Svět ruskýma očima 217

Nezaměstnanost mládeže v Evropské unii jako symptom krachu myšlenky evropské integrace

Vladimir Něstěrov

 

Říjen 22, 2013

 

Podle humanitární organizace Oxfam bude při stávající politice tvrdého hospodaření zemí EU v roce 2025 téměř každý  její třetí obyvatel žít v bídě.

 

Ztracená generace

V Řecku a Španělsku je prakticky polovina mladých do 25 let bez práce. V Řecku je to 59 %, ve Španělsku 56 %, v Itálii a Portugalsku 36,6 %, v Estonsku 29,5 %, v Lotyšsku 28,4 % a v Litvě 26,4 %, v Německu naproti tomu jen 8 %. V celé EU je nazaměstnanost mládeže 23 %, což představuje 8 milionů lidí. Celková nezaměstnanost je 11 %, v eurozóně pak 12,1 %. Eurokomise uvádí, že nezaměstnanost mládeže stojí EU každým rokem 150 miliard EUR, tedy 1,2 % jejího HDP. Přitom mladí jsou kvalifikovaní, ale není dostatek míst. Ani dobrá kvalifikace nezaručuje zaměstnání. Schéma života průměrného Evropana je jednoduché – dobré vzdělání, úspěšná kariéra, rodina. Jenže proč tratit síly na vzdělání, když není kde ho použít? Proč zakládat rodinu, když je nejistá její obživa? Proč se o něco snažit, když úspěch je málo pravděpodobný a údělem je sociální izolovanost a chudoba? Dřívější hodnoty jsou devalvovány a co je nahradí? Co předá "ztracená generace" svým potomkům je nejisté.

 

Vznik "ztracené generace" v EU, která nevidí perspektivu, znamená krach ideje evropské integrace…

 

Na počátku finanční krize se v EU zachraňovaly banky. Kdyby se ponechaly svému osudu, táhly by ke dnu reálnou ekonomiku. Poté se zachraňovaly rozpočty a euro. Merkelová tvrdí, že krach eura by znamenal krach Evropy. Teprve nyní začínají chápat, že pro Evropu je nejstrašnější krach lidského kapitálu.

 

Předseda Evropského parlamentu Schulz bere v úvahu, že v některých evropských zemích je tak velká nezaměstnanost, že hrozí zničením sociální struktury společnosti. Upozorňuje, že nezaměstnanost mladých jako následek krize není jejich vina a musí se řešit okamžitě.

 

Přízrak "evropského jara"

Vysoká nezaměstnanost mládeže vždycky vede k nepokojům. Nyní je jen otázkou, ve které zemi bude "evropské jaro" zahájeno.

 

Washingtonské Centrum hospodářských a politických výzkumů (CEPR) poukazuje na spojitost mezi rebeliemi, stávkami a jinými nepokoji a zavedením bezohledného šetření, praktikovaným v posledních letech v EU. Nepokoje v Argentině v roce 2001 a v posledních letech v Řecku byly vyvolány sražením rozpočtových výdajů.

 

Odborníci měli v úmyslu poukázat na vazbu mezi protesty a ekonomickými opatřeními. K tomu účelu jim posloužil vývoj v Evropě od roku 1919 do roku 2008, kdy prošla složitou cestou od sociální nestability, přes únosný politický klid a skutečný růst životní úrovně až po předkrizové období.

 

Nestabilitu hodnotili pomocí indexu CHAOS (souhrn demonstrací, stávek a dalších  nepokojů v zemi za rok). Ukázala se odpovídající vazba mezi snížením státních výdajů a politickou nestabilitou. Když výdaje rostou, dochází v průměru v zemi k 1,4 událostem. Čím je větší úspornost, tím je více nepokojů. Sníží-li se výdaje o 5 % HDP a více, potom nastanou za rok 3 velké události, případně i více. Množství demonstrací prudce stoupá, jestliže úspornost překračuje 3 % HDP.

 

Dnes úsporné programy vedoucí k nárůstu nezaměstnanosti nutí mládež znova vyjít do ulic a někde, tak jako v Řecku, zapalovat banky a obchody a házet bomby. CEPR doporučuje Evropě vzít v úvahu vazby mezi programy spoření a anarchií.

 

Polovičaté rozhodnutí

Na přelomu června a července projednával nezaměstnanost mladých summit EU. Podle předpokladu bylo ale jejich rozhodnutí polovičaté. Na tento účel bylo vyčleněno směšných 8 miliard EUR. Přitom již bylo pro pomoc jednotlivým zemím spotřebováno více než 400 miliard EUR, ale celková potřebná suma je 500 miliard. Navíc před rokem přijala EU plán na hospodářskou obnovu. Celkový objem investic se plánoval na 120 miliard EUR, ale od té doby se máloco změnilo. Co potom zmůže takových 8 miliard?

 

Důraz se klade na zlepšení kvality profesního vzdělávání. V Itálii, Španělsku a Portugalsku se má zavést německý tzv. duální systém. Polovina výuky ve školních lavicích a polovina ve výrobě.

 

Počítá se i s větší  mobilitou mladé pracovní síly, kdy stovky tisíc mladých z uvedených zemí přijede pracovat do SRN. Ovšem nelze počítat s dobrým přijetím. Podle zkušenosti těch, kteří už do Německa přišli, je mnohým z nich těžko. Místní lidé jsou vůči nim skeptičtí, nevěří v jejich dobrou přípravu, přístup k práci a návyky. Na trhu práce ve vyspělých zemích, jako je Německo, se uplatní jen vysoce kvalifikovaní lidé.

 

Odborníci se domnívají, že přijatý program boje s nezaměstnaností mládeže problém jen změkčí, ale situaci nedokáže zásadně změnit. Také jsou v každé zemi jiné příčiny nezaměstnanosti. Řešit je je třeba individuálně. Brusel však má jednu metodu a ještě s minimem prostředků. Berlín jich více nepovolí. Eurozóna i EU na něm silně závisí. Němci vyžadují tvrdou finanční kázeň, rozpočtové šetření, reformy na trhu práce atd.

 

Z těchto důvodů je vyhlídka na příchod "evropského jara" reálná.

 

Převzato z Fondsk.ru

 

 

***

 

 

Expert Vjačeslav Tělegin: Je třeba nastartovat motor rychlého rozvoje zemědělství

Říjen 17, 2013

 

Ruská banka poprvé dala do souvislosti zvýšení HDP s "významným přínosem zemědělství". Jedná se o předpoklad růstu HDP ve čtvrtém kvartálu letošního roku.

 

Takto situaci komentuje předseda  Asociace farem a zemědělských družstev Ruska (AKKOR) Tělegin.

 

Až dosud měl rozvoj zemědělsko-průmyslového komplexu (ZPK) záporné znaménko. Někteří pracovníci jej pokládali za brzdu sociálně-ekonomického rozvoje. Nyní Centrální banka předpovídá, že zemědělství ve čtvrtém kvartálu roku 2013 může být div ne jedním z hnacích motorů.

 

Pokud by se urychleně rozvíjelo, znamenalo by to především velkou spotřebu pohonných hmot, to by vyvolalo nutnost rozšíření závodů na zpracování ropy. Na to by navázala spotřeba elektřiny, výstavba zemědělské infrastruktury, potřeba výroby strojů a chemických hnojiv. Byl by to impuls pro rozvoj strojírenství a automobilové výroby.

 

Ve státním programu pro léta 2008 až 2012 se už projevil nový přístup státu k zemědělství jakožto perspektivnímu a přednostnímu úseku hospodářství a k venkovu jakožto důležitému prostředí pro životní styl části národa. I tak některé problémy zůstaly.

 

Zemědělství je pustošeno velkou inflací. Současná úroveň jeho podpory je schopna pouze vyrovnat nerovnováhu cen a to ještě ne v plné míře. Velkou část zemědělské produkce vytváří malé podnikání, to však dostává méně než 10 % státní pomoci poskytnuté tomuto sektoru. Pomoc dostávají přednostně agroholdingy. Malé a střední podnikání ale musí být motorem hospodářského rozvoje a zajistit v ekonomice očekávanou konkurenceschopnost a nová pracovní místa. Toto řešení je třeba uvést do praxe.

 

Prezident Putin dal úkol zajistit potravinovou soběstačnost a zvýšit životní úroveň venkova. Zatím v programu ZPK existují nedostatky: dosažení konkurenceschopnosti zaostává a hospodářství stagnuje.

