O výchově za poslední demokracie v dějinách

Dopis přítelkyni  Eubúlé

Dovídám se, že svou výchovou děti rozmazluješ. Povinností dobré matky však není připravovat děti k životním radostem, ale vést je k uměřenosti. Hleď proto,abys jim nelichotila, nýbrž abys jednala jako opravdu milující matka. Neboť jestliže děti žijí v ustavičné radosti,stávají se neukázněnými. Výchova dětí, má drahá, nemá znamenat jejich pokrucování. Výchova však je pokroucením přirozenosti, když děti začnou celou duší milovat radosti a vyhýbat se námahám a své tělo navyknou na rozmařilost a na změkčilost. Musíme však připravovat děti výchovou i na věci obávané, i když přitom budou muset poznat zármutek a bolest, aby později nepodléhaly otrocky těmto duševním stavům a nepoddávaly se lehce rozkošem, a nebyly liknavé tváří v tvář námahám,nýbrž měly především v úctě to, co je krásné, a u toho aby prodlévaly a toho druhého se stranily.

A není správné, jestliže matka vychovává své děti tak, že jsou přesycené jídlem, a že si zvyknou v radovánkách na nákladný život, a že se rozpustilými hrami stanou nezvedenými. A není též správné, abys jim dovolila,aby všechno říkaly a všechno dělaly, a abys měla strach, když dítě pláče, a aby sis zálibně zakládala na tom, když se směje, a by ses smála, jestliže dítě bije chůvu nebo jestliže ti nadává. A abys je v létě ochlazovala a v zimě zahřívala a balila do mnoha šatů. Vždyť děti z chudých rodin takové věci neznají a jsou vychovávány snáze a nerostou tím hůře, ba naopak jsou mnohem statnější.

Co by někdo jiný udělal s dítětem, které křičí, když jídlo není dost rychle na stole, a vybírá si jen ty nejchutnější kousky masa, když jí, a když je horko, je umořené, a když je chladno, choulí se, a když je někdo kárá, vzpouzí se, a když mu někdo není po vůli, začne se zlobit, když nemá, co by cumlalo, je mrzuté, a svůj čas tráví v prázdných radovánkách a hoví si jako ve vatičce?

Protože dobře víš, má drahá, že rozmazlení chlapci se poté, co dospějí v muže, stávají otroky vášní, nedopřávej jim těchto věcí a učiň jejich výchovu přísnější a nerozmazluj je tak. Nech je, aby se naučili snášet i hlad a žízeň, i chlad a horko, i jednání svých vrstevníků, a aby počínání jejich vychovatelů v nich vzbuzovalo uctivost. Tak tím, že budou svou duši vystavovat různým druhům napětí, stanou se sami hodnými svého rodu. Neboť námahy jsou, má milá, u dětí jakási mořidla, jimiž se připravují k dosažení zdatnosti. Dostatečně jimi napuštěny ponesou přirozeněji barvu zdatnosti. Hleď tedy, má drahá, aby tvoji synové nevydali ze sebe v důsledku měkké výchovy zlé plody zpupnosti a mnohých jiných darebností, podobně jako keře vinné révy, které jsou špatně ošetřovány, vydávají špatnou úrodu.

 

Buď  zdráva.

 

Theanó byla manželkou Pythaágora ze Samu, 6. století př.Kristem.


Eubúlé – pythágorejská filosofka


Převzato z „ Antická próza“ Sv.6 , Odeon 1975


Překlad: Bořivoj Borecký


Zaslali Jenka, Hudryper

 

Foto: zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments