Moravskoslezští rodáci a ticho u veverek

Čím to, že nejhlasitější verbální bojovníci proti korupci VV v kauze odposlechů Bém-Janoušek mlčí jako ryby? Stejně tak jako o legendárních IT kšeftech tandemu Drábek-Šiška na MPSV? To, že se už dlouho proslýchá, jak mezi sponzory VV figuruje Janoušek, je více neži veřejné tajemství. A vzhledem k tajně pořízeným nahrávkám, na kterých mluví Bárta o ekonomické infiltraci státu firmou ABL, jde vlastně s uniklým odposlechem Janouška o zajímavý paradox. Jeden přímo ovlivňuje a netají se tím, zatímco druhý to na interní schůzi ABL plánuje, navzdory politickému programu VV určenému běžným lidem.


I přes nepopiratelné mediální vítězství první zmiňované aféry se chci zaměřit na zajímavou skutečnost, za kterou považuji to, jaký postoj VV zaujala k podivným kšeftům vydařené dvojky na MPSV. Tedy pozici mrtvého brouka. Za důležitý považuji moment, kdy tichým a nenápadným společníkem v pozadí celé záhady je otec exvéčkařky a "rebelky" Kristýny Kočí. Její otec Antonín je jednatelem společnosti SKILL, a ta se podílí na kontraktu problematických a bez regulérního výběrového řízení dodaných agendových systémů úřadu práce. Pokud pomineme drobný detail, že o této firmě, která oficiálně podepsala smlouvu na dodání aplikací až 29. 12. 2011 (aplikace byla nasazena 1. 1. 2012!), si vrabci na střeše úřadu práce štěbetali již během léta, se dostaneme k podstatě toho, proč tu máme jedno veliké mediální ticho.


Začněme hezky od začátku. Kočí začala svou dráhu političky v roce 2006 jako odborná referentka v Parlamentním institutu a posléze jako referentka Oddělení protokolu v Kanceláři předsedy Poslanecké sněmovny. V roce 2009 vstoupila do VV, za které se nakonec o rok později dostala i do poslanecké sněmovny. Teď trošku odbočme a připomeňme si, kdo stál u projektu ITP (Institut trhu práce) financovaného z ESF v letech 2006-2008 na úřadech práce. Kdo by hádal, že u projektu za 618 milionů, který byl samozřejmě k ničemu, asistoval dnešní ministr Drábek se Šiškou, hádá dobře. Pokud vezmeme v potaz, že jeho pravá ruka – Šiška – se dlouhodobě angažuje v oboru telekomunikací/IT (aféra CEZtel), začíná se nám uzavírat kruh. Do něj pomalu zapadá i firma SKILL, jež se oblasti IT věnuje. Světe, div se, je opět z Moravskoslezkého kraje jako ministr Drábek nebo firma Vítkovice solutions a vlasně všichni naši účinkující. Vítkovice má na ministerstvo, díky veletoči s koupí firem Cone Advise a iDTAX (v obou firmách měli podíl Drábek se Šiškou) přímé vazby. Mimo jiné dodává další část agendových systému pro Úřad práce, jež Vítkovice získaly bez výběrového řízení. A to jako subdodavatel FUJITSU na základě rámcové smlouvy uzavřené v roce 2008 ministerstvem vnitra za působnosti Ivana Langera.


Jako nezodpovězená otázka zůstává role Ivana "Íčka" Langera (jistě pamatujete další odposlechy, tentokrát Mrázka), který, ač nedávno svým bonmotem o kalkulačkách a raketoplánu všechny pobavil, pochází opět z Moravskoslezkého kraje, a tedy by bylo krajně neobvyklé, aby člověk v jeho postavení výše jmenované cílevědomé a ekonomicky navýsost činné pány a dámu neznal dlouho před tím a byl skutečně jejich čiností překvapen. To vše, v momentě, kdy jak známo, si podnikatelé (lobbisté či kmotři) své politiky předcházejí, obzvlášť, pokud tuší veliké příjmy, třeba z rámcové smlouvy uzavřené MV (kapitolou samu pro sebe je bianco šek pro Microsoft v době, kdy na západ od našich hranic vítězí SW řešení na základě open source). Ta jak vidno otevřela nebývalé štědré toky peněz státu do soukromých kapes. Za zmínku také stojí fakt, že Kočí údajný vnitrostranický puč uvnitř VV plánovala s poslancem Tluchořem, který patří ke křídlu Íčka.


Po nastínění vazeb mezi touto na první pohled nesourodou partičkou se vrátím k původní otázce: Proč strana, která získala překvapivě silný mandát v poslanecké sněmovně díky proklamacím o nekompromisním boji s korupcí, zarytě mlčí ke stavu na MPSV? Jak už jsem naznačil výše, vazby mezi ODS, TOPkou a VV jsou podstatně silnější, než by se na první pohled zdálo. Tyto strany prezentují navenek svou činnost jako regulérní politický boj. V pozadí je ovšem sjednocuje na úrovni dnešních čí bývalých exponentů jen a pouze jejich soukromý ekonomický zájem. Ten dávno převážil nad politickým programem, který je prezentován voličům.


Bylo prokázáno, jakým způsobem firma ABL špehovala politiky z radnice Prahy 11. V tomto momentě je legitimní se ptát, zda aféru s odposlechy Janouška nespustil Bárta (třeba aby odvrátil pozornost od svého soudu) v době, kdy se dostal díky konexím k odposlechům BIS. V tomto okamžiku byl a je “nejslavnější investigativní” novinář John jen loutkou v rukách Bárty a zcela jistě “neví” nic o vazbách Kočí a jejího otce. Jak to, že nikdo z VV (nebo ABL) nevěděl, že otec Kočí je zřejmě jedna ruka s Drábkem a Šiškou a netroubi na poplach? Jak může firma SKILL oficiálně získat výše uvedený kontrakt teprve tři dny před nasazením systému v praxi? Obzvlášť pokud se jedná o podivný spletenec vazeb, a to vše v momentě, kdy po mediálních útocích na sebe navzájem je každá podpásovka ze strany Bárty směrem ke Kočí dobrá? To je už ale veliká náhoda.


Na závěr nabízím jako variantu myšlenku, že karty byly rozdány dlouho před tím, něž ve volbách 2010. Vazby byly vybudovány dávno v minulosti, jen na základě ekonomických zájmu aktérů, včetně rodinných příslušníků. S tím souvisí vybudování nových stran, které mají za úkol, na základě jen mírně odlišného směřovaní zajistit co nejvyšší voličskou podporu. Zákulisní realita je z mého pohledu naprosto odlišná od té virtuální, kterou nám prezentují běžné informační kanály.


PS: O rodinných a jiných vazbách politiků, by stálo také někdy napsat. Pro zajímavost v kontextu toho článku zmíním, že Kočí v odposleších mluvila o svém potenciálním sexuálním vztahu s Tluchořem. Ten má za manželku dceru známého politika ODS Luďka Rubáše – bývalého ministra zdravotnictví z Klausových vlád v první polovině 90. let. Ty jsou dnes již legendární při přivírání očí nad bohulibou činností rozkrádání státního majetku.


Zdroje:

www.mpsv.cz/zakazky/smlouvy/7222/ver_sluzba.pdf

http://ekonomika.idnes.cz/ekoakcie.aspx?r=ekoakcie&c=A010418_222516_ekoakcie_was

http://piratskenoviny.cz/?c_id=33460

www.komora.cz/download.aspx?dontparse=true&FileID=164

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments