Ukrajina na rozcestí

Ukrajina se dnes svobodně a demokraticky zmítá v bídě a chudobě, jejíhož konce nevidět a která postihuje nejširší vrstvy obyvatelstva. Tento nelichotivý obraz je v době odchozích politických dobrodruhů, jako byl například Juščenko. Tento bílý kůň USA se asi zbláznil, když udělil posmrtně čestný titul Hrdina Ukrajiny teroristovi, válečnému zločinci a fašistovi Banderovi. Stěpan Bandera – tento zločinec z dob 2. světové vojny – má s „jeho“ Ukrajinskou povstaleckou armádou, která “ bojovala “ po boku fašistických SS, na svědomí nejméně 150 tisíc Poláků, Čechů, Židů a dalších. Po válce našel ochranu pod křídly Američanů, těchto vyhlášených světových demokratů. Juščenko tedy posmrtně vysoce ocenil brutálního vraha vyznamenáním Ukrajiny.

Země udělala další krok k heroizaci nacizmu, což bude další příčinou prohloubení rozkolu mezi východní a západní Ukrajinou. Zatímco východní Ukrajina je proruská, západní Ukrajina je prozápadní – jsou to pohrobci Bandery. Jmenování Stěpana Bandery národním hrdinou Ukrajiny není nejlepší vysvědčení demokracie na Ukrajině. Ukrajina pod vedením vítěze barevné revoluce opět ukázala svou pravou tvář.

Po celou dobu samostatné existence Ukrajiny probíhá neúspěšný proces hledání národní identity. Druhá světová válka zemi rozdělila. Většina obyvatelstva bojovala za vlast v řadách Rudé armády. Mnozí z obyvatel západních oblastí země se ocitli na druhé straně fronty – v řadách spojenců s nacistickým Německem. Právě tito lidé – ukrajinští nacionalisté – jsou podle přesvědčení Viktora Juščenka a jeho týmu těmi pravými hrdiny Ukrajiny.

Kdo byl Stěpan Bandera? Byl to ukrajinský nacionalista bojující za nezávislost Ukrajiny.

V roce 1927 se ve Vídni sešla skupina Ukrajinců a vytvořili Organizaci ukrajinských nacionalistů (OUN), žádající samostatnou Ukrajinu. Ale už v roce 1933 se spojili s Hitlerem, který jim poskytl  materiální a finanční pomoc. Byly zřízeny tábory pro výcvik členů OUN srovnatelný s výcvikem Waffen-SS. Výsledkem bylo, že  na území Polska a Sovětského svazu začalo docházet k teroristickým akcím.

Představiteli těchto radikálů byli Stepan Bandera a Roman Šuchevyč. Po přepadení Sovětského svazu nacistickým Německem došlo k bojům povstalců proti Rudé armádě. Povstalci z OUN postupovali s Němci a po obsazení Lvova vyhlásili nezávislost Ukrajiny. V městě přitom došlo k „očistě,“ při níž bylo zavražděno přes osm tisíc místních obyvatelů – Rusů, Poláků, Židů a ukrajinských komunistů včetně žen a dětí. Vraždy pak pokračovali i na dalším obsazeném území. Již na konci roku 1942 a začátku roku1943 byly zreorganizovány jednotky povstalců v Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA).

Vyhlášení samostatnosti však nebylo v plánech Adolfa Hitlera. Ukrajinská vláda byla zatčena, část postřílena, někteří, mezi nimi i Stěpan Bandera, byli posláni do koncentračního tábora.

Koncem roku 1944 byl Stěpan Bandera propuštěn z německého zajetí a stal se velitelem jednotek UPA. Hitler jeho a hlavně jeho armádu potřeboval.

I po vítězství spojenců ve druhé světové válce Stěpan Bandera nadále řídil UPA a pokračoval v bojích. Svůj štáb měl v americké okupační zóně v Německu. Využíval toho, že se mezi zeměmi východního a západního bloku rozpoutala studená válka a že západní země podporovaly nezávislost Ukrajiny. Boje na Ukrajině pokračovaly až do začátku padesátých let, kdy byly zbytky povstalců zajaty.

Nakonec byl Stěpan Bandera v říjnu 1959 zavražděn v Mnichově agentem KGB.

Prvního ledna Ukrajina vzpomíná a slaví narození Stěpana Bandery. Toto výročí se oslavuje na celonárodní úrovni, bez ohledu na těžkou hospodářskou krizi, ve které se Ukrajina nachází. Země udělala další krok k heroizaci nacizmu, což bude další příčinou prohloubení rozkolu mezi východní a západní Ukrajinou.

Tryzny v Katyni se konají každoročně s velkou pompou. Nešetří se útoky na Rusko a KGB, která byla obviněna z masakru.

Mnohem méně se však vzpomíná na jiný a mnohem větší masakr. Až nyní v Polsku byla zahájena řada vzpomínkových akcí na oběti „Volyňské řeže“, kdy ukrajinští nacionalisté z OUN-UPA vyvraždili desetitisíce Poláků na východním předpolí Polska. Po přepadení Sovětského svazu se ukrajinští nacionalisté spojili s německou armádou a bojovali proti komunistům. Ale už na podzim roku 1939 začalo vraždění neukrajinského obyvatelstva. Je třeba také připomenout, že oběťmi ukrajinských nacionalistů se vedle Poláků stali také Češi a další tamní neukrajinské obyvatelstvo. A hlavně Židé. Minimálně od konce 30. let minulého století činnosti OUN měla nikoliv pouze protipolský, ale i protisovětský a antisemitský charakter.  „Židé v SSSR jsou nejvěrnější oporou vládnoucího bolševického režimu a avantgardou moskevského imperializmu na Ukrajině… Organizace Ukrajinských Nacionalistů (OUN) bojuje s Židy jako s oporou moskevsko-bolševického režimu.“

Rozsáhlá instrukce vypracovaná v květnu 1941 „Boj a činnost OUN v období války“ obsahovala speciální paragraf o „očistě území od nepřátelských elementů“ – hlavně židů. Bandera se obrátil na své stoupence s heslem, které nepotřebuje žádné komentáře: „Národe! Věz! Moskva, Polsko, Maďaři, židovstvo – jsou Tvojí nepřátelé. Likviduj je! Likviduj Židy, Poláky, komunisty, nič je bez milosrdenství.“

Nikoho proto nepřekvapí, že činnost povstaleckých oddílů OUN a praporu „Nachtigal“ měly jasně zvýrazněný protižidovský charakter. Kruté vraždy Židů a Poláků prováděné nacionalisty probíhaly všude. Tak prapor „Nachtigal“ pod velením-budoucího vrchního velitele UPA Romana Šuchevyče se zúčastnil na hromadných vraždách Židů ve Lvově 30. června 1941 poté, co německá vojska dobyla město. Židé, kterým se podařilo utéci byli rovněž později zlikvidováni. Jen na západní Ukrajině nacionalisté zlikvidovali kolem 28 000 Židů. Ukrajinská policie se zúčastnila popravy kyjevských Židů v Babím Jaru a také jedné z prvních masových poprav židovských dětí u Bílé Cerkve pod Kyjevem.

Hlášení do štábu 444. ochranné divize SS z 20.října 1941 se píše, že „židovská otázka“ na Jižní Ukrajině „je vyřešena“ a „ukrajinská policie se dobře osvědčila při plnění služebních povinností“.

V červenci 1943 OUN-UPA zmobilizovala ukrajinské obyvatelstvo, které potom koňskými povozy šlo za ukrajinskou armádou. Takto zorganizovaný banditský stroj táhl od jihu na sever a po cestě  vraždil, vypaloval a ničil vsi a kostely. Přitom kradl majetek zavražděných. Podle střídmých odhadů zemřelo na Volyni na vrcholu těchto událostí okolo šedesáti tisíc Poláků. Poláci jsou hrdý národ. Jsou tak hrdí, že to zavání přezíravostí k jiným národům. Nenávist Ukrajinců k Polákům má kořeny v minulosti, kdy Poláci ovládali velkou část Ukrajiny. Tato jejich „hrdost“ a přezíravost jim vysloužila nenávist ze strany Ukrajinců.

