Svět ruskýma očima 660

Na Šalamounových ostrovech nebude pořádek americký, ale čínský * Státnost Ukrajiny není historicky podložena, ale je darem bolševiků * Polsko a Bulharsko jsou minoritními spotřebiteli plynu a ztráty spojené s jejich odpojením nemají pro Gazprom vážnější důsledky.

 

Vám poděkování a lásku Vám, kéž zněly by jak zvony…

Kdyby můj strýc z matčiny strany, po kterém jsem dostal jméno Aleš, výsměšně nekondoloval spolužačce na gymnáziu v Novém Bydžově ke ztrátě snoubence, jenž se jako německý voják dostal do obklíčení u Stalingradu, spolužačka by neplakala a tím by neposkytla možnost svému učiteli zjistit podstatu pláče a posléze udat mého strýce gestapu, pak by strýc Aleš nezemřel na pochodu smrti z Buchenwaldu, ze kterého se ho děda snažil všemi prostředky dostat.