Telefonát Ramzana Kadyrova s islámskými teroristy

… já vedu džihád ve jménu svého Boha…

Ramzan Kadyrov: Já také na cestě Alláhově vedu džihád, v Domě tisku jsme zlikvidovali všechny, teď jsme si přišli pro tebe! Já jsem Ramzan Kadyrov.

Šejtán: Á, to jsi ty?

K: No jasně.

Š: Slyšíš?

K: Slyším!

Š: Je možné si s tebou jen tak…. promluvit?

K: No jasně, dokonce trvám na osobním setkání! Pojď si hned promluvit z očí do očí!

Š: … on říká, že je Ramzan Kadyrov… slyšíš?

K: Slyším.

X: Ramzane…. Copak my nemusíme žít podle zákona šariátu?

K: Copak ty víš, co to znamená šariát?

Š: Já jsem se učil a studoval náboženství…

K: Pokud mi dokážeš svoji pravdu ve svých činech, třeba i mizernou, tak udělám všechno, co chceš…. Vylez ven, promluvíme si z očí do očí!

Š: Já ti odcituji verše z Koránu…

K: Já ti také mohu odcitovat verše z Koránu, vylož je správně, umíš je správně vykládat, ty verše z Koránu? Víš, co je to za verš a co znamená, proč nám byl seslán?

X: V Koránu se říká: „Bojovat do posledního „Muršika“ (polyteisty, nevěřícího)

K: Kdo jsou to ti „Muršikové“ (nevěřící)? Proč je tedy nezabíjel Prorok, ať je mu Bůh milostiv a přivítá ho ve své náruči. Proč je všechny nezabil, když s nimi tak dlouho bojoval? Pokud to bylo, jak říkáš, tak správné? Ty Korán neznáš… Teď tě zabijí… Pojď napřed ven, promluvíme si!

X: Vy zakazujete dívkám chodit v šátcích (To je lež, Ramzan osobně prosil, a ve všech mešitách, univerzitách, institutech, ve školách, v práci prosili, aby se nosily šátky s výjimkou těch, kteří napodobují nebo inklinují k wahhábismu)

K: Kdo ti to řekl? Naše ženy nosí šátky a učí se Korán nazpaměť, jsou na cestě islámu a šariátu! Tebe teď zabijí a komu ponecháš svou sestru, svou ženu? Kdo je bude potřebovat? Kdo vychová tvé potomky?! Kdyby ses raději staral o své děti, o svého otce a matku! 1,5 miliónu obyvatel tě prosilo, abys bojoval? Poslyš. Kdo tě žádal, abys bojoval? My jsme za 11 let své práce vrátili k islámu 2,5 tisíc lidí, tisíce se jich učí Korán nazpaměť, vybudovali jsme tisíce mešit, jaké jsou TVÉ ZÁSLUHY před Alláhem? Dnes jsi zabil zcela nevinné lidi, copak to je ten tvůj džihád? Když střílíte, tak vaše kulky létají do oken bytů civilních obyvatel, trefujete se do jejich aut. Copak to je ten tvůj džihád? Kdo vám dal právo zabíjet? Copak se nebudete zpovídat za každého nevinně zabitého ve svůj soudný den před Alláhem? Pojď ven. Pojď ven a promluvíme si tváří v tvář. Dokaž mi svou pravdu! Pokud si to přeješ, zařídíme ti živé vysílání. Pojď ven!

***

Před rozedněním se speciální operace likvidace banditů přiblížila ke svému konci. Pokus teroristů prostřednictvím sociálních sítí šířit dezinformace o počtu členů jejich bandy a následcích jejich útoku také nevyšel. Čečenští vojáci operativně bandity zablokovali. Život ve městě a jeho obyvatele tato událost nijak neovlivnila. Odborně naplánovaná speciální operace umožnila rychle neutralizovat hrozbu a překazit všechny plány banditů.

Překlad: Irena

Přejít do diskuze k článku 7 komentářů