Kapitalisté chtějí socialismus

Náš podnikový náčelník k nám tuhle držel řeč na téma jak je a jak udělat, aby dobře bylo. A tenhle náčelník firmy se stamilionovým obratem, ve které pracují desítky kovaných frikulínů (a já), řekl v podstatě to, že pokud chceme být na trhu úspěšní a přežít (ten plurál není překlep a jak se ukáže, je velmi zásadní), nemůžeme se spoléhat na tradiční liberální ctnosti, ale potřebujeme – alespoň dovnitř do firmy – notnou dávku „socialismu“, protože pokud bude firma jen konglomerát izolovaných individuí sobecky maximalizujících svůj osobní prospěch, nebudeme schopni čelit rizikům jako jsou pokles trhu či projektové vady, ale naopak je nutné, aby firma byla víc, než jen prostý součet jednotlivců v ní pracující, musím mít silnou sociální dimenzi a musí fungovat jako společenství postavené na principech zodpovědnosti, solidarity a vzájemného respektu. On to tedy samozřejmě řekl trochu jinak, toto je moje parafráze a moje interpretace, ale troufám si tvrdit, že od smyslu jeho sdělení jsem se neodchýlil, jen by ho asi zarazilo, že jsem jeho vizi označil jako „socialismus“. Ale jak jinak to nazvat, když kapitalismus z liberalistického katechismu vypadá dost jinak?


Převzato z blogu Tribun

Přejít do diskuze k článku