Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 49: Marie Terezie

          Marie Terezie (1740-1780) byla po svém otci Karlu VI. skatolickou fanatičkou, a to velice horlivou. Vůbec jí nedocházelo, že skatolizační snahy Karla VI. byly kontraproduktivní. Patent Karla VI. proti neskatolíkům obnovila a vydávala patenty podobné. Až do konce jejího panování platil její patent, nařizující vraždění všech neskatolíků a osob přechovávajících neskatolíky nebo rozšiřujících neskatolické knihy, a dávání do otroctví dětí málo horlivých rodičů. I podle jejího zákoníku měli být lidé, kteří se nepodřídili římské „církvi“, zavražděni a hlavním důkazním prostředkem bylo mučení, jehož používání opět rozšířila. I za ní pokračovalo pálení českých knih. Sice v letech 1751-1753 převedla cenzuru z jezuitské teroristické organizace opět na stát, ale na druhou stranu nařídila cenzorům, aby „zdvojnásobili bdělost“. Za její vlády proto pokračovala emigrace z důvodu náboženského útlaku. Do roku 1756 přišlo jen do braniborské marky přes 50 000 lidí z Čech a Moravy. Tato „osvícená“ panovnice také nechala zničit pozůstatky vůdců stavovského povstání, zavražděných roku 1621 na Staroměstském náměstí, a roku 1631 pohřbené v Týnském chrámu. Za její vlády, roku 1748, bylo také upáleno a jinak zavražděno několik lidí za účast na židovských bohoslužbách. Rabín Mendel, který jim to umožnil, byl upálen po delší době věznění, roku 1750 v Praze. Dalšími byla přeplněna vězení měst severovýchodních Čech. Toto „izraelitské“ hnutí, které vzniklo tak, že si lidé, když jim byly jezuity zabaveny bible, od Židů půjčovali Starý zákon, se tehdy velmi rozšířilo, a zahrnovalo tisíce lidí.

Ačkoli byla jezuitská teroristická organizace v celé západní Evropě pro své zločiny zakázána státní mocí, Marie Terezie ji nechala působit až do jejího zrušení papežem v roce 1773. A i pak ji papež přiměl k jejímu zrušení po dlouhém naléhání jenom tím, že jí poslal zápisy jejích vlastních zpovědí, které si jezuité (ale asi i pro papeže) pořizovali. Podle toho, co o Marii Terezii víme, musely být nepochybně velmi pichantní.

Jezuitské zločiny byly totiž tehdy ostudou již i pro samotnou „církev“. Právě proto sám papež roku 1773 jezuitskou teroristickou organizaci zrušil a ponechal vládám na vůli, jak s jezuity drženým majetkem naloží. Po pár letech, jakmile se na činnost jezuitů jen trochu zapomnělo, byla ovšem jezuitská teroristická organizace opět obnovena (roku 1814). Dnes už jezuitská teroristická organizace samozřejmě zase ostudou „není“.

(Jezuitská teroristická organizace byla mimo jiné obnovena zrovna v době, kdy po rozpadu „římské říše“ Vatikán znovu upevňoval svou moc pomocí nově vzniklého rakouského císařství. I po „zrušení“ jezuitské teroristické organizace většina exjezuitů zůstala i nadále na svých postech v habsburských službách. Po roce 1820 působili pro větší nenápadnost přejmenováni na redemptoristy.)

Představa, že by snad jezuité vybudovali nějaké rozsáhlé školství, je zcela mylná. Po převzetí jezuitských škol státem chodilo do školy v roce 1775 v Čechách 14 000 dětí. Tento počet byl zvýšen během následujících dvanácti let na 240 000. Pokud bylo možné rozsah školství během několika let téměř zdvacetinásobit, bylo předchozích sto padesát let jezuitského školství něčím jiným než udržováním naprosté většiny obyvatelstva v negramotnosti?

Je dobré vědět, že většina z četných selských povstání byla hlavně povstáními proti náboženskému útlaku. To platilo i pro povstání roku 1775, které začalo na tradičně „kacířském“ Královéhradecku. …V době, kdy byli podle dnes šířených představ všichni skatolíky, se bouřily celé protestantské kraje. Povstání byla brutálně masakrována. Výjimkou bylo povstání v roce 1695 na olomouckým biskupstvím okupovaném hukvaldském panství, kdy se královskému úřadu v Brně podařilo alespoň zabránit násilí, přes zuřivé volání biskupa (Karla z Lichtenštejna) po vyvraždění obyvatel několika setninami saské jízdy.

…Když se roku 1777 Valaši, na základě fámy (provokace), že byla vyhlášena náboženská svoboda, hromadně přihlásili k protestantství, Marie Terezie trvala na jejich vyvraždění. Josef pohrozil, že se vzdá spoluvladařství. (K protestantství se tehdy přihlásilo 15 000 lidí v 60 obcích, ve Vsetíně 90 % obyvatelstva.) Podobně se pak začali houfně hlásit k protestantství poddaní i na jiných místech.

Zavedla Marie Terezie povinnou školní docházku? Objev nebo omyl?

A nevymažu jeho jméno z knih života (Koniášem zakázaní autoři)

Falešný toleranční patent z roku 1777, Bystřička

Falešný toleranční patent z roku 1777, Růžďka

Foto: Marie Terezie

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments