli v Polsku hladovět.A… Číst vice »

fajt
fajt
Reply to  Hudryperman
16. 11. 2022 10:23

ač se to nezdá, tak od bezprecedentního sovětského tlaku na rzeczpospolitou poláky zachránil Wojciech Jaruzelski, a to vyhlášením výjimečného stavu, který na poslední chvíli odvrátil intervenci sovětských vojsk do země – už byla připravena anexe území jako definitivní řešení polského problému v RVHP – jezdil jsem v době před i po vyhlášení VS do Polska, říkal jsem si tehdy, že tahle země se nemůže nikdy hospodářsky a ani lidsky vzpamatovat – ale stalo se, dnes jsou na tom ekonomicky daleko lépe než torzo československa, tedy pracovního lágru česko, krom toho jejich osobní svoboda je na tom taky líp než zdejšího… Číst vice »

fajt
fajt
Reply to  Dolmen
16. 11. 2022 11:04

https://www.csfd.cz/film/264940-temny-dum/prehled/

doporučuju nejdříve nabrat atmosféru v časech výjimečného stavu v Polsku – natočeno samotnými poláky – bych řekl, že mohli být filmaři daleko naturálnější – a pak si něco o tom načíst v knihovně. ..)

Hudryperman
Hudryperman
Reply to  fajt
17. 11. 2022 11:47

Rekce na politickou zpověď Fajta : „už jsem ke Kremlu stejně obezřetný a nedůvěřivý jako ke kolektivnímu západu, který pase americká svoloč – už beru seriózně na vědomí pouze skutky a výsledky, žádná rétorika, proklamace a sliby ( jedno jak vznešené, inovativní a pravdivé jsou) mě nezajímají, už jenom a pouze činy v tvrdém reálu – no a co Kreml upekl a upeče s kolektivním západem a americkou globální elitou může mít hodně podob – ale řekl bych, že žádná nebude ku prospěchu většiny lidí na planetě“ Je obsažena v dnešním článku aeronetu,který neodolal slavnostnosti okamžiku a sdělil nám všem,co někteří už chvíli… Číst vice »

fajt
fajt
Reply to  Hudryperman
17. 11. 2022 19:35

jenom glosa, zpověď je rozhodně něco více, a na globální mamrdy se zase nechci až tak moc pálit a angažovat – pokud jde o poskoka schwaba a jeho zapálený svazácky recitál o zainteresovaném kapíku, tak bych tady měl jeden true seriál o vzorové firmě a figuře, která by mohla být základem takového světa užitečné inkluze, čtvrté průmyslové revoluce, nových šalba technologií, které dají dnešním supům na špici liberálních sraček naprosto neopravitelnou absolutní moc. ..)

https://www.csfd.cz/film/1075811-kauza-theranos/prehled/

PPK
PPK
Reply to  fajt
17. 11. 2022 20:42

Dík za tip! Kritiky na CSFD jsou velmi dobré a na ulož.to je možné shlédnout, případně stáhnout do počítače.

https://uloz.to/hledej?q=Kauza%20Theranos&autocomplete=std

jb
jb
17. 11. 2022 23:06

MAAE a Reuters – přímo tyto dvě fašistické agentury – připravují jadernou provokaci na Ukrajině s cílem obvinit z toho Rusko. Jsou organizátory jaderného terorismu, viz: VÍDEŇ, 17. listopadu. /TASS/. Rada guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) přijala ve čtvrtek rezoluci vyzývající Rusko, aby „zastavilo všechny akce“ v ukrajinských jaderných zařízeních. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na diplomaty, kteří se hlasování zúčastnili. „(Rada) vyjadřuje své vážné znepokojení nad tím, že Ruská federace nevyslyšela výzvy Rady k okamžitému zastavení všech akcí proti ukrajinským jaderným zařízením a proti nim, a žádá Ruskou federaci, aby tak učinila okamžitě,“ citovala rezoluci… Číst vice »