Nechť padnou další zdi

MOSKVA – Německý lid a spolu s ním celý svět slaví význačný den dějin, 20. výročí pádu Berlínské zdi. V kolektivní paměti se mnoho událostí neuchová jako mez oddělující dvě odlišná období. Bourání Berlínské zdi – věcného, konkrétního symbolu světa rozděleného do nepřátelských táborů – je právě takovým určujícím momentem.


Pád Berlínské zdi přinesl naději a příležitost lidem po celém světě a 80. letům 20. století dal vskutku radostné završení. Právě o tom je třeba přemýšlet, zatímco se nynější dekáda blíží ke svému konci – a zdá se, že lidstvu mezi prsty uniká šance zvládnout další významný skok vpřed.


Cesta k ukončení studené války rozhodně ve své době nebyla snadná ani všeobecně vítaná, ale právě proto jsou ponaučení, která nám přinesla, i nadále opodstatněná. V 80. letech byl svět na historické křižovatce. Závody ve zbrojení mezi Východem a Západem vytvářely výbušnou situaci. Jaderné odstrašování mohlo kdykoli selhat. Směřovali jsme ke katastrofě a přitom jsme dusili tvořivost a rozvoj.


V současnosti se vynořilo další planetární ohrožení. Klimatická krize je další zdí, která nás odděluje od budoucnosti, a dnešní lídři nesmírně podceňují naléhavost a potenciálně katastrofický rozsah této mimořádné situace.


Lidé dříve žertovali, že budeme tak dlouho bojovat za mír, až na planetě nic nezůstane. Vzhledem k hrozbě změny klimatu je tato věštba doslovnější než kdy dřív. Srovnání s dobou těsně před pádem Berlínské zdi bijí do očí.


Tak jako před 20 lety se střetáme s ohrožením celosvětové bezpečnosti a samotné naší existence, s nímž se žádný stát nemůže vypořádat samostatně. Po změně opět volají lidé. Právě tak jako německý lid projevil vůli k jednotě, občané světa dnes požadují, aby se podnikaly kroky k řešení změny klimatu a nápravě hlubokých nespravedlností, které ji obklopují.


Před dvaceti lety klíčoví světoví lídři prokázali odhodlání, postavili se čelem k opozici a nesmírnému tlaku a zeď padla. Zda se dnešní lídři zachovají stejně, se teprve uvidí.


Najít řešení změny klimatu vyžaduje změnu paradigmatu v rozsahu podobném tomu, co bylo nutné k ukončení studené války. Potřebujeme ale „vyhodit jistič“, abychom se vymanili z přístupu spoléhajícího na vyjeté koleje, který v současnosti vévodí politické agendě. Prostředí pro kvantový skok ke svobodě v Sovětském svazu a ve východní Evropě nachystala perestrojka a glasnosť, které tak otevřely cestu k demokratické revoluci, jež zachránila dějiny. Změna klimatu je spletitá a úzce provázaná s řadou dalších potíží, je však zapotřebí obdobného průlomu v našich hodnotách a prioritách.


Nepotřebujeme prorazit jen jedinou zeď, ale celou řadu zdí. Existuje zeď mezi státy, které jsou již industrializované, a těmi, které nechtějí, aby se jim bránilo v hospodářském rozvoji. Existuje zeď mezi těmi, kdo změnu klimatu zapříčinili, a těmi, kdo trpí jejími důsledky. Existuje zeď mezi těmi, kdo naslouchají vědeckým důkazům, a těmi, kdo se podvolují skrytým zájmům. A je tu také zeď mezi občany, kteří mění své chování a přejí si rázné celosvětové snažení, a lídry, kteří je prozatím nechávají na holičkách.


V roce 1989 se uskutečnily neuvěřitelné změny, které se jen o několik let dříve považovaly za nemožné. Nebyla to ale náhoda. Změny souzněly s nadějemi doby a tehdejší lídři zareagovali. Strhli jsme Berlínskou zeď s přesvědčením, že budoucí generace dokážou řešit problémy společně.


Při pohledu na zející propast mezi bohatými a chudými, na nezodpovědnost, která zapříčinila celosvětovou finanční krizi, a na slabou a roztříštěnou reakci na změnu klimatu dnes cítím hořkost. Příležitost vybudovat bezpečnější, spravedlivější a jednotnější svět jsme z velké části promrhali.


Dovolte, abych evokoval požadavek, který vůči mně vznesl můj zesnulý přítel a soupeř prezident Ronald Reagan: pane Obamo, pane Chu, pane Singhu a – opět do Berlína – paní Merkelová a ostatní evropští lídři, „Strhněte tu zeď!“ Vždyť toto je vaše zeď, váš určující okamžik. Před voláním dějin nelze uhýbat.


Vyzývám hlavy států a vlád, aby se letos v prosinci osobně dostavily do Kodaně na konferenci o změně klimatu a tuto zeď zbourali. Lidé na celém světě čekají, že budete konat. Nezklamte je.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments