Válkou pohlcená Ukrajina se stala branou džihádu

Na Ukrajině je možno bez problémů získat na cizí jméno pas pro teroristy bojující na straně junty z Kyjeva. Za 15.000 dolarů získá islamista novou identitu a legální dokumenty ukrajinského občana. Pak může lehce imigrovat na Západ, peníze a identitu už má.

Před námi je plná verze překladu stati Martina Mamona na firstlook.org . Lexikum autora je plně respektováno, názory a mínění uvedená v materiálu nemusí souhlasit s názory redakce Ruské vesny.

„Tam jsou naši bratři,“ říká Chalíd, když se dozvěděl, že se chystám jet na Ukrajinu. „Kup si místní SIM kartu, oznam mi číslo a čekej na telefonát.“

Chalíd (vymyšlené jméno) je hlavou podzemní organizace Islámského státu v Istanbulu. Přijel ze Sýrie, aby pomohl kontrolovat proud dobrovolníků, kteří přijíždějí z celého světa do Turecka a chtějí se připojit ke světovému džihádu. Nyní mne chce spojit s Rizvanem, „bratrem“, který bojuje na Ukrajině v řadách muslimů.

„Bratři“ jsou členové ISIL a jiných islámských ilegálních organizací, muži, kteří opustili své země a města. Často používají pseudonymy a falešné dokumenty, pracují a bojují na Blízkém východě, v Africe i na Kavkaze. Dokáží proklouznout přes hranice bez víz. Někteří bojují za vytvoření nového chalífátu – nebeského království na Zemi. Jiní – jako Čečenci, Kurdové a Dagestánci, říkají, že bojují za svobodu, nezávislost a sebeurčení. Najdete je na každém kontinentě, prakticky v každé zemi – a nyní i na Ukrajině.

Na Západě mnozí hodnotí válku na Ukrajině jako boj separatistů, podporovaných Ruskem, proti ukrajinské vládě. Ale realita je mnohem složitější a nejednoznačnější, zvlášť když jde řeč o dobrovolnických praporech bojujících na straně Ukrajiny. Tato hnutí údajně sankcionovaná státem se mu ale vždy nepodřizují. Některá jsou financována ukrajinskými oligarchy, některá soukromými osobami. Velmi málo se hovoří o Dudajevově praporu, nazvaném tak na počest prvního prezidenta Čečenské republiky Džochara Dudajeva a založeném Isou Munajevem, čečenským polním velitelem, který se zúčastnil dvou válek proti Rusku.

Nyní se Ukrajina stává důležitým přestupním uzlem pro „bratry“, takového typu jako Rizvan. Je zde možno bez problémů získat na cizí jméno pas. Za 15 000 dolarů získá válečník novou identitu a absolutně legální dokumenty ukrajinského občana. Ukrajina sice není členem EU, ale je odtud možno lehce imigrovat na Západ. Ukrajinci také poměrně lehce získávají víza do sousedního Polska, kde pracují na stavbách a v restauracích a korigují tak nedostatek pracovní síly, který vznikl poté, co miliony Poláků odjely do Velké Británie nebo Německa v touze po lepším životě.

Na Ukrajině je možné zabývat se ne plně legálním byznysem. Je zde možné naprosto lehce vydělávat peníze pro bratry, bojující na Kavkaze, v Sýrii nebo Afganistánu. Je možné „zákonně“ získat zbraně pro boj s proruskými separatisty a potom je transportovat bratrům za pomoci úplatků ukrajinským celníkům.

„Naším úkolem zde je získat zbraně, které budou dopraveny na Kavkaz,“ říká bez obalu Rizvan, s kterým jsme se setkali v Kyjevě.

Světlovlasý a bělobradý Rizvan v dobré fyzické formě i ve svých 57 letech byl po celý svůj život válečníkem. Narodil se v nevelké horské osadě na hranici Dagestánu a Čečenska. Patří k etnické menšině Laků, z nichž většina jsou muslimové-sunnité.

Svět, ve kterém žije Rizvan, je světem bojových bratrů. Stal se válečníkem ještě před vznikem internetu, mobilních telefonů, videonahrávek nebo dronů. Rizvan se připojil k ozbrojenému hnutí, když se rozpadl Sovětský svaz, a vypravil se bojovat za lepší život v Čečensku a Dagestánu proti Rusům během první čečenské války v polovině 90. let. Potom odjel do Ázerbájdžánu, kde byl roku 2004 uvězněn pro podezření ze styku s al-Kájdou.

Nehledě na to, že Rizvan přiznává své sympatie k islámským organizacím, říká, že důvod pro zatčení byl vykonstruován – nezákonné držení zbraně. Státní orgány nemohly objevit nic podezřelého – v domě jeho ženy byl objeven jen jeden ruční granát, přesto mu dávali za vinu nezákonnou držbu zbraně a příštích několik let strávil ve vězení.

Ve vězení ho podle jeho slov mučili a záměrně ho posadili do cely s nemocným tuberkulózou. Podařilo se mu poslat dokumenty k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, v nichž obvinil vládu Ázerbájdžánu z porušení svých procedurálních práv a nenáležité soudní procedury. Bylo vyneseno rozhodnutí v jeho prospěch a vláda Ázerbájdžánu byla povinna vyplatit mu 2.400 euro kompenzace a ještě 1.000 euro na úhradu soudních výdajů.

V Rusku byl na něj vydán zatykač. O návratu do rodného aulu nebylo tedy řeči. Jestliže se vrátí, jeho rodina tak či onak bude „platit“. „Kontrolují nás přes naše rodiny,“ říká Rizvan. Odsuzuje ty, kteří neopustili rodnou zemi a neodjeli bojovat s nevěřícími. „Volba je taková: buď zůstaneš, nebo pojedeš do zahraničí, kde si můžeš svobodně vydechnout.“

„Člověk se zrodil jako svobodný tvor,“ říká Rizvan. „Všichni jsme otroci boží, ale nejsme zrozeni k tomu, abychom byli otroky jiných. Existuje jen jediný zákon, a to zákon boží.“

Po propuštění z vězení v Ázerbájdžánu se stal věčným podivínem, tulákem, a nyní je jedním z bratrů na Ukrajině. Přijel sem, protože Munajev, který velí Dudajevovu praporu, rozhodl, že přišel čas bojovat na Ukrajině. „Jsem zde proto, že mě sem Isa, můj bratr, pozval. Je čas splatit dluhy, řekl. Kdysi bratři z Ukrajiny přijeli do Čečenska bojovat s naším společným nepřítelem, agresorem, okupantem.“

Dluh se sluší splatit takovým Ukrajincům, jako je Alexandr Muzyčko, který se stal jedním z bratrů, i když nepřijal islám. Muzyčko společně s jinými ukrajinskými dobrovolníky bojoval v Čečensku proti Rusku. Velel oddílu pod názvem „Viking“ a byl podřízen známému polnímu veliteli Šamilu Basajevovi. Muzyčko zemřel loni na Ukrajině za podivných okolností.

Rizvan je na Ukrajině už rok, celou tu dobu se neviděl se svou rodinou. Jejich poslední odloučení trvalo sedm let. Nikdy neměl čas věnovat se dětem jako otec, ani je poznat jak se patří. Je už dědeček, i když je jeho rodina na kavkazské poměry malá – má jen jednoho syna. Žena mu často telefonuje a prosí ho, aby jí poslal peníze, a ty on skoro nikdy nemá.

V 17. století byly oblasti na východ od Dněpru známy jako „divoké pole“, nedosahovala sem moc ruského impéria, takže přitahovaly uprchlíky, zločince i svobodné rolníky. Dnes hrají podobnou roli, ale tentokrát pro bratry-muslimy. Na východní Ukrajině často vlaje zelený prapor džihádu nad pozicemi soukromých praporů.

Pro mnohé muslimy, takové jako Rizvan, je válka na Donbase jen další etapou v boji proti ruskému impériu. Pro ně nemá význam bojovat za chalífát na Blízkém východě nebo za likvidaci ruského vlivu na Kavkaze – bratři jsou jednotní ne v národnostním ohledu, ale v semknutosti a solidaritě.

Ovšem bratři nemají skoro za co žít a pokračovat v boji. Jsou chudí a poměrně zřídka získávají granty od tzv. islámských humanitárních organizací. Nutné prostředky si musí získávat sami a často s použitím síly. Jantar je jednou z Rizvanových idejí, jak financovat bratry bojující na východní Ukrajině v Dudajevově praporu, do jehož sestavy patří muslimové několika národností, Ukrajinci, Gruzíni a také několik Rusů.

Bratři doufali, že ukrajinská vláda ocení jejich statečnost a ochotu nasadit život v boji za suverenitu Ukrajiny, ale přepočítali se. Vláda je z velké části ignoruje, stejně jako jiná podobná uskupení – Ajdar, Azov a Donbas. Tito ozbrojení dobrovolníci se nepodřizují Kyjevu, a ukrajinští politikové se bojí, že se jednou „bodáky“ obrátí proti nim. Dobrovolníkům pomáhají obyčejní lidé, ale to nestačí. Vojáci, kteří se spojují s Pravým sektorem, dostávají peníze, automobily a obydlí od oligarchů.

Ale Rizvan má ještě jiný plán. Obává se toho, že jakmile jeho vojáci začnou expropriaci bohatých, jejich oddíl bude postaven mimo zákon. Proto se rozhodl ve prospěch stínové ekonomiky, v níž jsou on a jeho bratři specialisté.

V 90. letech jantarové doly v lesích, obklopujících Rovno, byly státním majetkem a spravovaly se velmi špatně. Místní obyvatelé je začali nezákonně využívat, byla to možnost lehkého a rychlého výdělku. Brzy tento „byznys“ vzala pod svoji kontrolu místní mafie. Za určitý poplatek bylo možno pracovat v dolech a prodávat jantar mafii za fixní cenu 100 dolarů za kilogram. „Napojeni na byznys“ byli všichni: místní právní orgány, gubernátor. Takové byly zákony byznysu v té době.

Důsledkem toho je, že ačkoli Ukrajina oficiálně dobývá cca 3 tuny jantaru ročně, více než 15 tun se každý rok nelegálně vyveze do Polska. Tam se dobývá a se značným ziskem prodává ruda. Rovenské doly pracují ve dne v noci. Stovky lidí s lopatami bloudí lesy: platí mafii méně, ale také dobývají méně jantaru – a méně tedy vydělávají. V nejlepší situaci jsou ti, kteří mají vrtnou pumpu – stahují vodu pod tlakem do země mezi stromy, dokud nedosáhne dutina hloubky 2-3 metrů. Jantar vyplouvá na povrch vody.

V jakési době tu Rizvan strávil několik týdnů. Vrátil se rozčarovaný: místní mafie nesouhlasila s jeho plánem spolupracovat kvůli boji jeho bratrů za nezávislost Ukrajiny. Ale teď má jiné argumenty: jeho lidé ovládli území a nikoho do lesa nepouštějí. Takže místní mafii nezbývá nic jiného než se s nimi o zisk dělit, v opačném případě nevydělá nikdo.

Tahle práce se Rizvanovi nelíbí. Ví, že mu nepřinese ani čest, ani slávu, dokonce mu může vynést další uvěznění. Raději by stál se svými bratry na přední linii, kde je vše zářivě jasné a prosté. Tvrdí, že ještě může bojovat, ale ve skutečnosti je na to už starý, i když si to nepřizná. Může být v dobré fyzické kondici, ale válečníci nepřežijí více než několik let – prostě ztrácejí sílu a vůli k boji.

Munajev mu dal ještě další příkazy: je nezbytně nutné organizovat „skupinu rychlého nasazení“ v Kyjevě. Skupina bude působit jako týlový ešelon, který se bude zabývat sběrem dluhů a zastrašováním konkurentů, také bude čelit diskreditaci Dudajevova praporu. Je jasné, že tento prapor bude pracovat daleko od frontové linie, tam, kde se nebojuje, ale jsou peníze. Když to bude nutné, budou kontrolovat rovenské doly nebo sbírat peníze v nelegálních kasinech, kterých jsou v Kyjevě stovky.

Rizvan mně posílá fotografie, na nichž je zachycen ozbrojený útok na několik nelegálních kasin, vypáčení sejfů a hracích automatů. Útočníci rychle mizí, aniž by byli dopadeni. Získané peníze posloužily k nákupu uniforem, jídla, obuvi, složení nákladu a jiných věcí, na frontě nezbytných. Místní mafie ví, že je proti „bratrům“ bezmocná: jsou ozbrojení a zkušení. Právní orgány se nechtějí do záležitosti vměšovat. Konec konců – je to nelegální herní byznys.

Řekl jsem Rizvanovi, že je to nebezpečná hra. Rozesmál se: „To je nesmysl. Zabývali jsme se tím v Dagestánu. Nikdo ani prstem nehne. Neřeš to.“

Rizvan mě nakonec veze ke svému „staršímu bratrovi“ Isu Munajevovi na jeho tajnou základnu nacházející se mnoho kilometrů na západ od Doněcka.

Několik hodin jedeme v jeho starém Chrysleru, koupeném v Polsku, po zasněžených silnicích plných výmolů. Stroj je označen čísly ATO, tzv. antiteroristické operace.

Tato čísla mu dávají možnost projet stanoviště dopravní služby bez zastávek a umožňují mu nedávat úplatky, jestliže ho přece jenom zastaví. Čísla ATO, maskovací uniforma a zbraň u pasu stačí k tomu, aby předešel všem problémům. Milicionáři salutují a přejí mu úspěch.

Jede rychle, nechce se zastavovat, spát, ani si vypít kávu. Jestliže přece jen zastavuje, hledá pomocí kompasu Mekku. Když přichází čas modlitby, zastavuje stroj, tlumí motor a kleká před Alláhem na šál rozprostřený ve sněhu.

Když se ho ptám na odpočinek po tolika letech plných obtíží, pohorší se: „Jak můžu končit? Ještě je přede mnou mnoho práce,“ říká. „Odpočívat budeme, až dosáhneme svých cílů. Já jen plním ustanovení Koránu. Poslouchám Boha a Proroka. A dělám, co mi říkají.“

Na cestě do Krivojrogu jsme se setkali s Dimou, mladým byznysmenem, kterému není ani 40, ale už si vydělal jmění v hodnotě pěti milionů dolarů. Nedávno ztratil skoro tři miliony při byznyse ve válečném Doněcku. Dima pracuje pro Igora Kolomojského, jednoho z oligarchů, financujících ukrajinské dobrovolnické prapory. Dima a Rizvan se znají poměrně krátkou dobu: Dima je Rizvanovi podle jeho slov dlužen ohromnou sumu peněz, ovšem není jasné za co. Rizvan ho vydírá, a nakonec získává 20 000 dolarů.

Toto ani zdaleka nestačí k financování Dudajevova praporu. Ale Rizvan má Dimovi co předložit: jantar. Teď je Dima připraven hovořit. Kupce je rozhodnuto hledat mezi boháči Perského zálivu. Rizvan má tyto kontakty: bratři ze Saúdské Arábie ochotně pomáhají džihádu na Kavkaze a Blízkém východě.

Následujícího dne sedí Rizvan opět za volantem. Starý Chrysler sotva jede, motor se přehřál. Mechanik s vysokoškolským technickým vzděláním a zkušeností práce v sovětských obranných podnicích připojil plastovou láhev se špinavou vodou k radiátoru za pomoci gumové hadičky.

„Nevím, kolik toho zvládnu,“ nečekaně říká Rizvan. „Všechno je v božích rukách. Asi na téhle cestě zemřu. Ale jinou volbu nemám.“

Zdroj zde , překlad Alena Mikulášková.

Převzato z e-republika.cz

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
48 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
peter.
19. 3. 2015 21:22

Vážení diskutéri!Musel som odísť od televízora kde som sledoval tú reláciu p.Jílkovej s konštatovaním,že ja by som sa toho zúčastniť nemohol,lebo tak odiózne typy ako sú p.Kalousek a ten tlsťoch pri ňom, by som jednoducho vedľa seba nezniesol.A tomu doktorkovi keby som tam bol by som musel takú prijebať,že by už potom toho doktora robiť nemohol.Hnus!

Béda
20. 3. 2015 5:43

Pak že není možné dočasně spojit nespojitelné: militantní extrémní nacionalisty, kteří chtějí „vyčistit“ svou zemi od všeho co není „košer“ jak by řekl vlastník Azova Beňa Kolomojskij (již to je zázrak, že Žid vlastní nacistickou organizaci) a radikální islámské džihádisty, kteří podřezávají „západní“ křesťany jako kuřata.

Béda
20. 3. 2015 6:00

Včera jsem náhodou shlédl závěr relace „Máte slovo s M.Jílkovou“ (aspoň myslím, že se Kotel teď takhle nazývá) na téma Ukrajina a mohu říct že z toho co jsem shlédl, jsem nebyl pozitivně naladěn. V pořadu krom jiných vystupovali na straně zastánců fašismu Kalousek, pak nějaký „sametový mládežník“ a jakýsi omotýlkovaný bílý límeček – prý bývalý konzul v Rusku či co. Na druhé straně byl pplk. Obrtel, komunista Kováčik, a politik Vyvadil. Diskuse běžela ve vypjaté atmosféře, kalousek byl patrně tradičně pod parou (u něj se to už těžko pozná). Mohu říct že strna odpůrců (ukrajinského i obecně) fašismu byla… Číst vice »

Béda
20. 3. 2015 6:02

museli být pohotoví a argumentačně připraveni na takovou vyhrocenou diskusi. Anebo by raději měli uvolnit místo lidem jako byl onen moravský politolog a Ukrajinka z Donbasu v hledišti. Anebo Ukrajinec Barabanov.

Béda
20. 3. 2015 6:16

Je zvláštní, že „pravdě, lásce, míru, humanitě, demokraciii a trvalé svobodě“ vůbec nevadí, že na Ukrajině podporují svazek Banderovců, nacististů (premiérem v Kyjevě je prokazatelný nacista), uctívajících nacistickou symboliku a radikálních islamistů. Jak říkal velký přítel humanity, pravdoláskař Dr. J.Goebbels „účel světí prostředky“.

Béda
20. 3. 2015 6:35

Ještě k té Jílkové. Dokonce na otázku fašistů „proč Donbasané neutíkají do RF“ jejich odpůrci nebyli schopni zodpovědět, že většina Donbaskcýh neutíká k „mírumilovnému“ Kyjevu ale do Ruska a že dokonce miliony „humanistů“ ze západní Ukrajiny zdrhli do RF aby se vyhli svému „totálnímu nasazení“ vlastenci, kteří se svému nasazení do bojů za své zájmy vyhýbají jako čert kříži.

Béda
20. 3. 2015 6:43

Béda napsal

Pak že není možné dočasně spojit nespojitelné: militantní extrémní nacionalisty, kteří chtějí „vyčistit“ svou zemi od všeho co není „košer“ jak by řekl vlastník Azova Beňa Kolomojskij (již to je zázrak, že Žid vlastní nacistickou organizaci) a radikální islámské džihádisty, kteří podřezávají „západní“ křesťany jako kuřata.

a Židy na smrt nenávidí. Přitom ti islámští radikálové bojují v praporu vlastněném šéfem židovské organizace po boku nacistů.

Inu asi se stal „Boží“ zázrak.

fajt
fajt
20. 3. 2015 6:52

mirror napsal Kdo z normálních lidí lidovky čte? seznam, centrum, lidovky = česká pilířová web triáda vstupní propagandy – divil by jste se , kolik lidu si je se zajmem prohlíží a kolik jim i věří, je to to samý jako s Novou a podobným limonádo póvlem, víte kolik lidu žere jejich seriály a k tomu jejich zprávy a pak se vám snaží udělat tunel do hlavy čirou propagandou, za kterou by se styděli i jejich nezletilí haranti, to je opravdu armáda tukanů, mirrore, a právě tihle lidé v důsledku nejvíce kurwí dobu. .. a podle téhle triády, která v… Číst vice »

peter.
20. 3. 2015 7:03

Vyvadil a Kováčik boli evidentne v defenzíve.Od Obrtela sa ani nečakalo,že bude výrazným oponentom.Kalousek argumentoval Sudetami a Mníchovom porovnával to s Donbasom a ani jeden z jeho oponentov nedokázal poukázať na zásadný rozdiel.Ten spočíva v tom,že Sudety v Čechách boli historicky vždy českým územím a Nemci boli prišelcami.Podobne Kosovo bolo historicky vždy Srbské a Albánci boli prišelcami.No Donbas,ten patril historicky Rusku a pod Ukrajinu ho pričlenili boľševici po revolúcii v záujme navýšenia triedy proletariátu na novovzniknutej Ukrajine.Prišelcami teda boli Ukrajinci.Rusi na Donbase bojujú o svoju zem,kým Nemci a Albánci bojovali o cudzie územie.A to u Jílkovej malo odznieť ako protiargument… Číst vice »

PPK
PPK
20. 3. 2015 7:18

Je úsměvné, když propaganda českých ideologických i praktických kolaborantů hlasitě vykřikuje cosi o ruských okupantech na Krymu, nazývá to ánšlusem a Putina přirovnává k Hitlerovi a zároveň přitom neví, jak jsou s tím „ánšlusem“ obyvatelé Krymu v drtivé většině naprosto spokojeni. Je přitom zajisté pravdivé ale zároveň i udivující, když někdo připomíná invazi vojsk Polska, Východního Německa, Maďarska, Bulharska a SSSR do tehdejší ČSSR v 68. a následný nenápadně okupační pobyt posádek Rudé armády na našem území po dobu víc jak 20 let po roce 1968 a přitom opět jaksi neví, že jen v Evropě je „smluvně okupačně“ rozmístěno již… Číst vice »

fajt
fajt
20. 3. 2015 7:19

se fakt těm lidem divím, že lezou s takovou svoločí jako je Kalousek a spol do zvířecí arény, která de facto nic neřeší a má jenom popularizovat stroj propagandy – tímhle si rozhodně nepomohli, věci svého názoru už vůbec ne a jenom posilnili systém v jeho nástrojích. ..

Béda
20. 3. 2015 7:20

peter. napsal Vyvadil a Kováčik boli evidentne v defenzíve.Od Obrtela sa ani nečakalo,že bude výrazným oponentom.Kalousek argumentoval Sudetami a Mníchovomporovnával to s Donbasom a ani jeden z jeho oponentov nedokázal poukázať na zásadný rozdiel.Ten spočíva v tom,že Sudety v Čechách boli historicky vždy českým územím a Nemci boli prišelcami.Podobne Kosovo bolo historicky vždy Srbské a Albánci boli prišelcami.No Donbas,ten patril historicky Rusku a pod Ukrajinu ho pričlenili boľševici po revolúcii v záujme navýšenia triedy proletariátu na novovzniknutej Ukrajine.Prišelcami teda boli Ukrajinci.Rusi na Donbase bojujú o svoju zem,kým Nemci a Albánci bojovali o cudzie územie.A to u Jílkovej malo odznieť ako… Číst vice »

fajt
fajt
20. 3. 2015 7:34

http://politikus.ru/events/46003-poroshenko-nakrichal-na-uvolennyh-rabotnikov-borispolya.html – co taky očekávat od náčelníka, kterému se to sere na všech frontách ( začíná mi v projevech hodně připomínat Klause, když jel v kokotlině golgotu ). ..)

Béda
20. 3. 2015 7:37

fajt napsal

http://politikus.ru/events/46003-poroshenko-nakrichal-na-uvolennyh-rabotnikov-borispolya.html – co taky očekávat od náčelníka, kterému se to sere na všech frontách (začíná mi v projevech hodně připomínat Klause, když jel v kokotlině golgotu ). ..)

Je zajímavé, že nacisti každému svému oponentovi okamžitě vyhrožují „totálním nasazením“ na front, přičemž sami udělají všechno aby ani oni ani jejich rodiny „totálně nasazeny na front v boji za své zájmy oligarchů nebyly (kšeft s „odpustkama“ z války, vícečetné občanství…)

petr
petr
20. 3. 2015 7:39

Blok Petra Porošenko obvinil Turčinova a Jacenjuka v rozvazání války na východě Ukrajiny – 19.03.2015 V rozvázání války na Donbasu musí nést zodpovědnost hlava Rady Bezpečnosti Turčinov a premier Jacenjuk. O tom v přímém vysílání kanálu TV1 prohlásil poslanec od bloku Porošenka Sergej Kaplin. „Je velmi snadné svalit vinu za válku na Donbase na prezidenta Ruska Putina. Ale nastal čas říci národu pravdu. Odpovědnými za to jsou lidé, kteří byli u moci po svržení Janukoviče. Oni také odpovídají za válku na Donbasu. To jsou Jacenjuk a Turčinov“, prohlásil Kaplan. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1776361 P.S.Takže, mezi Porošenkem, Jacenjukem a Turčinovym začala válka kvůli zodpovědnosti… Číst vice »

fajt
fajt
20. 3. 2015 7:39

Béda napsal Mohly tam odeznít i jiné věci na margo srovnávání s Mnichovem. Třeba, že Mnichov s nacisty podepsaly západní velmoci – i dnes podproují nacisty z Kyjeva, třeba že Němci se považovali za nadlidi a sudetští Němci za jejich „kmen“, kdežto na Ukrajině šéf „nadlidí“ podporovaný „nadlidmi z USA“ (jinak by barevní majdanisté do puče vůbec nešli a žádná „ATO“ a občanská válka na Ukrajině by nebyla) je premiérem, že většina sudetských Němců byla podporována Hitlerem usilujícím o světovládu, kdežto RF o světovládu neusiluje, nemá svět pokrytý vojensky a nenapadá jeden stát za druhým, že sudetští Němci měli své… Číst vice »

Béda
20. 3. 2015 7:43

petr napsal Blok Petra Porošenko obvinil Turčinova a Jacenjuka v rozvazání války na východě Ukrajiny – 19.03.2015 V rozvázání války na Donbasu musí nést zodpovědnost hlava Rady Bezpečnosti Turčinov a premier Jacenjuk. O tom v přímém vysílání kanálu TV1 prohlásil poslanec od bloku Porošenka Sergej Kaplin. „Je velmi snadné svalit vinu za válku na Donbase na prezidenta Ruska Putina. Ale nastal čas říci národu pravdu. Odpovědnými za to jsou lidé, kteří byli u moci po svržení Janukoviče. Oni také odpovídají za válku na Donbasu. To jsou Jacenjuk a Turčinov“, prohlásil Kaplan. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1776361 P.S.Takže, mezi Porošenkem, Jacenjukem a Turčinovym začala válka… Číst vice »

Béda
20. 3. 2015 7:45

V čem se podobají islámští radikálové „humanitárním“ nacistům? Ničí jejich historické památky a jsou nesmiřitelní vůči „jinověrcům“ – chtějí je vyzmizíkovat ze života i z paměti.

fajt
fajt
20. 3. 2015 7:48

Béda napsal Je zajímavé, že nacisti každému svému oponentovi okamžitě vyhrožují „totálním nasazením“ na front, přičemž sami udělají všechno aby ani oni ani jejich rodiny „totálně nasazeny na front v boji za své zájmy oligarchů nebyly (kšeft s „odpustkama“ z války, vícečetné občanství…) Porošenko je zajímavá figura ukrajinské krvavé kolomajzny, mám za to, že výrazně přispěl k porážce svých ATO sil a debalcevský kotel byl tak velkou tragedii pro trojzubcovou armádu hlavně taky jeho přičiněním, takže nabývám přesvědčení, že tento náčelník hraje velmi zajímavou hru ( i když plné uznání bude patřit někde jinde na východ ) – no ale… Číst vice »

Béda
20. 3. 2015 7:50

Béda napsal

V čem se podobají islámští radikálové „humanitárním“ nacistům? Ničí jejich historické památky a jsou nesmiřitelní vůči „jinověrcům“ – chtějí je vyzmizíkovat ze života i z paměti.

a likvidují civilisty protistrany jako „kuřata“.

Starý doktor
20. 3. 2015 9:14

Vrcholná americká velitelka zatčena, protože odmítla vypustit jaderné střely na Rusko Top US Commander Under Arrest For Refusing To Fire Nukes At Russia http://www.whatdoesitmean.com/index1849.htm March 19, 2015 By: Sorcha Faal, and as reported to her Western Subscribers Překlad: OrgoNet Podle SVR byla kapitánka Heather E. Coleová velitelkou Strategického komunikačního oddílu 1 Amerického námořnictva, který je umístěn na základně Tinker Air Force v Oklahomě. Jeho letadla E-65 Mercury řídí komunikační linky, umožňující presidentu Obamovi a americkému tajemníku obrany Ashtonu Carterovi přímo kontaktovat ponorky, bombardéry a rakety na pozemních základnách, nesoucí americké strategické jaderné síly. http://www.stripes.com/news/us/navy-strategic-air-wing-commander-fired-1.335139 V pondělí 16. března, jak uvádí… Číst vice »

Béda
20. 3. 2015 9:21

Starý doktor napsal Vrcholná americká velitelka zatčena, protože odmítla vypustit jaderné střely na Rusko Top US Commander Under Arrest For Refusing To Fire Nukes At Russia http://www.whatdoesitmean.com/index1849.htm March 19, 2015 By: Sorcha Faal, and as reported to her Western Subscribers Překlad: OrgoNet Podle SVR byla kapitánka Heather E. Coleová velitelkou Strategického komunikačního oddílu 1Amerického námořnictva, který je umístěn na základně Tinker Air Forcev Oklahomě. Jeho letadla E-65 Mercury řídí komunikační linky, umožňující presidentu Obamovi a americkému tajemníku obrany Ashtonu Carterovi přímo kontaktovat ponorky, bombardéry a rakety na pozemních základnách, nesoucí americké strategické jaderné síly. http://www.stripes.com/news/us/navy-strategic-air-wing-commander-fired-1.335139 V pondělí 16. března, jak… Číst vice »