O „Volyňské řeži“ se mnoho nemluví s odůvodněním, že by to mělo negativní vliv na polsko-ukrajinské vztahy. Prezident Kaczyński už mluví o potřebě být připraven prominout původcům zločinu. Mezi Poláky za to sklízí nevoli. Kněz Tadusz Isakowicz-Zaleski v kritice prezidenta Kaczyńského v televizi TVN24 pobouřeně řekl: „Již nikdy nehlasujte pro Kaczyńského!“  Kritizoval také přehlížení historické pravdy, že „ukrajinští fašisté z UPA“ vraždili také ve lvovském, rzeszowském, tarnopolském a přemyszlském vojvodství a je nesprávné jejich zločiny omezovat jen na Volyň. Autorka monumentálních prací na téma vyvražďování Poláků ukrajinskými nacionalisty Ewa Siemaszková uvedla, že není možné, aby ještě dnes bylo Polsko terorizováno ukrajinskou stranou, pravdu je třeba vyslovit.

Po rozpadu Sovětského svazu se na Ukrajině a v pobaltských republikách začíná s oslavami všech bojovníků proti komunismu. Tak nějak se zapomíná, že to byli v první řadě spojenci a spoluviníci hitlerovského fašismu. Většina mladých čtenářů nemá pravděpodobně o činnosti OUN-UPA ve II. světové válce a zejména o rozsahu kolaborace s německým fašismem a míře spáchaných zločinů vůbec žádné povědomí.

Ukrajinská strana se tváří, že žádný zločin spáchán nebyl. Dnes jsou na Ukrajině v Litvě a v Estonsku těmto zločincům stavěny pomníky, jsou prohlašováni za národní hrdiny a bojovníky za svobodu.

Prezident Ukrajiny Viktor Juščenko 13. října 2007 podepsal výnos o posmrtném udělení titulu „Hrdina Ukrajiny“ generálu Romanu Šuchevyčovi, který byl v době 2. světové války hlavním velitelem Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Tento titul mu byl udělen za „osobní přínos národně-osvobozeneckému boji za svobodu a nezávislost Ukrajiny“. Hrdina Roman Šuchevič se v prvních dnech Velké vlastenecké války postavil do čela lvovského pogromu, který stál život 4 000 Židů.

Oslavy 65. výročí Ukrajinské povstalecké armády (UPA) a odhalení památníku představiteli Organizace Ukrajinských nacionalistů (OUN) Stepanu Banderovi ve Lvově jsou ukrajinskými orgány hodnoceny jako obnovení „historické spravedlnosti“ ve vztahu k „národním hrdinům“.

Se Stěpanem Banderou máme své zkušenosti i my. Historii známe z českého filmu Akce B. Tehdy, krátce po skončení II. světové války, v létě 1947, došlo ke vpádu jednotek UPA (banderovců) na naše území. Tyto bandy se snažily přes naše území přejít ke svým přátelům na Západ. Nebyl to ovšem první vpád na naše území. Své nájezdy plenící pohraničí Slovenska podnikali příslušníci UPA již od roku 1945. Protibanderovská Akce B byla ukončena na podzim 1947, déle však pokračovaly boje na polském území a na samotné Ukrajině. Zbytky band byly rozbity až na počátku padesátých let a samotný Šuchevyč byl zastřelen v roce 1950 poté, kdy jeho banda byla obklíčena a zničena. Stepan Bandera zemřel rukou agenta KGB a byl poté oslavován jako bojovník proti komunismu.

Vraždy polských válečných zajatců v Katyni se každoročně připomínají s velkou pompou. Ukrajinské vyvražďování civilního obyvatelstva se nepřipomíná a nejraději by se zamlčelo.  Přitom šlo o genocidu občanů neukrajinské národnosti.

Židé však nezapomínají.  Viktor Juščenko při návštěvě Izraele při vystoupení v Knessetu utržil ostudu, když jeden veterán prohlásil: „Pane presidente, musíme Vás informovat o tom, jakému že člověku jste udělil titul Hrdina Ukrajiny“.

