Přátelé Romana Smetany: Vzor podnětu ke stížnosti pro porušení zákona

http://files.prosmet.webnode.cz/200000058-d8139d90d6/stickerprosmetcolor1.jpg

 

 

Pan

Jiří Pospíšil, ministr

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 424/16

128 10 Praha 2

 

V xxxxxxxxx, dne xxxxxxxx  2012

 

Věc: podnět ke stížnosti pro porušení zákona ve věci p. Romana Smetany


Na základě ustanovení § 466 tr. ř., § 59 odst. 1 a 2 tr. ř., § 31 a § 32 odst. 2 vyhlášky č. 23/1994 Sb. vás žádám o přezkoumání zákonnosti pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci  ve věci Romana Smetany, nar. 6. 1. 1982 (č. j. IT 134/2010-122 ve spojení s č. j. IT 134/201o-148), proti němuž můžete jako ministr spravedlnosti podle trestního řádu podat u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona (§ 266 a násl. tr. ř.).  Tím je podle mého názoru nezákonnost postupu řízení, na jehož podkladě bylo toto rozhodnutí učiněno (§ 31 odst. 1 vyhlášky č. 23/1994 Sb.).


Zásadním důvodem k podání tohoto podnětu je podjatost soudkyně Langerové, která se jako manželka „postiženého“ politika ODS Ivana Langera z případu nevyloučila a v rozporu se zásadou trestního zákoníku, že stíhat lze jen čin společensky škodlivý, Smetanu odsoudila.


Za společensky škodlivé naopak pokládám samo Smetanovo odsouzení, protože je v rozporu se zásadními ustanoveními Listiny práv a svobod – zejména článkem 17, v němž se říká, že svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny a každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.


Tato práva lze sice podle Listiny omezit zákonem, jsou li taková „opatření nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých“, ale žádný zákon na ochranu plakátů politických stran v ČR neexistuje, a navíc Roman Smetana svými komentáři na plakátech práva a svobody nikomu neupíral, pouze komentoval věrohodnost tvrzení, jež na plakátech byla obsažena.


Protože p. Roman Smetana již obdržel výzvu k nastoupení trestu ke dni 26. března 2012 a pro krátkost lhůty nebude lze věc vyřešit jinak, bylo by namístě, abyste NS současně požádal o přerušení trestu pro jmenovaného.

 

Jméno, adresa, podpis

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments