Za církev sociálnější

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/St_Agnes_tending_the_sick.jpg/254px-St_Agnes_tending_the_sick.jpg


DEMONSTRACE PROTI POLITICKÉMU PŮSOBENÍ ARCIBISKUPA DUKY

A MODLITBA ZA BOŽÍ CÍRKEV

(za církev sociálnější)


se bude konat v sobotu dne 18. února 2012 v 10:00 v Praze na Hradčanském náměstí před Arcibiskupským palácem.


U příležitosti jmenování arcibiskupa Dominika Duky kardinálem, jež může být chápáno jako ocenění jeho dosavadní činnosti, považujeme za nutné dát najevo, že arcibiskup Duka se angažuje v řadě aktivit, se kterými nelze souhlasit a které se neslučují s povahou jeho úřadu, a že tím poškozuje nejen obraz církve ve společnosti, ale i církev samu. Mediálně velmi výrazná je jeho podpora konzervativní politické pravice. Arcibiskup Duka zcela nekriticky souzní s Václavem Klausem, a to i v jeho politicky velmi vyhraněných, např. euroskeptických postojích, a nedistancuje se od krajně pravicových skupin, které se kolem Václava Klause soustřeďují. Arcibiskup Duka dále bez výhrad podporuje i asociální reformy vlády Petra Nečase, spočívající zejména ve škrtání veřejných výdajů, ve snaze o kriminalizaci chudoby a v privatizaci veřejných služeb, to vše provázeno vážnou korupcí.


Arcibiskup Duka tím podle nás


  • zneužívá svůj úřad pro stranicko-politické cíle, neboť poslání biskupa v pluralitní společnosti v sobě nutně zahrnuje distanc od stranické politiky,

  • rozděluje církev, neboť mezi věřícími je i mnoho těch, kteří se s postoji Václava Klause a s politikou Nečasovy vlády neztotožňují, ba je přímo považují za odporující Kristovu učení

  • nerespektuje sociální nauku katolické církve, podle níž bída hmotná často vede i k bídě mravní a duchovní a společenské struktury upřednostňující zisk na úkor osoby a důstojnosti člověka jsou samy o sobě hříšné a

  • diskredituje křesťanství tím, že z jeho učení dělá apologii současného neoliberalismu a jeho symboliku snižuje na nosiče politických hesel (krajní) pravice, a tím ohrožuje hlásání evangelia dnešnímu člověku.


Jako křesťané a ti, kterým na církvi a hodnotách jí přinášených záleží, k tomu nemůžeme mlčet. Chceme připojit svůj hlas pro církev sociálně citlivou, naslouchající a otevřenou. Neozveme-li se nyní, budeme sami oprávněně kritizováni.


Pavel Čižinský, Jitka Hrušková, Filip Outrata


Kontakt: 776 882 774, pavelcizinsky@seznam.cz


Více informací: www.denikreferendum.cz


Foto: zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments