Dokument: Kde jsme teď? aneb Kvalitativně nová fáze koronavirové éry

Prožíváme změnu atmosféry v české společnosti, charakterizovanou jak zesilující rezignací veřejnosti na svůj odpor proti plošným opatřením, které vláda už čtrnáct měsíců provádí, tak jejím zrcadlovým jevem, kterým je arogantním chováním vlády přesvědčené, že tak, jak jedná, jednat – protože jí to prochází – může.

 

Terorismus a život v paralelním vesmíru

Tlak na produkci teroristů už není jen teoretický. Na veřejném soudním projednávání tehdejších „teroristů“ byli pozorovatelé nezávislého tisku, kteří celou věc podrobně dokumentovali. Zdá se, že celou věc budeme muset udělat znovu, ale v situaci studené války a hysterické špiónománie.

 

Evropské hodnoty a ruský sen

Ruská civilizace je jediným léčitelem evropské, který má úspěchy. Jednou za sto let se nemocnému hodně přitíží: On shromažďuje všechny svoje síly v jedinou pěst, táhne se svou vší silou a … obdrží novou dávku vakcíny. Jména lékařů jsou nám velmi dobře známa: Kutuzov a Rajevskij, Žukov a Rokossovskij, Michael Andreas Barclay de Tolly a Bagration, Koněv a Vasiljevskij. Práce těchto podivuhodných lékařů je hlavním vkladem Ruska v rozvíjení evropské civilizace.