Předvolební manipulace v BL na vlastní oči

Čas od času se vyskytne chytrá úvaha, třeba takováhle: "Každá politická strana, která u voleb dosáhne určité minimální procento hlasů, za každý hlas dostane ze státního rozpočtu konkrétní finanční částku. Hlasy voličů, kteří k volbám nešli, se rozpočítají a i za tyto hlasy strany peníze dostanou! Existuje jediná výjimka, a to jsou hlasy neplatné. Za neplatné hlasy nedostane nikdo nic. Proto, pokud chcete vyjádřit svou nespokojenost s politikou, odevzdejte u voleb neplatný hlas - tak připravíte politické strany o peníze. A to je bude zatraceně bolet." Viz třeba http://pupik.blogspot.cz/, http://www.hoax.cz/hoax/volby-2010---neplatne-hlasy/, ale i na mnoha jiných místech. (Pozn. edit.: Přiznávám, že i na OM byla podobná úvaha zveřejněna)

Je jasné, že něco takového se politickým stranám líbit nemůže. A protože šíření myšlenek po internetu (zatím) nemohou zastavit, uchylují se k předvolební manipulaci.

Prvním krokem manipulace je, že se původní význam posune, nahradí něčím jiným. Třeba myšlenka "připravte strany o peníze" se posune na "připravte strany o hlasy". Na první pohled to vypadá podobně, ale není to totéž. Je to totiž nesmysl a lež: i neplatné hlasy se totiž rozpočítávají do procent volebního výsledku, jak uvidíme později. Je příznačné, že tuto část manipulace inicializují právě politické strany, například zde.

Druhým krokem manipulace je, co nejvíce rozšířit svůj nesmysl. Je jen otázka nešťastníků, kteří jej šíří, jestli tak činí z hlouposti, nebo za cizí peníze.

Třetím krokem manipulace pak je, hrdinně bojovat s vlastním nesmyslem. Nejdřív je potřeba ukázat, že naše úvaha byla úplně špatná (http://blisty.cz/art/30547.html, http://www.blisty.cz/art/65319.html, http://www.blisty.cz/art/65291.html, http://www.blisty.cz/art/65318.html) a srozumitelně vyložit, v čem jsme se zmýlili. Jen je potřeba dát si pozor, abychom odteď už pořád mluvili jen o našem účelovém nesmyslu, tedy o výsledcích voleb, o procentech, o skrutiniu a o podílu stran na získání moci. V žádném případě se nesmíme zmínit o tom, o čem to původně bylo - o platbách ze státního rozpočtu za hlasy voličů!

No a závěr už může korunovat dílo. Nejlépe, když šéfredaktor kajícně připustí, že se vlastně mýlil, to je hodně silná karta, to si většina nerozhodných a váhajících voličů zapamatuje. A aby ve věci panovala jistota, už stačí jenom vymazat dřívější nepohodlné články (např. http://www.blisty.cz/are/65303.html), aby si náhodou nějaký šťouravý čtenář nenašel cestu zpátky k tomu, o co vlastně šlo. O to, že neplatné hlasy mohou politické strany připravit o peníze za volby.


Odpověď ministerstva financí na přímý dotaz:

Vážený pane,

Ministerstvo financí obdrželo dne 5. dubna 2010 elektronickou poštou Vaši žádost o stanovisko k řetězové zprávě, která nabádá, aby lidé šli k volbám a odevzdali neplatný hlas (prázdnou obálku), neboť tím připraví politické strany o peníze. Ve zprávě se dále uvádí, že hlasy voličů, kteří k volbám nešli, se rozpočítají, a i za tyto hlasy strany peníze dostanou.

K tomu uvádíme následující vyjádření:

Podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, vyplácí Ministerstvo financí politickým stranám a politickým hnutím příspěvek na činnost. Příspěvek na činnost zahrnuje stálý příspěvek a příspěvek na mandát.

Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro politickou stranu a politické hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých  0,1 % hlasů obdrží politická strana a politické hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li politická strana a politické hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje.

Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč.

Ministerstvo financí dále vyplácí podle § 85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, příspěvek na úhradu volebních nákladů. Tento příspěvek se poskytuje pouze za výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna sdělí, po ověření volby poslanců, Ministerstvu financí údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice. Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 100 Kč.

Na základě výše uvedeného sdělujeme, že politické strany, politická hnutí nebo koalice neobdrží za neplatné hlasy ze státního rozpočtu žádné finanční prostředky. Informace uvedená v řetězové zprávě, že "hlasy voličů, kteří k volbám nešli, se rozpočítají, a i za tyto hlasy strany peníze dostanou", není pravdivá.

S pozdravem

Ing. Jarmila Fuchsová  

ředitelka odboru 14 financování kapitol státního rozpočtu

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY


Stanův komentář: Vhozením neplatného hlasu volič nepřipraví strany o hlasy (výsledek se vypočte pouze z platných hlasů), ani o státní příspěvek za dosažené procento hlasů, které se také vypočítává pouze z platných hlasů, ale dá jim pouze najevo, že přišly o 100 Kč příspěvku za každý hlas, a to pouze v případě parlamentních voleb.  V případě krajských voleb tedy nemá vhození neplatného lístku žádný vliv na financování politických stran, v případě voleb do Senátu má pouze symbolický význam. Jít k volbám a vhodit neplatný hlas tak může mít smysl pouze jako protest proti celému systému zastupitelské demokracie.

Zdá se, že celý humbuk kolem přeškrtávání či přetrhávání volebních lístků je jenom už poněkolikáté se opakující snaha přesvědčit váhavé voliče, aby nevyužili svého volebního práva. Kdo za tím stojí a proč to dělá, je v této nepřehledné situaci, kdy počet váhavých voličů roste na obou stranách politického spektra, pro mne záhadou.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments