P. C. Roberts: Vidím, jak se západní svět proměňuje v hájemství nacismu

Ředitel Vnitřní bezpečnosti, instituce jako vypadlé z éry německého nacismu, která v současnosti přebírá v USA vládnoucí roli, ustavil americké Ministerstvo pravdy, které má pravomoc umlčovat všechny, kteří se postaví proti oficiálním narativům. Jak je možné, že prezidentova administrativa se odvažuje ustavit v USA gestapáckou instituci vybavenou pravomocí potlačovat pravdu?