A.C.T.A. (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)

http://www.slidilove.cz/sites/default/files/pf2012.gif

 

Konec Internetu, jak ho znáte – konec svobody a začátek kontroly.
Domácí video bez hudby v pozadí.
Žádné kompilačky ze seriálů, které máte rádi.
Facebook bez odkazů na vtipy s věcmi chráněnými copyrightem.

Internet pod dohledem mediálního průmyslu!

PROTEST s ČPS 2.2. v Praze


Obchodní dohoda proti padělání (ACTA) je mnohostrannou dohodou, která navrhuje mezinárodní standardy pro vymáhání práv duševního vlastnictví. Dohoda, vyjednaná hrstkou států ve spolupráci se zástupci zábavního průmyslu, je kontroverzní, a to jak při pohledu na proces vyjednávání, tak při čtení samotného obsahu.

Způsob, jakým byla ACTA vyjednávána, se výrazně podepsal na jejím odklonu od demokratické důvěryhodnosti i právní srozumitelnosti. Pokud bude ACTA ratifikována, je třeba počítat s významným ovlivněním svobody projevu a přístupu ke kulturním dílům, dále bude mít dohoda dopad na soukromí, poškodí mezinárodní obchod a bude bránit inovacím.

Hrozby dohody A.C.T.A.

  • Zájmy držitelů práv duševního vlastnictví jsou nadřazovány právu na svobodu projevu, právu na soukromí a dalším základním lidským právům.

  • ACTA vkládá regulaci svobody projevu do rukou soukromým firmám, neboť ukládá třetím stranám povinně kontrolovat obsah přenášený online. Třetí strany, jako například zprostředkovatelé služeb na internetu, nejsou zrovna tím nejvhodnějším subjektem, který by měl regulovat svobodu projevu.

  • Finální znění ujednání, jehož přesný význam nebude vyjasněn, dokud ACTA nebude ratifikována, je vágní a hrozí dokonce interpretací, která by znamenala kriminalizaci velkého množství občanů za triviální přestupky.

  • ACTA může klást společnosti významné překážky ve využívání kulturního dědictví, neboť zvyšuje riziko trestního postihu při využívání děl, u kterých je držitel práv duševního vlastnictví neznámý nebo těžko dohledatelný (týká se tzv. osiřelých děl).

Do dnešního dne žádná z vyjednávacích stran ACTA neposkytla veřejnosti přístup k dokumentům o vyjednávání ACTA. Přístup k těmto dokumentům je nutný pro porozumění mnoha nejednoznačným či nejasným pasážím textu dohody.

Omezování soukromí:

  • ACTA nutí poskytovatele internetového připojení dohlížet na jednání uživatelů svých sítí a poskytovat osobní údaje domnělých porušovatelů zákona držitelům práv duševního vlastnictví. Právníci a údajní držitelé autorských práv v Evropě již dnes používají taktiky nátlaku, při nichž zastrašují nevinné uživatele a požadují nemalé částky "finančního vyrovnání" pod hrozbou zahájení soudního řízení. To je taktika, se kterou by EU měla bojovat a ne se ji snažit dále šířit do dalších zemí.

  • Navýšení odpovědnosti zprostředkovatelů internetových služeb za obsah třetích stran povede ke zvýšení dohledu nad provozem sítí a zavedení intenzivnějších metod sledování za účelem identifikace domnělých porušovatelů zákona. Jedná se například o celoplošný monitoring obsahu komunikace využitím tzv. "deep packet inspection", což vede k hrubým zásahům do soukromí uživatelů.

  • ACTA může vést k porušování hospodářské soutěže. Menší zprostředkovatelé internetových služeb nebudou mít kapacitu zavést požadovaná opatření dohledu nad obsahem síťového provozu. Uložení povinnosti takových opatření povede ke zvýhodnění velkých firem.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments