Podílem na pomoci eurozóně přes MMF můžeme získat více než ztratit

Prosinec 12, 2011


Dočasné poskytnutí části devizových rezerv České národní banky Mezinárodnímu měnovému fondu není dobročinností, ale pojištěním do budoucna.

Rizika a náklady jsou pro Českou republiku minimální. Evropská stabilita a záruka pomoci MMF v případě potřeby jsou neocenitelné.


Co můžeme ztratit?

Co hrozí 90 miliardám korun, které by se měly dočasně přesunout z devizových rezerv České národní banky do Mezinárodního měnového fondu?

Riziko, že by je Fond nevrátil? Že by zadlužené evropské země nesplatily půjčku Fondu?

To je téměř nemyslitelné. Jsou naprosto vyjímečné případy zemí, které by nesplatily půjčku Mezinárodního měnového fondu. Nesplatit půjčku MMF znamená ztratit přístup k finančním trhům, ztratit možnost financování jakýchkoli dalších schodků veřejných financí a umísťování státních dluhopisů.

Půjčky od Mezinárodního měnového fondu mají senioritu. To znamená, že splatnost úvěru MMF má přednost před splatností ostatních závazků.

Ušlý výnos?

Těžko. Možnosti pro výnosné nerizikové investice devizových rezerv dnes téměř neexistují. Tradiční investice devizových rezerv do dluhopisů federální vlády Spojených států amerických nejsou v dnešní době ani nerizikové ani výnosné. Jejich AAA rating se stává minulostí a čistý úrokový výnos klesá k nule.

Omezení veřejných výdajů nebo nárust veřejného dluhu?

Nikoliv. Veřejný rozpočet, jeho výdaje nebo schodky a splácení veřejného dluhu nemá s využitím devizových rezerv nic společného. Česká národní banka (stejně tak jako nezávislá centrální banka v každé jiné vyspělé zemi) se na financování deficitu veřejných financí a na dluhové službě nepodílí a podílet nemá. Jestli ČNB poskytne nebo neposkytne část svých rezerv pro MMF nebude mít žádný vliv na naše veřejné finance.

Půjčka MMF z devizových rezerv ČNB zůstane z platebněbilančního hlediska jejich součástí a nezvýší zadluženost ČR. V rámci platební bilance dojde ke změně struktury aktiv ČNB a vzroste pohledávka vůči MMF. Aktiva ve formě pohledávek vůči MMF patří k nejméně rizikovým.

Rizika a náklady vyplývající z dočasného přesunu malé části devizových rezerv ČNB do MMF jsou tedy téměř nulové.


Co můžeme získat?

Zapojením se do programu MMF pro záchranu eurozóny můžeme získat snadnější přístup k fondům MMF v případě možné potřeby v budoucnosti a vyšší záruku pokračujícího odbytu pro náš export na evropském trhu.

Nemůžeme si být jisti, že sami pomoc MMF v budoucnosti nebudeme potřebovat

Potíže s platební bilancí mohou potkat kteroukoli zemi. Mezinárodní finanční nestabilita nebo krach evropských trhů mohou ochromit platební bilanci i u nás. V takovém případě může zpřístupnění zdrojů MMF zamezit vzniku krize nebo omezit její negativní dopad na české hospodářství.

Jsme závislí na poptávce po českém exportu na evropských trzích

Česká ekonomika je zranitelná svou otevřeností a závislostí na exportu, a to především na exportu do Německa a dalších zemí Evropské unie. Krach na evropských trzích a tím oslabení poptávky po českém exportu by s určitostí ohrozilo české hospodářství a zaměstnanost.

Pomoc MMF Evropě tedy není „záchranou eurozóny, která se nás netýká“.

Záchrana eurozóny představuje záchranu stability evropského trhu — tedy potřebného odbytiště pro český export, na kterém jsou naše hospodářství a do značné míry i naše budoucí platební bilance závislé.


Závěr

Dočasné poskytnutí devizových rezerv Mezinárodnímu měnovému fondu je pro nás především nenákladným pojištěním do budoucna.

Jestli máte jiný názor, poskytněte prosím věcné argumenty.

 

Převzato z blogu autorky na Aktuálně

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments