Kdo nevolí Miloše, není Čech!

Člověk, který se nikdy nepodívá do novin, je lépe informován než ten, kdo je čte, protože ten, kdo nic neví, je pravdě blíže než ten, jehož mysl je naplněna lží a omyly.

Thomas Jefferson


(Věnováno všem PR agenturám prezidentské kampaně, obzvláště těm, co vymyslely fialové číro a dojemné „pobrukování“ české národní hymny. A také deníku MF a serveru iDnes.)

Určitě Vás ten název článku trochu zarazil. Samozřejmě, že všichni voliči v tomto státě jsou Češi, ať volí kohokoliv. Jen od čtvrtka 17. 1. 2013 už si tím tak trochu nejsem jistý (k názvu článku a k tomu, co tím básník chtěl říci,  se ještě později vrátím).


Jistě jste pochopili, že mám na mysli výroky pana Schwarzenberga z prvního duelu s Milošem Zemanem. Záznam debaty je zde. Pokud to nechcete sledovat celé, tak téma Benešových dekretů začíná na 1:15.


Václav Moravec se zeptal: "V případě, že by se vláda s parlamentem rozhodly zrušit platnost Benešových dekretů, jako klíčového dokumentu, jak byste jako prezidenti vystupovali."


Karel Schwarzenberg odpověděl: (1:16:12) Já bych je na to upozornil, že Benešovy dekrety už neplatí 20 let…“(na odkazu si to můžete poslechnout celé). V ten moment, jsem, pravda, povyskočil snad až ke stropu… Ono je to docela zajímavé si ten moment několika sekund několikrát přehrát – v tom tvrzení byla opravdu velká sebedůvěra! A tak mě ironicky napadá, že má pan Schwarzenberg vlastně asi pravdu. Možná nám tím chtěl říci, že pro něj osobně (naštěstí pro nás zatím ne, pouze a jen pro pana Schwarzenberga) Benešovy dekrety opravdu neplatí a asi opravdu po celých dvacet let. Zákonodárce a vládu bych jen velmi taktně upozornil, že si toho prostě opravdu jen nevšimli… Nechci tady vysvětlovat svojí zcela zlomyslně ironickou poznámku. O tom ten článek není. Ti chytřejší si to jistě domyslí, ti ostatní nechť to prosím pustí z hlavy.

Víte, o prezidentském úřadu se u nás traduje, že je poměrně bezvýznamný, protože prezident nemá příliš mnoho pravomocí a veta se přehlasují, jak na běžícím pásu. Ale pozor! Prezident České republiky přece jenom několik zajímavých ústavních pravomocí ! Kromě toho, že je vrchním velitelem armády (tuším, že to stále platí), že může udělovat milosti a navrhovat amnestie, má prezident jednu zcela zásadní pravomoc! Prezident navrhuje ústavní soudce, které musí schválit Senát. Teď si představte situaci, že skupina právníků vypracuje nějaký návrh k Ústavnímu soudu na přezkoumání platnosti Benešových dekretů v souvislosti s prakticky čímkoliv. Nevím, zda již byl schválen zeměmi unie onen Klausův (nas.al nás amnestií, ale za snahu zachovat Benešovy dekrety a euro, bychom mu měli být stále hluboce vděčni!) dodatek k Lisabonské smlouvě. Prostě najde se nějaká stížnost, nebo jiný důvod k přezkoumání platnosti dekretů. A Ústavní soud může možná (otázka je do jaké míry je to jen spekulace) Benešovy dekrety prolomit!!! Namítnete – senát je brzda a takové soudce neschválí. Senát může odmítat schválit ústavní soudce a bude to taková malá studená válka mezi prezidentem a senátem. Přijdou senátní volby a šikovné PR agentury to vhodně lidem předhodí a složení senátu se změní. Nebo se počká na samovolnou změnu senátu, prostě ve volbách to vždy nějak dopadne. A do třetice – senátoři jsou také jenom „těžce pracující lidé“ – a víte, jak to v naší zemi chodí s těmi „náhrdelníky“. Pan Schwarzenberg nám to přece tak krásně vysvětlil.

Mám na pana Schwarzenberga několik otázek, na které bych chtěl slyšet nejdříve odpověď ano/ne a pak nějaký komentář.


  1. Když budete navrhovat ústavní soudce, budete je vybírat podle postoje k Benešovým dekretům? Ano/ne

  2. Je pravda, že jste radil Václavu Havlovi, aby se omluvil sudetským Němcům?

Ano/ne Ptal se Vás už pan Miloš Zeman. Neslyšel jsem přímou odpověď ano/ne a pohyb hlavou ve vašem případě neuznávám!

(Zde já sám za sebe podotýkám, že tuto omluvu Vám nemám za zlé, tedy upozorňuji pouze omluvu za způsob odsunu a excesy, které se při něm staly! Ne omluvu za odsun, jako akt, který schvalovaly vítězné mocnosti. A dodám ještě, škoda, že se jako první neomluvili sudetští Němci, kteří těch důvodů k omluvám mají mnohonásobně víc!)

  1. Vyjádřil jste se někdy, že je potřeba sudetským Němcům potřeba vrátit jak občanství, tak majetek? Ano/ne Ptal se Vás už pan Miloš Zeman. Odpověď jsem na toto téma nezaznamenal vůbec.

  2. Jste členem skupiny Bilderberg a navštěvujete její zasedání? Ano/ne (Zde sice již odpověď známe z ČT24, ale diváky televizní debaty by to určitě zajímat mělo!)

Na tu třetí otázku Miloše Zemana pan Schwarzenberg odpověděl kladně, tam máme jasno. Ono je opravdu velmi zajímavé si tuto pasáž několikrát pustit. Člověk si při tom všimne různých maličkostí gesty počínaje a smyslem odpovědí konče.

Chtěl bych oslovit všechny čtenáře tohoto článku, ať už budou volit kohokoliv, a poprosit je, aby zkusili tyto otázky s prioritou první otázky na jmenování ústavních soudců, prostřednictvím sociálních sítí, You Tube, mailů atd. rozeslat do médií a tak se pokusit dostat tyto otázky do prezidentské debaty. (Přiznám se, že já osobně nejsem kamarád sociálních sítí.) Děláme to pro svoji vlastní budoucnost. Myslím, že je to dobrá otázka i pro voliče pana Schwarzenberga. Pro jejich klid, ať vědí na čem jsou. Voliči si na tyto otázky zaslouží znát odpovědi!

Ještě se na chvíli vrátím k té pasáži odpovědi pana Schwarzenberga na tři otázky Miloše Zemana. S panem Schwarzenbergem souhlasím v jedné jediné oblasti a to ze svého postoje pacifisty, který nemá rád zbraně. A to je bod excesů při způsobu odsunu sudetských němců, tam máme opravdu temnou stránku dějin. Naproti tomu akt odsunu schvaluji jako tehdejší naprostou nutnost. Mimochodem dne 12. 5. 1943 Roosevelt prohlásil, že po válce musí být počet Němců v Československu co nejvíce snížen v rámci zachování míru. Jsem ročník 1970 a tuto dobu jsem jak patrno nezažil, takže mám k dispozici pouze dostupné údaje a informace předané rodiči, kteří tuto dobu (otec 1919 – jižní Čechy, matka 1931) zažili. Wikipedii považuji za celkem solidní a do jisté míry objektivní zdroj informací:

Mnichovská dohoda

Vyhnání Čechů ze Sudet v roce 1938:

Konečné řešení české otázky

Heydrichiáda

Vysídlení Němců z Československa:

V odpovědi pana Schwarzenberga kromě jiného zazněl ten druhý výrok, který se týkal Eduarda Beneše a jeho vlády čas: 1:19:30. (Mimochodem pan Zeman sázku z následné debaty na Primě vyhrál) Pokud tento výrok voliči pana Schwarzenberga schvalují, tak je to holt otázka čistě jejich charakteru a to je jejich problém. (Tady už ten název článku trošičku vystrkuje růžky!) Na základě toho by se mohl pan Schwarzenberg zamyslet nad osudem desetitisíců Srbů, kteří museli opustit Kosovo. To už má totiž přímou souvislost s postojem pana Schwarzenberga jako ministra zahraničí. A když už pan místopředseda vlády a předseda TOP 09 a ministr zahraničí zmínil mezinárodní soud v Haag, tak bych polemizoval nad jednou zásadní skutečností ohledně války v Jugoslávii, kde byly zvěrstva na obou stranách. Srbští generálové a politici byli odsouzeni. Z opačné strany konfliktu se to nějak zadřelo… Myslím, pane Schwarzenbergu, že o Jugoslávii byste měl v tomto směru raději mlčet. Mimochodem po dlouhém hledání jsem nikde nenalezl omluvu sudetských němců za rok 1938 – Mnichovskou smlouvu, zničení naší republiky a odsun Čechů ze Sudet, ale třeba jsem jen špatně hledal…

Teď se vrátím k názvu článku: Kdo nevolí Miloše, není Čech. S trochou nadsázky je to můj skromný osobní protest proti PR agenturám a médiím za to, jak zacházejí s intelektem voličů a jak volbu prezidenta prezentují a ovlivňují. Někteří z vás už asi zjistily, že bavit se pomocí faktů a argumentů je možné s pár přáteli, kteří mají leckdy třeba i opačné názory, ale vedete plnohodnotnou diskuzi o argumentech a faktech. Mladší generaci stačí podprahové vjemy namalovaného fialového účesu a zinscenované dojemné „odbroukání“ národní hymny. Ten název je ve své podstatě vystižením tohoto případu. Jistě víte, že Češi jsme všichni, ať už volíme kohokoliv. Pokud chcete volit pana Schwarzenberga a ten název se Vás nějak dotkl, tak se Vám omlouvám. Jste také Češi, stejní jako ti, kteří volí pana Zemana. Pouze jsem se Vám snažil vysvětlit, proč některé z nás nadzvedlo a urazilo odšišlávání národní hymny. Je to téměř totožný případ. Myslím, že v zájmu nás všech je pokusit se do debaty protlačit otázku na ústavní soudce s pohledem na Benešovy dekrety s jasnou odpovědí ano/ne.

Zde bych měl jeden citát pro plnoleté studenty – voliče a mladé lidi:

Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.

John Fitzgerald Kennedy


Chtěl bych Vám vzkázat něco v tomto smyslu: Zamyslete se nad tím, jestli chcete mít prezidenta, který má namalováno cosi na hlavě, nebo chcete mít prezidenta, který má něco v hlavě. Zkuste se prosím nesoustředit jen na laciné (ale dobře zaplacené) triky PR agentur a najděte si nějaké dostupné informace z historie a podívejte se třeba na wikipedii na pojem vlastenectví. Alespoň chvilku o tom zkuste uvažovat. On ten oheň vzdělání v hlavě může být užitečný.

Opoziční smlouvu Miloše Zemana myslím naprosto přesně vystihuje tento citát:


Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že vše půjde dobře, ale že ne vše půjde špatně.


Vnímal jsem ji v té době jako kompromis mezi levicí a pravicí. V podstatě pan Miloš Zeman prokázal, že politika je umění možného a kdo ji dělá doopravdy, musí znát cestu kompromisů. Pouze za těchto předpokladů může někdy dojít i k zásadním změnám.


Její dopad pro mě jako občana, voliče a daňového poplatníka, ve věku 28-32let:


  • Nastartování ekonomiky.

  • Sociální slušnost k rodinám s malými dětmi.

  • Stát dokázal vybírat daně bez potřeby soustavného zvyšování DPH a spotřebních daní.

  • Daňové zákony v té době nebyly sice ideální, ale byly alespoň srozumitelné. Dnešním daňovým zákonům už leckde nerozumí ani úředníci na finančních úřadech.

  • Jeden základní fakt naší novodobé historie: Levice škodí podnikatelům podstatně méně než pravice. Levice má v tomto směru jakýsi podvědomý syndrom z dob komunismu a snaží si podnikatele co nejméně znepřátelit. Pravice se v tomto směru nemá čeho bát, protože tvrdí podnikatelům: My jsme jedni z vás a vše co děláme, je pro vaše dobro (opak je velmi často pravdou) a k tomu Vám rádi jako dezert předhodí strašidlo jménem komunismus!


Mimochodem, pokud máte argument, že nechcete vládu s komunisty, tak se ještě jednou podívejte na ten záznam – čas 1:19:30. A dovolím si trochu dloubnout do voličů a příznivců ODS: Myslíte si, že pro vás byla stabilnější a pevnější opoziční smlouva, nebo současná koaliční smlouva s TOP09? Ono je docela zajímavé podívat se na výsledky voleb v roce 1998 a 2002.

Ten 7% nárůst komunistů, je dle mého skromného názoru z podstatné části dílem našeho prvního polistopadového prezidenta, který je dnes opředen jakousi sítí kultu osobnosti. (Ptám se, k čemu je vám ten strašák komunizmu, když používáte pořád tu samou propagandu?!) Mám pocit, že po zoufale nekonečné tragikomické telenovele „My dnes končíme a odcházíme, ale zítra jsme zpět!“ ODS už většina národa moc nemiluje. A TOP09 vám to teď ještě trochu okoření… Ono už to možná v tom zablešeným modrým pelechu pár lidem došlo…

Jeden z mých argumentů pro Miloše Zemana:

Možná by toto mohlo být zájmem velké vrstvy obyvatel: Zaměstnanců, živnostníků a podnikatelů. Bylo by fajn mít prezidenta, který kromě toho, že určitě nebude nosit fialové číro (a zaplať pánbůh, že měl dost rozumu, aby se tím vůbec nějak prezentoval, protože ví, že lepší než mít něco na hlavě, je lepší mít něco v hlavě!) bude ekonomem se znalostmi českého průmyslu a českých firem, už z dob, kdy jako předseda vlády navštěvoval veletrhy a o české firmy se zajímal. A tento prezident bude mentálně, duševně a fyzicky schopen české firmy prezentovat, hájit jejich zájmy v zahraničí a pomůže jim otevřít dveře jak na západní, tak na východní trh.

Bylo by smutné, kdyby český volič zapomněl, co měl včera k večeři (nebo už dokonce co měl ráno ke snídani?).

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments