„Zelené zlato“ Dálného východu je barbarsky ničeno… Vnukům zůstane poušť

3. prosince 2017

Dálný východ, to je mocný potenciál zdrojů, patří k nejbohatším regionům Ruska. Dává mu to možnost zaujímat s ohledem na zdroje důležité místo v hospodářství země. Ale Dálný východ je ponechán k barbarskému ničení, všichni, kteří nejsou pohodlní, v něm loupí.

Podobný článek jako o tomto zeleném zlatě jsem uveřejnila o těžbě opravdového zlata v tomto regionu.

Podle některých lidí jsou hlavním bohatstvím Ruska ropa a plyn, z jejichž exportu má největší příjmy. Avšak je to les. V zásobách ropy je Rusko osmé na světě, kdežto v ploše lesního porostu je na planetě na prvním  místě. Roste u nás kolem 25 % světových ploch lesa, třikrát víc než mají dohromady USA a Kanada, a přes 50 % všech hodnotných jehličnatých druhů. Obzvláště to platí pro sibiřskou a dálněvýchodní tajgu, nazývanou nejvýznamnějšími „plícemi planety“ a naším národním bohatstvím. Jenže to se bezohledně rube. Za posledních 5 let se objemy nezákonného mýcení lesa zvýšily o 70 %! Prakticky všechno jde ve formě kulatiny do Číny, Jižní Koreje a Japonska.

Podle oficiálních údajů prokuratury přírodní ochrany byla v Amurském kraji více než polovina (!) státního lesního fondu určena ke kácení. A to je jen legální objem. Rozsah nelegálního byznysu je přinejmenším stejný. Jen v Přímořské oblasti se každoročně nezákonně vytěží až 1,5 milionu kubíků dřeva. Za to by byla asi polovina ročního příjmu kraje.

Když v roce 2017 (rok ekologie) ujišťoval ministr Donskoj, že si je jist, že kladné změny pozná každý, nelhal.  Kladné změny jsou zřetelné …v Číně. Na jihu Sibiře a na Dálném východě jsou pařezové pouště, les se kácí nepřetržitě, zpracovatelské závody téměř chybí, ale na čínské straně jsou do vzdálenosti 50 km od hranice ohromné zpracovatelské komplexy zavaleny ruským dřevem.

Parlamentní většina ve Státní dumě přijímá špatné zákony a společnost rozmotává důsledky takové práce. Právě to se stalo při přijímání Lesního zákona RF. Nikdo neposlouchal námitky a nyní „slabostí ve vedení lesního hospodářství“ (slova prezidenta) hradí ztráty stát ze svého rozpočtu. Odpůrce nového lesního zákona nejvíce znepokojovala perspektiva změny statusu takového národního bohatství, jakým je les. A ne zbytečně. Hlavní chyba zákona spočívá v tom, že likvidoval centralizovaný a roky prověřený systém ochrany lesa. Dříve byly lesy výhradně majetkem státu, nyní se objevili nájemci – smrtelný mor a cholera lesního průmyslu. Mají přemrštěný počet práv a velmi málo povinností, přitom bez sankcí za jejich neplnění.

Nájemce přináší nezákonné kácení, obchod kulatinou nalevo napravo, žádné obnovování lesa  a naprostou beztrestnost za následky barbarského nakládání s ním.

Lesní reformou byla také zrušena Jednotná federální požární služba, odpovídající za nedotčenost lesa. Dříve mohutná letecká ochrana lesa „se rozpadla“ na subjekty a stala se absolutně neschopnou. Ničení lesa je naprosto nezdůvodnitelné a musí se za to hnát před soud.

Starý lesní zákon zakazoval kácet cedr, ale ten nový, platný od roku 2007, takový zákaz neobsahuje! Proto se dřevorubci vrhli na ovládnutí posledních zásob obchodně cenného cedru z Ussurijské tajgy. Výsledkem je, že za poslední tři roky (podle Světového fondu divoké přírody) překročila těžba cedru oficiálně povolené množství 2,5 až 3,7krát.

Hlavními druhy lesních stromů na Dálném východě jsou modřín dahurský, smrk ajanský, cedr korejský, dub mongolský, jasan mandžuský, jilm velkoplodý (macrocarpa) a lípa amurská. Najde se i korkovník amurský, ořech mandžuský a tis – jsou to relikty druhů rostlin z červené knihy. I takové se kácí!

Tak postupují jak černí dřevorubci, tak legální nájemci. Rusko se stalo ve světě hlavním vývozcem kulatiny – nezpracovaného dřeva, má nechvalné prvenství se svými šestnácti procenty světového trhu.

Zkorumpovaní úředníci dělají všechno možné, aby tato masová devastace pokračovala. Statisíce kubíků cenných druhů se nezákonně mýtí pod záminkou sanitárních prací. Jak se zdá, tak nikdo náležitě nekontroluje, jestli nákupčí odebral svoji kvótu dřeva, nebo ji mnohonásobně překračují. Navíc ještě vláda z komerčních důvodů napomáhá všemi možnými způsoby mýcení tajgy. Nemalá část území Sibiře a Dálného východu již je v nájmu podnikatelů z Číny, anebo ve společných rusko-čínských závodech. Nájemci z Číny, kteří jsou klíčoví v obchodu s ruským dřevem (64 % z jeho celkového exportu), dostali daňové preference. Export do Číny má slevy na daních.

Na federální úrovni se už tisíckrát objevil problém dřevozpracujícího průmyslu Dálného východu. – to, že má systémový charakter a řešení je možné jen s pomocí zásadní reformy státního systému hospodaření s lesem. Nekonečné návrhy na změny „hospodářské strategie rozvoje dřevozpracujícího průmyslu. Bohužel, je pohled státu na lesní zdroje doposud čistě utilitární.

Vážným problémem je zahlcení pracovišť odpady a málo hodnotným dřevem. Po celém Dálném východě se množí lesní hřbitovy a nejen mrtvých pařezů dříve živých stromů, ale hromadí se i ohromné skládky vyhozených kmenů a větví. Mnozí těžaři veškeré drobné dřevo, nebo dřevo horší kvality nechávají na rubaništích. Může jít až o 30 % hmoty. Důvodem je domácí nezájem o takové dřevo, protože v regionu ani v jeho sousedství není potřebné, chybí závody na jeho zpracování.

Škodlivá makroekonomická politika státu zhoršuje postavení Ruska v pozici surovinového doplňku světové ekonomiky.

Není potíž jen v tom, že lesy mýtí nájemci. Proč myslíte, že na Dálném východě každoročně hoří lesy? Po požáru se musí udělat sanitární vykácení lesa. Je to možno využít, na papíře škodu z požáru přehnat. Taková škoda je potom dvojí: z požáru a z vykácení. Lesy hoří tam, kde se hodí dřevo vyvézt. Lesy jsou dnes fakticky neobhospodařované.

V sovětských dobách bylo požárů méně a ne tak rozsáhlé. Sovětské lesní hospodářství a služba ochrany lesů pracovaly jasně, existovaly závody a lidé se po lesích nepotloukali tak jako dnes. Zmizelo to, co bylo důležité – disciplína, pořádek a organizovaná bezpečnostní činnost. Lesní hospodáři měli stanovené základny. Lesníci také  hasili požáry, sázeli les a hlídali jej. Dříve se nesměl kácet les mladší neš 100 až 120 let. Dnes kácejí osmdesátileté stromy. Tehdy byly provozy na přípravu a zpracování dřevní hmoty. Za to, co lesní závody vydělaly, kupovaly techniku.

V Přímořském kraji se v sedmdesátých a osmdesátých letech značně zvýšila těžba dřeva, výroba řeziva, dýhy, dřevotřískových a dřevovláknitých desek. Právě tehdy byly uvedeny do provozu kapacity na Imanském kombinátě, v Artěmovském a Imanském lesním závodě a v Ussurijském dřevozpracujícím kombinátu. Jejich produkty – řezivo, dýha, nábytek, parkety, montované domy, bečky, krabice, lyže, dřevotřískové a dřevovláknité plotny byly silně žádané. Dnes je to pryč. Lesní kombináty a lesní závody jsou zničené, prý „nepotřebné“. Přerušili ustálenou skladbu. Rozbili lesní hospodářství na malé části, vytvořili nepochopitelné struktury, které zajímá jen osobní byznys a zainteresovanost na byznysu vysoké úřednické vrstvy státu.

Lidé v regionu jsou jako ztracení, není práce. Dříve byli zapojeni, dnes jsou všichni podřízeni Rosleschozu – Federální agentuře lesního hospodářství a veškeré prostředky přicházejí z Moskvy. Ty se zadržují a kvůli tomu se opožďují výplaty. Je to k pláči; 14 až 15 tisíc rublů měsíčně.

Přesmutný obraz – požáry, divoké kácení, z lesů brzy nezbude nic, lesníky a myslivce vyřezali jako zelí. Nový les nemá kdo vysazovat. Je třeba politickou vůli a přísná rozhodnutí a bez peněz z rozpočtu se to neobejde. Je potřeba nový zákon: úplný zákaz kácení (10 let vězení) a přeorientování všech zúčastněných na výsadbu a obnovu lesa. Kdo kácel, musí nyní sázet. Tak to praktikují Číňané. Ale k takovému řešení nedojde, rozhodně ne v nejbližší době, ani ve střednědobé perspektivě. Možná někdy potom.

Zatím se dřívější moře tajgy změnilo na smutné bažiny a jezírka.

Denně se vypravují náklady kulatiny nejlepší jakosti do Chabarovska a dále do Číny. Nikdo se nikoho nebojí. Všechno je podle zákona. Dálný východ Ruska se vyholuje, podnebí se mění, vítr je takový, že to shazuje střechy. Mokřady vysychají, ptáci odlétají, medvědi, vlci a tygři se odstěhovali do obydlených míst.

Proč vláda nezastaví v naší vlasti tuto loupež? Je to kvůli anarchii a beztrestnosti, dělej co chceš, vždyť byznysem se nesmí otřást. Veškeré stížnosti přijdou na stůl tomu, proti němuž jsou podány. Vláda státu i místní gubernátoři jsou podílníky, je to systém jimi zavedený. V tomto systému mají své „povinnosti“ i celníci na Dálném východě. Jsou už dávno samostatnou privilegovanou kastou. Točí se tam takové peníze, že se zapomene na vlast i na povinnost. Kolem jejich „statečné služby“ se příliš nemluví. Mají auta z Japonska a Koreje, plody moře, dřevo, zlato, drahé kameny, kožešiny, atd.

Nic proti vývozu, prodávat se musí, ale ne v takovém množství. Je potřeba budovat zpracovatelský průmysl a připravovat technologie. Ruští odborníci na to síly mají. Jenže musí být vůle státních orgánů. Neštěstí je v tom, že státní orgány podvodníky kryjí.

Je nezbytné znárodnit zdroje, jinak zůstane dětem a vnukům poušť, zloději uletí na západ jako vrány.

Kdo toto bezpráví ukončí? Kolikrát se již vedení lesního průmyslu a občané Dálného východu obraceli na prezidenta, aby se zlodějinou a ničením dálněvýchodní tajgy a lesů zabýval, ale dosud se nic neděje. Jsou snad v jeho pravomoci jen zahraniční problémy a domácí jsou mimo?

A ještě další pohroma

Úřad lesního hospodářství Přímořského kraje bez souhlasu místních obyvatel a správy oblasti dává přes 400 tisíc hektarů lesa do dlouhodobého nájmu na 49 let. To znamená, že dává do soukromých rukou celé území Malinovského lesního závodu. Tam je hlavním zdrojem cedr (kolem 920 tun ořechů cedru za sezónu). Tento podíl znamená kompaktní území, je to východní část Dálněřečenského okresu Přímoří.

K pronájmu se vždy navrhují lesy kolem obydlených míst. Takto mohou být obyvatelé deseti vesnic po dobu půl století omezeni v právu na sběr cedrových ořechů kolem svých sídlišť. Přitom je právě často sběr cedrových ořechů možností, jak zajistit rodinu na měsíce dopředu.

Paradoxem je, že mohou právě zůstat bez svého zdroje v tajze obyvatelé vesnic, kteří se před několika lety v Přímoří vzbouřili proti „černým“ dřevorubcům na ochranu cedru a pomohli cedr korejský zachránit. V důsledku nátlaku společnosti byly tehdy těžby cedru na Dálném východě zakázány.

Je barbarství odevzdávat hromadně ohromné plochy lesů bez přihlížení na zájmy místních lidí a bez souhlasu správy oblasti. Pro lidi je les mimořádně důležitý, než aby byl na půl století předán jen do jedněch rukou a nic nezůstalo pro obyvatele okolních obcí a aby byla ohrožena nedotčenost chráněných lesů. Je v tom hrozba sociálních bouří.

Co odpoví Moskva? … a zatím obyvatelé těchto okresů staví kordony, píší stížnosti a čekají na řešení …

Ví vláda Ruska a Státní duma, co je cedrový les pro obyvatele této oblasti?

Nakonec, kolik je tam ještě bohatství!

Užitečné nerosty Dálného východu

Diamanty, apatity, čedič, beryllium, vizmut, bor, wolfram, galium, helium, germanium, granáty, granitoidní hornina, grafit, diabázy, dolomit, železná ruda, sypké zlato, zlato v ložiscích, vápenec, ilmenit, indium, kadmium, kalcifiry, kaolin, křemen, kobalt, lithium, hořčík, mangan, měď, molybden, arzen, nikl, niob, sypký cín, cín v ložiscích, opál, perlity, platina, polymetalické rudy, rudy vzácných zemin, rhenium, rtuť, olovo, selen, síra, stříbro, skandium, antimon, mastek, tantal, tellur, titan, titanomagnetické písky, fluorit, fosfor, zeolit, zinek, boghed, rašelina, uhlovodíky, hnědé uhlí, černé uhlí, uran.

Převzato z cont.ws

Překlad: Zajoch

Námět: Stan

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
53 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Admirál
Admirál
11. 12. 2017 10:27

To se asi v Rusku učí od nás. Stačí se podívat na Šumavu, jak z vesela mastí kamióny s kulatino do Bavor a Rakouska. Na naší straně je většina pil zu.

zajoch
11. 12. 2017 12:26

Admirál napsal To se asi v Rusku učí od nás. Stačí se podívat na Šumavu, jak zvesela mastí kamióny s kulatino do Bavor a Rakouska. Na naší straně je většina pil zu. Je možno se přijet podívat i do Beskyd. Skládková plocha na rožnovském nádraží je zavalena kulatinou do délky nejméně 100 metrů a výšky podle mého odhadu 6 i více metrů. Neustále se to nakládá na nákladní vagony a doplňuje novým dřevem. To trvá od léta. Už jsem si říkala, že se půjdu zeptat na Správu chráněné krajiné oblasti co je to za dřevo. Jestli z nějakých kalamit, nebo… Číst vice »

zajoch
11. 12. 2017 13:01

Podívejte se na krásnou jolku v centru Kyjeva. Přivezena z Ivano-frankovské oblasti. Prý byla tažena cestou po zemi.

https://www.pravda.ru/news/world/09-12-2017/1359693-elka-0/

fajt
11. 12. 2017 13:31

těch 70 bilionu rublů v zahraničních bankách a institucích je takový tlak , že Kreml už ani nepředstírá nějakou vlastní a suverénní politiku ( rychlý odchod ze Sýrie , kdy se tam vojenský a ekonomicky etabluje americká korporace , zimní olympiáda a ruští sportovci mechaní napospas svému osudu a svévoli MOV a stále drzejší korupční kauzy mafie , která za Putina pořádně nabobtnalá i když prý neměla ) , takže nějaké místní rabování prostého dřeva asi Kreml moc neoslovil . ..)

Martin (už bez taky m)
11. 12. 2017 13:55

S apelujícím, tragickým článkem souhlasím. Jsem jen prostý, nicotný člověk. Přesto: pozastavuji svou soukromou podporu RF a V.V.P. do definitivního a úplného vyřešení problému ve prospěch přírody Ruska, RF, Dálného Východu i Sibiře. Myslím, že zodpovědni jsou poslanci Dumy. Takto se k přírodnímu bohatství RF chovající poslance bych rozpustil. Vytvořit, obnovit řádnou správu lesů, vytvořit nástroje k jeho obnově, trvale udržitelnému lesnímu hospodářství, důslednému využití maximu dřeva pro finální zpracování, výrazné omezení vývozu nezpracovaného dřeva je nezbytné. Všude na světě – stejně se rabuje v Kanadě, JA a Africe, a stále dost i u nás. Dávám si tedy pauzu, možná… Číst vice »

zajoch
11. 12. 2017 14:21

Milý Martine (bez m), mluví z vás ochránce přírody. Chápu to. Nemyslete si, článek jsem převáděla do češtiny s tísnivými pocity, protože i mne bolí rabování planety a zejména rabování lesů, ať je to kdekoliv. V Rusku zejména, protože k této zemi mám vřelý vztah. Sibiř jsem maličko poznala a mám před očima krásu toho kraje. A nyní takovýto článek. Ale dokáži vidět také těžkosti, se kterými se RF potýká a úspěchy, kterých dosáhla za poslední léta, kdy v jejím čele nestojí ujetý a možná zrádný Medveděv, ale tandem – vůdce Putin a diplomat Lavrov. Trochu mě zarazila v článku… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
11. 12. 2017 16:46

Na jaře-koncem minulé zimy jsem probíral svou možnou emigraci na ruský Dálný Východ. Po poznání stavu onemocnění do něhož mne dostala místní mj. „zelená“ sebranka tím že mne prodala- zradila jako člověka který měl v Jeseníkách po desetiletí nejlepší výsledky jsem pochopil že už nemohu. Již tehdy jsem viděl, že Vladimír Putin doma prostě nestíhá. Nemám mu to osobně za zlé- dosud ne dost velká část Rusů a obyvatel RF samotné mění věci tak jak by bylo zapotřebí. A to NENÍ zapotřebí „západním“ směrem jehož výsledky zde dost přesně popisuje řada diskutérů také nepochybně s RF vnitřně sympatizujících. Poslední měření… Číst vice »

peter.
11. 12. 2017 16:55

Martin (už bez taky m) napsal
Již tehdy jsem viděl, že Vladimír Putin doma prostě nestíhá. Nemám mu to osobně za zlé- dosud ne dost velká část Rusů a obyvatel RF samotné mění věci tak jak by bylo zapotřebí.
A to NENÍ zapotřebí „západním“ směrem jehož výsledky zde dost přesně popisuje řada diskutérů také nepochybně s RF vnitřně sympatizujících.

Výstižné!
Rozumiem,chápem a rešpektujem!

fajt
11. 12. 2017 16:55

autentická a masová ekologie za kapitalismu je prostě nonsens. ..)

fajt
11. 12. 2017 17:15

Martin (už bez taky m) napsal Martin (už bez taky m) očekávám v Rusku nového Stalina, který bude poučen ze všech špatností svých předchůdců, ale bude i rozhodnější než jeho předchůdce, který byl skutečným a neohroženým vládcem Ruska a to v zájmu ruských lidí, mužiků – Putin se dnes jeví jako projekt ruských oligarchů, kteří se chtějí dostat ke korporátnímu stolu globálních predátorů , určitě Rusko svým způsobem stabilizoval, ale na to jak je ta země veliká a bohatá a jací jsou tam lidé, kteří by se pro svou zem rozdali, ale i roztrhali jsou jeho výsledky ( hlavně poslední… Číst vice »

fajt
11. 12. 2017 18:06

https://politikus.ru/video/102571-bort-1-pod-nadezhnoy-zaschitoy-istrebiteley-vks.html – moc nakonec stráví každého, absolutní je těžko zvládnutelná droga, nemilosrdně zašlape člověka do bezvědomí . ..

zajoch
11. 12. 2017 19:12

Martine, snad by bylo k věci si v takových situacích, kdy se člověku zdá, že se jedná opatrnicky a dost se nebojuje, nebo se jde jiným směrem než by si člověk představoval, připomenout úsloví „hlavou zeď neprorazíš“. Někdy, když čtu některé nesouhlasné radikální reakce zdejšího výborného komentátora petera, také mi toto úsloví přichází na mysl. Petere, nic ve zlém, já jsem holt „přeopatrnělý zajoch“, jak mě kdysi před léty jeden diskutující na OM nazval a velice dobře chápu, když se lidé vyhýbají konfliktům. Možná to vypadá, že tady píšu něco mimo a nevztahuje se to k článku, ale vztahuje. Nevím,… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
11. 12. 2017 19:59

Je asi zoufalá z toho na koho jiného se může ještě obrátit. Na jedné straně možnost nekonečného tisku „peněz“, oblbovadla světového formátu, na druhé budoucnost, probouzející vlastenectví. Jak píše fajt: jedni sází na lidskou pohodlnost, to zlé v nich, druzí na to lepší. Je jasné na čí jsme straně- i když to bolí a znamená riziko. Ale: dokud se STÁT jako formalizovaná instituce nepostará- není schopen postarat o SVÉ lidi, jejich bezpečnost. U nás většina rezignovala a není ochotna nic riskovat. I ve světle osudu některých kteří bláhově uvěřili v „demokracii“. Žijeme zde v naprosté totalitě. RF a VVP mají… Číst vice »

fajt
11. 12. 2017 21:55

… budu trochu při zem, pamatuji jak byli mnozí omráčeni Valdaji strýčka Vovy, jak hltali každé jeho slovo a nasávali atmosféru, která slibovala narození něčeho důstojnějšího než dnes dává ohavný korporátní fašismus, no a pak si na Valdaj tento velký muž Ruska dotáhl lidojeda Klause … kdyby tam byl jenom na čumendu … ne, on si ho posadil vedle sebe, dokonce ho nechal mluvit na pódiu do auditoria a tvářil se u toho, jako že ho to zajímá – v tu chvíli mne napadla jenom jedna věc, za kolik, za kolik se tohle mohlo ( muselo) stát, za kolik se… Číst vice »

Aleš
Aleš
11. 12. 2017 22:01

Chápu ten článek jinak než uvážlivý zajoch. Dle mého to vůbec nemusí poškodit prezidenta. Ten pokud bude jednat a takový článek může jako výzva k jednání posloužit a může dojít i kvůli novým volbám k posunu v kompetencích (v zájmu zachování existence nejen Ruska tak třeba dojde k urychlení procesu, jež náš přítel hudryper popsal jako „stalinizaci“ Putina), pak to lze vnímat i jako nahrávku na smeč ve volejbalové terminologii. fajte: Podepisuju se pod Vaše slova: „autentická a masová ekologie za kapitalismu je prostě nonsens. ..)“ Ale vzhledem k tomu, že se společnost obejde lépe bez kapitalismu než bez vztahu… Číst vice »

fajt
11. 12. 2017 22:11

Aleš napsal
BYLI JSME PŘED KAPITALISMEM, BUDEME I PO NĚM

jo, ale v jakém stavu lidstvo bude, možná ten rozum až tak moc nepotřebujeme, stačí se vrátit jenom k prostým pudům, vždyť už drtivá většina ovcí tak už spokojeně přežvykuje a vegetuje. ..)

Aleš
Aleš
11. 12. 2017 22:28

fajte: Narcisní kleptoman, který nikdy nebyl v KSČ jen proto, protože howado s takovým psychologickým profilem nepřijali (přestože k nim opakovaně chtělo) ani u nich, je do Ruska opakovaně zváno jako blbec k večeři. Nebral bych to tak vážně. https://www.csfd.cz/film/32228-blbec-k-veceri/recenze/ A když dnes nabubřele řečnil o tom, jak s Mečiarem vytvářeli normy mezinárodního práva, asi by si nejeden pamětník odplivl. Já jsem tenkrát dost času trávil na Slovensku, přestože jsem v tom roce měl teprve 13, dovoluji si s nimi nesouhlasit, ačkoli nemám potřebu se jakkoliv ztotožňovat s podobně trapnými tehdejšími jejich politickými oponenty. Ano, můžeme si v duchu říkat,… Číst vice »

zajoch
12. 12. 2017 8:14

fajt napsal … budu trochu při zem, pamatuji jak byli mnozí omráčeni Valdaji strýčka Vovy, jak hltali každé jeho slovo a nasávali atmosféru, která slibovala narození něčeho důstojnějšího než dnes dává ohavný korporátní fašismus, no a pak si na Valdaj tento velký muž Ruska dotáhl lidojeda Klause … kdyby tam byl jenom na čumendu … ne, on si ho posadil vedle sebe, dokonce ho nechal mluvit na pódiu do auditoriaa tvářil se u toho, jako že ho to zajímá – v tu chvíli mne napadla jenom jedna věc, za kolik, za kolik se tohle mohlo ( muselo) stát, za kolik… Číst vice »

Aleš
Aleš
12. 12. 2017 11:37

zajochu: Vzhledem k tomu, že fajt vytrvale nabádá k zintenzivnění veselého přežvykování oveček a urychlení jím kýženého konce světa, není obtížné radit lidu lépe než on. A jestli může někoho otrávit jedovatými slinami?
Sám sebe, už se NA TO těší.
https://cz.sputniknews.com/svet/201712086402262-podrobnosti-konspirace-proti-kaddafi-vrazda-usa/
Rusko nazvalo věci pravými jmény, kdyby se chtělo vzdát, tak si s něčím takovým nezačíná. Tato jako by podružná informace poslaná nenápadně do éteru bude v pravý čas použita.

fajt
12. 12. 2017 13:53

zajoch napsal
zajoch

tak až na trolla OM jsem to dotáhl … p. zajoch já snad budu muset k Vám na chalupu do Beskyd , aby jste reál viděla a slyšela co já jsem to za děsného trolla :-)

s tím Navalným, to mě nenapadlo, bych mu mohl glosu poslat, sice nevím, jestli mu něco říká šupák Klaus, ale Putina snad zná ( a samozřejmě ho hned pumpnu o honorář, který má u Vás tak dramatickou odezvu). ..)

peter.
12. 12. 2017 16:27

fajt napsal
jo, ale v jakém stavu lidstvo bude, možná ten rozum až tak moc nepotřebujeme, stačí se vrátit jenom k prostým pudům, vždyť už drtivá většina ovcí tak už spokojeně přežvykuje a vegetuje. ..)

Kapitalizmus v akejkoľvek forme určuje vždy pravidlá,ktoré spôsobia,že po ňom ostane v krajine spúšť.
http://img12.nnm2.com/0/2/f/1/3/e866740e2589a70680edabe01b7.jpg

Bety
Bety
12. 12. 2017 20:10

Těch 7O bilionů (i když mám dojem že původně psal 60) nám fajt strká pod nos při nejmenší příležitosti už ani nevím POKOLIKÁTÉ. A co, fajte – jsou to jenom prachy, navíc oligarchů nakradené za Jelcina a spol. A co, má se snad Rusko kvůli hromadě špinavých prachů položit? Důležité je držet pod palcem svůj stát a snažit se o jeho nezávislost. Zdrojů mají dost. Aby je nemohli vyhladovět, o to se už Putin postaral, aby je nemohli pozabíjet o to se snaží ze všech sil, tak mu aspoň zasolíme, že nestíhá úplně všechno. I lidé věřící v Boha si… Číst vice »

Aleš
Aleš
13. 12. 2017 5:57

Bety: Přemýšlel jsem o tom, jak mohl Putin zamezit vraždám velitelů z Donbasu, ale nenapadlo mne nic smysluplného. Mazaný smazaný troll má jasno. Zesílit intenzitu přežvykování a četnost kopulace. On má přeci opičáky rád, on by je hladil, až by je vyhladil…

fajt
13. 12. 2017 7:40

https://cz.sputniknews.com/svet/201712126420647-peskov-putin-rusko-olympiada/ – Kreml vydal oficiální stanovisko ve věci mezinárodního ponížení ( vyloučení) ruských sportovců na zimní olympiádě, mohou na olympiádu vyrazit jako neutrálové, tedy jako bezprizorní ( státně a národně bezpohlavní) sportovci, oficiálně ruská vláda nebude podávat protest a ani jinak se nebude touto záležitosti dále zabývat ( nechť si udělá každý závěr sám ). .. https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/457676-trump-vyhlasi-novou-vojenskou-strategii-chce-zachovat-mir-silou.html – tady je další výzva pro Kreml, americký prezident vyhlásil novou doktrínu americké korporace, budou pax america , dle nich mír a demokracii, prosazovat pouze silou a to bez skrupulí a bez ohledu na mezinárodní právní normy, jenom v americkém zájmu, samozřejmě ameriku… Číst vice »

fajt
13. 12. 2017 7:44

osobně si na fandovství ( všeho druhu) moc nepotrpím, protože ve svém důsledku závislosti na své ikoně, o které se nepochybuje a věcně nepolemizuje může nakonec samotné nositele této závislosti zbavit poslední zábrany, tedy i selský rozum je erozně napaden opičí láskou a zničujícím obdivem. ..)

fajt
13. 12. 2017 8:17

Aleši, znova vám napíšu základní rozdělení lidstva, které si lidé na sobě spáchali sami a které trvá od počátku známé „civilizace“ – lidé se dělí na dvě základní skupiny – na bohaté a chudé – a Putin patří na druhý, ten menší , ale o to brutálnější břeh, z jeho jednání ( na rétoriku a politické sliby se vyserte ) to nevypadá, že by na tom chtěl cokoli fundamentálně měnit. ..)

peter.
13. 12. 2017 8:42

fajt napsal osobně sina fandovství ( všeho druhu) moc nepotrpím, protože ve svém důsledku závislosti na své ikoně, o které se nepochybuje a věcně nepolemizuje může nakonec samotné nositele této závislosti zbavit poslední zábrany, tedy i selský rozum je erozně napaden opičí láskou a zničujícím obdivem. ..) Súhlasím! Ak si to fajtovi kritici nevšimli,tak ten jeho príspevok ktorým si vyslúžil titul „troll“ resp.“mazaný,smazaný troll“sa týka p.Klausa a jeho prítomnosti na Valdaji. Tu sa vytvorila skupina ľudí,zbožňovateľov Putina,ktorí okamžite zatratia každého,kto si dovolí prejaviť nesúhlas s jeho konaním,nedajbože ho kritizovať.Taký človek sa okamžite stane nepriateľom a keby sme žili v stredoveku… Číst vice »

peter.
13. 12. 2017 9:13

peter. napsal
A keď Aleša pri premýšľaní o tom,ako mohol Putin zabrániť vraždám valiteľov,tak mu len pripomeniem,že dianie na Donbase riadi Putinov najbližš

Oprava:A keď Aleša pri premýšľaní o tom,ako mohol Putin zabrániť vraždám veliteľov nenapadá nič zmysluplného…….

fajt
13. 12. 2017 9:53

peter. napsal peter. tedy, Peter, díky za podrobné vyjasnění a racionalizaci mého diskuzního postoje, mě se do toho moc nechtělo, protože mám obavy , že jistá, v počátcích odůvodněná obliba se přetavila v čistě citovou záležitost , o které se moc nepolemizuje – samozřejmě, že jsem Klause ( pro jeho vlastizrádnou, destrukční a neskutečně amorální činnost, která má dodnes naprosto devastující dopad na zdejší národ ve všech směrech ) nevybral náhodou ( nemělo cenu tady psát o někom jiném, který je taky kontroverzní a který je taky civilizační škůdce a který nakonec taky zamořil Valdaj ) , nechce se mi… Číst vice »

fajt
13. 12. 2017 9:54

… ale to tady už nechci vůbec podrobněji rozebírat, protože můj prozatímní statut trolla , který je asi v navalného stáji, by se mohl změnit ještě na horší společenské strašidlo tohoto webu. ..)

fajt
13. 12. 2017 10:13

peter. napsal
peter.

https://www.csfd.cz/film/516331-cara/prehled/ – před pár dny jsem viděl tento slovensko-ukrajinský film, byl jsem překvapen surovostí, která je ale asi běžnou životní situací slovensko-ukrajinského pomezí, šťastný konec je tak nějak napůl, ale neutuchají optimismus, že některé věci se v kraji nemění, i když někteří protagonisté umírají je nezvykle odvážný, snad nebudou po autorech filmu chtít vrátit evropské granty. ..)

hudryper
hudryper
13. 12. 2017 10:39

Připojuji se k Peterovi. Fandíme Rusku a Putinovi,protože pro nás představují jakousi naději,že existují síly schopné se postavit proti všeobjímajícímu zlu,které vidíme okolo sebe a na postupu vpřed. Ruský společenský systém je ale bastard, spoléhá na věrnost a sebeobětování svých chudých obyvatel a přitom ho řídí na rozlehlých ruských pláních neuvěřitelně zazobaní a nafoukaní boháči,pro které jsou sociální spravedlnost či snad i občanská rovnost k smíchu. Tento hluboký socialně politický rozpor je v ruské společnosti dávno,ale v posledních desítiletích expandoval do nepřijatelných výšek. Ruská společnost je neuvěřitelně pokorná a trpělivě snáší nespravedlnosti,které by jinde,třeba i u nás,vedly ke stávkám, k… Číst vice »

peter.
13. 12. 2017 11:03

hudryper napsal V každém případě se ale můžeme těšit na to,že závěr neokonské dominace světu proběhne bez poslední války této civilizace. hudryper! Som strašne rád,že dávaš o sebe vedieť.Je fajn čítať zase tvoje komentáre. Teraz sa ešte vyjadrím k obsahu článku.Odkaz naň som sem dal minulý týždeň a smeroval som ho Martinovi lebo viem,že ľudí ktorí ľúbia les a prírodu tak ako on,po svete veľa nebehá.Som veľmi rád,že p.zajoch článok preložila a že si ho môžu prečítať aj tí,ktorí ruštinu neovládajú.Martin chcel ísť na Sibír,za nedotknutou prírodou a aj keď sa mu z objektívnych dôvodov nepodarilo splniť si svoj sen,tak… Číst vice »

peter.
13. 12. 2017 11:17

peter. napsal
No to,že pred asi 2.rokmi si robil píár tým,že prejavil intenzívny záujem o záchranu dnes už vzácne sa vyskytujúceho „tygra amurského“

https://www.ta3.com/clanok/1040691/putin-vypustil-do-prirody-tri-vzacne-amurske-tigre.html

fajt
13. 12. 2017 11:25

Rusko spolu s Putinem je protiváhou dnešnímu stávajícímu světovému hegemonu – ale jenom v rámci celosvětového NWO, globálního kapitálu, tuto hranici nikdy nepřekročí – jak si v Rusku aplikují svou verzi vládnutí a společenské soudržnosti a vzájemnou třídní interakcí je určitě dané jejich historickou tradicí a sformovanou národní povahou ( tady bojaři poměrně často hráli k poddanému lidu negativní roli v rámci zachování středověké subordinace, která nepočítá s nějakými právy pro poddaný lid, car tuto surovost jenom korigoval a nebo vystupoval jako vyšší síla, která většinou požadovala po poddaném lidu ještě větší pokoru s procesy, které těžko nazvat jako důstojné… Číst vice »

Bety
Bety
13. 12. 2017 12:18

Opičí láska – kam na to fajte chodíte? Po celém světě je prezidentů, kteří nestojí ani za fajfku tabáku a jejich neschopnost a zkorumpovanost způsobuje jen škodu vlastnímu národu a nejen jemu, viz např. Sarkézy a Libye, o světovém četníku ani nemluvě. Instalovali ho s předpokladem, že SSSR dovede ke konečnému rozpadu a hladomoru. Hladomor se nekonal (nebo lépe se zastavil a otočil), Rusko se nerozpadlo, jeho obrana se vzpamatovala, stát, kterému se všichni posmívali najednou začal nabývat váhy a vlivu. Copak je deep state jen specialitou USA? On ho tam má, za Gorbačova a Jelcina zbohatl, rozkošatěl se, prorostl… Číst vice »

zajoch
13. 12. 2017 12:29

Vážení vždy nejlépe informovaní pánové peter a hudryper, nyní se obracím k vám. Zbožňovatelé Putina bylo zřejmě myšleno na mne. Klidně si to o mně myslete, mně to vadit nebude, ale já více než Putina zbožňuji Rusko a jeho prezidenta si vážím za to, že tuto zemi dostává ze situací, ze kterých by ji hned tak někdo nedostal. Hudryper to částečně objasnil a já dodám to, že řídit tak ohromný mnohonárodnostní stát určitě není žádná pohodička. Obzválšte ne tehdy, když je v týmu vysokých úředníků velké možství nespolupracujících. Moc hezky to zde napsala Bety – stručně a dobře: „Důležité je… Číst vice »

fajt
13. 12. 2017 13:02

Bety, bych řekl, že vám vadí hlavně moje forma ( a to ukrutně) glosování, celkově věcně k tomu ale moc nemáte – jsem dost výrazný a místy i expresivní, ale jinak to v dnešním světě,zaplácaném falešnými emocemi a suverénními lžemi jako pravdou ani nejde – trochu mi podsouváte věci, které jsem nenapsal,jako že Putin je horší gosudar Jelcina,tomu tak není ( i když není vůbec jasný proces a důvod předání moci mezi těma dvěma – tyhle síly asi v Rusku nikdy nepochopíme, i kdyby vyhřezly na povrch ),znova opakuji, komentuji ( glosuji )Putina za věci, které se mi jeví v… Číst vice »

Aleš
Aleš
13. 12. 2017 13:11

Nikdo z nás není tak mocný, aby se nedokázal vyvarovat prohlášení, kdy přání se stává otcem myšlenky. A to ani v okamžiku přesvědčení o vlastní objektivitě.

peter.
13. 12. 2017 13:22

zajoch napsal Ráda bych se pana petera dotázala, jak on přispívá k blahu lidstva, krom svých kometářů zde. Kritizovat z pohodlí domova někoho kdo opravdu koná, to je Keď sa ma tak pekne pýtate,patrí sa odpovedať. Človek môže prispievať k blahu ľudstva svojou prácou v prospech spoločnosti a tým,že zo svojich detí vychová slušných ľudí ktorí budú pre spoločnosť prínosom a nebudú jej na obtiaž.Dnes som už na dôchodku a tak tých možností „robiť niečo pre blaho ľudstva“ celkom pochopiteľne ubudlo.Ale keď sa pozriem dozadu,na prácu ktorú som po sebe zanechal,tak cítim uspokojenie.Nemám sa za čo hanbiť!S deťmi sa mi… Číst vice »

peter.
13. 12. 2017 13:39

peter. napsal Takže bohužiaľ, pre „blaho ľudstva“ nerobím na rozdiel od vás nič milá pani zajoch. a p.zajoch! Dovoľte mi jednu radu.Nie je dobré byť vzťahovačným.Lebo pri písaní o adorantoch Putina ste mi konkrétne vy na um neprišla. A pokiaľ sa vám moje komentáre „zde“ nepozdávajú,tak s tým nenarobím nič.Ale stačí iba napísať aby som s nimi prestal,ja si to premyslím a je dosť možné,že vás poslúchnem. ps. K výroku tej ministerky Izraela…Áno! Mal byť predvolaný izraelský veľvyslanec v Moskve,mal mu byť odovzdaný protest aj s ostrým varovaním!Lebo ten výrok predniesol člen izraelskej vlády a preto ho možno brať ako… Číst vice »

fajt
13. 12. 2017 14:06

comment image – bude tohle i rodit?? . ..)

Bety
Bety
13. 12. 2017 14:55

fajte, prý vám něco podsouvám. Co je potom tohle? Cituji: … jeho neutuchající podpora (místním i cizím) darebákům ruského lidu je prostě už obecně nestravitelná a začíná překonávat i hororové vzpomínky na Jelcina…. No to nemá cenu. Našel jste svého nepřítele, nikdo jiný si více nezaslouží vaši kritiku… budiž vám přáno, objevil jste zřejmě životní zájem. Každý kdo má jiný názor je nekritický pitomec. Ale musím říct, že je zdejší diskuze tak zasekaná vašimi přečetnými příspěvky (a vše na rukou notu), že jste už něčeho dosáhl . Sílí ve mně dojem, že přes stále dobré články je diskuze tak zafajtovaná,… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
13. 12. 2017 15:23

Pán peter, je možné to udělat jak glosujete, je možné to udělat i jinak. Za svou ministryni, její slušnost a rozum zodpobídá především Izraelský premiér. Myslím, že V.V. Putin zvolí odpovídající způsob jak jim to dát všem „sežrat“. Tohle on umí… Fajte o mnohém nevíme, VVP je zodpovědný jiným – ne mně či Vám… Udělal již obrovský kus práce, a čerta starého mu musí záležet na „chybách“ které u něj „vidíme“ my a odsud. Mnohdy třeba neměl jinou možnost. Třeba ani okolnosti jiné chování často vůbec nedovolovaly. Co se týče výběru spolupracovníků- i tam jsou v „moci“ faktické ve vztahu… Číst vice »

Dolmen
Dolmen
13. 12. 2017 15:37

Myslím, Bety, že fajtovi křivdíte. On jede na stejné vlně, jako většina zde diskutujícících, ale je založením skeptik. Skepse je velice užitečná vlastnost, přidržuje člověka u reality a chrání před zklamáním. Fajt jenom vyvažuje svým skepticismem některé až příliš jednostranné názory. Tím, že si jedno oko zalepíme přestáváme vidět přesně prostorově a tak se fajt snaží vidět věci tím druhým okem,které si někteří přelepili. Jinak souhlasím s tím, že od té doby, co sem již nemůže přispívat Sio, ztratily zdejší diskuse šťávu, protože Sio dokázal vyhrábnout perlu i z naprostého úhoru a nastartovat mozkové závity i ostatním.

fajt
13. 12. 2017 15:39

Bety napsal Bety pokud jsem tomu Vašemu poslednímu příspěvku dobře rozuměl, tak trpíte vyloženě fajtovskou averzí a nastiňujete, že je Vás takových ( přesvědčených o mé záměrné škodlivosti ) dost a že jsem diskuzi v podstatě ošklivě zamořil svým názorem, který Vám nelahodí, no a uvažujete o tom, že si necháte svůj další projev jenom pro sebe ( samozřejmě zase jenom kvůli mně ) – hmm, no co na to říci a nedat Vám do ruky nějaký další zástupný důvod k ještě osobnější nelibosti … ale vrátím se věcně k Vaší námitce, tedy k Vaší citaci mého názoru, který tady… Číst vice »

fajt
13. 12. 2017 15:45

Martin (už bez taky m) napsal
Martin (už bez taky m)

to je v pořádku, Martine, o Vaší upřímnosti a přesvědčení nemám pochyb – díky a Vám taky . ..)

zajoch
13. 12. 2017 16:14

Petere, mně můžete klidně oslovovat bez toho paní, případně p. Kdysi jsme se na OM takto netitulovali, oslovovali jsme se jen značkou. Mi se to jaksi líbí víc. Ale odpověď na vaši odpověď, i když je to možná nevhodné si vyměňovat napůl osobní dopisy přes Stanovy stránky. Vždycky jsem si vážila vašich reakcí pod články, i když jsem měla občas jiné názory. Je pravda, že mě dráždily vaše výtky na adresu ruského prezidenta a důvody jsou prosté: ač jste podle vašich komentářů politicky velmi sečtělý a za to máte můj obdiv, nemohla jsem pochopit jak snadno kritizujete věci, do kterých… Číst vice »

Bety
Bety
13. 12. 2017 16:28

Dolmene, já jsem skeptik od přírody a bulíkovat se nenechám ani zprava, ani zleva.
Jinak souhlasím, že Sio zde bolestně chybí.