Když dva dělají totéž…

Varování první (TV Nova): Pokud by se objevil někdo, kdo by chtěl na americkou kolonu zaútočit, například rajčaty nebo vajíčky, bylo by to vykládáno podle českých zákonů, tedy jako výtržnictví (až 2 roky nepodmíněně, v případě opakování až 3 roky) či poškozování cizí věci (trest v rozmezí 6 měsíců až 3 roky). V případě, že by pak došlo například k větší potyčce s americkými vojáky, hrozí útočníkovi odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. V případě vážnějších zranění může útočník dostat až desetiletý trest.

Varování druhé (z českého armádního tisku): Avizovaný přesun Strykerů je skutečně signálem nejen pro občany, ale i pro okolní státy, že je Česká republika respektovaným členem aliance, na jejímž území je pohyb vojenské techniky možný. O okupaci se ale v žádném případě nejedná, protože ke vstupu vojsk dojde v souladu jak s mezinárodním právem a plněním závazků vyplývajícím ze smlouvy s NATO, tak s vnitrostátním právem.

Děje se tak na základě článku 10 Ústavy ČR a Ústavního zákona č. 110/1998 Sbírky o bezpečnosti republiky. Naopak: Sabotáže a útoky na ústavnost republiky, včetně pokusů narušit její obranyschopnost, jsou dle § 310 odst. 1 trestního zákoníku sankcionovány v rozsahu 8 -12 let nebo propadnutí majetku. Totéž se týká i pokusu o zničení samostatnosti země. Znění prvního odstavce tohoto zákona bývá mylně vztahováno pouze k době válečného stavu: Citovaný odstavec se ale týká i doby míru.

Trestného činu sabotáže dle § 314 odst. 1 trestního zákoníku se může dopustit ten, kdo by „v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky anebo poškodit mezinárodní organizaci zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce nebo se dopustí jiného jednání k tomu, aby:

a) mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu mezinárodní organizace, orgánu veřejné moci, ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, hospodářské organizace nebo jiné instituce, nebo

b) způsobil v činnosti takového orgánu anebo takové organizace nebo instituce poruchu nebo jinou závažnou škodu“ 

Závěr: Z toho, že česká vězení nejsou plná evidentních výtržníků, vandalů a sabotérů z pietního shromáždění, jež se konalo 17. 11. 2014 na Albertově, jasně vyplývá, že kolona amerických motostřelců požívá v ČR mnohem větší právní ochranu než český, německý, polský, slovenský a maďarský prezident dohromady. A komu se to nelíbí, je podle logiky českých lezců do americké řiti Putinův agent a vlastizrádce.

Přejít do diskuze k článku 17 komentářů