Odbory ve zdravotnictví a sociální péči vyhlásily stávkovou pohotovost

Stávkovou pohotovost vyhlásil dnes Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. Shodlo se na tom více než 130 delegátů celostátní konference, která se sešla v Praze. Vedlo je k tomu zhodnocení situace ve zdravotnictví a sociálních službách a další kroky, které připravuje ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a vláda. Delegáti celostátní konference zároveň vyzvali k odstoupení ministra zdravotnictví Leoše Hegera, protože nezvládá řízení resortu zdravotnictví a uvádí nemocnice do nejistoty a ohrožuje zdraví pacientů.


Většina kroků ministerstva zdravotnictví a koaliční vlády vede ke zhoršování dostupnosti zdravotní péče, včetně dostupnosti lázeňské péče, ohrožuje veřejné zdraví, rozbíjí solidárně nastavené systémy a poškozuje zaměstnance a pacienty.


Podle odborového svazu naprosto selhal sociální dialog s ministrem zdravotnictví, který navíc nedodržel sliby, jež dal zástupcům zaměstnanců – odborářům z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.


Delegáti celostátní konference zásadně odmítají:


  • Plánované zrušení 6000 lůžek v nemocnicích.

  • Zavedení dvousložkového pojistného.

  • Avizované snižování prostředků ze zdravotního pojištění pro resort lázní.

  • Snížení objemu financí na dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Delegáti celostátní konference požadují, aby se částka na dotace zvýšila na 8,5 miliard.

  • Zavádění tzv. pásmového odměňování zaměstnancům v platové sféře v obou resortech, s výjimkou jeho využití ke zvýšení platových tarifů. Odborový svaz trvá na tom, aby zaměstnanci byli v platové sféře striktně odměňováni podle příslušné platové třídy, platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu a platového tarifu v platové stupnici v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

  • Odborový svaz požaduje zachování celistvosti stávajícího systému orgánu ochrany veřejného zdraví a jeho rozsahu činností, aby byla zajištěna ochrana veřejného zdraví pro obyvatele, včetně specifických skupin, jejichž potřeby se liší podle druhu expozic, věku a zdravotního stavu. Takovou primární zdravotní péči a ochranu veřejného zdraví nelze provádět bez součinnosti všech oborů v ochraně veřejného zdraví působících. Nesouhlasí s přesunutím hygienického dozoru ve stravovacích službách na Ministerstvo zemědělství /novela zákona 110/1997 Sb.)

  • Odborový svaz odmítá překotné a neefektivní rušení kojeneckých a dětských center. Delegáti celostátní konference požadují, aby zdravotnictví a sociální služby byly službami veřejnými.


Kroky vlády a MPSV nepodporují rozvoj sociálních služeb v ČR a vedou tento resort do velkých problémů. Odbory žádají dlouhodobost a udržitelnost financování sociálních služeb, které by dalo jistotu nejen poskytovatelům, zaměstnancům, ale i klientům sociálních služeb.

 


Zdroj: eSondy

 

0 0 hlas
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Nejnovější příspěvky