Lže nám Česká televize?

ČT ve zpravodajství nedodržuje ani zákon ani své vlastní standardy. Občané si musí klást otázky ohledně údajné korupce a klientelismu v ČT. Policie, justice ani politický establishment nemají na tomto vyšetřování žádný zájem.


Česká televize je zákonem definována jako veřejnoprávní instituce, jež je povinna poskytovat úplné, vyvážené, objektivní a pluralitní informace. Na problém ČT jsme již upozornili v článku Veřejnoprávní ČT: Aktivní a vědomý nástroj mocenské propagandy(external link) (11. 2. 2013]). V tematickém 8. čísle(external link) se věnujeme jedné náhodně vybrané hlavní zpravodajské relaci ČT. Na rozsáhlou analýzu celého vysílání nemáme síly. To by měla dělat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání(external link), kterou jako občané platíme ze svých daní. Jestli svůj úkol plní správně, to posuďte sami jako koncesionáři veřejno-právní televize a rozhlasu.


Celý článek na e-republika.cz


Přejít do diskuze k článku