Svět ruskýma očima 188

Genocida Srbů v Chorvatsku pokračuje

Ljubov Ljulko


Duben 12, 2013


V Záhřebu a Vukovaru byly 7. dubna mítinky s účastí 40 až 60 tisíc lidí a s heslem "Ne cyrilici v Chorvatsku". Věc ovšem není v cyrilici, ale v podněcování nenávisti k Srbům na náboženské, státní a evropské úrovni.


Chorvatsko musí z důvodu vstupu do EU dodržovat práva národnostních menšin, které mají také právo na svůj úřední jazyk a písmo v těch městech a obvodech, kde je jejich počet větší než 33 procent. Taková situace je v Chorvatsku v 21. kraji a ve městech Vukovar a Vrbovsko. Podle toho, jak bylo vidět na shromážděních, je reakce obyvatel velmi agresivní a tvrdá a neodpovídá pravidlům tolerance EU.


Problém není v cyrilici, která i v samotném Srbsku mizí, ale v tom, že je symbolem Srbska a pravoslaví, což nemohou přenést přes srdce následovníci ustašovců. Mítinky byly zorganizovány veterány války z let 1991 až 1995, tzv. Sdružením bojovníků chorvatské obrany a Výborem pro obranu chorvatského Vukovaru. Byli přítomni i vůdci nacionalistických stran Chorvatského demokratického svazu (CHDS) a Chorvatské strany práva (CHSP).


Zavedení cyrilice za podmínek, které určuje EU, je zakotveno od roku 2002 i v chorvatské ústavě a od roku 2009 i ve statutu Vukovaru. Zákonem se Chorvati řídí jen v případě Italů, nikoliv Srbů. Chorvaté ani nevěří, že je ve Vukovaru tolik Srbů a žádají revizi sčítání.


Rozpor je důsledkem mnohaletých křivd a konfliktů mezi Srby a Chorvaty. Obojí jsou Slované, mají stejný jazyk, avšak rozdílnou víru. Právě náboženské rozdíly byly hlavní příčinou rozpadu kdysi vzkvétající Jugoslávie. Arcibiskup Záhřebu Stepinac v období druhé světové války řekl: "Chorvati a Srbové patří do dvou různých světů, jsou to dva póly a nikdy nenajdou společný jazyk, nestane-li se boží zázrak. Toto schizma je největším zlem v Evropě, je ještě silnější než protestantství. Zde není morálka, nejsou principy, není pravda, není spravedlnost, není čest…"


Chorvati nemohou zapomenout obsazení Dubrovniku a Vukovaru jugoslávskou armádou v roce 1991. V důsledku etnických čistek v Srbské Krajině v roce 1995 (operace Blesk a Bouře) se srbské obyvatelstvo Chorvatska značně zmenšilo, k roku 2011 o 400 tisíc obyvatel. Poté se stal Vukovar symbolem chorvatského nacionalismu. Chorvatští veteráni požadují, aby byl přijat zákon, kterým bude Vukovar vyhlášen za "město věčné památky, v němž nebude nikdy zavedena cyrilice". Kněz Ante Perkovič, který na shromážděních vystoupil, potvrdil roli katolické církve v podněcování mezietnického nepřátelství.


Vlády Chorvatska postupně od vyhlášení nezávislosti v roce 1992 rehabilitují ustašovce. Oficiální Zábřeh v mediích snižuje rozsah jejich zločinů a nebrání přejmenovávání ulic na jejich počest.


Nabízí se otázka, zda se ke členství Chorvatska v EU také předkládaly plány na znemožnění návratu srbských běženců. Jak se asi zachová chorvatská vláda vystavená nátlaku nacionalistů v souvislosti s květnovými volbami. Chorvatský premiér Milanovič prohlásil, že dvojjazyčné tabulky budou ve Vukovaru nainstalovány po volbách do Evropského parlamentu v roce 2014. Milanovič se zatím předvádí: "Zákon je zákon a my jej budeme bránit."