Z dnešního hlediska je povraždění 300 tisíc Poláků, Židů a příslušníků dalších národů na Ukrajině jen kolaterální ztráta. To nemůžeme našim spojencům v boji proti Rusku vyčítat. Proto také nikdo z našich osvědčených bojovníků za lidská práva si nedovolil vystoupit aspoň s nějakou kritikou oslav fašistických pohrobků a jejich oceňování ze strany ukrajinských vládních orgánů. Není to vhodné v době, kdy se Ukrajina sbližuje s Evropskou unií a hodlá se stát členem NATO.

Dnes slouží Katyň jako obušek na komunisty. Je důkazem zločinnosti komunistických vlád. Je důkazem toho, že se neměří každému stejným metrem. Nepřítel našeho nepřítele je naším přítelem. V případě ukrajinských fašistických nacionalistů se mluví o potřebě prominout původcům zločinu. Jde o dvojí metr, ve kterém se antikomunisté klidně spojí fašistickými pohrobky ve jménu posvátného boje proti komunismu.

Pozn. aut.: Tento článek jsem napsal v roce 2010. V té době jsem jsem netušil, kam profašistická politika ukrajinské vlády povede.

A je to i obraz dnešní Ukrajiny. Juščenkovo sbratření s pohrobky fašistů dalo křídla novodobým fašistům, kteří v roce 2014 vyvolali krvavou lázeň na Ukrajině. Důvodem k masakrům bylo nepodepsání asociační dohody s EU. Tyto nikdy nekončící spory mezi západní částí Ukrajiny uctívající Banderu a východní částí nakonec povedou k rozdělení země.

 

 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
22 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
peter.
14. 3. 2015 14:00

Madzi celebritami na Ukrajine získava popularitu nový šport.Skok z okna z čo možno najvyššieho poschodia.Tento raz je to Odeský prokurátor.
http://ukraina.ru/news/20150314/1012399256.html

orinoko
orinoko
14. 3. 2015 16:47

Při společném cvičení údajně francouzská ponorka potopila emerický letadlový sajrajt. – V rámci cvičení. ve skutečnosti nic ke dnu nešlo, ale simulace byla jasná.
Víte o tom někdo něco bližšího?
A na Slovensku se před cikánovou ambasádou sešli demonstranti. Skandovalo se a k vidění bylo Yankee go home.
Maně mi to něco připomíná.
“ Cuba sí , yankee no. „

Alice
Alice
14. 3. 2015 16:54

Peter, obzvlášť u lidí, na které negativně působil Janukovyč jsou ty sebevraždy oblíbené (už je jich šest za stejný počet týdnů):

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/348589-janukovycovho-spolupracovnika-nasli-mrtveho-je-uz-siesty-v-poradi/

Béda
14. 3. 2015 17:00

Alice napsal

Peter, obzvlášť u lidí, na které negativně působil Janukovyč jsou ty sebevraždy oblíbené (už je jich šest za stejný počet týdnů):

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/348589-janukovycovho-spolupracovnika-nasli-mrtveho-je-uz-siesty-v-poradi/

Řekl bych, že na opozici výchovně působí demokratičtí pedagogové Pravého sektoru a Azova. Tyto politické vraždy v mladé kyjevské demokracii (kolikpak takových politických /samo/vražd bylo za Janukovyče?) samozřejmě puritánští západní demokraté ani nezaregistrují. To je přece v demokracii normální.

Béda
14. 3. 2015 17:01

orinoko napsal

Při společném cvičení údajně francouzská ponorka potopila emerický letadlový sajrajt. – V rámci cvičení. ve skutečnosti nic ke dnu nešlo, ale simulace byla jasná.
Víte o tom někdo něco bližšího?
A na Slovensku se před cikánovou ambasádou sešli demonstranti. Skandovalo se a k vidění bylo Yankee go home.
Maně mi to něco připomíná.
“ Cuba sí , yankee no. “

NUlandová prý z toho málem dostala omladnice.

peter.
14. 3. 2015 17:19

orinoko napsal
A na Slovensku se před cikánovou ambasádou sešli demonstranti. Skandovalo se a k vidění bylo Yankee go home.

