Volby jiného druhu

Nauru2mining

Nemáme naději, že se dostaneme z této krize celého spektra, pokud dramaticky neomezíme ekonomickou aktivitu. Bohatství musí být nejen distribuováno, ale musí být také omezeno. Udržet naše systémy podpory života znamená, že téměř všeho a všude musíme dělat méně.


…docházím k závěru, že hlubokou krisi dneška nelze překonat těmi či oněmi dílčími úpravami a opravami: je třeba základního obratu, který by nově definoval vztah člověka k tomu, co jest – k přírodě, dějinám, času, ale také k sobě samému. Velcí myslitelé 20. století, Martin Heidegger, Emmanuel Lévinas a ve své poslední knize také Jacques Derrida varují před smrtelným nebezpečím, které celému lidstvu hrozí, jestliže se člověk neoprostí od agresivního a exploatátorského přístupu ke skutečnosti.
Karel Kosík

Existuje téma označené jako „klima“, v němž politici diskutují o klimatické krizi. Existuje rámeček s názvem „biodiverzita“, ve kterém diskutují o krizi biologické rozmanitosti. V oddělení ztrát a nálezů naší planety existují další krabice, jako jsou znečištění, odlesňování, nadměrný rybolov a ztráta půdy, shromažďování prachu. Všechny však obsahují aspekty jedné jediné krize, kterou jsme si rozdělili, aby nám byla srozumitelná. Kategorie, které lidský mozek vytváří, aby dával smysl svému okolí, nejsou, jak poznamenal Immanuel Kant, „věc sama o sobě“. Popisují spíše artefakty našeho vnímání než svět. Příroda žádná taková rozdělení nerozpoznává. Protože jsou systémy Země napadány vším najednou, stres každé kategorie se spojuje se stresy ostatních systémů/kategorií.

Podívejme se na některé dílčí katastrofy, třeba situaci Velryby černé (Eubalaena glacialis). Populace této velryby se po mírném zlepšení opět rychle zmenšuje. Bezprostředními důvody tohoto poklesu jsou většinou úmrtí a zranění způsobená zásahem velryb lodí nebo zamotáním do rybářského vybavení. Ovšem je to proto, že velryby sledovaly svoji hlavní kořist, malého korýše, do rušných vod východního pobřeží Severní Ameriky. Protože se moře ohřívá, korýš se pohybuje na sever rychlostí 8 km za rok. Současně se vyvinulo odvětví komerčního rybářského průmyslu, jež loví tohoto korýše (Calanus finmarchicus) pro pilulky rybího tuku. Většina z nás nejstarších dostávala od rodičů lžičku rybího tuku, spousta rodičů dnes dává svým dětem po kapsulce rybího tuku v úhledném balení od Big Pharmy. Přitom nemáme skutečně studii o prospěšnosti rybího tuku, předpokládáme, že jíst ryby je zdravé, ale jestli polykat pilulky místo ryb, to je velká otázka. Nemáme samozřejmě studii o dopadu rybolovu tohoto korýše, jehož jediné průmyslové využití je na pilulky.

Zjistili jsme, že se stoupající úmrtností severoatlantických velryb zároveň klesá jejich porodnost. Proč? Možná proto, že se v jejich tělech hromadí škodliviny, z nichž některé pravděpodobně snižují plodnost. Koresponduje s tím tvrzení, že v placentách žen je více než 50 různých, nikde neregistrovaných chemikálií vzniklých pravděpodobně rozkladem PFAS. Plodnost velryb se může také snižovat kvůli hluku z lodních motorů, sonarů a průzkumu ropy a plynu, které je mohou stresovat a narušovat jejich komunikaci pod hladinou oceánu. Úpadek velryby severoatlantické byste tedy mohli nazvat krizí lodní dopravy či krizí rybolovu, krizí klimatu nebo krizí okyselování, krizí znečištění či krizí hluku. Ve skutečnosti jsou však všechny tyto krize dohromady projevem obecné krize způsobené lidskou činností.

Dalším příkladem jsou můry ve Velké Británii. Víme, že jim škodí pesticidy. Ale dopad těchto toxinů na můry byl zkoumán pouze jednotlivě. Studie včel ukazují, že účinky pesticidů jsou synergické: Jinými slovy, poškození, která působí každý z nich, se nesčítají, ale násobí. Současně housenky můr přicházejí o své rostliny kvůli hnojivům a ničení jejich přirozených stanovišť. Klimatický chaos také narušil synchronizaci jejich reprodukčního cyklu s otevíráním květů, na kterých jsou závislí dospělci. Nyní zjišťujeme, že devastující účinky na jejich reprodukci má i světelné znečištění. Přechod z oranžových sodíkových pouličních světel na bílé LED zdroje sice šetří energii, ale jejich širší barevné spektrum dopadá pro hmyz katastrofálně. Světelné znečištění se rychle šíří, a to i kolem chráněných oblastí, čímž negativně ovlivňuje zvířata téměř všude.

Kombinace různých dopadů zvyšuje celkovou zátěž na živé systémy. Poté, co jsou korálové útesy oslabeny rybářským průmyslem, znečištěním a vybělením způsobeným globálním oteplováním, jsou méně odolné vůči extrémním klimatickým událostem, jako jsou tropické cyklóny, které také zesílily naše emise fosilních paliv. Jestliže jsou souvislé plochy deštných pralesů rozkouskovány těžbou dřeva a chovem dobytka a zpustošeny importovanými chorobami stromů, stávají se zranitelnějšími vůči suchu a požárům způsobeným změnou klimatu.

Co bychom viděli, kdybychom zbořili naše koncepční bariéry? Viděli bychom širokospektrální frontální útok na živý svět. Není místa, které by před tímto útokem bylo v bezpečí. Nedávno natočený dokument odhaduje, že nyní můžeme považovat za „ekologicky neporušená“ pouhá tři procenta zemského povrchu. Frontální útok je důsledkem ekonomické aktivity ve skutečně globálním měřítku. Skoro všeho děláme příliš mnoho a živé systémy světa to neunesou. Naše neschopnost vidět svět jako celek způsobuje, že se nám nedaří tuto krizi řešit systémově a efektivně. Úsilí o vyřešení jednoho aspektu krize zhoršuje a vyvolává aspekty jiné. Pokud bychom například postavili účinné stroje pro přímé zachycování CO2 ze vzduchu, které by zásadním způsobem ovlivnily koncentraci uhlíku v atmosféře, vyžadovalo by to masivní novou vlnu od těžby nerostů až po provoz takové mašinérie. Nebo se podívejte na materiály potřebné pro elektronickou revoluci, která nás má zachránit před zhroucením klimatu. Jenom těžba a zpracování nerostů potřebných pro magnety a baterie způsobuje nové krize a zdroje znečištění ze skladování odpadů.

To samo o sobě není argumentem proti strojům pro přímé zachycování CO2 ze vzduchu nebo jiným „zeleným“ technologiím. Pokud ale budou muset držet krok se stále rostoucím objemem ekonomické aktivity a pokud bude růst této činnosti odůvodněn existencí těchto strojů, bude čistý výsledek pro živý svět stále větší škodou. Vlády se všude snaží zvýšit ekonomickou zátěž, mluví o „uvolnění našeho potenciálu“ a „nastartování naší ekonomiky“. Boris Johnson trvá na tom, že „globální zotavení z pandemie musí mít kořeny v zeleném růstu“. Ale nic takového jako zelený růst neexistuje. Růst stírá ze Země zelenou. Tak jako zbrojení, války a hospodářsko-politické soupeření velmocí.

Nemáme naději, že se dostaneme z této krize celého spektra, pokud dramaticky neomezíme ekonomickou aktivitu. Bohatství musí být nejen distribuováno, ale musí být také omezeno. Udržet naše systémy podpory života znamená, že téměř všeho a všude musíme dělat méně.

Dopad našeho vztahu k životu můžeme pozorovat v přímém přenosu a jako pod mikroskopem na malém kusu bývalého ráje na zemi, na ostrově v Tichém oceáně jménem Nauru.

Nauru.mapa

Nauru je příkladem našeho destruktivního přístupu k přírodě a tedy k sobě samým a ukazuje následky drancování ekosystému do žalostného konce. Koloniální nadvlády Britů, Němců, Novozélanďanů a Australanů těžily fosfáty pro zahrádky a zemědělce svých států se slibem, že krajinu ostrova obnoví a plně odstraní škody způsobené zničením místního ekosystému. V době získání nezávislosti v roce 1968 zbývalo ještě dost fosfátu, aby se 12 000 obyvatel této země stalo druhými nejbohatšími lidmi na Zemi, takže těžba fosfátu pokračovala na plné pecky. Jelikož ceny fosfátů v 70. letech stouply z 10 USD/t na více než 65 USD/t, hrubý domácí produkt na obyvatele překonal 50 000 USD, což bylo na světě druhé místo za Saúdskou Arábií. Ale během dalších dvou desetiletí byl tento zdroj prakticky vyčerpán a zanechal vnitrozemí ostrova jako špičaté ostrůvky skal a ekonomiku v troskách. Restituční fondy měly rekultivovat více než 400 hektarů, ale za posledních 25 let fondy zmizely (čti byly rozkradeny) a obnoveno bylo sotva šest hektarů.

Série zkorumpovaných a nekompetentních vlád našla extravagantní a velkolepé způsoby, jak přijít o bohatství země, včetně notoricky známého financování katastrofického muzikálu West End založeného na životě Leonarda da Vinciho. Obyvatelé Nauru strávili roky v zoufalé bídě, když v zemi došly peníze. Centrální banka Nauru se zhroutila, zabaveny byly vládní nemovitosti a letadla v zámoří. Jakmile finanční krize zachvátila ostrov, začal ztrácet suverenitu. Následovalo období pokusů obnovit příjem přeměnou ostrova v daňový ráj, takže v průběhu devadesátých let se proměnil v pračku špinavých peněz prodávající bankovní licence a pasy, včetně diplomatických pasů, jež poskytují imunitu. Mezi zákazníky patřila ruská mafie i al-Kájda. Jen v roce 1998 prošlo bankami Nauru odhadem 70 miliard dolarů od ruských mafiánů. Americká vláda v roce 2002 zařadila Nauru na seznam států, které perou černé peníze a uvalila na ně tvrdé sankce. Poté se z Nauru z finančních důvodů stala přestupní stanice a detenční tábor pro uprchlíky směřující do Austrálie.

Nauru2mining

Ovšem nejlepší je poslední hit, nápad použít ostrov jako základnu pro hlubinné těžení nerostů. Hlubinný těžební podnik vede kanadská společnost DeepGreen, kterou provozuje australský podnikatel Gerard Barron, za níž stojí těžební gigant Glencore a přepravní společnost Maersk. Je ve fázi průzkumu, ale výsledky jsou pro ně slibné a doufají , že těžbu zahájí už v roce 2025. Pro Nauru to má být právě včas. Možná. Jaké to bude pro náš svět jako celek? Nevíme. Ale co můžeme předpokládat, bude to spíše katastrofa monumentálního rozměru, podíváme-li se na katastrofy jiných hlubinných těžení a přičteme-li k tomu naprostou neznalost života a jeho procesů na dně Tichého oceánu.

K tématu:

Zdroje:


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Související články:

Převzato z e-republika.cz

3.3 8 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
30 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
PPK
PPK
13. 10. 2021 18:33

Ano, nic proti ochraně životního prostředí ovlivněného civilní výrobou na můry a ryby. Jen mám dojem, že ochranu vlastního zdraví si sám člověk ze zájmu klidně vytěsňuje a vlastní plíce a žaludek si nechrání. Tiše dýchá grafen chemtrails ze svých letadel a mlčí ke stromům pralesa hořícím zevnitř vlivem pokusných laserů vojáků. Je zticha k jedům na polích svých příštích potravin a mlčí k vývoji dalších tanků a bomb určených k vlastnímu vyvraždění. Správně to nedávno napsal p.Bašta: Emisní povolenky na sodovkový plyn CO2 jsou totéž, co byly církevní odpustky hříchů středověku. Výborně se s tím dá kšeftovat.

Alva
Alva
Reply to  PPK
13. 10. 2021 20:55

A až vytěží a zniičí všehno o se zničit dá, k čemu jim budou peníze? Bezcenné papírky, jejichž spálením se ani neohřejí, nebo zlato, kterého se nenajedí?

peter.
13. 10. 2021 20:58

Na úvod svojho príspevku chcem upozorniť na nasledujúce fakty : Už od roku 2015 vlastní najbohatšie 1 % ľudí viac ako zvyšok planéty. 8 najbohatších jednotlivcov vlastní viac ako chudobnejšia polovica planéty. Príjmy najchudobnejších 10 % sa v rokoch 1988 až 2011 síce zvýšili (v priemere o 3 doláre ročne), ale príjmy najbohatšieho 1 % sa zvýšili 182-krát viac. Riaditeľ najbohatších firiem z rebríčka FTSE-100 zarobí toľko, ako 100 000 ľudí v továrňach s oblečením v Bangladéši. V USA príjmy najchudobnejších 50 % obyvateľstva za posledných rokov nestúpli vôbec, ale príjmy najbohatšieho 1 % vzrástli o 300 %. Vo Vietname… Číst vice »

Alva
Alva
Reply to  peter.
13. 10. 2021 22:16

Jistěže Covid hysterie byla vytvořena za tím popisovaným účelem.
Ale co s tím?
To 1% nejbohatších a tím nejmocnějších je společenstvím psychopatů.
Dřív církev svatá katolická takové lidi upalovala jako „dáblem posedlé“, potom se zavírali do blázinců, dnes vládnou. Neviditelní, nedotknutelní.

peter.
Reply to  Alva
14. 10. 2021 5:50

Ale co s tím? Neviem ! Ktosi vyriekol,že cit.“Zlé časy plodia silných mužov.Silní muži robia zo zlých časov dobré časy.Dobré časy plodia slabých mužov a slabí muži plodia zlé časy.“ Dodám,že silní muži dokážu urobiť zo zlých časov dobré len v prípade,že sa im za tým účelom podarí zjednotiť ľudí.Preto žijeme v tejto nedemokratickej „demokracii“ ktorá istí,že národ sa nikdy nebude môcť zjednotiť za žiadnym cieľom,dôkazom čoho sú výsledky volieb v Európe a názorová roztrieštenosť spoločnosti.A hovoriť či písať o potrebe „silných mužov“ je priamo zákonom zakázané ! Chcete do čela silného muža ktorý urobí u vás zo zlých časov… Číst vice »

Bety
Bety
Reply to  Alva
14. 10. 2021 8:58

Peter to popsal naprosto přesně, ale myslím Alvo, že vy se mýlíte co se týče církve svaté, katolické. Ta pomáhala udržovat moc těm bohatým, mezi něž se sama a oprávněně počítala. Upalovala lidi s nezávislým myšlením, léčitelky – takto čarodějnice, které pomáhaly lidem, a občas zabrousila i do nižšího patra těch mocných jen aby potvrdila svou vlastní moc. Říkala lidem, co si mají a musí myslet, aby neskončili na hranici. Časem její moc zeslábla, ale co je zač jsme viděli hned po sametu – tvrdě a bez skrupulí šla za majetkem. Dnes její roli ochránce „pravé víry“ převzala média, která… Číst vice »

Jan Kristek
Jan Kristek
Reply to  Bety
14. 10. 2021 9:39

Církev se po celou dobu snažila a snaží hlavně potlačit v lidech pud sebezáchovy a nahradit jej spoléháním se na „boha“, čímž myslí tu svou „jedinou správnou partu.“

Alva
Alva
Reply to  Bety
14. 10. 2021 13:23

Ohledně té církve, resp. církví, máš pravdu, nedomyslela jsem, jak to vyzní.
Šlo mi spíš o vývoj „humanity“. Nejdřív trest, pak izolace, potom vláda.

Skončí to tím? Co nemyslitelného ještě může následovat? A kde vlastně končí „nemyslitelno“?
Dnes na místo jedince – psychopatického vědce či lékaře, proti kterému by bylo možné zakročit – jsou tisíce jiných lékařů, kteří v dobré víře, že „by si nikdo nic takového nedovolil“, těm psychopatickým majitelům světa aktivně pomáhají páchat „dobro“.

Je to ještě humanita, existují ještě lidská práva, kterými se zvláště Evropa tak ráda zaklíná?

Bety
Bety
Reply to  Alva
14. 10. 2021 14:20

Co si mám o lékařích myslet, když podle světoznámého časopisu The Lancet jsem – osoba s vagínou? Řekla bych, že se to příliš nebo vůbec neliší od muslimsko-fundamentalistického – že žena je jen nádoba na plození. Lékaři se smiřují s tím, že léčení je při covidu zakázáno, vyhýbají se dle příkazu pitvám osob zemřelých prý šmahem na covid – už jim nemůžeme věřit, snad kromě těch, kteří napravují zlomeniny (ale to už celkem slušně dovedli felčaři už ve středověku.)

Alva
Alva
Reply to  peter.
14. 10. 2021 16:24

Výborný rozhovor, který v podstatě potvrzuje všechny konspirace a dezinformace, vyskytující se po celou dobu plándémie. A které tak úporně „koviďáci“ odbývají hlavním argumentem, tj.30-ti tisíci mrtvými, a argumentem podpůrným, obsahujícím vždycky slovo „kdyby“ = ldybychom nenosili roušky … nezavřely se obchody … mohla by být situace horší.

peter.
Reply to  peter.
15. 10. 2021 12:31

V súvislosti s predchádzajúcim odkazom bude diskutérov možno zaujímať,že plagiátor Matovič sa vírusom Sars-CoV-2 nakazil a namiesto toho aby sa ako premiér vlády SR poslušne podrobil vládnemu zákazu liečiť pacientov inak ako symptomaticky (paralen,tekutiny,lôžko) a čakal na rozvinutie Covid-19 až kým „nedozreje“ na ventilátor,tak tento pán sa nechal lekármi liečiť vitamínmi C,D3,zinkom a isoprinosínom.Potom sa tým verejne chválil v TV a nezabudol oznámiť,že takto sa vyliečili aj iní členovia vlády SR.
Teraz sa naši „vládni smradi“ snažia potopiť MUDr.Liptáka preto,lebo si dovolil liečiť ( ! ) pacientov tou istou metódou!

orinoko
orinoko
Reply to  peter.
15. 10. 2021 13:09

Jak je mým zvykem, jsem dneska zase jinde. Na Moravě. A co se od lidí dozvídám, to je eine grosse KATAstrófe. Tak chlap chtěl za svým dítětem do nemocnice. Nastal obří problém. Buďto milion čoček, nebo vytírání nudelníku atd., atp. Má testy z práce. Obrátil se v rychlosti na právníka, ten zaručil vstup do nemocnice a dál už byl jen svědkem prudké hádky zasr@@@ných felčarů mezi sebou ve skoro prázdné nemocnici. S dítětem mluvil, je v pořádku a je v nemocnici s úplně něčím jiným, než coby zrůda roznášející covid. Dále: Jedna ženská mi sdělila, že její matka – 83… Číst vice »

Hudryperman
Hudryperman
Reply to  orinoko
15. 10. 2021 14:25

Ahoj , Tvé poznatky z českých nemocnic jsou realitou i v Itálii v bleděmodrém.Za ty 4 roky,co jsem mohl pozorovat situaci a její vývoj,se toho tady změnilo k horšímu víc,než za předchozích 40 let. Mám plné zdravotní pojištění,ale pro kontrolní kardioprohlídku bych se dostal,pokud si ji nezaplatím hotově v pokladně nemocnice,až za rok a čtvrt ! Ne, nespletl jsem se,opravdu to tak mají na celookresním pořadníku.Člověka deprimuje už to,že údajně medicínu vystudovaní lidé nejen respektují,ale se neurvale dožadují nasazené roušky,přestože musí vědět,že jde o naprostou ptákovinu,jež o nich nejlépe vypovídá coby o „odbornících“ na zdraví. Organizace současných nemocnic,asi nejen v… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Hudryperman
15. 10. 2021 16:49

Zdravím a zdraví vinsuju. Prožívám totální bizar. Byl jsem v Telči, i za příbuznými. Část jich definitivně zavřela prosperující hospodu. Na náměstí jak po hladomoru.Kdeco skončilo, jen část věcí ještě jakž takž drží pohromadě. Když jsem vešel do knihkupectví, tak jsem působil jako exot. Šel jsem také kolem masazniho salonu. Nádherná ženská ve správném věku zametala chodník. Ptám se, musím se objednat? Jo, je to tak lepší. Přijedu určitě, a to nejde o sex. Byl jsem v několika hospodách a zase jsem působil jako exot, odkud jedu na pulden do někdejší slávy. Zpátky jsem jel novým tryskáčem plným pátečních študáků.… Číst vice »

Irena
Reply to  Hudryperman
16. 10. 2021 7:59

Až vyjdou najevo všechny důsledky operace covid,dojde nepochybně k resetu i v medicíně s ohledem na charakterové vlastnosti studentů -budoucích lékařů.

Idealisto…

Alva
Alva
Reply to  peter.
15. 10. 2021 18:35

V demokracii jsme si přece všichni rovni. Že někdo pije víno, jiný vodu, je nepodstatný rozdíl. Hlavní je, že pijí všichni. -:((

Aleš
Aleš
Reply to  Bety
15. 10. 2021 18:58

Pokračovatelem církve svaté v totmto v dnešních dnech jsou krom hlásných trub merdií i KDU-ČSL, TOP09 a spol. a jejich psychopatičtí politici a fanatičtí fanoušci. Alláh akbar!

Lena
Lena
14. 10. 2021 5:29

Myslím, že článek není potřeba vůbec číst, že je to stejná situace jako u jiného článku.Téma mimo jakýkoliv dosah občanské společnosti (většiny), kterou zajímají pouze její úzké a ubohé konzumní zájmy (sleby, nakupování, pomluvy, vaření, seriály, zábava, alkohol, hulení trávy a tabáku, sem tam šňupání koksu, chov domácích zvířátek, jako koček, psů, křečků, atd. atd.). Pár kůlů v plotě, zapadlých vlastenců z našich kůrovcem zničených hor, to nijak nevyřeší, jejich opuštěný hlas na poušti zpustošené společnosti není nijak slyšet a dokonce i budí u vládnoucí úzké menšiny a jejích posluhů škodolibý posměch…

zart
zart
14. 10. 2021 9:48

VOLBY JINÉHO DRUHU: Občané nechtějí snižovat svoji závislost na systému, který dusí, vykořisťuje a ničí, ale pouze chtějí víc peněz a možností, aby tuto svoji závislost posilovali. Systém drze hlásá úplně stupidní radu, že prý máte mít více peněz, abyste prý byli finančně nezávislí a pak šťastní. A občané se s tímto sprostým verbováním naivně ztotožňují a pak se hloupě diví, že trpí. Každý sobec chce svůj osobní konzumní luxus, nechce mít nic společného s jinými, nechce snížit náklady na živobytí například kolektivním bydlením, které by například omezilo počty aut, počítačů, ledniček, televizí, myček, sporáků, kuchyní, mateřských školek, potřebu a placení… Číst vice »

Irena
Reply to  zart
14. 10. 2021 13:52

To my se máme ukázňovat nebo to 1%, by mne zajímalo? Úplně by stačilo, kdyby společnost přestala být postavená na nutnosti neustále se zvyšujícího zisku… Kdyby do těch ledniček a tak dále přestali dávat kurvítka například. Potom by zřejmě totiž bylo ledniček dost pro všechny. A to ani nemluvím o tom, že dusí vynálezy, které by náklady na výrobu toho všeho ještě zredukovaly. Ale kde by potom to 1% rýžovalo svůj zisk, že? Jak by dokázalo udržet tu oprátku utaženou na našem krku? A ano, mají v úmyslu omezit naši spotřebu, připobnit nás kastovnímu systému v Indii, udělat na nás… Číst vice »

zart
zart
Reply to  Irena
14. 10. 2021 17:18

Ani se mi na to nechce odpovídat. Jak chcete donutit 1%, aby „společnost přestala být postavená na nutnosti neustále se zvyšujícího zisku“, a „kdyby“ atd. Vy si opravdu myslíte, že to 1% a další významná procenta těch, kteří mu oddaně za peníze slouží, jsou něčeho takového schopni, to není jejich zájem. Lidé si lakují nepřítele na růžovo. (A netuší, že v podstatě jím jsou sami.) Ano, omezují pochopitelně naši spotřebu, od toho tu jsou. A pokud ji nedokážeme omezit sami, abychom se zbavili té nejhrubší závislosti na těchto parazitech, a navíc jim pomáháme si tu oprátku utahovat kolem krku sami,… Číst vice »

idiotronic
14. 10. 2021 15:20

To, co zmiňuje autor o fosfátech, souvisí s čištěním odpadních vod. Tam se zachycují ty fosfáty, které prošly zažívacím traktem člověka a mají se vrátit do půdy, ale vám řeknou, že nesmíte kal z čističky dávat na pole, protože obsahuje kadmium a olovo. Cd a Pb jsou z potravin, nebo někdo parazituje na špatném dohledu? Kaly se spálí a deponují , aby se nedostaly do styku se zemědělskou půdou, přesně proti biologickému zájmu člověka. Už na čističkách se musí fosfáty do vyhnívacích nádrží dodávat, protože v odpadních vodách jich není dostatek (z pracích prostředků zmizely úplně). A fluor? Bude to… Číst vice »

Bety
Bety
Reply to  idiotronic
14. 10. 2021 17:35

Vytvářejí se umělé problémy a ty skutečné se neřeší – prý vše pro naše zdraví, vše pro záchranu planety a přitom ty korporace na obojí zvysoka se.rou.
Snad až rupne ten poslední maxipodvod s covidem by mohlo být líp, ale to by jeho strůjci také museli dostat pořádně za uši. Dostanou??? Nemyslím.
Jak to říkala ta lékárnice? Miliarda dávek jen ve Francii x kolik?

Irena
15. 10. 2021 9:04

Se Zakázaným vzděláním v Zakázané zemi-J.Buzek u V.Pjakina a na Altaji.Čarokrásné Rusko z první ruky
https://www.youtube.com/watch?v=LFGpxKiT_o4

Irena
15. 10. 2021 12:51

Dopis se patrně někde tři týdny „toulal,“ protože je datován 24.9.2021, ale zajímavé jsou hlavně odpovědi. Česká lékařská komora tvrdí, že lékařům neadresovala žádná závazná doporučení ani pokyny, a dvakrát zdůrazňuje, že podobné pokyny a doporučení by musely být uveřejněny ve věstníku České lékařské komory. Kouzlo patrně bude ve slůvku „závazné“, ale takto žádost o informace nezněla. Žadatelka o informace žádala poskytnutí všech pokynů a doporučení, tedy i těch, které chodily lékařům mailem bez ohledu na zveřejnění v nějakém Věstníku. Co odpověď lékařské komory znamená? Že jakékoli rozhodnutí a postup lékařů, tedy zavření ordinací, komunikace s pacienty jen telefonicky, zkrátka… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Irena
15. 10. 2021 13:29

Ať chcípá bílý lapiDUCH. Před těmito ehm … také lidmi … jsem měl kdysi téměř posvátnou úctu. Dneska!! mám chuť rozbít držku každému bílému covidouřadovi. Takovou bandu slizského, prolhaného odpadu, mnohdy s Pánem Bohem za zády, jsem ještě nezažil. Se slzou v oku vzpomínám, kdy místní šéf velkého podniku Láda zavolal poddanému felčarovi – hele, máme tu státní plán. Vím, že je chřipková epidemie, ale také vím, že za tebou chodí spousta flákačů, kterým nic není. Dělej, jak myslíš, ale když teď pomůžeš nám, tak podnik pomůže dovybavit tvojí ordinaci.
Zlatý Přemysl Totáč.

PPK
PPK
Reply to  Irena
15. 10. 2021 19:53

O covidu_19 mám tuto čistě osobní a na výsost soukromou teorii, kterou sem sice napíši, ale jinak ji vůbec nikomu nevnucuji:  Tajné služby několika největších velmocí světa před cca rokem náhle zjistily, že už byla „nezávisle“ na více místech planety po dlouhé přípravě konečně kompletně dotvořena biologická zbraň hromadného ničení Covid-19, jakoby „náhodou“ založená na stejném principu v metodě zabíjení lidí pod rouškou zdánlivé pandemie. Zbraň použitelná se značným psycho-účinkem na živou sílu států v event. příští velké globální válce o moc nad cizími územími, nad lidmi na nich a nad jejich podzemními surovinovými zdroji.  Jenže: Tato informace vyšla ve… Číst vice »

Last edited 1 rok před by PPK
Alva
Alva
Reply to  PPK
15. 10. 2021 22:25

Kdo má oči a chce vidět, nemůže proti takové hypotéze nic namítnout.

Maximálně lze diskutovat o tom, byla-li tím hlavním „spouštěčem“ ekonomika, nebo rozsahem tak unikátní test vakcín – ve světovém měřítku a dokonce beztrestně, pokud by došlo na úmrtí velkého množství pokusného lidského materiálu.

U zvířat by zakročily organizace na ochranu zvířat, u lidí nic takového nehrozí.