Výběrové řízení Nadačního fondu Pozitivní svět

Otevřené výběrové řízení na pozici výkonného ředitele – ředitelky Nadačního fondu Pozitivní svět

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání
 • praxe v oboru výhodou
 • práce ve vedoucí funkci vítána
 • výborné řídící, komunikační a manažerské schopnosti
 • znalost problematiky v oblasti příspěvkové organizace výhodou
 • znalost základních principů, na nichž je založena činnost nadačního fondu
 • základní znalost pracovně-právních předpisů
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet, popřípadě photoshop)
 • dobré řidičské schopnosti – řidičský průkaz skupiny B
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost cizích jazyků vítána

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní a emailový kontakt
 • datum a podpis vlastní rukou

Dále k přihlášce doložte:

 • originál nebo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • strukturovaný životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání příslušného pracovního místa ne starší 2 měsíců
 • čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • čestné prohlášení o bezdlužnosti v souvislosti s (exekucí, insolvencí, osobním bankrotem atd).

Uchazeč předkládá tyto motivační cíle:

 • směřování (vize) nadace v oblasti výstavby komunitního seniorského bydlení (hlavní cíl)
 • návrh organizační struktury nadace působící celorepublikově s cílem postupného pokrytí všech krajů a okresů v ČR
 • návrh procesů na oslovení potenciálních přispěvatelů, dárců, sponzorů, generálních partnerů
 • návrh na uplatnění financování nadace Crowdfundingem (dobročinné financování neziskového sektoru)
 • požadavek na výši a strukturu svého platu
 • písemnou koncepci rozvoje příspěvkové organizace na roky 2016 – 2020 (max. 8 stran formátu A4) opatřenou svým podpisem

Uchazeči obdrží od vyhlašovatele:

 1. Statut nadačního fondu
 2. Program koncepce a cíle nadačního fondu 2016 – 2020

Uvedené podklady obdrží uchazeči na vyžádání v elektronické podobě.
Sídlo nadačního fondu: Vítějeves č.p. 214
Kontakt: předseda správní rady Petr Havlíček tel: 602 780 851
E-mail: petr.havlicek@fa-havlicek.cz   info@pozitivnisvet.cz
Předpokládaný nástup na pracovní místo je od 1.1. – 1.2.2016, případně dle dohody.

Výše platu ředitele-ředitelky bude motivační formou spjata s výkonností a splněním cílů fondu, dále dle zákoníku práce dle platného znění.

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete na adresu:

Nadační fond Pozitivní svět, Vítějeves 214, 569 06 do termínu: 30. ledna 2016 do 15:00

Možnost  přidělení bytu 2+1 s podlahovou plochou 60 m2 s výši nájemného 3 330,-Kč, bez energií v lokalitě  Vítějeves.

Nadační fond Pozitivní svět byl založen na podporu společenského života, a to zejména v těchto oblastech:

 • Cílem nadačního fondu je vyhledávání pozitivních osobností z širokého spektra lidské činnosti, které svými postoji a morálními vlastnostmi přináší společnosti pozitivní prospěch v oblastech práva, etiky, životního prostředí a lidských mravů.
 • Podpora péče o seniory – regionální/komunitní rozvoj s cílem vybudovat multifunkční zařízení pro seniory a mladé rodiny. Pilotní projekt nadačního fondu
 • Podpora místní samosprávy v oblasti dosažení potravinové a energetické nezávislosti formou decentralizace.
 • Naplnění společenské poptávky po pozitivních a moudrých osobnostech s pevnými charakterovými vlastnostmi disponujícími pozitivním temperamentem a energií zaměřenou na znovuobnovení lidskosti, tedy vzájemného společenského pojiva přerušené ekonomické, kulturní a sociální mravní rovnováhy.
 • Posílení úlohy lidských hodnot a mravních citů, majících klíčovou úlohu pro vytvoření celistvosti lidské morálky, které začlení jedince do pozitivní společnosti, a podpoří tím kvalitu etického prostředí, z něhož následně mohou vzniknout dlouhodobé strategické návrhy pro potřebné společenské ekonomické, kulturní a sociální principy.
 • V rámci činnosti vyhledávání významných pozitivních osobností bude nadační fond pravidelně vyhodnocovat a oceňovat vybrané adepty certifikátem Pozitivní osobnost, který se stane významnou vizitkou i dokladem morálního kreditu a pevných charakterových vlastností a znalostí jeho držitele.
 • Držitel certifikátu Pozitivní osobnost bude zařazen do veřejné databáze významných osobností (spravované nadačním fondem), společně s dosaženým výsledkem testu, což ho bude opravňovat k užívání uděleného certifikovaného titulu Pozitivní osobnost.
 • Podpora přirozených principů mravních hodnot struktury rodiny, jako základního morálního článku státu.
 • Podpora přirozené výchovy dětí k morálním a etickým rodinným a společenským hodnotám.

 

 

 

 

 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Sasin
Sasin
3. 12. 2015 22:07

Muheeeeeee To je humus. Proč by podílník na neprodejné půdě a rozpočtu společenstva, do kterého bude kecat právoplatně jako každý ostatní vo tom, co se s prachama ve velkém bude dělat, měl číst tento hnusny vlastizrádný seznam požadavků na jeho mentální schopnosti. Dyk je to výzva pro šmejdy, kteří by si chtěli taky ukrást z dědictví předků, do kterého ale dají velké howno.. Neuvěřitelné, fantastické. Tyt všechny spolky měli být už ve svobodné zemi zakázány nebo vyhnány. A gdo to nechápete nechte bejt. Zalezte si do důchodové díry a nebo se zastřelte. Heh. P.S. Normální člověk aby všechno dělal za… Číst vice »