Svět ruskýma očima 205

Západ jakožto hrozba pro Polsko

Vladislav Gulevič


Červenec 26, 2013


Viceprezident USA Biden si pochvaluje, že židovští vůdci napomohli změnit vztah Američanů ke sňatkům osob stejného pohlaví.


Pozoruhodný je dopad této skutečnosti na polskou opozici, která je v posledních desetiletích vytrvalou spojenkyní Washingtonu a veškerou jeho činnost podporuje. Podle předpokladu Varšava nijak nespěchá s komentováním zvrácené iniciativy USA v oblasti rodinných hodnot, dokonce ani tehdy, když američtí politici jako obvykle zkoušejí uplatnit tyto iniciativy po celém světě. Opoziční parlamentní strany zcela podle předpokladu mlčí. Namísto řečníků ze Sejmu a ze Senátu se ozývají lidé na polských ulicích. Poláci jsou hluboce věřící křesťané a nejsou nadšeni náporem svých amerických přátel na principy polské rodiny.


Bulletin organizace Vlastenecké hnutí Polska uvádí mnohé příklady zhoubné politiky západních zemí při prosazování homofilie. Mimo jiné se v něm píše: "Naši merdové (od francouzského slova merde) se podílejí na divokých útocích na Putina, který udržuje zákonnost a chrání ruskou společnost před zhoubným vlivem homosexuálních menšin …" (2)


Výboru ministrů rady Evropy byl předložen dokument o politice francouzské vlády na potlačení "genderových stereotypů" u dětí od šesti let. Od roku 2013 se ve francouzských školách plánuje povinný výchovný program založený na genderové ideologii, podle níž se v západních zemích vtlouká mládeži do hlavy, že sociální rozdíly mezi pohlavími jsou nepříznivým produktem vzdělání.


Podle profesora z Mickiewiczovy univerzity a kněze Bortkiewicze je cílem této politiky destrukce rodiny. Říká: "… homosexualita dnes není nezákonná. Jenže vidíme problém v její institucionalizaci, v jejím povýšení na roveň s institutem manželství…" Upozorňuje, že mnoho akci o této otázce nebo s ní souvisejících má stejné shrnutí a závěr. Je to interrupce, antikoncepce a sterilizace. (3) Profesor podotýká, že homofilie mimořádně pokročila, dostala se na univerzity, do akademické obce jako předmět studia. Tím se homosexuální tedorie staly "váženými". Pronikají do politické a právní oblasti v Evropě i Americe. Poláci se považují za příslušníky západní civilizace a tato situace je irituje.


Polsko má problém s ubýváním obyvatelstva. Mladí Poláci odcházejí do emigrace na Západ a jen málo se jich vrací. Snižuje se porodnost a zvyšuje počet rozvodů. Podle statistického úřadu již počet zemřelých převýšil počet nově narozených o 21 tisíc. (4) Propagace homofilie může způsobit nenapravitelné následky.


Polští intelektuálové hledají cestu jak z toho ven. Neexistující rodinná politika, nedostatečné finanční zajištění rodin s malými dětmi – to je jen vrcholek pyramidy, jen příznaky hlubších potíží. Poláci přijali západní liberální teorie vývoje společnosti a zčásti jim obětovali vlastní civilizační jedinečnost. Západní kultura, kterou tvoří spojená kultura Evropy a USA, je mocnější než osamocená kultura jediného národa, která pod jejím nátlakem vyklízí pozice a začala přejímat anglosaské dogma kultury.


Po krachu sovětského bloku byly položeny základy západní filozofie, spočívající v rozložení kolektivistické společnosti na jednotlivosti. Odrazilo se to v politice, ekonomice a kultuře. Tato teorie liberálního individualismu dává předpoklad loajálního postoje k homosexuálům, trans- a bisexuálům. Jedinec se tak dostává za své psychologické hranice a mění svou povahu do opačné polohy. Za běsněním homoterorismu a snahami demontovat rodinu stojí podle Edmunda Adamuse (ředitel oddělení manželství a rodinného života Westmisterské diecéze) Frankfurtská škola. (5)


Frankfurtská škola byla skupina filozofů z Ústavu sociálních výzkumů při Univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem, kteří odešli před Hitlerem do USA. Podle Adamuse podrobovali destruktivní kritice základy státnosti, neuznávali tradice a jakékoliv psychologické hranice a snažili se o jejich překonání, prosazovali pansexualistické teorie, které odmítaly rozdíly v uspokojování sexuality mezi pohlavími, odpírali lidem právo posuzovat svoje jednání, atd. Představitelé Frankfurtské školy ovlivňovali celý okruh závažných otázek ekonomiky a politiky. Okouzlili i mnoho "hledajících intelektuálů" v Polsku a Rusku.


Dnes se už polské intelektuální kruhy více obracejí ke katolickým tradicím s jejich pevnou rodinou a k sociálně náboženské hierarchii. Dávné kolébky katolictví – Španělsko, Itálie a Francie postupně pod náporem americké gay politiky své pozice opouštějí. Podobně je tomu v tradičně katolické Jižní Americe. V Uruguayi, Argentině a Mexiku je povoleno adoptovat děti homosexuálním deviantům. Mezi katolickými zeměmi Evropy je Polsko div ne jediné, které zachraňuje své rodinné dědictví. V politické sféře se Poláci se Západem sbližují snadno, ale své náboženské tradice si ještě zachovávají.


Odkazy uvedeny u originálu.


Převzato z Fondsk.ru


***


Ministerstvo zahraničí USA vyzvalo Rusko, aby chránilo práva LGBT

Červenec 27, 2013


Na tiskové konferenci ministerstva zahraničí to oznámila představitelka zahraničně politického úřadu Jennifer Psaková. Na otázku, zda vláda USA hodlá reagovat na ruský zákaz gay-propagandy mezi nezletilými prohlásila: "Vyzýváme Rusko, aby se drželo svých mezinárodních závazků ve věci svobody shromažďování, svobody sdružování a svobody slova nyní i v budoucnu".


Dále řekla: "USA přikládají velký význam ochraně práv a základních svobod všech lidí, včetně příslušníků komunity LBGT. … Otázka lidských práv vyvstává pravidelně a je jednou z prvořadých mezi USA a Ruskem i dalšími zeměmi."


Ještě předtím tento týden vyzvali američtí ochránci práv TV společnost NBC, která bude zajišťovat olympiádu v Soči pro diváky v USA, aby věnovala zvláštní pozornost "ruským zákonům proti homosexuálům".


Pozn: LGBT = lesbian, gay, bisexual, and transgendered


Převzato z News.mail.ru

***

Kurdský faktor na vahách války

Dmitrij Minin


Červenec 27, 2013


Do války proti syrské opozici vstoupili dosud neutrální syrští Kurdové. Žije jich zde na 2,5 milionu (10 až 12 % obyvatelstva), převážně při syrsko-turecké hranici. Kurdská území jsou navzájem oddělená, proto se u nich neprojevují separatistické tendence jako v sousedním Iráku a Turecku. V Sýrii jim jde hlavně o národnostní a kulturní autonomii, občanská práva a ústavní jistoty. K režimu v Damašku jsou mírně kritičtí, ale nikoliv otevřeně nepřátelští.


Vůdčí politickou silou je Strana demokratického svazu (SDS), orientovaná na tureckou Stranu práce Kurdistánu, jejíž vůdce Odžalan je ve vězení. Kurdské jednotky pešmerga nejsou nikterak moderně vyzbrojeny, ale mají vysoce bojového ducha. Počítá se, že mají asi 50 tisíc příslušníků a to je už dostatečná síla, aby mohla dění v zemi ovlivnit.


Hlavní příčinou špatných vztahů mezi Kurdy a syrskou opozicí byl nárůst vlivu radikálních islamistů v řadách opozice. Naposled se Kurdové střetli se snahami saláfistů a džihádistů přitáhnout k sobě kurdskou mládež, zabrat kurdská území a vytvořit na nich islámský emirát Severní Sýrie. To si nepřáli. Na jejich území by se přesunuly destruktivní boje mezi islamisty a vládními vojsky. SDS obvinila některé další kurdské strany regionu z vysílání jejich bojovníků do bojů s Asadovým režimem.


Islamisté byli zvyklí nad sekulární opozicí snadno vítězit. Až střety s pešmergou přinášely islamistům jednu porážku za druhou, pokud islamisté nevládli velkou početní nebo technickou převahou. V poslední době Kurdové povstalce vyhnali z mnoha měst a obcí na východní hranici s Tureckem. Bojová linie je už v délce 70 km. Nejmenší kurdské enklávy jsou dosud v obklíčení. Jejich nadějí je Damašek. V islámském emirátu by pro ně nebylo místo. Ve městě Ras al-Ain Kurdové rozprášili bojovníky a zajali polního velitele, Čečence Abú Musába. Povstalci reagovali zajetím asi 500 Kurdů (i žen, dětí a starých lidí) a začali je popravovat (svým krutým způsobem). Svého pohlavára si tak vymohli zpět, přesto drží nadále v zajetí asi 200 civilistů jako živé štíty.


V provincii Raqqa přešla na stranu pešmergy celá brigáda Kurdská fronta ze Syrské svobodné armády. Poté se proti Kurdům spojily tři útvary islamistů, ač jinde islamisté proti sobě navzájem bojují. Kurdy nakonec podrželo dělostřelectvo syrské armády.


Oddíly kurdské domobrany pešmergy se snaží dobýt město Jarúbija, nacházející se ve směru na Mosul, přes nějž vede obchodní cesta mezi Sýrií a Irákem. Dobytím měst na turecko-syrské hranici odřízli islamisty od zásobování z Turecka a naopak v Turecku byla zablokována doprava nákladů pro turecké Kurdy. Kurdské enklávy jsou ještě většinou obklíčeny. Kolem Jarúbije musí pomoci vládní vojska. Islamisté se snaží o protiútoky. Dvě islamistické skupiny vyhlásily operaci Sopka na východě. Hodlají dobýt město al-Hasakah, které leží v týlu stěžejních sil pešmergy, postupujicích k Jarúbiji. Bojovníků je přibližně 2500, z Turecka dalších asi 3000.


Turecko se obává, že kurdská autonomie v Sýrii se odrazí v požadavcích Kurdů i v Turecku. Turecká armáda ostřeluje z Turecka přes hranice děly a minomety kurdské pozice a nad bojiště vysílá své bezpilotníky. Bojovníky všemožně podporuje. Armádní divize podél hranic jsou v plné pohotovosti.


Mnozí experti v Turecku poukazují na to, že spojení Turecka s al-Kájdou proti kurdské SDS není normální. Existuje snaha dostat SDS do aliance proti Asadovi. Turecko a syrskou opozici zneklidňuje ujednání kurdských stran a Bašara Asada na utvoření kurdské autonomní oblasti na severu Sýrie. Turci si orientaci Kurdů na Asada způsobili sami podporou syrské opozice.


Kurdové celá léta vinili Damašek z diskriminace a potlačování jejich národního hnutí. Asad s nimi po začátku války začal jednat vstřícně. Vláda odvelela vojska z většiny míst na severovýchodě obydlených Kurdy a fakticky jim ponechala autonomii. Jen v al-Hasakaku a al-Qamishli (dvě největší města regionu) zůstaly posádky, ty v podstatě podporují kurdské hnutí a pomáhají formovat oddíly pešmergy. Nyní se případného vítězství opozice Kurdové bojí. Chápou i to, že nemohou dlouho vyčkávat v závětří na porážku povstalců, mohli by totiž přijít o plody vítězství vládních sil.


Aktivitě syrských Kurdů napomohla i červnová návštěva delegace z Damašku v Qamishli vedená Kurdem majícím těsné napojení na prezidenta. Obsah rozhovorů nebyl zveřejněn, ale následující události ukázaly, že bylo dosaženo dohody.


Damašku i Qamishli bude ještě dost dlouho trvat, než zapomenou staré křivdy a než bude dán základ pro obnovení pevného svazku v nové Sýrii. Ale už nyní je zřejmé, že bojová součinnost vládních vojsk a oddílů syrských Kurdů může být překážkou vyvolání totálního chaosu v zemi.


Pozn.: Pešmerga znamená jdoucí na smrt. Jsou tak nazvány polovojenské kurdské oddíly.


Převzato z Fondsk.ru


***


Lukašenko promluvil o špionážním spiknutí s účastí církve

Červenec 26, 2013


V Bělorusku byl zadržen pracovník místních tajných služeb, který pracoval pro zahraničí. Lukašenko o případu informoval, ale neřekl nic bližšího, než že byl napojen na cizí rozvědku prostřednictvím katolické církve. Zadržený kromě předávání informací ještě navíc mnoha lidem v zahraničí uškodil. Šlo ve skutečnosti o zradu. Jedna z posledních zpráv o polapení špiona v Bělorusku byla koncem letošního května. Jakýsi muž z Minsku shromažďoval informace pro cizí rozvědku. Prozradil to šéf místní KGB, ale podrobnosti neuvedl.


Lukašenko spolu s uvedenou informací okomentoval i záležitost Edwarda Snowdena: "Na místě Rusů bych se obzvláště v této věci nijak nenamáhal, ale poskytl bych mu politický asyl." Dodal, že Amerika přijala stovky ruských zrádců.


Převzato z Lenta.ru

 

***

 

 

Čtyři Boreje a Jaseň

Obnovení válečného loďstva Ruska je prvořadý státní zbrojní program

Alexandr Jemeljaněnkov

 

Červenec 29, 2013

 

V ruských docích jsou umístěny nové lodě. V Kaliningradě, Petrohradě a na Dálném východě hladinové, v loděnicích Sevmaši atomový podvodní křižník. Bude to třetí linie víceúčelových atomových ponorek typu Jaseň, určených jako náhrada starších ponorek z doby SSSR.

 

Ponorky se stavějí v seriích, aby se optimalizovaly náklady a ušetřil čas. Loďstvo potřebuje série namísto unikátů také kvůli snadné výuce obsluhy a kvůli možnosti zaměňovat posádky. K roku 2020 se plánuje obnovit skupinu atomového loďstva, včetně víceúčelových ponorek typu Jaseň, vybavených křídlatými raketami. Strategické lodě Borej budou vyzbrojeny odzkoušenými strategickými raketami. Pro rozsáhlé budování nového loďstva je pro zaměstnance připraveno rozsáhlé občanské a bytové vybavení.

 

Atomové ponorky Jaseň patří ke čtvrté generaci tohoto typu, mají originální vnější i vnitřní architekturu. Na nich se poprvé v Rusku umístila torpédovací zařízení nikoliv na čelo lodi, ale za oddělenou částí centrální pozice. V čelním prostoru je anténa nového hydroakustického komplexu, takže se přední část stává "akusticky čistá" a možnosti uvedeného komplexu se podstatně zvýšily. Jaseň je schopna "slyšet" nepřátelské lodě dřív než jimi bude sama zjištěna.

 

Ponorka má osm vertikálních výpustí raket, nese nadzvukové křídlaté rakety a univerzální hlubinná samonaváděcí torpéda. Maximální hloubka ponoření je 600 metrů, rychlost do 30 uzlů. Hlavní loď serie K-560 Severodvinsk je na moři od června 2010.

 

Podrobnější údaje lze najít v originálu.

 

Převzato z Rg.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments