Hnutí Duha: Změna klimatu loni zasáhla ČR opět o něco více a snižování emisí se zaseklo, říká vládní zpráva

Vládní PR o klimatu je v rozporu s oficiální zprávou

pondělí 2. prosince 2019

Minulý rok byla průměrná teplota v ČR již o 1,7 stupně vyšší, než byl průměr v letech 1981-2010. Léto bylo loni nejteplejší od roku 1961 a sucho bylo extrémní – tak popisuje tuzemské dopady změny klimatu Zpráva o životním prostředí v ČR 2018, kterou připravilo Ministerstvo životního prostředí pro vládu. Zpráva dále uvádí, že posledních pět let neklesají tuzemské emise skleníkových plynů a stejně tak stagnuje výroba elektřiny z čistých domácích obnovitelných zdrojů.

Premiér Andrej Babiš však chce dnes na globálním klimatickém summitu v Madridu mluvit o tom, že Česko dělá pro ochranu klimatu vše, co může – alespoň dle páteční tiskové konference. Oficiální vládní zpráva však jasně prokazuje, že to tak není.

Faktem je, že emise skleníkových plynů v ČR oproti roku 2000 skutečně poklesly o 13 procent. Avšak posledních 5 let to již neplatí, celkové emise neklesaly (pokles od roku 2000 se odehrál předtím). Alarmující je také, že od roku 2000 vzrostly emise z odpadů o 47 % (hlavně v důsledku hromadění bioodpadu na skládkách) a v sektoru dopravy dokonce o 54 %. Hnutí DUHA navíc upozorňuje, že pokles emisí o 13 % za téměř dvacet let není absolutně dostačující k tomu, aby ČR adekvátně přispěla ke globálnímu snížení emisí nutnému k zastavení růstu teploty na relativně bezpečné úrovni.

Premiér Babiš porovnává emise jednotlivých států, ale vynechává stěžejní pohled – množství emisí na obyvatele. V ČR je to 11 tun CO2 na hlavu a rok, přitom průměr v EU je jen necelých 7 tun, Čína má 7,5 tun, Německo 9 tun a Francie 5 tun.

Česko nesnižuje emise skleníkových plynů také proto, že nerozvíjí obnovitelné zdroje energie. Zpráva o životním prostředí uvádí, že množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů – které by mohly nahrazovat fosilní paliva a snižovat tak emise – už šestým rokem stagnovalo. A ministr průmyslu Karel Havlíček se snaží rozvoj co nejvíce omezit i do budoucna. Hnutí DUHA kritizuje spolu s městy a obcemi tyto příliš nízké cíle pro rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ekologická organizace zároveň prosazuje odstavování zastaralých uhelných elektráren či zákaz skládkování biologicky rozložitelného odpadu (a naopak jeho využití pro produkci kompostu či energie v bioplynových stanicích).

Podrobnou analýzu tvrzení premiéra Babiše o ochraně klimatu dnes zveřejní Klimatická koalice nevládních organizací, kde je Hnutí DUHA členem.

Jiří Koželouh. vedoucí programu Klima, energetika a odpady Hnutí DUHA, řekl: “Premiér Babiš může dnes před světovými i evropskými státníky předstírat, že dělá vše pro ochranu klimatu, ale statistiky z vládní zprávy o životním prostředí hovoří jasně. Ačkoliv naši zemi a naše občany čím dál dramatičtěji zasahuje změna klimatu, snižování emisí skleníkových plynů se zaseklo stejně jako rozvoj výroby čisté domácí elektřiny z obnovitelných zdrojů. Pan premiér by si měl vážně promluvit se svým ministrem průmyslu, aby přestal potlačovat rozvoj moderní energetiky navrhováním absurdně nízkých cílů a dalších překážek, a přestal také pomáhat uhelným elektrárnám.”

Přejít do diskuze k článku 30 komentářů