Retro: NATO – Dva „mírové“ mýty

Po zániku socialistického společenství, rozpadu SSSR a Varšavské smlouvy se plně projevil skutečný charakter NATO a její vedoucí mocnosti – USA, která klíčovým způsobem určuje a ovlivňuje politiku této organizace. Hned v devadesátých letech 20.století dochází z iniciativy USA k přehodnocení doktríny NATO z obranné  na globálně útočnou. V devadesátých letech po rozpadu SSSR a VS taky končí období míru v Evropě a začíná přibližování základen NATO k Rusku, coby největšímu planetárnímu zdroji surovin.

 

Modernizace ruské ekonomiky bude mít pauzu

O tom, že politický zápas mezi odcházejícím liberálním křídlem ruské státní správy a provlasteneckých sil  zatím (i přes nadšená prohlášení některých patriotických zdrojů) není rozhodnut, svědčí vývoj kolem realizace strategického programu podpory investic do reálného sektoru ruské ekonomiky.