SAZKA bez zlatých vajec
http://zena-in.cz/images/clankygalerie/foto_nahled_46459.jpgSlepice se dostala do stavu insolvence. V současné době jsou Sazkou a. s. vypláceny výhry do 500 tisíc Kč. Výherci vyšších částek mají momentálně smůlu. I stalo se, trocha faktů z historie neuškodí.

Na začátku byla SAZKA, podnik pro organizování sportovních sázek, Praha 1, Nekázanka 5. Společnost byla založena ÚV ČSTV dne 31. 12. 1965 a činnost ukončila 15. 2. 1993. Nástupcem je Sazka a. s., IČO 47116307. Výroční zpráva za rok 2009 má 183 stran. Je to poučné čtení pro každého, kdo si chce udělat podrobnou a ucelenou představu o rozsahu podnikání této společnosti. Na 4. valné hromadě 26. 3. 1994 byl zvolen místopředsedou ČSTV JUDr. Aleš Hušák, a krátce na to, 25. ledna 1995, byl nainstalován jako člen představenstva Sazky. Anonymní internetové hlasy tvrdí, že pro ČSTV měl skvělé doporučení díky své nezdolné vazbě na StB. Navíc byl osobní přítel Josefa Tošovského. Tento muž platí mezi hochy, kteří spolu mluví, za skvělého manažera. Nutno dodat, že na špatné straně barikády. Lukrativní podnik hodný jeho jména nese i pamětní desku. Na památníku hodném jeho velikosti zanechal předseda představenstva vzkaz dějinám, a to formou desatera o podnikání v Čechách:

  • Bez lidí, kteří vám věří nebo jsou vám bezmezně oddáni, jste předem svou věc prohráli.

  • Musíte věřit, že vaše věc dobře dopadne. Nikdo a nic neporazí vás a vaši myšlenku, pokud jste přesvědčeni o její správnosti a vše pořídíte její realizaci. Tím dokážete všechno, na co pomyslíte.

  • Nesmíte ani na vteřinu zapochybovat o svém konání, a to ani v nejhorších okamžicích, které vám osud pošle do cesty.

  • Myslete pozitivně, protože strach, zloba a nenávist jsou temnou stranou síly, která v případě, že jim podlehnete, bude příčinou toho, že se vám nepodaří nic z toho, co chcete.

  • Horizontální způsob řízení je výmyslem akademických poslucháren. Nejúčinnějším nástrojem řízení je diktatura, občas zjemněná metodou cukru a biče.

  • Žádná ulice není slepá. Vždy existují alespoň dva další východy.

  • Na kompromisy je čas až po dokončení díla.

  • Nikdo za vás nic neudělá.

  • Nečekejte vděk, žádného se vám nedostane. Nebudete alespoň nepříjemně překvapeni.

  • Přes veškeré možné úsilí musíte mít zatraceně velké štěstí.

 

A nakonec nezapomeňte, že každá iniciativa a úspěch budou v Čechách po zásluze potrestány.

Aleš Hušák, Praha, březen 2004

 

Ten dlouhý úvod byl nutný pro připomenutí důvodu vniku dnešních finančních potíží Sazky. Problémem je ekonomická nenávratnost investice. O2 Aréna je schopná platit sama svou údržbu a drobný rozvoj. To ale nestačí na to, aby dokázala platit peníze, které byly použity na její výstavbu. Za rozhodnutím o stavbě stály zavádějící a neúplné informace. Funkcionáři 3. 11. 2003 neviděli žádný problém a hlasování o získání cizích zdrojů pro výstavbu nevěnovali patřičnou pozornost. Souhlas majoritního akcionáře ČSTV byl později zdůvodňován písemným příslibem.

„Osobní postoje poslanců Miroslava Kalouska a Josefa Hojdara Sazka prezentovala jako stanoviska klíčových výborů sněmovny, jimž oba politici předsedali. Kalousek stál v době vydání dokumentů v čele rozpočtového výboru, Hojdar řídil výbor hospodářský.“

Čas oponou trhnul a osobní postoje už se trochu změnily. Jen špatná rozhodnutí zůstala – a následky jsou ve dveřích. Ministr financí Miroslav Kalousek vyloučil jakoukoli pomoc ze strany státu. Sazka už přiznala, že nemá peníze na výplaty výher. Zatím, podle ředitele Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, není kam spěchat. Oficiálně úřad o žádných problémech v Sazce neví: „Zákon nedovoluje uvolnit peníze jen proto, že se nějaká loterijní firma dostala do insolvence,“ prohlásil náměstek ministra financí Zídek. Reagoval na dotaz, zda by dlužná výhra 103 mil. Kč mohla být vyplacena z loterijní jistiny.

Stát se na to, ovšem jen tak formálně, půjde z blízka i podívat. Slepičku Sazku se zatím pan Kalousek zaříznout nechystá, ale dojít by k tomu mohlo. Stačí odebrat licenci.

Pověřený státní úředník, Karel Koryna, ředitel odboru Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi k tomu říká následující.

„Záleží na domluvě se státním dozorem a domnívám se, že není třeba nijak spěchat. Pakliže kontrola potvrdí to, co se říká, tak by přišlo na řadu správní řízení, na jehož konci může být odnětí licence. Na to zas máme nějakou dobu, kdy budeme Sazku prověřovat.“

Hraje se o čas. Státní úředník míní, že je to složité a nějaký výsledek může být až tak za 60 dnů. Řekněmě si na rovinu: stát chce vytvořit časový prostor na dohodnuté restrukturalizační řešení. Celý způsob podivného vícestupňového financování stavby Sazka arény, které je zdrojem aktuální finanční mizérie, dal dohromady právě pan Martin Ulčák – E-INVEST, a. s., Atlanta Safe a. s. (s. r. o.).  Je dlouholetý známým pana Hušáka. Poslední dobou vystupuje jako osoba zmocněná Sazkou pro jednání s věřiteli, a jako takový má hájit zájmy akcionářů, tedy sportovních svazů. Současně akcionářům předkládá nabídky, čímž se stává protistranou. Jasný střet zájmů. Nikomu ze zúčastněných to nevadí, a proto jednání úspěšně pokračují. A samozřejmě došlo i ke vzájemně výhodné dohodě.

„Investiční skupina Penta a E-invest uzavřely smlouvu, na základě které vstupují do strategického partnerství se SAZKA, a.s. Cílem tohoto kroku je odvrátit hrozbu vyhlášení úpadku společnosti a zabezpečit krytí všech jejích právoplatných závazků. Penta a E-invest poskytnou tolik finančních prostředků, kolik je potřeba k plné finanční stabilizaci SAZKA, a.s. Dlouhodobým cílem strategického partnerství je vytvoření národního ‚šampiona‘ v oblasti herního průmyslu.“

Naplnění tohoto smělého cíle je nezbytnou podmínkou přežití impéria provázaných vlastnických podílů na tzv. „sportovním“ majetku. František Ringo Čech praví, že parazit prý nikdy nezničí svého hostitele, což ovšem má platit mimo tuto zajímavou zemi. Co je příčinou hrozby úpadku? Celkem nic. Jen se počátkem roku 2010 nově hodnotila solventnost dlužníka. Banky si udělaly svůj neveřejný závěr. Poté se náhle finanční situace vyhrotila. Banky přestaly spolupracovat a vycenily vlčí zoubky na slepičku Sazku. Věřitelům se dlužník nezdál dostatečně solventní. Komerční Banka svoji pohledávku prodala rukou vedoucí oddělení rizik a restrukturalizací až po Raiffeisenbance  koncem 2010. ČSTV spravuje asi tak bratru za 60 mld. Kč majetku a je majoritním a akcionářem Sazky. Laikovi by se mohlo zdát, že toto by mohla být i slušná zástava. Banky už této možné ručitelské zástavě dávno nevěří a své pohledávky prodaly, nebo výrazně přehodnotily rizika. Ti co pohledávky koupili, začali jednat u budoucích majetkových podílech a novém rozdělení kompetencí. Jednali opravdu efektivně. K překvapení vedení ČSTV se celá léta pracně budovaný provázaný systém ocitl v ohrožení. Toto Sazka nemůže vzdát bez boje. Její protitah je hodně silný.

15. března 2011 SAZKA, a.s., na základě rozhodnutí představenstva společnosti požádala předběžného insolvenčního správce o souhlas s podáním žádosti Ministerstvu financí ČR o dočasné pozastavení činnosti společnosti. SAZKA, a. s. žádá o pozastavení své činnosti, a to POUZE DO DNE VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ INSOLVENČNÍHO SOUDU O SMLOUVĚ O ÚVĚRU A O SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI MEZI SAZKA, a. s., A GLADIOLUS, a. s.

Tímto se Aleš Hušák snaží zajistit přežití impéria provázaných vlastnických podílů za každou cenu. Podepsal všechny podklady, odebral se na mimořádnou valnou hromadu společnosti SAZKA, a. s. (15. březen 2011) a pojistil si výsledkem hlasování na mimořádné valné hromadě svou pozici. Na jednání zkolaboval a následně byl převezen do nemocnice. Opravdu na zotavení potřebuje čas, on i firma. Musí se to totiž vyřešit rychle. Znesvářené tábory uvnitř ČSTV se navzájem nemohou domluvit. Za všechny to trefně vyjádřil Miroslav Jansta, předseda České basketbalové federace v Českém rozhlase: „ČSTV zklamalo svou funkci. Za těch 18 lest majetky chřadnou, nerozvíjejí se.“ Sportovní funcionáři určitě k dohodě dospějí a noví finanční společníci dostanou v impériu své podíly. Sportovní firmy se zase budou rozvíjet, vykvetou do krásy i plody přinesou. Spolehněte se, že na amatérské sportovce zůstanou jen drobky. To máme opravdu věřit tomu, že tato parta hic zajistí, že výnosy z majetku ČSTV budou podporovat amatérský sport? Postoj státu je vyjádřen faktickou nečinností. Toto rozhodně řadovým členům sportovních svazů nepomůže.

Majetek, z jehož výnosu měl být český amatérský sport financován, najednou žádné podstatné peníze do sportu nedává. Jak by také mohl, po tak svědomité péči tolika řádných hospodářů. Zájem veřejný byl nahrazen zájmem skupinovým. Názvy z trestního práva pro tyto skupiny používat nebudu. Jméno a patřičnou složku si zaslouží od výkonných institucí státu. Například policie, či finanční úřady mají za povinnost dohlížet a stíhat viníky. Krizí nic nekončí, naopak, právě krize je novou příležitostí. Pod tlakem vývoje událostí vzniká nová koncepce financování sportu. Bude lepší než ta, co začala v roce 1993 a končí v dnešní insolvenci? Mnoho o ní nevíme, je to pod pokličkou. Útržky naznačují, že to bude tvrdé pro všechny. Na semináři Kam kráčí český sport? k tomu řekl své 1. náměstek ministra školství Jan Kocourek:

„Chceme tím rozjet debatu o širší podpoře sportu tak, aby se definovaly úkoly i pro další ministerstva. Speciálně jde o ministerstvo zdravotnictví, to by se mělo v rámci péče a prevence nemocí zapojit.“ A dodal, že „je to k diskusi na úrovni vlády, snad k tomu dojde ještě v letošním roce.“

Onu „širší debatu“ si ti „zodpovědní“ představují tak, že záznam z tohoto semináře není na webu Senátu nikde k nalezení. Ti od fochu, co jsou bystřejší a odpovědnější z existenční nutnosti, vidí jinou cestu. Nechme mluvit Jiřího Kejvala, místopředsedu Českého olympijského výboru a dlouhodobého Hušákova oponenta.

„Čísla, která mám o zdanění loterijního průmyslu, hovoří jinak. Změna loterijního zákona může přinést zásadní obrat. Rád bych proto apeloval na senátory, aby neoddalovali zákony, které jsou pro sport důležité. Můžou přinést stovky milionů, možná miliardy do českého sportu.“

Dnes leží ve sněmovně znovu novela zákona o loteriích. Zákonodárci jedním kliknutím hlasovacího strojku zase rozhodnou, a na léta dopředu. Moudrá hospodyňka dává mladým kuřatům zobání na dvorku tak, aby se na něj ty staré slepice nedostaly. Dobře ví, že ty staré se už o sebe postarat umí, ale malá kuřata to sama ještě nezvládnou. Špatný přiklad se slepicí, co už nesnáší žádná zlatá vajíčka, mají naši poslanci na svém dvorku denně před očima. Jak to bude tentokrát, páni poslanci?

 

Převzato z Umlaufovin


Foto: zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments