Deset otázek pro Eurovolby 2014: ČSSD

Zaslali jsme otázky lídrům stran, které kandidují v květnových volbách do Evropského parlamentu. Odpovědi zveřejňujeme v tom pořadí, v jakém nám byly zaslány. Odpovědi nejsou redigovány po jazykové stránce.


 

Jan Keller, ČSSD:

1. Jaký je názor vaší politické strany či politického hnutí na přijetí eura a vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanismu (ESM)?

Úvodem bych chtěl zdůraznit, že květnové volby do EP nemají vůbec nic společného s přijetím eura. O tom rozhodne česká vláda, nikoliv EP. Jak jistě víte, vláda, a tedy i ČSSD je toho názoru, že euro. k jehož přijetí jsme se zavázali, bude přijato teprve tehdy, až si země eurozóny konsolidují své ekonomiky.Ministr financí Andrej Babiš upřesnil, že euro nebude přijato do roku 2020. Pokud vím, nikdo z ministrů za ČSSD se od tohoto výroku nedistancoval, takže předpokládám, že s ním všichni souhlasí..


2. Jak v případě úspěchu vaší politické strany či politického hnutí budete hlasovat v případném hlasování o rozšíření EU o další kandidátské země, konkrétně Turecko a Ukrajinu?

Budu hlasovat proti. Ne proto, že bych měl něco proti dvěma zmíněným zemím, ale z téhož důvodu, proč zatím nepřijímáme euro. Evropa není hospodářsky konsolidovaná a další rozšiřování by ji ještě více destabilizovalo.


3. Jaký názor máte na užší vojenskou spolupráci České republiky s USA mimo rámec EU a NATO ve vojenské oblasti, případně dislokaci prvků americké protiraketové obrany na území České republiky? (radar v Brdech, dislokace raket, operační řídící centrum, zpravodajská spolupráce, apod.)

Byl jsem občansky i publicisticky dosti hlasitým odpůrcem stavby amerického radaru v Brdech. Svůj postoj k radaru i k dalšímu harašení zbraní jsem nezměnil.


4. Jak se bude vaše strana po případně úspěšných volbách chtít vypořádat s „deficitem demokracie” v EU? Jaká opatření navrhnete či podpoříte na omezení moci korporátních lobbistů?

Především se zapojím do úsilí progresivních  socialistů a demokratů (frakce, do níž náleží ČSSD) za zvýšení pravomocí Evropského parlamentu na úkor Komise. Pokud socialisté ve volbách uspějí, stane se vrchním  eurokomisařem Martin Schulz, pro kterého je tento bod rovněž prioritou.

Jsem kritikem některých bodů připravované smlouvy o euroatlantické obchodní a investiční spolupráci (TAFTA). V případě, že by smlouva byla přijata v dosud navrhovaném znění, hrozil by vzestup vlivu lobbistů. Její úprava, popřípadě odmítnutí je prvním krokem ke snížení jejich vlivu. Počet lobbistů v Bruselu se odhaduje na 20.000 a omezení jejich zákulisních čachrů je ještě více žádoucí než omezení vlivu úředníků, Na rozdíl od úředníků totiž lobbisté nerespektují žádná pravidla, ani ta byrokratická.

 

5. Jak se v případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, postavíte k aféře s odposlechy NSA?

Stejně jako frakce socialistů a demokratů, která požaduje její důsledné vyšetření.

6. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, jaké stanovisko v Evropském parlamentu zaujmete k dohodám:

a) SWIFT II o hromadném předávání bankovních údajů z EU do Spojených států

b) Dohodě EU s USA o předávání osobních údajů cestujících,

c) Obchodní dohodě proti padělatelství (ACTA),

d) připravované Transatlantické dohodě o volném obchodu mezi USA a EU (TAFTA)?

Dohodu TAFTA považuji za potenciálně nejnebezpečnější, i když mne pro můj kritický postoj k ní nazvaly Hospodářské noviny populistou. Chystám se být populistou i po volbách, tedy i po nich budu hájit mimo jiné právo občanů na soukromí a na ochranu před slíděním.

 

7. Jaký je názor vaší politické strany či politického hnutí na současný zbrojní zákon, tedy Zákon o zbraních 119/2002 Sb. ve znění pozdějších novelizací?

Mám sice poměrně široký záběr, přiznám se ale, že tento zákon nepatří k prioritám mého zájmu. Nejsem profesionální politik, takže se nebudu vyjadřovat k něčemu, o čem toho moc nevím.


8. Považuje vaše politická strana či politické hnutí zákonná ustanovení KRAJNÍ NOUZE dle §28 tr. zákoníku a  NUTNÁ OBRANA dle § 29 tr.zákoníku za dostačující a odpovídající současné situaci? (http://www.mujglock.com/krajni-nouze.htmlhttp://www.mujglock.com/nutna-obrana.html )

Na to byste se museli zeptat ministra či poslance, který to má v rezortu. Doporučoval bych ministra Chovance, anebo poslance Tejce. V Bruselu se o tomto zákonu jednat nebude a jistě chápete, že mám co dělat, abych se včas seznámil s agendou, o které se tam jednat bude. 


9. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, jaké zaujmete stanovisko k represivní protizbraňové politice eurokomisařky Cecilie Malmström

To patří k oné agendě, se kterou se budu muset seznámit. V případě, že v Bruselu budu, chtěl bych působit ve výboru pro nezaměstnanost a sociální problémy a ve výboru pro školství a vzdělávání. Se záležitostmi řešenými v jiných výborech se budu seznamovat v rozsahu nutném pro případné hlasování. To se týká i agendy rybolovu a dalších zhruba dvaceti oblastí. Skutečně tam toho bude hodně a určitá dělba práce a rozvržení priorit je předpokladem k tomu, aby se z toho všeho člověk nezbláznil.


10.  Od roku 2009 zavedla Kanada jednostranně pro občany České republiky vízovou povinnost, která navzdory mnoha jednáním o jejím odstranění stále platí. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, budete se dožadovat klauzule solidarity se všemi důsledky, tedy recipročního zavedení víz pro občany Kanady od všech států Evropské unie, nebo současný asymetrický stav vůči občanům České republiky považujete za záležitost českých státních orgánů?

Pokud české státní orgány v tomto směru iniciativu vyvinou,podpořím to, co budu považovat za národní zájem. To se ostatně netýká pouze záležitostí víz. Pokud v Bruselu budu, je už domluveno, že budu v úzkém kontaktu s českou vládou a oběma komorami parlamentu. Není možné pokračovat v praxi, kdy pět let není doma o některých europoslancích vůbec slyšet a ozvou se teprve těsně před dalšími volbami.

 

Foto: Jan Keller, zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments