Diskuze k článku


  • PPK • 28. června 2018

    Pomineme-li už existující korupčně politickou stránku OZE: Když si chce někdo vyrábět pro sebe elektřinu, tak proč ne? Ale – měl by tak činit na své riziko a za své peníze. Měl by též povinně dodržovat technické a bezpečnostní normy typu ČSN. Jako náhodný a občasný výrobce elektřiny (příroda!) by však neměl mít právo připojovat toto zařízení za účelem zisku do elektrické sítě veřejné a tím narušovat její technologickou rovnováhu včetně rušení vyššími harmonickými 50 Hz ze střídačů fotovoltaiky. Za parametry a bezpečnost veřejné sítě totiž už nese odpovědnost pouze majoritní vlastník energetiky, tj. stát a nikoli majitel OZE. Stát by proto ani neměl poskytovat cenová zvýhodnění soukromým výrobcům elektřiny, protože takto výdělečně podnikají BEZ ZODPOVĚDNOSTI za bezporuchový stav sítě. To by jinak bylo z jejich strany nespravedlivé příživnictví na investičním majetku státu a na jeho službách daňovým poplatníkům. Veřejným zájmem je sice čisté ovzduší, ale veřejným zájmem není parazitování na společnosti.

  • idiotronic • 30. června 2018

    Užitečnost elektřiny z OZE se má k užitečnosti elektřiny z ČEZu jako užitečnost nářadí MANNESMAM ( Čína) k nářadí NAREX (Německo). Oboje nářadí vrtá, řeže, nebo šroubuje, ale prodávají se za ceny v poměru kvality : jedna ku deseti. U nás se podařilo uzákonit obrácený poměr.