Kdo volí Knížete, hlasuje pro zrušení Benešových dekretů!

Kdo volí knížete, hlasuje pro zrušení Benešových dekretů a rozsáhlé restituce majetku nacistické šlechty a klerikálů. Katolická církev a její politický nástroj TOP09 spolu s katolickou šlechtou systematicky usilují o obnovení svého mocenského postavení před rokem 1918. V případě katolické církve se jedná dokonce o zrušení Josefinských reforem (jak se přiznal poslanec ODS Benda junior, viz. zde).


Získání majetku tzv. Hlubocké větve je tedy pro knížete jen lokální krátkodobý cíl. Součástí přípravy českého obyvatelstva na tuto budoucnost jsou nepřetržité útoky církevních pohlavárů a různých historiků na husitskou reformaci a obrozence. Podívejme se však na současný stav: Realizací tzv. Církevních restitucí došlo k faktickému prolomení nejen dekretů prezidenta Edvarda Beneše, ale k anulaci všech pozemkových reforem československé republiky. (zde a zde)


Nyní kníže-president zapracuje a jmenuje vhodné lidi na místa soudců a především pak ústavních soudců (tady má problém, a to je silná levice v Senátu). To umožní „zdárné“ vyřešení některých soudních procesů, vedených různými šlechtici. U každého dalšího soudu bude možno se odvolávat na základě faktu, že jeden restituent nemůže být znevýhodněn oproti dalšímu. Následně bude moci dojít k hromadným žalobám sudetoněmeckých organizací vůči ČR. V současné době toto téma opět otvírají maďarští nacionalisté vůči Slovensku.


Zde si je třeba uvědomit propojení katolické církve a Landsmannschaftu.  V tomto kontextu je třeba i vnímat uznání, tzv. Kosova ministrem zahraničí za stranu Zelených. Nikoliv rozpad jihoslovanské nebo československé federace, ale přímo odtržení integrální součásti Srbska bylo definitivním pohřbením Postupimi a Versailles, a umožňuje další stupňování tlaku vůči bývalým vítězům Srbsku, Rumunsku a tehdy nově vzniklému Československu ze strany tehdy poražených.


V celém tomto projektu je silně zapojena katolická církev, která byla nepřítelem Československa a Jugoslávie od samého počátku v roce 1918. Napomáhala rozbití republiky v roce 1938, podporovala teroristické útoky proti vládám SHS i JSFR (viz. vražda krále Alexandra 1934, ustašovské hnutí, a po druhé světové válce hnutí križjaků (křižáků), kteří prováděli sabotáže a atentáty na území Jugoslávie v padesátých letech. Vatikán intenzivně penězi a vysáláním podporoval i rozpad Jugoslávie počátkem devadesátých let. A opět to byla katolické kněžstvo jež burcovalo věřící vůči ČSFR a požadovalo odtržení od Čechů).


V tomto smyslu je třeba i vnímat tzv. podporu disidentů ze strany knížete. Současným slibům církve, že už nic chtít nebude, nelze vůbec věřit, už kardinál Tomášek tvrdil, že nic chtít nebude, ona vždy jejich prohlášení mají stejnou cenu jako smlouvy uzavřené s indiány. Pokud vyhraje kníže a s TOP09 a ŘKC splní své cíle:


1) Bude ČR muset vyplatit postupem doby náhrady a vydat majetek minimálně v hodnotě 2 bilionů korun na restitucích šlechtě a církvi.


2) Dojde k totální privatizaci důchodového a zdravotního systému


3) Dojde ke zrušení všech práv zaměstnanců.


4) Dojde ke zrušení mnoha veřejných institucí, na které už nezbudou peníze, stát propadne na úroveň Albánie, ne-li rovnou Zimbabwe.


5) Vše to bude platit ze svých daní obyčejný český zaměstnanec s průměrnou mzdou, tedy prakticky bude obnoven feudální systém.


Takže volme Zemana. Já jsem se chvilku bavil tím, když jsem si představil, jak ti mladí gympláci budou platit školné, a říkal jsem si, že by se už po téhle ráně mohla mládež probudit. Ale tady jde o mnohem víc, než jen školné nebo o DPH. Navíc ti mladí se například domnívají, že poplatky u lékaře zavedl Paroubek, tudíž po zralé úvaze nelze počítat s tím, že by si dali dohromady souvislost mezi Kalouskem a knížetem. Já osobně volím Zemana a prosím zkuste přesvědčit co nejvíce známých, aby šli k volbám a dali to Milošovi.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments