2500 slov z roku 2011

Proč bohatým a mocným tolik záleží, aby se tato „zvláštní“ nesourodá vláda udržela u moci?

Kdyby ji nechali padnout (a ona by se bez pomoci už rozpadla sama), co by se pak stalo tolik zlého?


Předně by přišly vniveč „investice“ bohatých (pan Bakala a spol.). Tito lidé neposkytují peníze jen tak. Tito lidé peníze investují a čekají, že se jim vrátí zvýšené o slušné zisky. To by pád vlády ohrozil (musí se provést protilidová důchodová a zdravotní reforma za každou cenu a až pak se vláda může rozpadnout). Naše společnost tedy dospěla do stádia, kdy 1% nejbohatších lidí diktuje svou vůli 99% celé společnosti. To není demokracie! To je plutonomie – systém, v němž hospodářský růst a rozvoj celé České republiky závisí na dobré (nedobré) vůli malé skupinky lidí tzv. „Super Rich“ – tj. na nejbohatších. To celé způsobuje známý jev, že ať občané ve volbách zvolí kohokoliv, kteroukoliv politickou stranu, sestavování povolebních koalic spolehlivě vždy vymaže původní občanskou vůli a je prosazena vůle 1% nejbohatších. To se stalo i ve volbách v roce 2010. Tedy v důsledku nejde jen o to, zbavit se této vlády, ale jde o zcela zásadní systémovou změnu. Je nutné po 22 letech znovu odstranit „nomenklaturu“. Tentokrát „nomenklaturu“ Super Rich. To je náš úkol jako občanů České republiky. To je úkol pro mladé lidi – tedy nikoliv – „mladí volí pravici“ – jak se studenti nechali zmanipulovat v minulých volbách, ale vybudování skutečné demokratické a občanské společnosti, jak o ní snil na začátku devadesátých let 20. století Václav Havel.


Tento úkol nebyl splněn. „Vlády věcí tvých – ó lide český“ – se zase chopily síly, které ti ničí život. Plutonomie se tváří jako demokracie. Vydává svá zákulisní rozhodnutí za vůli lidu, za demokracii, kterou však není. Kdy už jako občané prohlédneme tento trik? A pokud už jsme ho prohlédli, kdy už přestaneme nadávat u televize v obýváku a v hospodách a vydáme se věci změnit?


Na tyto otázky si, vážení spoluobčané, musíte odpovědět sami. A potom až najdete odpovědi, které se nabízejí, nesmíme zůstat nečinní. V současné chvíli nejde o nic menšího, než o to, jakou budoucnost připravíme sami sobě ve stáří a také našim dětem. To, co nám připravuje systém vládnoucí plutonomie, je budoucnost dost temná.


Začíná být jedno, zda se naše země nachází v krizi, nebo ve fázi hospodářského růstu. Je-li země v krizi, 1% nejbohatších přenese veškerou tíhu krize na 99% občanů. Nachází-li se Česká republika v období hospodářské prosperity, 1% nejbohatších si přisvojí výsledky této prosperitiy. Dobře je to vidět u cen benzínu. Při zdražování jde cena benzínu rychle a pružně nahoru, jde-li však cena ropy dolů, pak se to u čerpacích stanic projevuje jen pomalu a neochotně. Takhle funguje plutonomie založená na kapitalismu, který rozhodně nepředstavuje dobro pro většinu lidí.


Vážení spoluobčané, po 22 letech stojíme opět na křižovatce. Co si necháme líbit? Co ještě sneseme, než vyjdeme do ulic? Pamatujete, jak se stavěly za doby komunistického režimu tzv. dvougenerační domky? Přízemí pro rodiče a první patro se připravovalo pro mladé, až se jednou ožení či vdají. V přízemí koupelna, v prvním patře koupelna a WC. Často to dopadlo tak, že mladí, kteří mezitím vyrostli – tedy cca po 20 letech – tuto budoucnost připravenou rodiči odmítli. Zdálo se jim nevhodné bydlet v malém podkroví u rodičů, vybavení připraveného bytu se jim také nelíbilo – standard bydlení byl totiž za 20 let už jinde. Tak tomu je i v naší politické situaci. Standard demokracie – myslím tím skutečnou demokracii – je totiž úplně jinde. Vážení spoluobčané, připusťme si už jednou vážně, že to, v čem dvaadvacet let žijeme, skutečná vyspělá demokracie nikdy nebyla. Po druhé světové válce často šilháme na sousední bohatší Němce. Představte si třeba aféru „Drobil“ (Vánoce 2010) či aféru „Bárta a ABL“ (březen – duben 2011), jak by ji řešili naši sousedé?


Musíme dosáhnout tohoto německého standardu demokracie, musíme dosáhnout v Evropě obvyklých zvyklostí! Z Německa dovezeme BMW a mercedesy, technologie a jiné výrobky, ale slušnost, dodržování zákonů v praxi a politickou korektnost nelze dovézt. To si musíme vybudovat sami v České republice.


Toho ovšem nelze dosáhnout v podkrovním skromném pokojíčku, který nám s větší či menší láskou připravili „otcové zakladatelé“. Standard bydlení je úplně někde jinde. Z dalšího hlediska jde v dnešní situaci i o spor generační. Staří pánové na prezidentském stolci, v senátu, ve vládě i v parlamentu budou muset odejít na odpočinek. Mládí ovšem vůbec nic nezaručuje, nezměníme-li politický systém plutonomie. Vzpomeňme třeba na Stanislava Grosse, nebo nyní na mladého Víta Bártu.


Tím se dostáváme k tomu, jak vyjádřit svou občanskou sílu, své legitimní právo změnit vládu a poměry ve své zemi, pokud se většině občanů nelíbí.


„Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svojí oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo jí změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.


Rozvážnost sice přikazuje, aby dlouho ustavené vlády nebyly měněny pro nejasné a prchavé důvody; a souhlasně veškerá zkušenost ukazuje, že lidstvo je mnohem náchylnější ke strádání, dokud je zlo snesitelné, než k narovnání sebe sama zavržením forem, kterým je přivyklé. Jestliže ale dlouhý sled zlořádu a uchvacování, pronásledující trvale týž objekt, se rozvíjí do podoby podřízenosti naprosté despocii, je jejich právem, je jejich povinností, svrhnout takovou vládu a obstarat nové stráže své budoucí bezpečnosti."


Vážení spoluobčané, výše citovaný text je z Deklarace nezávislosti z roku 1776, kdy revolucionáři, otcové zakladatelé USA, připravili americkou revoluci, která vedla ke vzniku Spojených států amerických.


Jestliže lid měl toto právo před 300 lety, máme ho naprosto samozřejmě také dnes v 21. století v České republice.


Co je třeba udělat?


Vývoj naší politické situace v roce 2010 – 2011 ukázal, že založení nové politické strany to nemůže být. TOP 09 v pravém slova smyslu žádnou novou politickou stranou není – je to ta horší část lidovců, kteří se nechtěli vzdát výhod a moci, a nemohli snést, že by v další vládě nemuseli být. Faktický lídr TOP 09 Kalousek, člověk s nevyjasněnou minulostí, to dokazuje.


Věci veřejné (VV) také stranou, která by proměnila naděje lidí ve skutečnost, rozhodně není. Je to účelový spolek založený Vítem Bártou z důvodu vlastního profitu a posílení osobní moci. Věci veřejné, nazývané nyní občany „Věci tajné“, jsou ztraceným projektem. Jejich osud je předem známý. Mají pověst jako za nacistické okupace prezident Hácha, kterého tehdy český lid vtipně přejmenoval na „Háchachacha“.


Občanská demokratická strana (ODS) je jako automobil s několikrát přetočeným tachometrem. Toto vozidlo už nenajede tisíce kilometrů. Dosluhuje. Je to starý koncept. Horší část původního Občanského fóra (OF). Problémem je, že má za sebou nebezpečnou strukturu mafiánského typu, která zajišťuje hospodářské zájmy vlivných členů ODS a spřátelených podnikatelů. Tato struktura bude muset být rozbita a odpojena od státní správy a veřejných zakázek. Novináři těmto lidem říkají „kmotři“, což je termín převzatý ze slovníku mafie.


ČSSD je strana, kterou občané ve volbách v minulém roce volili nejvíce.


Tato strana však má stejné potíže jako ODS, existují totiž podnikatelé napojení na tuto stranu. Prováděla podobnou nečistou politiku jako ODS, hlavně v době opoziční smlouvy. Jejím problémem je modernizace a získání mladých lidí, zejména studentů. Z existujícího spektra politických stran je stranou, která z hlediska lidu představuje nejmenší zlo. Není však v žádném případě ideálem. Její voliči jí věří a jsou v pozici lidí, kteří nechtějí změnit systém plutonomie, ale spokojí se s tím, že jim v případě svého vládního vítězství tato strana uleví od zákonů, opatření a zdražování, které předtím připravily vlády složené z tzv. „pravicových stran“. Čistě ekonomicky v době vlád „pravicových stran“ jdou peníze z peněženek většiny občanů České republiky ven, zatímco vládne-li koalice se silnou ČSSD, tak se občas do peněženek občanů i něco drobných vrátí. Tohle však nemůže svobodnému sebevědomému občanovi stačit. Jsou to jen drobky ze stolu bohatých a mocných.


Jak tedy dál?


Navrhuji vytvořit zcela novou politickou strukturu, skutečnou demokracii, pokud možno přímou demokracii ve všech oblastech, kde to bude jen trochu možné. Postupně opustit model zastupitelské demokracie. V době internetu a sociálních sítí je třeba i politický systém zmodernizovat a povznést na úroveň 21. století.


Vážení spoluobčané, proč myslíte, že nový prezident nebude opět volen přímou volbou, samotnými občany?


Na tuto otázku si, prosím, odpovězte sami.


Navrhuji u této věci začít. Potřebujeme skutečně lidového prezidenta. Prezidenta zvoleného lidem, nikoliv poslanci. A Václav Klaus to být nemůže!


Protože to už by bylo potřetí a to není demokratické! Prezident sice v naší zemi mnoho nerozhoduje, ale v době krizí má značnou moc. A protože naše země je stále v krizi, pak prezident má svou váhu. Není jedno, zda nám plutonomie odepře nový zákon o volbě prezidenta či si ho lid vyvzdoruje!


Vážení spoluobčané, mladí lidé, kteří ovládáte internet a sociální sítě, starší spoluobčané – prosím naučte se to jako mladí – a začněte pracovat na naší svobodě! Využijte internetu, Facebooku, Twitteru nikoli jen k povídání s kamarády jako dosud, využijte těchto prostředků jako zbraně! Pokud se pak plutonomie pokusí tyto sítě zablokovat, cenzurovat, omezit či zpoplatnit, víte na 100 procent, že tento text je pravdivý a opatření, která navrhuje, míří na hlavu hada! To znamená, že je tu vaše síla, síla spojených solidárních občanů, síla schopná změnit vše k lepšímu! Vynechme politické strany s jejich sekretariáty a zákulisními intrikami! Jakmile se lid pohne, budou tyto sekretariáty legrační, jako jsou legrační schůze strany Věci veřejné v bytě Víta Bárty!


Vykročme společně do virtuálního prostoru, vymyslíme společně nejen petice pro své poslance, zastupitele, radní a senátory – zavalme je peticemi, které vyjádří nespokojenost nás všech! Ale mějme na paměti, že tyto petice nic nemusí vyřešit – petice odkazuje k dobré vůli vládce věci řešit, ale počítejme, že plutonomie dobrou vůli mít nebude. Spojme se přes internet a domluvme společné akce bez ohledu na politickou příslušnost. V době nacistické hitlerovské okupace naši čeští lidé také nesvěsili hlavy a i obyčejní občané například zpomalovali práci na výrobě zbraní pro frontu. Dnes zdaleka nejsme v tak hrozné situaci, jako naši předkové.


Dnes je možné se seskupit a domluvit rychle pomocí sociálních sítí. Například vymyslíme-li společně, že zítra nastane „Den pomalosti“ – zpomalí všichni občané své činnosti pro stát a firmy, jak jen to půjde. Domluvíme-li se, že další den bude „Den bez výrobků firmy X“, pak nikdo z těch, kdo se připojí, nenakoupí tento den, nebo tyto dny výrobky firmy X.


Domluvíme-li se, že vyjdeme do ulic a bude generální stávka, pak svobodný lid nemůže nic zastavit! Vzpomeňme si na listopad 1989, na rok plný nadějí! Tehdy dvouhodinová generální stávka porazila komunistický režim, který se zdál neporazitelný a „na věčné časy“ a trval přes 40 let. Dnešní vláda a dnešní režim plutonomie takový není. Vláda je křehká, už se málem dvakrát rozpadla sama, stačí do ní strčit…. Drží ji jen struktury mafiánského typu v pozadí z důvodu vlastních zisků! Pak ji drží už jen prezident Klaus. A peníze. Penězi také budou bojovat proti nám. Především podplácet, uplácet a korumpovat. Nepůjde-li to však pomocí peněz, což je hlavní zbraň plutonomie, pak sáhnou po starém dobrém policejním pendreku.


Vážení spoluobčané, také vnímáte tu podobnost? Podobnost naší situace s rokem 1989 nebo s rokem 1968? Nepřipadá vám dnešní prezident Klaus tak trochu jako Gustáv Husák na konci své éry? Jeho pozice je stejně jako pozice prezidenta Husáka čistě obranná. Ví, že končí, že odejde, je si vědom toho, že po jeho odchodu přijde zcela nová éra. Je na nás, zda si tuto šanci necháme znovu odcizit, zprivatizovat, rozkrást a zašantročit!


Vážení spoluobčané, nepřipadají vám někteří naši politici podobní a v podobné bezvýchodné situaci jako byl roku 1989 Milouš Jakeš? Věřte, že to není podobnost čistě náhodná!


Časy se mění! Standard politiky je roku 2011 úplně někde jinde. Je třeba radikální změna k lepšímu ve prospěch velké většiny občanů!


Vážení spoluobčané, pokud s tímto textem souhlasíte, rozšiřte ho pomocí internetu, e-mailu, mobilních telefonů, odkazů apod. dál. A zkuste každý podle svého a za sebe vymyslet a udělat něco ve prospěch zlepšení situace v naší zemi, ve prospěch druhých. Musíme skončit se sobectvím a najít znovu cestu k solidaritě a úctě k ostatním lidem! Zkuste vymyslet cokoli drobného a pozitivního, zkuste oslovit své přátele a založit na internetu, Facebooku a jiných sociálních sítích neformální společenství lidí, kteří nebudou mezi sebou komunikovat jen o svých soukromých a rodinných záležitostech. Jakmile takovéto sítě vzájemně propojených občanů vzniknou a začnou pořádat organizovaně a solidárně své akce, je s dnešní plutonomií konec. Vraťme vládu do rukou 99% občanů. V poslední době vzniklo nové slovo „ovčané“ tedy my, občané jako střižné ovce, které si nechají všechno líbit! Nebuďte těmito „ovčany“, buďme skutečnými občany hodnými toho jména! „Ovčané“ místo občanů vyhovují vládnoucí plutonomii.


Vážení spoluobčané, domníváte-li se, že situace dozrála, že už nechcete dále jen potichu nadávat, připojte se k tomuto hnutí! Založme společně co nejširší lidové hnutí jako bylo „Občanské fórum“ z roku 1989! Ale tentokrát ho nenechme rozparcelovat politickými stranami! Nevěřme dopředu už žádnému novodobému Václavu Klausovi, který nám bude říkat, že bez politických stran to nejde! Co předvedly politické strany za posledních 22 let, to všichni vidíme! Navrhuji tedy založit co nejširší politické občanské hnutí a než se shodneme na novém názvu, navrhuji název „Občanské fórum 2011“.


Začněme s tím, že budeme fungovat jako například funguje společenství „Mozilla“ na internetu. Budeme pracovat jako Mozilla zdarma, než se vytvoří nové placené politické struktury. Vytvořme dobrý a jednoduchý znak našeho hnutí, každý na ulici si připne tento znak na klopu na znamení souhlasu s myšlenkami a podstatou hnutí. Bude to podobné jako v roce 1989, bude to lepší a tentokrát si to nenecháme ukrást!


Na závěr mi dovolte jeden citát:

„Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné: aby slušní lidé nedělali nic.“

Edmund Burke


Vážení spoluobčané, prosím, vzchopte se a nevěřte, že volby jednou za čtyři roky jsou jediným způsobem, jak můžete vyjádřit svou demokratickou vůli. To je lež. Vy jste suverénní zdroj moci, vy jste lid, který dovolí vládu ustavit, ale může ji také odvolat! Změnit tuto vládu však nestačí, musíme zničit systém plutonomie. To se nám může podařit jen společně. Prosím rozšiřte tento text tak, aby se dostal do rukou každému občanu České republiky.


Děkuji.


Mgr. Pavel Kotál, občan České republiky

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments