Chameleoni: My jsme o ničem nevěděli, nám nikdo nic neřekl

Reklama


Před volbami spousta „politických chameleonů“ bere do úst „vodu“ a na billboardy lepí pěkná hesla. Jsou mezi nimi politici, kteří od nás před čtyřmi lety dostali informace  a za tu dobu neudělali nic, jen svým jednání prodloužili tunelování Vaku Zlín a protiprávní stav ve Vaku Zlín.

Ti hodně hloupí politici dnes říkají, že čtyři roky nic nevěděli. Ti, co je manipulovali, říkají, že protiprávní stav ve VaK Zlín nejde vrátit, protože VaK na to nemá peníze. VaK Zlín si přitom při jejich „bačování“ u Veolie zadlužil a oni přitom nechali vyplácet Veolii za toto volební období více než půl miliardy zisku. Tito lidé zapomínají, že od roku 2010 existují usnesení soudu, která říkají: Bude se  to vracet do stavu před vytunelován, tedy před rok 2004. Od roku 2012 existují dokonce pravomocná usnesení soudu, která dokládají, že ve VaK Zlín probíhá dlouhá léta protiprávní proces.

Nikdo nemůže říkat, že nic nevěděl, a nikdo nemůže říkat, že není připraven na rozhodnutí soudu, vrátit VaK Zlín co mu náleží. Pokud připraven není, nese za to plnou odpovědnost.

 Za toto dělení zisků z vody v letech 2011-2013 jsou odpovědní politici statutárního města Zlín.

Všichni politici z vedení Statutárního města Zlína byli v roce 2010  informováni  o stavu, ve kterém je VaK Zlín, jaké negativní dopady má „provozní tunel“ na VaK Zlín, občany a města a obce v okolí. Každé usnesení soudu jim bylo zasláno. Kdo tvrdí, že nic neví, ten lže.

Zde je důkaz: Informace zaslané zastupitelům a vedení Statutárního města Zlína v roce 2010 po volbách:  http://www.vodalidem.cz/politicka-lez

Přejít do diskuze k článku 1 komentář