http://nadhlad.com/content/protest-proti-nato-v-bratislave
Pred US ambasádou bolo viac ako 500 ľudí,čo je zrejmé aj z fotiek,pred prezidentským palácom ich bolo menej.
Pokojní bojovníci sú tí mladí ľudia,ktorí organizovali hum.pomoc Donbasu.
Podobná demonštrácia sa uskutočnila aj v Košiciach.Spoluorganizátorom bola v oboch prípadoch aj strana Vzdor.
http://nadhlad.com/content/protest-proti-nato-v-bratislave
http://www.hlavnespravy.sk/v-kosiciach-sa-konala-demonstracia-proti-vojnovym-stvacom-a-proti-nato/575598

peter.
14. 3. 2015 17:52

Koncepcia nového ruského ťažkého tanku T – 14 postaveného na báze „Armata“.Zatiaľ je to iba model vyrobený v 3D forme,ale zúčastní sa už prehliadky víťazstva 9.mája 2015 na Červenom námestí.Bude to základný tank ozbrojených síl RF a na jeho báze sa budú vyrábať aj BVP-čka,ťažké obrnené transportéry a vyprošťovacie tanky.video :
http://www.arms-expo.ru/articles/127/66243/

peter.
14. 3. 2015 17:57
aram
aram
14. 3. 2015 18:43

Server CNN informoval, že po trase 1770 km z Lotyšska přes Estonsko, Litvu, Polsko a ČR do Německa projede americký obrněný konvoj, aby nápadně demonstroval am. závazky vůči spojencům v NATO.
http://www.novinky.cz/zahranicni/364260-americky-obrneny-konvoj-projede-ceskem.html
Já bych řekla, že to má být spíš nápadně výhružný počin vůči spojencům v NATO.
Údajně jde o těžkou techniku vážící až 18 tun, která se jinak přesouvá po železnici.
To by mně zajímalo kudy pojedou, po jakých silnicích a kdo jim to dovolil.

Magnus Maximus
Magnus Maximus
14. 3. 2015 18:46

aram napsal

Server CNN informoval, že po trase 1770 km z Lotyšska přes Estonsko, Litvu, Polsko a ČR do Německa projede americký obrněný konvoj, aby nápadně demonstrovalam. závazky vůči spojencům v NATO.
http://www.novinky.cz/zahranicni/364260-americky-obrneny-konvoj-projede-ceskem.html
Já bych řekla, že to má být spíš nápadně výhružný počin vůči spojencům v NATO.
Údajně jde o těžkou techniku vážící až 18 tun, která se jinak přesouvá po železnici.
To by mně zajímalo kudy pojedou, po jakých silnicích a kdo jim to dovolil.

To je dobrý postřeh. Ten konvoj má především umravnit nás a nikoho jiného. Rusové z toho budou mít tak jen srandu, nic víc.

aram
aram
14. 3. 2015 18:47

Béda napsal
Při společném cvičení údajně francouzská ponorka potopila emerický letadlový sajrajt. – V rámci cvičení. ve skutečnosti nic ke dnu nešlo, ale simulace byla jasná.

Před nedávnem proběhla zpráva, že špičkové přístroje pro tu ponorku Francouzům dodali Rusové. Hvězdy a pruhy důrazně protestovaly.

xyht
xyht
14. 3. 2015 23:39

Dobrý den přátelé, už jsem tady psal ,že chodím na pravyprostor diskutovat ,dnes tam přišel diskutér nově asi odsud a ten jim tam dal ,moc se mi to líbilo jak pravičáky roznes oni samý vošinkton a usa a ten jim dal, nadávali mu do rudochů,bolševi ků,komunistů, nedal se, byl to boj nádherný ,konečně jsme je taky porazili, ty amerikofily ,teda ne já ale petr ,nový diskutér,moc jsem se nasmál ,bylo to lepší než estráda ,zdraví vás váš dědek zavítejte někdy nakouknout ,potřebuji pomoci v diskusích jsem tam na ně sám a štve mě jak jsou hnusní ,ulhaní a že nám… Číst vice »

mirror
mirror
14. 3. 2015 23:48

aram napsal
To by mně zajímalo kudy pojedou, po jakých silnicích a kdo jim to dovolil.

Před Ostravou Američané poboří na dálnici mosty nebo budou muset objíždět přes Chalupki nebo Těšín. Divím se Američanům, že blbnou. Řidiči je budou proklínat, že ucpou cesty. Průjezd jim mohl povolit jen předseda vlády Sobotka stejně jako kdysi Zeman povolil průlet bombardérů na Srbsko.

Béda
15. 3. 2015 7:48

Nejdůležitější je svoboda, humanita a demokracie: http://www.nwoo.org/2015/03/14/propusteni-kvuli-separatismu Ukrajina bude propouštět státní úředníky a likvidovat organizace podezřelé ze separatismu – a to bez důkazu a soudu. Ukrajina: Návrh zákona „O zabránění a prevenci separatismu a překonání separatistické aktivity na území Ukrajiny (deseparatizaci)“ má tři základní cíle: – propuštění státních zaměstnanců a zákaz zastávat veřejné funkce (včetně práva být zvolen poslancem) pro osoby, které jsou podezřelé z činnosti související se separatismem; – likvidaci politických stran, společenských organizací a dalších právnických osob, včetně bank, které se podílejí na separatismu; – konfiskaci majetku osob, které se podílejí na činnostech souvisejících se separatismem. Vycházeje z… Číst vice »

aram
aram
15. 3. 2015 8:34

V mnoha současných souvislostech, zvláště pak se snahami vymazat z našich mozků některá historická fakta, si dovolím připomenout co je dnes za den. 15. března – den, kdy byla definitivně zničena Československá republika I. A co na to naše media? Internet : Aktualne.cz nic, CeskeNoviny.cz (ČTK) nic, Novinky.cz – významný den – před 25. lety vzpoura v Leopoldově jinak nic. ČT 1,2 – na dvojce v 9.15 Hledání ztraceného času: Mnichov a dny po něm (2) – starý, ještě Karlem Čáslavským natočený pořad jinak zřejmě taky nic, a jestli, tak dobře utajené. Já mám tedy naprosto jasno. Jsou to šmejdi… Číst vice »

orinoko
orinoko
15. 3. 2015 8:58

Trochu z jiného pivního měchu. Tak trochu na bulvár. Cikánovy hlásné trouby z Jericha už jsou z domnělé Putinovi nepřítomnosti úplně v hajzlu. Už se bez obalu píše, že RusPutin je nejsledovanější personou planety a že je to už dokonce svého druhu celebrita. Tak podle jedněch zdrojů došlo v Rusku k převratu /idioti/ , podle jiných je Putin ve Švýcarsku , kde mu Káťa Kabanova porodila dceru , a podle dalších zdrojů je Putin na jakémsi očistném duchovním pobytu na z tohoto úhlu pohledu významném místě v Rusku. A další hovada spekulují, že Putin potichu připravuje ruský útok na cikánovy… Číst vice »

Magnus Maximus
Magnus Maximus
15. 3. 2015 9:13

Ano to souhlasí. Vladimír Vladimirovič se několik dní neukáže na veřejnosti a půlka světa z toho má průjem.

hudryper
hudryper
15. 3. 2015 19:42

Magnus Maximus napsal Magnus Maximus • 15. Březen 2015 Ano to souhlasí. Vladimír Vladimirovič se několik dní neukáže na veřejnosti a půlka světa z toho má průjem. Já si publikované důvody neobjevování se Putina odmítnul. Preferuji tento scénář : Putin potřebuje vytvořit celosvětovou pozornost k tomu, co řekne, možná už za pár hodin.Pokud to bude průkazné odhalení všech operací pod cizí vlajkou posledních let počínaje 11/9,mohl by jeho projev v takto vypjaté situaci způsobit americké vládě, zvláště pak neokonzervativní sebrance okolo Cheneyho celoamerické zemětřesení . Soudím tak z reakcí Nuland v jejím sprostém a hysterickém telefonátu Lavrovovi po zesměšnění us.flotily… Číst vice »