Veverka v kleci

„Běženci k nám přicházejí s cílem využívat naše omezené zdroje, na tvorbě kterých se nepodíleli.“

„To je jedna z největších lží naší doby. Boj proti nerovnosti mezi regiony je podfuk na entou, protože cizí chudoba je zdrojem našeho blahobytu, jinak kapík nefunguje. Nerostné zdroje jsou z valné části jejich, ovsem jejich využívání jsme přesunuli na náš kontinent. S ostatními zdroji je to podobné – práci, čistou přírodou atd. – i ty jsou jejich a my je využíváme a to za rozhodně ne tržní cenu.“ (sax)

Myslíme si, že náš pohodlný a blahobytný způsob života je naším dílem, naší zásluhou. Slyšíme to rádi, a i když to nevyslovíme, evokuje nám to, že my jsme „lepší lidé“, než ti chudáci umírající ve svých domovinách hladem.

Není ale zase na druhé straně pravda, že jsme se na našem „bohatství“ nijak nepodíleli. Podíleli jsme se na něm a podílíme stále a čím dál tím víc a platíme za něj způsobem velmi krutým. Platíme za něj KONZUMEM.

Aby mohl kapitalismus existovat, potřebuje dosahovat zisku. Toho nedosáhne, když bude naplňovat skutečné potřeby lidských bytostí, ale právě a jen vytvářením pseudopotřeb a příslušné výroby k uspokojení těchto pseudopotřeb. Ten kapitalista, který vytvoří více takových pseudopotřeb a uspokojí je, stahuje na svou stranu více peněz v podobě mezd a vítězí tak nad jiným kapitalistou.

A původně lidské bytosti, které nahradily své skutečné potřeby pseudopotřebami a konzumem, se změnily v kolečka běžícího soukolí, nebo také „poetičtěji“ – ve veverky běhající v kleci. O to jsme „lepší“ než ti uprchlíci, co se k nám valí.

Převzato z ostrova Janiky

Přejít do diskuze k článku 96 komentářů