Ukrajina si „odpustila“ dluhy vůči Rusku

Ukrajinská vláda jednostranně přijala rozhodnutí nesplatit Rusku dluh ve výši 3 mld. USD. Informuje o tom nové vydání listu Věsti Ekonomika. Ukrajinská vláda zveřejnila seznam vnějších závazků, u nichž hodlá změnit podmínky splácení. Jde zejména o restrukturalizaci ukrajinského dluhu vůči Rusku za 3 mld. USD. Rozhodnutí bylo přijato jednostranně.

V usnesení ukrajinské vlády ze 4. 4. 2014 se praví, že do seznamu dluhů, které budou restrukturalizovány, jsou zahrnuty ukrajinské vládní eurobondy v hodnotě 3 mld. USD, které na konci roku 2013 koupilo Rusko. Ukrajinská vláda dodala, že seznam vládě navrhlo ukrajinské ministerstvo financí na základě návrhu finančního poradce, společnosti Lazard Freres SAS. Poté, co MMF pro Ukrajinu schválil nový čtyřletý program rozšířeného financování ve výši 17,5 mld. USD, zahájilo ukrajinské ministerstvo financí konzultace s věřiteli o restrukturalizaci zahraničního dluhu. Jde o nová jednání o podmínkách dluhové služby (úrokových sazbách, výši splátek, termínech splatnosti atd.). Obecně vzato se restrukturalizace provádí, pokud existuje hrozba bankrotu dlužníka, tedy jeho neschopnost dostát svým závazkům v souladu s původními podmínkami, za nichž vznikly.

Zdroj: Ukraina.ru

Překlad: Stan

Přejít do diskuze k článku 58 komentářů