Muž roku roztáčí krizovou spirálu




Šéf FEDu Ben Bernanke byl časopisem Time jmenován Mužem roku 2009. Když se však podíváme zpět na bývalého Muže roku (myšlen je nejspíše Alan Greenspan – pozn. překl.), bude nám naprosto jasné, že tento titul nemusí nezbytně znamenat, že takto vyznamenaný člověk udělal něco dobrého pro svět…

Znamená to totiž jenom to, že měl velký vliv na utváření dějin během daného roku. Někteří je posunou směrem k našemu blahu, jiní k pohromám.

A tento rok to zcela jistě vypadá, že novináři z Time si myslí, že Bernanke je ten, který spasí svět.

Já s tím však musím vyjádřit silný nesouhlas.

 

Nefunguje to v Zimbabwe, nebude to fungovat ani v USA

Je skutečně překvapivé, jaké uznání může dnes získat tvůrce monetární politiky tím, že dělá jenom jedinou věc – tiskne peníze, jako by zítra už nemělo vyjít slunce.

Uznání přitom minulo Leonarda Tsumbu a Gideona Gono, tedy bývalého a současného guvernéra centrální banky v Zimbabwe. Oni se teď musí cítit velmi dotčeni tím, komu dal Time titul Muže roku.

Abyste věděli, oba tito šéfové centrální banky tiskli celé nákladní lodě peněz dlouho předtím, než Bernanke nařídil helikoptérám (plným vládních peněz pro banky v potížích – pozn. překl.), aby pracovaly přesčas. A kvůli jejich politice se ceny základních životních potřeb zdvojnásobovaly každých 24,7 hodiny!

A pak, někdy loni v lednu, když inflace dosáhla 500 miliard procent, se vláda Zimbabwe zbavila svého dolaru ve prospěch různých měn, jako je americký dolar, jihoafrický dolar, libra a botswanská pula.

V důsledku toho vláda nebyla schopna získat žádnou podporu rozpočtu, protože dárci ztratili důvěru v zimbabwskou centrální banku.

Je to jen několik měsíců, co pan Gono poskytl rozhovor Newsweeku. A já se domnívám, že jedna z jeho odpovědí by si zasloužila více pozornosti, než kolik jí média věnovala. Přečtěte si to sami a uvidíte, co mám na mysli:

Newsweek:  „Vaši kritici obviňují vaši monetární politiku z toho, že způsobila hospodářské problémy Zimbabwe.“

Gono: „Jsem zatracován tradičními ekonomy, kteří říkají, že tisk peněz způsobuje inflaci. Abych zajistil přežití svého národa za hranicí, jež je nutná pro existenci, musel jsem se odhodlat k tištění peněz. Musel jsem dělat mimořádné věci, jež nejsou v učebnicích.

Potom se MMF zeptal Spojených států, jestli by nechtěli vytisknout nějaké peníze. A já jsem si uvědomil, že celý svět je nyní nastaven k praktikování toho, o čem mi před tím říkali, že bych dělat neměl.

A to mě přesvědčilo, že Bůh je na mé straně a přišel mě ospravedlnit.“

Přinejmenším pan Gono je si plně vědom podobnosti jeho monetární politiky s postupy pana Bernankeho. Což také možná znamená, že ty samé nezodpovědné praktiky povedou k těm samým hyperinflačním výsledkům!

A to se velmi brzy ukáže.

A co víc, došli jsme k nepopiratelnému závěru, že…

Tato velká hospodářská krize je výsledkem nezdravé monetární a fiskální politiky

Doposud existuje široce akceptovaná shoda, že krize posledních dvou let je výsledkem splasknutí bubliny na realitních trzích. I ti ekonomové, kteří ji neviděli přicházet, a kteří nemají ponětí o této bublině, natož o jejích nevyhnutelných následcích, nakonec dospěli k tomuto závěru.

Ovšem v ten okamžik se jejich analýza a jejich zvídavost ekonoma zastaví. Je těžké tomu uvěřit, ale ekonomové hlavního proudu si dokonce ani nepoložili otázku, co způsobilo tuto ohromnou bublinu. Zdá se, jako by se nezajímali o pravdu a poznání.

To je velmi smutné… protože odpověď na tuto otázku dává velmi důležitý vhled do toho, co nazývám „krizová spirála“ nebo také „inflační past“. A přitom je to teoreticky dobře prozkoumáno a empiricky dobře popsáno v dějinách financí. A zde je:

Nezbytnou podmínkou pro nafouknutí spekulativní bubliny je nadbytek peněz a nárůst úvěrů

Samozřejmě, že vím, kdo je koneckonců odpovědný za růst množství peněz a úvěrů: Je to centrální banka, tzn. pan Bernanke sám.

Centrální banka skutečně postavila nezbytné základy pro rozjetí téhle ohromné bubliny.  A z toho důvodu je také odpovědná za zničující následky nevyhnutelného splasknutí této bubliny.

Bernanke není spasitelem tohoto světa

Nemám nejmenších pochyb o tom, že Bernanke – stejně jako jeho předchůdce Alan Greenspan – jsou nejvýznamnějšími tvůrci této krize. A Bernanke není spasitelem světa, jak se nás snaží přesvědčit Time. Ve skutečnosti je tomu naopak!

Když Greenspan zaváděl ta samá opatření, jako teď zavádí Bernanke, byl Bernanke guvernérem FEDu, který velmi silně podporoval Greenspana. Tehdy jsem tomu říkal „úžasný experiment doktora Greenspana“ a předpovídal jeho strašlivé následky, kterých jsme teď svědky.

Dnes je u kormidla Bernanke. A dělá ty samé věci jako jeho předchůdce, a možná dokonce ve větší míře.

Politicky korektní odpověď na krizi, jež pramení z levných peněz, je – ještě více, mnohem více levných peněz. A z toho logicky vyplývá, že následky tohoto ještě úžasnějšího experimentu budou mnohem horší.

Buďte ve střehu. Nadcházející léta nám slibují, že budou velmi zajímavá a podnětná.

This investment news is brought to you by Money and Markets. Money and Markets is a free daily investment newsletter from Martin D. Weiss and Weiss Research analysts offering the latest investing news and financial insights for the stock market, including tips and advice on investing in gold, energy and oil. Dr. Weiss is a leader in the fields of investing, interest rates, financial safety and economic forecasting. To view archives or subscribe, visit http://www.moneyandmarkets.com.

Převzato z Money and Markets

Překlad: Stan

0 0 hlas
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments