Zpráva o životním prostředí ČR zítra na vládě: pokles znečištění a spotřeby zdrojů nebrání prosperitě

Tisková zpráva Hnutí DUHA

úterý 28. listopadu 2017

Loni žilo stále 58,9 % lidí v oblastech, kde jsou překračovány limity znečištění ovzduší. Přitom vysoká míra znečištění není výsledkem ani podmínkou ekonomického rozvoje. Zpráva o stavu životního prostředí v ČR za rok 2016 – kterou zítra projedná vláda a již má Hnutí DUHA k dispozici – znovu potvrzuje, že znečištění není podmínkou ekonomické prosperity, právě naopak. Za posledních šestnáct let totiž kleslo množství prachu vypouštěného do ovzduší o třetinu, přitom ekonomika od té doby výrazně vzrostla.

Zpráva však také ukazuje, že loni 28,2 % vzorků podzemní vody obsahovalo nepovolené množství pesticidů. Vodní eroze ohrožuje 56,7 % zemědělské půdy. Loni nadále klesalo zdraví lesů – defoliací (částečnou ztrátou listů či jehličí) – bylo poškozeno již 74,8 % jehličnanů (oproti 64,8 % v roce 2000) a 41,9 % listnáčů (oproti 25,8 % v roce 2000) [1]. Recyklovalo se jen 35 % komunálních odpadů, téměř polovina z nich končí na skládkách (to, že to jde lépe, ukazuje úspěšná recyklace průmyslových odpadů). Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů od roku 2014 stagnuje.

Pozitivní je růst ekologického zemědělství, které nepoužívá pesticidy a umělá hnojiva a navíc brání erozi půdy a pomáhá zadržovat vodu v krajině. Loni již ekologičtí farmáři obhospodařovali 12 % zemědělské půdy, třikrát víc než v roce 2000. Lidé také čím dál více využívají vlaky, osobní železniční přeprava vzrostla v roce 2016 o 6,6 %. Spotřeba surovin na produkci 1000 Kč HDP byla 39,1 kg, což znamená pokles o 37 % oproti roku 2000, a energetická náročnost ekonomika klesla (oproti roku 2005) o 23,4 %. Klesala však pomaleji než v jiných státech EU a proto máme nyní již třetí energeticky nejméně efektivní ekonomiku v EU.

Hnutí DUHA upozorňuje na fakt, že lidé chtějí chránit životní prostředí (třídit odpad, jezdit veřejnou dopravou či vyrábět energii z obnovitelných zdrojů) a silně podporují ochranu přírody. Zlepšení nastalo v případech, kdy stát nastavil dobré podmínky pro spotřebitele, zakázal škodlivou činnost a motivoval k inovacím. V řadě oblastí však stále chybí účinná řešení a lidé nemohou volit ekologické přístupy. Nová vlády bude mít možnost udělat účinné kroky ke zlepšení prostředí pro život a tím i posílit čistší ekonomiku.

Pro vyčištění vzduchu bude muset vláda a parlament zajistit, aby uhelné elektrárny nedostaly výjimky z nových evropských limitů pro znečištění, prosadit rozvoj stagnující výroby elektřiny z čistých domácích obnovitelných zdrojů. Bude muset  poplatky a dotacemi motivovat k výměně uhelných kotlů a kamen za čisté zdroje a prosazovat postupné ukončení výroby aut na benzín a naftu.

Ve včerejším hlasování členských států EU došlo i díky pozici ČR k prodloužení registrace o dalších pět pro herbicid glyfosát, který je podezřelý z karcinogenity a má negativní účinky na přírodu [2]. Příští vláda tedy bude muset pesticidy omezovat domácími regulacemi a ještě víc podporovat ekologické formy zemědělství.

Akutní a rostoucí zdravotní problémy lesů volají po novele lesního zákona, která bude vyžadovat přírodě blízké hospodaření (omezení holosečí, zlepšení druhové skladby atd.) a zároveň po zavedení mezinárodně uznávané certifikace FSC. Ta zaručuje udržitelné lesní hospodaření a zároveň zabrání ztrátě tisíců pracovních míst v dřevařském a nábytkářském průmyslu.

Také bude nutné ochránit cennou přírodu v našich národních parcích přijetím zonací a zásad péče, které stanoví konkrétní harmonogram rozšiřování zón divoké přírody na alespoň polovinu  území každého z parků (to je podle nového zákona cílem národních parků). Zdraví lesů by prospělo ponechat některé jejich cenné části svobodnému vývoji přírody.  Hnutí DUHA prosazuje jako první krok vyhlásit jedno nové území divočiny o velikosti minimálně deset km2 ve státních lesích mimo stávající národní parky. Sloužilo by ochraně samovolného vývoje přírodních procesů a zůstalo by přístupné lidem k prožitku a poznání divočiny [3].

Češi jsou dobří v třídění těch odpadů, k jejichž třídění mají podmínky. Stát nám již dlouho dluží zlepšení recyklačních služeb tak, aby rostlo celkové množství míra recyklace komunálních odpadů. Příští vláda bude muset aktualizovat Plán odpadového hospodářství ČR (současná vláda nastavila příliš nízké cíle a zarazila tak zvyšování recyklace) a přijmout nový odpadový zákon. Ten musí obce a města motivovat k vyššímu třídění a tedy zlepšit podmínky pro občany.

Strany, které slíbily, že budou řešit palčivé ekologické problémy, mají v Poslanecké sněmovně dostatek hlasů, aby svoje závazky přeměnily v zákony. Ukázala to nedávná analýza politické odpovědnosti, kterou sestavily Hnutí DUHA a Zelený kruh [4]. Závazky samozřejmě neznamenají, že je strany naplní. Tož však neumenšuje jejich politickou odpovědnost a oprávněná očekávání voličů.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Zpráva o životní prostředí ukazuje, že se Češi a Češky chovají ekologicky, když jim to stát umožní či alespoň nekomplikuje. Podobně reaguje průmysl. Pokles znečištění je u nás doprovázen ekonomickým růstem. Klesá surovinová i energetická náročnost ekonomiky, více lidí jezdí vlakem a více půdy obhospodařují ekologičtí farmáři. Na druhou stranu třeba na Slovensku či v Rumunsku se daří snižovat plýtvání energií rychleji, a proto jsme bohužel postoupili v EU z pátého na třetí místo v plýtvání energií. Chybějící nebo špatné zákony také způsobují, že stále většina z nás musí dýchat špatný vzduch a třetina pít ve vodě pesticidy, že nemůžeme dobře recyklovat odpady a že naše lesy rychle chřadnou. Nová vláda bude zodpovědná za prosazení účinných řešení. Může zásadně zlepšit ovzduší, rozhýbat čisté obnovitelné zdroje, zvýšit recyklaci odpadů či zajistit ochranu cenných území s divokou přírodou. Veřejnost si to přeje a bude spolupracovat, ale pravidla musí stanovit stát, v mnoha případech to zatím nedělá.“ 

Poznámky:

[1] http://hnutiduha.cz/aktualne/tri-ze-ctyr-jehlicnatych-stromu-v-nasich-lesich-jsou-nemocne-situace-se-zmenou-klimatu

[2] http://hnutiduha.cz/aktualne/glyfosat-evropske-staty-odhlasovaly-prodlouzeni-o-dalsich-pet-let-bez-omezeni

[3] http://hnutiduha.cz/aktualne/nastava-zlom-zda-se-ze-lesy-cr-maji-divoke-plany

[4] http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/122-hlasu-pro-ciste-ovzdusi-pro-jaderne-subvence-jen-40-povolebni-analyza-politicke-odpovednosti-na-jaka-ekologicka-reseni

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
3 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
idiotronic
30. 11. 2017 3:17

Jedním , ne-li nejdůležitějším zdrojem je pitná voda, kde jsme skutečně ve spotřebě ušetřili hodně. A prosperita šla prudce nahoru…….

Martin (už bez taky m)
21. 12. 2017 10:12

peter. napsal

Boj proti glyfosátu môže mať za následok návrat k herbicídom o mnoho nebezpečnejším.Napr. Atrazín
https://www.hlavnespravy.sk/najvacsiu-zasobaren-pitnej-vody-zitny-ostrov-kontaminovali-pesticidy/1249818
https://sk.wikipedia.org/wiki/Atraz%C3%ADn
https://www.noviny.sk/zahranicie/74849-herbicid-atrazin-dokaze-zmenit-samcov-ziab-na-samice

Pokud se nepletu, jako tzv. „Zeazin“ se používal masově při pěstování kukuřice. Zejména v říčních nivách v bezprostředních blízkostech vod je to s ohledem na to že jejich štěrkové podzemní vrstvy jsou významnými zásobárnami vod zásadní chyba.
Zajímavá diskuse s odkazy
https://www.zahradkari.cz/odborne/index.php?str=65&display=prispevky&id_tema=139&kat=93