Utajované heslo EU je "Silná Evropa – slabé Srbsko". Dostatečně to dosvědčuje rozsudek ICTY, který zprostil viny generály Gotovinu a Markače a tím i celou bývalou vládu Chorvatska. Generálové byli obviněni z mnoha zločinů proti Srbům v době vojenské operace Bouře a Vichřice v roce 1995.


Převzato z Pravda.ru


***


Vyšší vzdělání jen pro ty, kteří platí

Světlana Smetanina


Duben 15, 2013


Ministr školství a vědy usiluje o citelné snížení počtu rozpočtových míst na vysokých školách (VŠ). Znamená to, že tisíce schopných mladých lidí bude odříznuto od možnosti vyššího vzdělání. Přitom je podle odborníků právě nyní třeba zvyšovat v Rusku počet studentů, obzvláště v technických oborech. Pro obnovení ekonomiky jsou potřeba špičkoví specialisté.


Za necelý rok práce se ministr Livanov dokázal proslavit řadou nepopulárních opatření. Patří sem nový standard (Gosstandart) pro střední školy, který dle odborníků hrozí úplným rozpadem systému všeobecného vzdělávání. Absolventi škol budou dostávat atesty bez znalostí fyziky, chemie, biologie a dokonce i literatury.


Reforma VŠ má také ukončit neefektivní vzdělávací zařízení. Ovšem hodnocení efektivnosti není promyšlené, zde zejména pro humanitní instituty. V rámci reformy má být dvojnásobně snížen počet rozpočtových míst na VŠ. Důvod – efektivita, při které bude muset velký počet studentů za vzdělání platit.


Odborníci poukazují na to, že za současné situace musí ministerstvo školství naopak počet rozpočtových míst na VŠ zvýšit. Ředitelka Centra aplikovaných ekonomických výzkumů a přípravy výzkumné univerzity "Vyšší škola ekonomiky" říká: "Hlavní příčinou je složitá demografická situace v zemi. Snížení porodnosti v polovině devadesátých let způsobilo, že v tomto roce bude jedenapůlkrát méně absolventů škol než ještě v roce 2005."


Podle jejího názoru se musí počet rozpočtových míst zvýšit, a to hlavně pro studium oborů důležitých pro stát, jimiž jsou obory technické. Podle ředitelky musí také studenti dostat větší stipendia, aby se mohli věnovat studiu a nemuseli si shánět přivýdělek. Vysoké školy musejí dostávat subvence, aby mohly studentům věnovat péči v osvojování si matematiky, fyziky a chemie. To je podmínka pro vychování špičkových specialistů pro současnou obnovu hospodářství.


V zemích, v nichž je studium placené, je dobře propracovaný systém studijních půjček. V ruských podmínkách by se bankovní půjčka na studium mohla změnit na doživotní závislost, neboť vyhlídky na dobrou práci jsou mlhavé. Autorka článku zde dává za příklad USA, kde je podle ní sice vyšší vzdělání placené a celkem drahé, ale prý existuje množství programů státních i soukromých, jejichž zásluhou mohou získat vyšší vzdělání děti z různých sociálních skupin. Každý absolvent školy hodlající pokračovat v dalším studiu vyplní speciální dotazník, v němž uvede finanční možnosti své rodiny a co si může dovolit do studia vložit a má-li o něj univerzita zájem, pokusí se mu najít finanční podporu. Rovněž sám student se může obrátit na některý z dobročinnýchj fondů s žádostí o pomoc. V tom případě pak vyjde studium desetkrát levněji, píše autorka článku.


V Evropě je vyšší vzdělání ještě dostupnější. V Německu stojí studium ve státní škole 500 až 600 eur za semestr, v Rakousku 400 eur. Síť dobročinných fondů dává možnost získat stipendium.


Podobné způsoby podpory vzdělání v Rusku chybí. Zde pomoc nemajetným studentům na sebe bral vždy stát. Za Petra Prvního platila státní pokladna vzdělání šlechtických dětí v zahraničí. V Moskvě byla v 18. století zdarma jedna z prvních soukromých škol – škola pastora Glücka. Za života Lomonosova bylo státem vydržováno 30 studentů Moskevské univerzity a 100 studentů univerzitního gymnázia. Krom bezplatného studia to obnášelo také zajištění vším ostatním – oděvem, knihami, papírem a tužkami.


Alexandr Gercen psal, že na ruské univerzitě neměly společenské rozdíly takový dopad jako například v Anglii, kde studium bylo privilegiem výhradně aristokracie. V Rusku se studenti nesměli vychloubat ani bohatstvím ani původem.


Jakmile převzali vládu bolševici, zrušili placení školného a umožnili přístup na VŠ všem. Nejprve z toho vznikl chaos. Například ve dvacátých letech studovalo na fyzikálně-matematické fakultě Moskevské univerzity 13,5 tisíce studentů. Postupně se všechno urovnalo a dostat se na VŠ bylo v SSSR mimořádně prestižní. Pro třistamilionové obyvatelstvo bylo k dispozici 600 institutů a univerzit. Po perestrojce se počet zvýšil až na 3000. Vysokoškolský diplom byl devalvován, bylo možno si jej koupit a krom toho se pokřivila struktura specializací. Naráz chtěli být všichni ekonomy a právníky. Technické obory měly nedostatek studentů. Zde může pomoci zvýšení počtu rozpočtových míst a návrat povinného rozmisťování.


Mínění jednoho z odborníků je, že "Proti tomu nikdo nic nenamítá, zvláště ne regionální VŠ. Absolventi těžko nacházejí zajímavou a perspektivní práci. Doslova nevědí kam jít. Proto všichni na povinné rozmisťování čekají."


Vladimir Putin odhaduje, že bude třeba vytvořit 25 milionů nových pracovních míst. Znalci problému doufají, že se najdou alespoň 2 miliony.


Pokaždé, když země nutně potřebovala vědecko-technický průlom, otevírala dveře těm, kteří chtěli studovat. Dosud je v Rusku ještě dostatečný počet těch, kteří si přejí získat vyšší vzdělání. Je nezbytné to využít.


Převzato z Pravda.ru


***


Vojenský expert Igor Korotčenko: "Rusko musí usilovat o absolutní strategickou nezranitelnost"

Duben 16, 2013


Plány na vybudování systému protiraketové obrany (PRO) USA představují hrozbu pro strategické jaderné síly Ruska, řekl vicepremiér vlády RF Dmitrij Rogozin.


Komentuje to šéfredaktor časopisu Národní obrana Igor Korotčenko.


Protože PRO USA má možnost napadnout a devalvovat části ruského strategického jaderného potenciálu, hledáme způsob, jak překonat budoucí systémy PRO. Prostředky k tomu máme a dále je rozvíjíme.


Rusko se snaží s USA jednat, ovšem pokud nebudou jednání úspěšná, bude realizován komplex odvetných opatření, před nimiž jsme Západ varovali. Jedním z prvků odvety je stupňování možností našich mezikontinentálních balistických střel pro překonávání budoucích systémů PRO. Právě probíhá plánované přezbrojování.


Ve strategických raketových silách (SRS) vojenských sil RF zavádíme stacionární i mobilní balistické rakety na pevné palivo Jars. Námořní jaderné strategické síly nově vybavujeme moderními strategickými ponorkami. Jsou to raketonosné ponorky Borej s balistickými raketami na pevné palivo Bulava. Celou skupinu SRS vybavujeme nově novými Jarsy a v dohledu je také dovybavení námořních strategických sil Bulavami.


Na nějaký překotný způsob jednání s USA o dalším snížení jaderných sil, strategických či taktických jaderných zbraní, Rusko nepřistoupí. Je nepochybné, že cílem USA je snížení nosičů jaderných zbraní v Rusku na takovou úroveň, aby v budoucnosti zaručila Spojeným státům jejich stoprocentní eliminaci. Myslím, že až do dokončení současné dohody o SRS žádné jiné dohody nebudeme uzavírat. Není vyloučeno, že Rusko ustoupí od dohod o SRS, jestliže se ukáže očividná přímá hrozba našim jaderným silám od PRO USA. Rusko se však nehrne být iniciátorem takových aktivit. Přání USA nejsou ničím jiným než přáními, na jejich základě nevznikají žádné právní nároky na Rusko.


Spojené státy v žádném případě neukončí zdokonalování PRO. Budou ji rozvíjet, ať se s Ruskem dohodnou nebo nedohodnou. Proto musí Rusko usilovat o svou naprostou nezranitelnost. My hlavně z tohoto důvodu musíme hledat asymetrické odpovědi kvůli odražení hrozeb a pochopitelně zvyšovat náš potenciál ke zdolání prostředků PRO Spojených států.


Nepřišli jsme s tím my, ale je jasné, že vojensko-politický antagonismus vůči USA je v otázce PRO zcela neodvratný a je třeba se na něj dívat realisticky. Pokud nás Spojené státy postaví před nevyhnutelné – odpovíme.


Naše opatření nebudou zátěží pro rozpočet, spadají totiž do státního zbrojního programu, doplňující financování nepotřebují. Dokážeme dostatečně efektivně realizovat komplex odvetných opatření.


Převzato z File-rf.ru

***

Vyšetřování vraždy Anny Politkovské je ukončeno

Natalija Kozlova


Duben 18, 2013


Vyšetřovací výbor dnes oznámil ukončení vyšetřování vraždy novinářky Politkovské. Bylo obviněno celkem pět osob, z nichž čtyři byli v příbuzenském vztahu. Hlavní obžalovaný Gajtukajev vraždu organizoval. V roce 2006 vytvořil zločineckou skupinu, do níž vzal tři své příbuzné a jednoho policistu. Vedl ji až do svého zatčení za organizaci atentátu na ukrajinského podnikatele Korbana. Byl odsouzen a nyní je ve výkonu trestu. Svou skupinu nadále z vězení kontroloval pomocí telefonu. Kriminální bandu v Moskvě vedl její člen Chadžikurbanov.


Vražda novinářky byla pečlivě připravena a domluvena. Policista Pavljučenkov zjistil její bydliště a na základě toho se ostatní rozmístili po trase, po které měla Anna Politkovská přijet. O jejím příjezdu se navzájem informovali telefonem a poslední z nich její příchod očekával v domovním podjezdu. Zastřelil ji ve výtahu pistolí, kterou po činu nechal na místě.


Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že mají dostatek důkazů, a proto odeslali věc Generální prokuratuře k dalším právním úkonům. Trestní stíhání Pavljučenkova bylo z případu vyčleněno a byl mu vyměřen jedenáctiletý trest odnětí svobody se zařazením do nápravného zařízení s přísným režimem.

Převzato z Rg.ru

***


Evropa začne Rusku vnucovat sňatky homosexuálů

Duben 18, 2013


Předseda výboru Státní dumy pro zahraniční záležitosti Alexej Puškov předpokládá, že Evropa začne Rusku vnucovat legalizaci sňatků osob stejného pohlaví a adopci dětí těmito páry. Podle jeho mínění to bude v Evropě přijato jakožto vymoženost demokracie.


Puškov řekl ve Státní dumě na parlamentní rozpravě věnované vztahu Ruska a EU: "S kolegy v Parlamentním shromáždění Rady Evropy jsem speciálně projednával to jak pohlížejí na sňatky osob stejného pohlaví, zda jsou již považovány za evropskou hodnotu. Odpověděli mi, že se ještě o nic významného nejedná, ale podle toho jak se situace v této věci vyvíjí se všechno může náhle změnit. V tom případě nám řeknou: Jaká je situace v této záležitosti u vás? U nás je už přijata." Podle Puškova se v Evropě tvoří nové hodnoty, které se zařazují mezi univerzální demokratické hodnoty a ty se budou vnucovat dalším státům, včetně Ruska.


Puškov upozornil, že tato věc je v Rusku velmi mírně vyjádřeno velmi nepopulární, na rozdíl od mnoha jiných evropských zemí. Poznamenal, že Rusko nevnucuje Evropě svůj názor na to, jaké má přijímat zákony, nepožaduje po Evropě, aby nepřijímala zákony o sňatcích homosexuálů, ale nepřeje si, aby na druhou stranu Evropa vnucovala jakékoliv modely jednání Rusku.


Převzato z News.mail.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments