Ukrajina: Třikrát hořká pravda

Trapas vrchního velitele

Toto velice zvláštní, pokud ne přímo směšné video se nedávno objevilo na YouTube, jeho autorem je ukrajinský novinář Anatolij Šarij.

…na obrazovce je Petr Porošenko v maskáčích, který se předvádí před vojenskou technikou.

Anatolij Šarij: „Vrchní velitel ukrajinské armády Pjotr Alexejevič Porošenko předává ukrajinské armádě zbraně. Prý nové, jak se sám vyjádřil. Zařízení 2C7 je podle něho minometem, ale v podstatě se jedná…“

Na obrazovce ukrajinský prezident nadšeně vychvaluje vojenskou techniku za svými zády…

Anatolij Šarij: „Dále Pjotr Alexejevič vykládá, že tato nejnovější vysoce přesná zbraň byla vyrobena ukrajinským obranným průmyslem. Cože je více než podivné, neboť 2C7 se přestaly vyrábět v roce 1990, kdy Ukrajina ještě byla Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou. Odkud pochází toto zařízení, vám teď řekne tento mladík…“

Ukrajinský voják: „Velmi dlouhou dobu se (ty zbraně) nepoužívaly, byly vyřazeny z výzbroje. Kvůli té situaci, ke které došlo v našem státě, jsme byli nuceni tyto zbraně rozkonzervovat a uvést do bojové pohotovosti.“

Anatolij Šarij: „Já opravdu netrollím Pjotra Alexejeviče Porošenka, našeho vrchního velitele, je mi ho dokonce trochu líto.“

***

Komplex vojensko-průmyslové méněcennosti

Některé údaje z tohoto článku:

V roce 1991 Ukrajina zdědila od SSSR početně čtvrtou největší a nejvyzbrojenější armádu na světě! Bylo to 800 tisíc vojáků, více než 6 tisíc tanků a o 8 tisíc kusů jiné obrněné techniky, více než 1000 moderních bojových letadel a svou vojenskou mocí ji převyšovaly pouze USA, Rusko a Čína.

Nové vlády „samostatné“ Ukrajiny velice rády využily tohoto dědictví. Podle údajů Londýnského institutu pro strategická studia jenom v prvních třech letech své nezávislosti prodala Ukrajina do zahraničí zbraně za tehdy fantastickou částku 32 miliard USD. Je pravdou, že do ukrajinského rozpočtu se tyto miliardy dostaly v poněkud ořezané podobě.

V březnu 2014, poté, co se k Rusku připojil Krym a jihovýchodní Ukrajina začala být neklidná, hlásil ministr obrany Igor Tenjuch Nejvyšší radě, že v kasárnách je připraveno maximálně 6 tisíc vojáků, kteří budou vůbec nějakým způsobem mobilní a schopní plnit bojové rozkazy.

Ve třech následujících měsících od března do května nová vláda v Kyjevě přece jenom nějak dokázala zmobilizovat všechny ukrajinské útvary schopné přesunu, doplnila armádu a silové struktury nacionalisticky naladěnými dobrovolníky a začala uvádět do bojeschopného stavu všechny rezervy. Na konci června 2014 byly v Donbasu zkoncentrovány a bojové akce zahájily téměř všechny pozemní síly Ukrajiny – všech 8 mechanizovaných brigád, všechny 4 aeromobilní výsadkářské, jedna ze dvou existujících tankových brigád, dvě ze tří dělostřeleckých brigád a všechny útvary speciálních sil nasazení. Celkem více než 40 tisíc vojáků.

Kvůli opotřebení a špatnému stavu staré techniky mohli v boji použít pouze pětinu obrněné techniky a dělostřelectva – více než 150 tanků, přibližně 400 BTR a BMP a více než 400 dělostřeleckých zařízení. V následujících třech měsících bojů, od června do září, utrpěla tato v měřítku současné Ukrajiny úctyhodná vojenská síla velké ztráty.

Na začátku listopadu 2014 pracovník administrativy ukrajinského prezidenta Jurij Birjukov řekl: „Na konci srpna jsme neměli s čím bojovat. Ztráty obrněné techniky dosáhly 70%. Ztráty tanků 60%.

Podle těch nejpravděpodobnějších odhadů ukrajinské ozbrojené síly, které začaly občanskou válku s přibližně 150 tanky, a které v průběhu následujících tří měsíců obdržely ze skladů a servisních závodů ještě asi 200-250 tanků do Minského příměří, přišly nenávratně o minimálně 200 tanků.

Teoreticky by měly být tyto katastrofální ztráty kompenzovány rychlou opravou obrněné techniky, která se porouchala a masovým odkonzervováním starých zásob bohatého sovětského dědictví. V roce 1991 se Ukrajinská SSR mohla pochlubit rozvinutým vojensko-průmyslovým komplexem a rozvinutým průmyslem schopným po mobilizaci zajistit hromadný servis vojenské techniky.

V praxi však všechno dopadlo žalostně. Armádní servisně evakuační útvary působící na Donbasu již od června 2014, které měly servisovat vojenskou techniku, své úkoly splnit nedokázaly. Za prvé velké množství techniky zůstalo v rukou povstalců, za druhé stará technika vyžaduje velké množství náhradních dílů a technických odborníků, kterých však není dostatek ani na závodech ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu, již nemluvě o frontě. Pokud nejednou vyhlašovaná „částečná“ mobilizace nedokázala doplnit řady obyčejných vojínů, řady kvalifikovaného vojenského personálu tím méně.

K září 2014 polní servisní brigády ukrajinské armády každý týden opravily okolo sta jednotek obrněné techniky, která nevyžadovala složitou opravu a deset dělostřeleckých systémů. S ohledem na bojové ztráty a zvýšenou poruchovost staré výzbroje se to ukázalo být nedostatečným.

Hromadné odkonzervování ze skladů staré sovětské techniky také nic nezachránilo. Tisíce jednotek obrněné techniky se na Ukrajině skladovaly ve čtyřech „střediscích vojensko-technického majetku“ v Kyjevě, Doněcké, Charkovské a Lvovské oblasti, a v množství skladů a skladišť při jednotlivých vojenských útvarech. Kvůli chronickému podfinancování od roku 1991 do roku 2014 se ukázalo, že mnohé sklady jsou jednoduše hřbitovy rezavého železa, celá desetiletí rezavějícího pod otevřenou oblohou. Každý pokus sestavit z tohoto materiálu provozuschopné jednotky se ukázal být netriviálním úkolem.

Například stávající Bronětankovyj remontnyj zavod v Žitomíru dostal v létě 2014 do opravy 130 kusů BMP a BTR z podobných skladů. Do října dokázali ze závodu předat armádě 11 opravených aut. Ve stavu k říjnu dokázaly servisní závody na Ukrajině předávat armádě jenom 30 různých obrněných aut měsíčně.

Od června do září 2014 dokázala celá Ukrajina zajistit pro své ozbrojené síly opravu a odkonzervování 1850 jednotek automobilové a obrněné techniky – podle údajů ukrajinského ministerstva obrany z konce září. Větší část tohoto počtu pak tvoří obyčejné náklaďáky a obrněná technika se z větší části skládá ze starých nebo velmi starých BTR a BMP, například BTR-60 nebo BMP-1 vyrobených v 60. letech minulého století, jejichž bojová hodnota a možnost dlouhodobějšího provozu je pochybná.

Situace s obnovou staré vojenské techniky je názorná i na příkladu Charkovského tankového závodu Malyševa. Kdysi to bylo jedno ze základních středisek výroby tanků v SSSR. Tanky se zde začaly vyrábět již v roce 1927. V době rozpadu SSSR, v roce 1991 závod vyráběl 800 nových tanků ročně.

Roky „nězaležnosti“ proměnily tento výkonný závod ve skromné středisko výroby levné vojenské techniky na export. Za 7 let modernizace obrněných tankových sil Ukrajiny závod dokázal vyrobit méně než sto modernizovaných tanků T-64 podle projektu Bulat.

V létě 2014 závod nedokázal plnit výrobní plány stanovené Kyjevem, za což byl propuštěn bývalý ředitel Vadim Fedosov, kterého obvinili ze sabotáže vojenské výroby. Na svou obhajobu Fedosov informoval média, že závod od dubna do srpna 2014 nedostal od ukrajinského ministerstva obrany „ani hřivnu“. Jediné peníze, které v závodě obdrželi, byla částečná platba z dubna 2014 za objednávku 40 BTR-4E pro nově vytvářenou ukrajinskou Národní gardu. Tato technika byla vyráběna původně pro Irák, který ji vrátil kvůli její špatné kvalitě.

K září 2014 se v areálu závodu nacházelo 585 tanků určených na generální opravu. Uvedení takového množství techniky do provozu by bezesporu mohlo změnit chod války na Donbasu. Tyto tanky však nejenom, že byly všechny vyrobeny do roku 1991, ale celé roky, a některé z nich desetiletí, stály v areálu závodu pod otevřeným nebem. Pro jejich uvedení do provozu by v nich museli vyměnit minimálně motory, optiku a veškerou elektroniku, všechno to, co banálně není k dispozici.

Výrobní cyklus jednoho tanku trvá minimálně 9 měsíců s podmínkou dostatečného financování a dobré práce sudodavatelů, což opět jaksi nefunguje. V září roku 2014, tj. v době kdy občanská válka vrcholila, měl nejdůležitější tankový závod na Ukrajině uzavřenu smlouvu na dodávku 20 nových tanků!

Se subdodavateli materiálů a náhradních dílů je problém ještě složitější. Legovanou ocel pro ukrajinské tanky, včetně prvků pro tankové přístroje dříve nakupovali……v RUSKU! Ukrajinští výrobci tanků se budou muset přeorientovat na dodávky z Evropy, což je za prvé o moc dražší, a za druhé to vyžaduje nemalé síly a hodně času na zvládnutí nových technologických řetězců.

Ve výsledku se celé válečné léto 2014 hlavní středisko tankové výroby na Ukrajině zabývalo maximálně neracionálními úkoly. I tak nedostatkový počet svých odborníků museli neustále posílat na „frontové“ služební cesty, kde opravovali obrněnou techniku, u které docházelo k neustálým masovým poruchám. Dále vyráběli z odřezků tankového pancíře primitivní neprůstřelné vesty.

Jediným aktivním závodem na Ukrajině, který je schopný zajistit úplný cyklus opravy a obnovy dělostřeleckých systémů je Šepetovskij remontnyj závod v Chmelnické oblasti. Právě tam jeho odborníci po celý rok 2014 zajišťují odkonzervování, opravu a modernizaci základní masy raketometů a SAU.

V létě 2014 tento závod obdržel téměř polovinu všech peněz vyčleněných z ukrajinského rozpočtu na vojenskou techniku. V srpnu jim obnova jednoho SAU Akacie z dlouhodobého skladu trvala jeden měsíc. Jinak závod trpí stejným problémem. Musí odesílat své pracovníky „na služební cesty na frontu“ stejně jako ten tankový.

Za stávající úrovně intenzity výroby a financování (které je v ukrajinských podmínkách prostě prvotřídní) umožnila kapacita závodu za celou druhou polovinu roku 2014 opravit a zprovoznit okolo 300 dělostřeleckých jednotek, což umožňuje ukrajinské armádě udržovat svou „dělostřeleckou pěst“ na Donbase na původní úrovni, ale neumožní jí to značně navýšit počet a výkon dělostřelectva.

Zatím byla ze třech dělostřeleckých brigád ukrajinské armády, které existovaly na začátku konfliktu, 11. brigáda z Ternopolu rozčleněna pro doplnění zbylých dvou. Kdysi, za Velké vlastenecké války tato nyní již neexistující brigáda prošla od Stalingradu přes bitvu u Kurska až do Berlína.

Problémy ukrajinského dělostřelectva může prohloubit pravděpodobný deficit nábojů. Na začátku roku bylo ve výbavě ukrajinské armády okolo 400 raketometů Grad, Uragan a Smerč. Tyto reaktivní systémy byly široce využívány v konfliktu na Donbasu. U nich je tedy největším problémem nedostatek nábojů.

Zařízení Smerč stojí okolo 12 mil. USD, a jeden jeho náboj řádově 100 tisíc USD. Nejstarší a nejprostší raketomet GRAD jednou salvou vystřeluje do nebe najednou 320 tis. USD.

Atd…

Ještě jenom dodám, že to málo, co byla Ukrajina schopná ještě exportovat a bylo zrovna vyrobeno, nebo se opravovalo, bylo použito v konfliktu, takže zákazníci z Thajska, Iráku a Konga si u nich příště asi již nic neobjednají….

***

Proč jsem se nenarodila v Rusku?

tomto článku porovnává Ukrajinec podmínky v Rusku a na Ukrajině, tak jak je sám vidí. Porovnání je samozřejmě pro Ukrajince hořké, ovšem ten konec….

Hodnocení, které pro mě jako pro Ukrajince bylo nejtrpčí a nejvíce ponižující, ale jak já to chápu, tak pravdivé, provedla moje dcera, která u mě byla na návštěvě o prázdninách (se vší dětskou bezprostředností). Nechtěla se vracet domů (prosila mě, aby tu mohla zůstat ještě týden, dva a nejlépe napořád). Řekla také jednu větu, která mě (jako vlastence) velice rozladila: „Tati, proč jsem se jenom nenarodila v Rusku?“ (Nepokouším se nikomu polichotit. Zde, stejně jako všude jinde píšu PRAVDU. I když je pro mě hořká).

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
69 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
simon
simon
8. 1. 2015 12:35

Už bude dobre .Do ukrajinskej gubernie sa chystá revízor/inšpektor/.Ked chcete vediet ako to dopadne pozrite si Ceský čiernobieli film Revízor.

simon
simon
8. 1. 2015 12:35

Na YouTube.

Sio
Sio
8. 1. 2015 12:55

800000 v celé Ukrajině? tj. něco méně než 2% celé populace. Donbas má 8 mil. lidí. Musí tam být tedy minimálně 100000 bývalých profesionálních vojáků. Opravdu potřebovali vojenskou pomoc z Ruska? A spousta zakonzervovaných zbraní musel být i tam.

Tribun
Admin
8. 1. 2015 16:35

Sio napsal

800000 v celé Ukrajině? tj.něco méně než 2% celé populace. Donbas má 8 mil. lidí. Musí tam být tedy minimálně 100000 bývalých profesionálních vojáků. Opravdu potřebovali vojenskou pomoc z Ruska? A spousta zakonzervovaných zbraní musel být i tam.

Samozřejmě, že nepotřebovali, a pokud nějakou dostali, tak byla rozhodně potřeba v menší míře, než jakou běžně poskytují (vnucují) USA. Ale to čeští švejci pyšní na to, že se na vojně flákali, nepochopí.

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
8. 1. 2015 17:26

No, kdo jste přečetli ten třetí článek, tak tam jsou docela šoky nejen pro Ukrajince, ale občas i pro našince. Pokud je to teda autentické (čtu-li tam, že v Rusku se sníh odklízí hned, a to i v kdejakém zapadákově, pak je to radikálně jiná „němytaja Rossija“ než pamatuju, ale proč ne). Zajímavé. Socialistický závazek: v neděli přemůžu lenost a hodím sem překlad.

Alena
Alena
8. 1. 2015 18:27
Béda
8. 1. 2015 18:37
peter.
8. 1. 2015 20:17

Tak som chvíľu pozeral na správy v tv a zaznamenal som mimo iné aj to ako hlodavý „Jac“ vyjadril Francúzom hlbokú sústrasť a odsúdil terorizmus.Povedal :My Ukrajinci vieme aký strašný je terorizmus,lebo s ním denne bojujeme.Zrejme mal na mysli zabíjanie detí ,žien a civilov na Donbase.Potom ukázali Sarkozyho ako tiež odsúdil terorizmus, pri čom ako keby pozabudol na to,že to bol práve on kto presadil bombardovanie Líbye a zbabelo leteckými náletmi pozabíjal stovky civilov.Je mi tiež ľúto zabitých novinárov,nemalo sa to stať a odsudzujem to,ale myslím aj na tých Líbyjčanov,Iráčanov ,Afgáncov a Palestínčanov,ktorým Európske a Americká lietadlá a drony povraždili… Číst vice »

K. J.
K. J.
8. 1. 2015 20:23

Návštěva Porošenka mi připomíná scénu z jednoho hezkého starého českého filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=H9ZAPab3kpA

Béda
9. 1. 2015 3:01

O lidských právech a fašismu: http://www.novarepublika.cz/2015/01/ukrajinsti-karatele-provadeji-cistky-na.html

„Podle místních obyvatel provádějí karatelé v ukrajinskými vojáky okupovaném okresním středisku Stanica Luganskaja a v přilehlých osadách zvláštní operace na čistky obyvatelstva, které je loajální Luganské lidové republice (LLR). Poslední taková operace se konala v předvečer 8. ledna, v době od 17.00 do 23.00 hodin. Karatelé zatkli asi dvě desítky lidí, většinou muže ve věku 18 až 45 roků, které odvezli neznámo kam…“ Kde zůstali ochránci lidských práv a hlídací psi demokracie?

Béda
9. 1. 2015 3:24

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zkuseny-rozvedcik-Polreich-vysvetluje-jak-si-Evropa-zadelala-na-terorismus-Take-promlouva-o-smrti-pravdy-a-CT-ktera-uz-se-pry-fasizuje-353227

Novináři jsou hrobaři pravdy, která ve válce umírá první, a v případě České televize už nejde o jednostrannost, ale fašizaci. Takto nekompromisně komentuje současnou mezinárodní situaci bývalý elitní diplomat a rozvědčík Miroslav Polreich. Po teroristickém útoku v Paříži bychom si podle jeho slov měli uvědomit, že Západ není tak úplně nevinný, protože dřív vydělával na koloniích a problém, který z toho zbyl, chtějí hodit i na nás v rámci rovnoměrného přijímání přistěhovalců…

Alena
Alena
9. 1. 2015 5:28

Béda napsal http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zkuseny-rozvedcik-Polreich-vysvetluje-jak-si-Evropa-zadelala-na-terorismus-Take-promlouva-o-smrti-pravdy-a-CT-ktera-uz-se-pry-fasizuje-353227 Novináři jsou hrobaři pravdy, která ve válce umírá první, a v případě České televize už nejde o jednostrannost, ale fašizaci. Takto nekompromisně komentuje současnou mezinárodní situaci bývalý elitní diplomat a rozvědčík Miroslav Polreich. Po teroristickém útoku v Paříži bychom si podle jeho slov měli uvědomit, že Západ není tak úplně nevinný, protože dřív vydělával na koloniích a problém, který z toho zbyl, chtějí hodit i na nás v rámci rovnoměrného přijímání přistěhovalců… Rusové teroristický útok ve Francii vidí tak, že ho připravili americké tajné služby, jak to obsáhle komentuje pan Martynov http://lifenews.ru/news/148122 http://leva-net.webnode.cz/news/hollywood-v-parizi/ a pan Dolejší zesměšňuje… Číst vice »

Alena
Alena
9. 1. 2015 5:44

Rusové teroristický útok ve Francii vidí tak, že ho připravili americké tajné služby, jak to obsáhle komentuje pan Martynov
http://lifenews.ru/news/148122
http://leva-net.webnode.cz/news/hollywood-v-parizi/
a pan Dolejší zesměšňuje zde
http://blisty.cz/art/76064.html
proč byl na You Tube vymazán kanál Antimaidan zrovna včera?

fajt
9. 1. 2015 6:11

Alena napsal

Rusové teroristický útok ve Francii vidí tak, že ho připravili americké tajné služby, jak to obsáhle komentuje pan Martynov
http://lifenews.ru/news/148122
http://leva-net.webnode.cz/news/hollywood-v-parizi/
a pan Dolejší zesměšňuje zde
http://blisty.cz/art/76064.html
proč byl na You Tube vymazán kanál Antimaidan zrovna včera?

uz mne ty prestrelky ( casto dost fiktivni ) pod cizim faborem nechavaji dost chladnym, to se stava, kdyz nekdo tlaci moc na pilu – z vymazani antimajdanu na strankach emerickych zpravodajcu mohou mit radost i rusove, nektera videa uz nebyla pratelsky naladena ani jim, viz posledni akce s Batmanem. ..)

fajt
9. 1. 2015 6:16

Béda napsal

Zadolárek: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zaoralek-stalo-se-to-co-viselo-ve-vzduchu-a-nas-se-to-taky-tyka/

zaoralek je pomerne vazne nemocny pacos, jeho vyjadreni beru jako soucast terapie pri jeho zatim neuspesne lecbe – krom toho je to taky odraz jedne partaje, ktera je v naprostem moralnim rozvalu a ktere sefuje jeden z nejvice ohnutych politiku vsech dob. ..)

Alena
Alena
9. 1. 2015 6:19

http://www.zvedavec.org/vezkratce/9658/
pan Jaceňuk nám přepisuje dějiny

Sio
Sio
9. 1. 2015 6:39

Béda napsal

O lidských právech a fašismu: http://www.novarepublika.cz/2015/01/ukrajinsti-karatele-provadeji-cistky-na.html

„Podle místních obyvatel provádějí karatelé v ukrajinskými vojáky okupovaném okresním středisku Stanica Luganskaja a v přilehlých osadách zvláštní operace na čistky obyvatelstva, které je loajální Luganské lidové republice (LLR). Poslední taková operace se konala v předvečer 8. ledna, v době od 17.00 do 23.00 hodin. Karatelé zatkli asi dvě desítky lidí, většinou muže ve věku 18 až 45 roků, které odvezli neznámo kam…“ Kde zůstali ochránci lidských práv a hlídací psi demokracie?

Ti vzhlížejí k USA, na východ nevidí.

Alena
Alena
9. 1. 2015 6:47
Sio
Sio
9. 1. 2015 6:54

Béda napsal http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zkuseny-rozvedcik-Polreich-vysvetluje-jak-si-Evropa-zadelala-na-terorismus-Take-promlouva-o-smrti-pravdy-a-CT-ktera-uz-se-pry-fasizuje-353227 Novináři jsou hrobaři pravdy, která ve válce umírá první, a v případě České televize už nejde o jednostrannost, ale fašizaci. Takto nekompromisně komentuje současnou mezinárodní situaci bývalý elitní diplomat a rozvědčík Miroslav Polreich. Po teroristickém útoku v Paříži bychom si podle jeho slov měli uvědomit, že Západ není tak úplně nevinný, protože dřív vydělával na koloniích a problém, který z toho zbyl, chtějí hodit i na nás v rámci rovnoměrného přijímání přistěhovalců… Polreicha si nesmírně vážím. Je to člověk s nesmírnými zkušenostmi na mezinárodním poli a excelentní analytik k tomu. Být někde v US nebo v jiné… Číst vice »

Sio
Sio
9. 1. 2015 6:57

Tribun napsal
Samozřejmě, že nepotřebovali, a pokud nějakou dostali, tak byla rozhodně potřeba v menší míře, než jakou běžně poskytují (vnucují) USA. Ale to čeští švejci pyšní na to, že se na vojně flákali, nepochopí.

My u bigošů jsme se na vojně moc flákat nemohli. Dnů, kdy byl trochu klid, bylo málo. Vzpomínám, jak v přijímači jsem skoro neměl čas přišít si knoflík. :-)

Sio
Sio
9. 1. 2015 7:04

Velekněz Ratata napsal No, kdo jste přečetli ten třetí článek, tak tam jsou docela šoky nejen pro Ukrajince, ale občas i pro našince. Pokud je to teda autentické (čtu-li tam, že v Rusku se sníh odklízí hned, a to i v kdejakém zapadákově, pak je to radikálně jiná „němytaja Rossija“ než pamatuju, ale proč ne).Zajímavé.Socialistický závazek: v neděli přemůžu lenost a hodím sem překlad. Nevím, jak na venkově, ale co vzpomínám v Petrohradě, tam se uklízel opravdu sníh možná ne ihned, ale stále. Je to trochu šokující, ale v Rusku je bojeschopná nejméně polovina ženských. Takový národ opravu nelze porazit.… Číst vice »

Béda
9. 1. 2015 7:24

Pro pobavení:“… „O střetu civilizací jsme mluvili už v roce 2001 a je otázkou, do jaké míry byly naše kroky, které jsme podnikli poté, co jsme vyhlásili válku terorismu, efektivní. V roce 2001 jsme měli jedno centrum džihádismu někde mezi Pakistánem a Afghánistánem. A když to porovnáme se situací dnes, tak takových center máme neskonale více – od Mali, přes Súdán, po Libyi a Sýrii. Takže, když se podívám na bilanci toho boje, tak se obávám, že jsme si někde nepočínali moc efektivně,“ reagoval zaorálek na prohlášení bývalého francouzského prezidenta Sarkozyho, který hovořil o vyhlášení války západní civilizaci…“ Já bych… Číst vice »

Sio
Sio
9. 1. 2015 7:24

Tohle je argument pro tvrzení, že za teroristickým útokem ve Francii stojí CIA.
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/stripky-z-francie-dil-druhy-lide-zacinaji-byt-zfanatizovani/

Béda
9. 1. 2015 7:40

Sio napsal

Tohle je argument pro tvrzení, že za teroristickým útokem ve Francii stojí CIA.
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/stripky-z-francie-dil-druhy-lide-zacinaji-byt-zfanatizovani/

Co mi nejde do hlavy. Když to byli Al kaidisté, dělali všechno proto aby všichni věděli že je to akce Al Káidy, dokonce tam jeden pro snadnější identifikaci „ztratil“ občanku (to radikální islamisté obvykle dělávají (to je takový jejich zvyk, asi jako u mafie kvítek mezi zuby), proč pak tito smělí džihádisté, kteří si považují za největší čest položit život za své náboženství a děvět panen v ráji utíkali a ukrývali se jak myši před policií? To přece nemá žádnou logiku.

Irena
9. 1. 2015 8:06

Sio napsal
Polreicha si nesmírně vážím. Je to člověk s nesmírnými zkušenostmi na mezinárodním poli a excelentní analytik k tomu. Být někde v US nebo v jiné velké zemi, klidně by mohl být uznávaným ministrem zahraničí. Takový Zaorálek je vedle něj jen břídil, vyzdvižený stranickou nomenklaturou, který mu nesáhá ani po kotníky.

Sio vy mě se svou vírou v západní „zdravý rozum“ udivujete. Proč si myslíte, že by u nich měl rozumný člověk se samostatnými postoji větší šanci než u nás? Když nám dosazují své loutky, proč si myslíte, že sami je tam nemají?

ducatista
ducatista
9. 1. 2015 8:13

Alena: Rusové teroristický útok ve Francii vidí tak, že ho připravili americké tajné služby, jak to obsáhle komentuje pan Martynov
http://lifenews.ru/news/148122

Ano, sice k tomu nemá jeden jediný důkaz, ale papír holt snese všechno. Dolejšího nemám vůbec rád, ale v tomto mu dávám za pravdu, ruský analytik ze sebe dělá leda tak idiota. Stejně tak mohu tvrdit, že za útokem stojí ruští specnazové, protože celá tahle situace odvrátí pozornost od Ukrajiny, nažene politické body Marie Le Pen, která pak vyhraje volby a Putin bude mít spojence na prezidentském stolci třetí nejsilnější země západní Evropy. Hezká teorie, že?

Béda
9. 1. 2015 8:24

ducatista, dnes ráno jsem si v rádiu vyslechl, že tajné služby o těchto bratrech, kteří praktikovali v Sýrii, věděly. Jesltiže některý z nich zanechal v automobilu občanku, budí to jisté mírné pochybnosti (asi jako občanka, která vypadla teroristovi z 11/9 z okna letadla těsně před nárazem do WTC a zachovala se zcela nepoškozená, i když všechno ostatní včetně letadla a mrakodrapu i s lidmi bylo namaděru. Anebo byli až tak lstiví, že byli až úplně blbí. Je zajímavé, že v době, kdy tajné služby sledují mobilní a internetovou komunikaci (obzvlášť se zaměřují na lidi typu těchto bratří, kteří jezdí na… Číst vice »

ducatista
ducatista
9. 1. 2015 9:05

Béda: Ano, je tam několik podezřelých okolností, třeba zrovna ta občanka. Dále třeba to, že teroristi údajně nemohli redakci časopisu vůbec najít. Po výhružkách totiž neudávala svoji adresu a útočníci si před akcí spletli dům – museli se vyptávat lidí, kam mají zamířit. Amatéři? Nebo profesionálové, kteří dělali kouřovou clonu? Otázek je několik, informace jsou zmatečné, zatím jsou pouze podezřelí, důkazy jsou pouze nepřímé. V tuto chvíli vyvozovat nějaké teorie, že akci řídila americká CIA mně proto přijde nepřístojné. Ad sledování, odposlechy, infiltrace atd. potenciálních teoristů – určitě se to děje, ale není v silách žádné země zabránit útokům –… Číst vice »

Béda
9. 1. 2015 9:17

ducatista,

a to je právě jádro pudla. Žádné bezpečnostní opatření nezajistí úplnou bezpečnost. Nejlepším předpokladem bezpečnosti je ukončení éry koloniálních válek (kéž nikdy ani nezačaly). Když Putin ukončil „Jelcinovu“ válku a soustředil se na ekonomické, kulturní a politické vazby s Čečnou, začal se měnit přístup většiny čečesné populace k majoritě v RF. Proč to není možné i v tomto případě?

Alice
Alice
9. 1. 2015 9:51

A Macek už odhalil, že za vším je Putin: „… Marine Le Penová atentát zaplatila z peněz, které jí půjčila na volební kampaň ruská banka, pochopitelně na příkaz Putina, který si tak vyřizuje účty za ekonomické sankce…“ (zdroj První zprávy)

ducatista
ducatista
9. 1. 2015 10:04

Vždyť to říkám, je za tím Putin. Souhlasím s Miroslavem Mackem!

P.S. Jsem zvědav, kdo na tuhle ironickou provokaci, kterou Macek zjevně adresoval pravdoláskařské kavárně, skočí:-)

Béda
9. 1. 2015 10:04

Alice napsal A Macek už odhalil, že za vším je Putin:„… Marine Le Penová atentát zaplatilaz peněz, které jí půjčila na volební kampaň ruská banka, pochopitelně na příkaz Putina, který si tak vyřizuje účty za ekonomické sankce…“ (zdroj První zprávy) Panu Mackovi bych položil několik otázek: Rozeštvává muslimský svět Putin anebo někdo jiný? Kdo a co stojí za vznikem a šířením soudobého islámského radikalismu a migrace? A pak bych mu dal ještě jednu: v kolika zemích již provedla podobné konspirační akcičky RF a v kolika její oponenti? Kdo má takové věci doslova v popisu práce a běžně těchto metod v… Číst vice »

Béda
9. 1. 2015 10:10

A dál: kdo potřebuje EU rozeštvat, aby se pak ochotněji sjednotila pod diktátem proti společným uměle vytvořeným nepřátelům a dožadoval se prosebně jeho ochrany a posílení integrace (diktátu) nad EU? Kdo má připravenu a protlačuje svoji diktátorskou „integraci“? Nemůže mu v tomto hrát do karet další chaos, tentokrát již ne odborně vybičovaný chaos vně ale uvnitř Evropy? Když už tedy máme za touto akcí hledat vnější vlivy.

Alice
Alice
9. 1. 2015 10:25

Ducatista – máte pravdu, je to asi ironie. Já vůbec nic od Macka nečtu, takže neznám jeho názory. Ale on k tomu Putinovi stejně některý „myslitel“ dojde. Možná Moravec nám v neděli řekne, že se „v příštích dnech bude mluvit“ především o tom, jak Putin Le Pen poskytl půjčku jen za podmínky, že tohle provede. Tvrdili nám mediáci už větší fantasmagorie.
Sorry, Bédo, že jsem Vás tak vyprovokovala. I když ty otázky jsou na místě, jen Macek asi nebude ten pravý adresát.

Alena
Alena
9. 1. 2015 10:30

ducatista napsal Alena: Rusové teroristický útok ve Francii vidí tak, že ho připravili americké tajné služby, jak to obsáhle komentuje pan Martynov http://lifenews.ru/news/148122 Ano, sice k tomu nemá jeden jediný důkaz, ale papír holt snese všechno. Dolejšího nemám vůbec rád, ale v tomto mu dávám za pravdu, ruský analytik ze sebe dělá leda tak idiota.Stejně tak mohu tvrdit, že za útokem stojí ruští specnazové, protože celá tahle situace odvrátí pozornost od Ukrajiny, nažene politické body Marie Le Pen, která pak vyhraje volby a Putin bude mít spojence na prezidentském stolci třetí nejsilnější země západní Evropy.Hezká teorie, že? teorie by to… Číst vice »

Alena
Alena
9. 1. 2015 10:31

Alena napsal
teorie by to byla hezká, zvláště proto, že dosud takto pracovala posledních 20 let převážně druhá strana. Jejich největší akce byla 9/11, ani bostonský atentát nebyl špatný. Takže že by se Rusové tak dobře od CIA učili a naučili? Tvrzení, že Evropa rezignuje na svou bezpečnost a předává ji do rukou NATO není pravdivá? A pro Marii Le Pen to bude dobře, když za její vlády budou teroristické útoky pokračovat? No papír snese všechno.
Že to bylo zinscenované, začíná být zřejmé
http://svobodnenoviny.eu/zasadni-otazky-kolem-popravy-v-parizi/

a mimochodem, kdo cvičí a vyzbrojuje radikální Islamisty. Rusové ?

Alena
Alena
9. 1. 2015 10:52

Francie již není svéprávným státem, jak ukázala na Mistralech, je tedy zapotřebí odvést od toho pozornost, předvést , jak jejich vedení chrání občany, zavést potřebné zákony proti extrémismu( volby se blíží, takže i proti LE Pen) a Francouzi stejně jako Američané po útocích na dvojčata s vděčností tyto zákony přijmou

Béda
9. 1. 2015 10:56

Alena napsal

Francie již není svéprávným státem, jak ukázala na Mistralech, je tedy zapotřebí odvést od toho pozornost, předvést , jak jejich vedení chrání občany, zavést potřebné zákony proti extrémismu( volby se blíží, takže iproti LE Pen) a Francouzi stejně jako Američané po útocích na dvojčata s vděčností tyto zákony přijmou

To je přece podstata současného demokratického hnědnutí.

ducatista
ducatista
9. 1. 2015 11:13

Alice: Macka považuju za snoba a zloděje a jeho názory také moc nesleduju. Ale v souvislosti s událostmi na Krymu či sestřelení MH117 jsem zaznamenal několik jeho reakcí, které svojí rétorikou hodně vybočovaly z názorového šiku korporátních médií.

ducatista
ducatista
9. 1. 2015 11:25

Alena: proč tak podceňujete Rusy? Ti se učí velmi rychle… A teď vážně – že by ruská tajná služba měla něco společného s útokem v Paříži je silně nepravděpodobné, řekněme fantasmagorie. A přesto jsem předestřel motiv a prospěch, který by Rusko z toho mohlo mít. Toto jsem dával do kontrastu s názorem, že je to podle některých indicií akce CIA – autoři těchto spekulací totiž dají dohromady pouze to, co já – motiv a případný prospěch. Ale nemají pro toto tvrzení jediný důkaz. Čili toto odmítám akceptovat jako realitu, nebo řekněme alternativní pohled na zmíněnou událost. Až si někdo dá… Číst vice »

Béda
9. 1. 2015 11:34

ducatista,

zkuste toho Zvědavce. Je tam názor odborníka: http://www.zvedavec.org/komentare/2015/01/6289-tak-kdopak-nam-to-vrazdi-v-parizi.htm

Alena
Alena
9. 1. 2015 11:35

ducatista napsal Alena: proč tak podceňujete Rusy? Ti se učí velmi rychle… A teď vážně – že by ruská tajná služba měla něco společného s útokem v Paříži je silně nepravděpodobné, řekněme fantasmagorie. A přesto jsem předestřel motiv a prospěch, který by Rusko z toho mohlo mít. Toto jsem dával do kontrastu s názorem, že je to podle některých indicií akce CIA – autoři těchto spekulací totiž dají dohromady pouze to, co já – motiv a případný prospěch. Ale nemají pro toto tvrzení jediný důkaz. Čili toto odmítám akceptovat jako realitu, nebo řekněme alternativní pohled na zmíněnou událost. Až si… Číst vice »

ducatista
ducatista
9. 1. 2015 12:05

Alena: to jsme si nerozuměli, nekritizoval jsem váš názor, ale tvrzení analytika. Já jako ducatista, a vy jako Alena, si tady můžeme psát co chceme, rozvíjet konspirační teorie, domněnky atd., ale odobrník vystupující v médiích by měl mít pro svá tvrzení věrohodné důkazy. A konspirační teorie – mám k nim dvojaký vztah. Jsou svým způsobem užitečné, protože pomáhají drolit monolit informačního mainstreamu, na druhou stranu jsou to často takové blbosti, že pojem konspirační teoretik bývá (bohužel oprávněně) vníman silně pejorativně.

Béda
9. 1. 2015 12:09

ducatista, ze Zvědavce: Včera (ještě před oznámením jmen útočníků) iDnes uveřejnily názor odborníka na terorismus Mariana Brzybohatého. Cituji z článku: Jak je možné, že se všem útočníkům následně podařilo uprchnout? Jak říkám, nebyl to náhodný útok. V redakci byl v podstatě jenom útočný tým. Ale celý tým, který takovouto operaci připravuje, je podstatně širší. Měli vypracovaný plán útoku, ale i plán ústupové cesty, úniku z místa činu. Měli zmapované celé okolí. Věděli, co dělají, a znali reakci bezpečnostních sil. Říkáte, že útočila jen malá část skupiny. Dokážete odhadnout, kolik lidí se podílí na přípravě takovéhoto teroristického útoku? Nerad bych hádal,… Číst vice »

Alena
Alena
9. 1. 2015 12:34

ducatista napsal

Alena: to jsme si nerozuměli, nekritizoval jsem váš názor, ale tvrzení analytika. Já jako ducatista, a vy jako Alena, si tady můžeme psát co chceme, rozvíjet konspirační teorie, domněnky atd., ale odobrník vystupující v médiích by měl mít pro svá tvrzení věrohodné důkazy. A konspirační teorie – mám k nim dvojaký vztah. Jsou svým způsobem užitečné, protože pomáhají drolit monolit informačního mainstreamu, na druhou stranu jsou to často takové blbosti, že pojem konspirační teoretik bývá (bohužel oprávněně) vníman silně pejorativně.

v tom s Vámi souhlasím