PPK
PPK
20. 3. 2015 9:24

Pardon, bude to poněkud od tématu:
Kdo chce dobře pozorovat právě probíhající zatmění Slunce přes vhodný světelný filtr, nechť si vezme starou disketu a prstem si otevře okénko na obalu diskety.

fajt
fajt
20. 3. 2015 10:51

Béda napsal No potěš koště, jestli je to pravda! To by vysvětlovalo, proč Putin najednou zmizel i zprávy o uvedení jaderného potenciálu RF do maximální pohotovosti. Ti američtí jestřábi si tak dlouho budou hrát s ohněm až všechno zlikvidují. Putin to už okomentoval – tak teď dali Kremlu jasnou psychologickou výhodu, nehledě na to, že Rusko má volbu protitahu a nikdo na světě se jim nemůže při odvetné akci divit, ani ti jeblí atom emeričané. ..) PS : proto by bylo dobrý, aby na čezké straně vracející se invazní us jednotky ( po neprovedené akci ) přivítalo jasné opovržení –… Číst vice »

peter.
20. 3. 2015 11:50

Minule sme sa bavili o nevzdelanom americkom hlupákovi,ktorý zastáva funkciu hovorcu Pentagonu.Dnes je tu iný blbec,republikánsky senátor za Arkansas.Ako možno zveriť bezpečnosť sveta idiotom?Veď oni sú tak hlúpi,že tú vojnu naozaj rozpútajú.Nič nie je nebezpečnejšie ako blbec,ktorý má moc.
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/14547-americky-valecny-jestrab-se-vytasil-se-sokujici-informaci-iran-je-na-postupu-pry-uz-dokonce-ovlada-i-teheran-proboha-video-.aspx

peter.
20. 3. 2015 12:18

A aby to bolo kompletné tak ešte toto :
http://www.populivox.sk/?page=clanok&id=592

peter.
20. 3. 2015 12:49

Nedá sa zabudnúť na ten strašný totalitný režim,ktorý nás nivočil,cenzúroval médiá a rušičkami bránil prenikaniu vytúženej demokracie k nám cez vysielače Slobodná Európa a Hlas Ameriky.Totalitný režim padol.A cenzúra?
http://cz.sputniknews.com/politika/20150318/122913.html

fajt
fajt
20. 3. 2015 12:49

a vnímám to dobře?… jako kdyby měli lidé z příchozího průseru i upřímnou radost. ..

peter.
20. 3. 2015 13:15

Fajt!
Nemám z toho radosť,ale smejem sa z celej duše.Smejem sa z toho,akých idiotov si zvolil americký ľud aby mu vládli.Smejem sa z vážených vedcov,profesorov a filozofov,ktorí takým idiotom ako bol G.W.Bush,Psaki.senátori,hovorca Pentagonu,McCain nadšene tlieskajú,smejem sa európskym a našim politikom,vzdelancom a umelcom,debilom ktorí včera u Jílkovej obhajovali neobhájiteľné,ktorí sú ochotní okamžite obsadiť hajzle v Bielom dome,aby mohli nahradiť toaletný papier svojimi jazykmi.A ešte viac sa budem rehotať,keď sa konečne nájde niekto(Putin alebo niekto iný)kto nahlas zavolá: „Pán cisár je nahý“.Tak preto sa smejem.

Magnus Maximus
Magnus Maximus
20. 3. 2015 13:37

Béda napsal

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Tomas-Klvana-pro-PL-Ruda-armada-nas-v-kvetnu-1945-dobyla-Neslo-o-osvobozeni-367135

Tohoto fašistického kreténa nemá smysl vůbec číst. Je jen otázkou času, kdy začne tvrdit že Rudá armáda byla agresorem a Wermacht bojovníkem za svobodu národů v Evropě. Je to normální fašoun. Přibližuje se k tomu králíkovi na Ukrajině.

Béda
20. 3. 2015 13:37

To je neuvěřitelné, jací idioti dnes mají v rukou mladou generaci.
Klvaňa, Putna a pod.. Vždycky jsem říkal, že nakonec se pokusí historii vykládat, jako že Rusko rozpoutalo spolu s Československem válku a mírotvůrci z USA válku vyhráli. Že nás osvobodili. A už je to tady.

Béda
20. 3. 2015 14:29

Další (vedle tabákově – radarového propagandisty Klvani) z řad veleučených profesorů New York University (neoliberální „levičák“ z „Cest“ zveřejňovaný svého času také na OM: http://www.novinky.cz/komentare/364790-komentar-majdanologie-jiri-pehe.html

Béda
20. 3. 2015 14:33

Ta dikuse pod Pehecím tedy stojí za to.

fajt
fajt
20. 3. 2015 14:43

peter. napsal Fajt! Nemám z toho radosť,ale smejem sa z celej duše.Smejem sa z toho,akých idiotov si zvolil americký ľud aby mu vládli.Smejem sa z vážených vedcov,profesorov a filozofov,ktorí takým idiotom ako bol G.W.Bush,Psaki.senátori,hovorca Pentagonu,McCain nadšene tlieskajú,smejem sa európskyma našim politikom,vzdelancom a umelcom,debilom ktorí včera u Jílkovej obhajovali neobhájiteľné,ktorí sú ochotní okamžite obsadiť hajzle v Bielom dome,aby mohli nahradiť toaletný papier svojimi jazykmi.A ešte viac sa budem rehotať,keď sa konečne nájde niekto(Putin alebo niekto iný)kto nahlas zavolá: „Pán cisár je nahý“.Tak preto sa smejem. myšleno obecně do davu – vás z toho nepodezřívám, že by jste se řezal ( smál… Číst vice »

Béda
20. 3. 2015 14:43

Jak je možné, že nikdo nezkoumá jestli Pehecí (Klvaňa, Vondra) nejsou třeba americkými agenty? Všichni kritici neoliberálního korporátního fašismu a jeho politiky jsou podle všeho kremlofilové a ruští agenti. Včetně těch co nedostali od Rusů nikdy ani kopějky a v životě neviděli ruského agenta. A co ti co dostávají tučné honoráře z USA a šíří zde jejich propagandu? Ti jsou o.k.?

peter.
20. 3. 2015 14:51

http://www.orol.tv/videos/nie-zakladniam-nato-na-slovensku/
Na tejto demonštrácii je pre mňa zaujímavé a potešitelné toto:
Nebolo tam 200,400 ľudí ako tvrdil náš mainstream,ale minimálne tisíc.
Tá demonštrácia nemala krytie nejakej politickej strany.Zišli sa tam ľudia z rôznych názorových platforiem.Boli tam komunisti,kresťania,národovci,mladí ľavičiari(Vzdor) aj Pokojní Bojovníci,študenti aj dôchodcovia a matičiari.Toto dáva tomu zhromaždeniu punc toho,že Slováci odmietajú NATO ako národ a politické zafarbenie účastníkov zhromaždenia nebolo v tomto prípade dôležité.

Béda
20. 3. 2015 15:10

Idiotismus a lež – to jsou nezbytné podmínky pro výkon nejvyšších funkcí ve státech tzc. západní civilizace. http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/landsbergis-srovnal-putina-s-napoleonem-a-vyzval-k-valce/

Podle těchto hňupů asi Putin táhne na Moskvu (Pokud mně paměť neklame tak na Moskvu spíš táhli – Napoleon, Hitler a dneska Washington s Berlínem)

Putina přirovnávají k Hitlerovi, přitom knírkatého, který o sobě prohlašuje že je vůdcem vyvoleného státu mají doma pod nosem. Asi si nevšimli kdo dneska hajluje, provádí genocidu, uctívá západní symboly, přepisuje historii WW2 a podporuje nacisty a kdo nejvíc používá „gliwitzkou“ lest.

aram
aram
20. 3. 2015 15:22

peter. napsal
Smejem sa z toho,akých idiotov si zvolil americký ľud aby mu vládli.

A mohlo by být, nedejbože, ještě veseleji.
42% republikánů říká, že by hlasovali pro Jeba Bushe v prezidentských primárkách, který by měl být „establishment“ kandidátem v době, kdy Tea Party stále dominuje republikánské základně.
http://theweek.com/articles/544927/jeb-bush-predictable-arc-presidential-primaries
Pokud si pamatuji dobře, tak tento sourozenec má údajně ještě nižší IQ než brácha a to už je na pováženou.

Neználek
Neználek
20. 3. 2015 15:32

Béda napsal
Jak je možné, že nikdo nezkoumá jestli Pehecí (Klvaňa, Vondra) nejsou třeba americkými agenty?

Co byste na tom chtěl zkoumat? Byl Quisling německý přisluhovač?

PPK
PPK
20. 3. 2015 22:28

Tak si to shrňme: Zdá se, že útočné války vždy začínají tím, že dav hloupých idiotů se až do fanatismu nechá k válce přesvědčit malou skupinkou nějakých štváčů, potenciálních vrahů a dalších charakterových zmetků, kteří se jim mezitím postavili do čela. Skončí-li náhodou taková válka tím, že útočníci utrpí dokonce i vítězství, pak z vítězných fanatických idiotů se rovněž stanou bezcharakterní zmetci, ale jinak už žádné jiné nové hodnoty pro lidsto tím nevzniknou. Patrně by šlo i prohlásit za axiom, že nevzdělatelní idioti a bezcharakterní zmetkové takovými idioty a zmetky už navždy zůstanou. Rovněž tak jednoho dne ti všichni zmagoření… Číst vice »

Sio
Sio
20. 3. 2015 23:34

Béda napsal

Ta dikuse pod Pehecím tedy stojí za to.

:-) pehecí jako telecí? To sedí!

Sio
Sio
20. 3. 2015 23:39

: Manipulace s davem jsou staré jako svět sám. Dnešní forma kapíku by bez manipulace s davem těžko mohla existovat. Češi jsou zatím relativně odolní, což prokázala například přímá volba Zemana prezidentem.