 

Převzato File-rf.ru

 

 

***

 

 

Lukašenko prozradil, proč neuznal nezávislost Jižní Osetie a Abcházie

Říjen 11, 2013

 

Na tiskové konferenci v Minsku uspořádané pro regionální media Ruska Lukašenko uvedl, že nepodepsal výnos o uznání nezávislosti Jižní Osetie a Abcházie proto, že na něj západní politici činili nátlak a tehdejší ruský prezident Medveděv nechtěl kompenzovat nutné ztráty. Lukašenko řekl: "Přijeli k nám Zápaďáci a všichni začali naléhat. Řekli: druhý den po vašem uznání Osetie a Abcházie, za prvé okamžitě přijdete o směnitelnost měny. Za druhé – vyřaďte dolar. Nebude s vámi jednat žádná banka. Za druhé, za třetí, za páté … Odjedu a setkávám se s Medveděvem. "Dmitriji Anatoljeviči, jste připraveni tyto následky s Běloruskem vypít spolu s námi do dna, to jest nastavit rameno?"  "Víte Alexandře Grigorjeviči, podívejte, no rozumíte, podívejte, potom uvidíme, no to nejsou moje problémy…"  "Řekl jsem ne."

 

Bělorusko úspěšně spolupracuje s Jižní Osetií i s Abcházií v ekonomice i v zemědělství jakožto s plnoprávnými státy.

 

Oficiální uznání jejich nezávislosti nazval běloruský vůdce "politickým rachotem", který stejně nemá žádný přínos ani pro Bělorusko ani pro Rusko.

 

Převzato z Rusnovosti.ru

 

 

***

 

 

V Africe se schyluje k velké válce

Ljubov Ljulko

 

Říjen 24, 2013

 

Zdá se, že Mosambik je na pokraji občanské války. Všechno začalo po tom, kdy tam byla nalezena velká ložiska plynu. Střety mezi bojovníky a vládními silami už probíhají.

 

Ke střetům mezi nimi došlo počátkem týdne v provincii Sofala 700 km od Maputa. Příčinou bylo obsazení štábu předsedy strany RENAMO Alfonsa Dlakami armádou. Dlakami musel uprchnout do hor. Podle vlády bylo obsazení odpovědí na útok na armádní hlídku. Nato bojovníci zaútočili na policejní stanici v Maringu. Zde byly oběti v řadách civilistů.

 

Tiskový mluvčí opozice oznámil, že partyzáni fungují porůznu a budou útočit bez rozkazu. V oblasti konfliktu jsou zavřené školy a obyvatelstvo žije ve strachu.

 

Když v Mosambiku v roce 1975 skončila poslední koloniální  mocnost Portugalsko, začala tam občanská válka. Země přešla do zájmové sféry SSSR, který tam podporoval národně osvobozenecké hnutí. Z něho se vytvořila Fronta osvobození Mosambiku FRELIMO. To celých 16 let bojovalo s Mosambickým národním hnutím RENAMO. V roce 1992 obě síly podepsaly příměří. RENAMO se stalo politickou stranou, je v parlamentu a stále si drží své politické křídlo. Nyní už strana ztratila vliv. Její vůdce Dlakami kdysi spolupracoval s rasistickým jihoafrickým režimem a nyní situaci v zemi vyostřuje.

 

Letos v dubnu provedli bojovníci několik útoků na policejní stanice a železnice. RENAMO navrhla zrevidovat rozdělení některých ministerských postů a zařadit svého člověka do vedení národní volební komise. Není to náhoda. Boj o vládu zesílil měsíc před komunálními a rok před parlamentními volbami.

 

Mosambik je chudá země, až 54 % obyvatel žije za 1 USD na den, s délkou života 50 let, a osmdesátiprocentní negramotností práceschopného obyvatelstva. Ovšem v poslední době zaznamenává významné úspěchy v ekonomice. V roce 2011 byla na severu země objevena ložiska plynu, která slibují zařadit Mosambik mezi 10 jeho největších producentů. Italská ENI tvrdí, že každoroční zisk dosáhne více než 10 miliard USD. Rozpracovávají se i ložiska uhlí. V těžbě bude země patřit mezi desítku světových. Krom toho  má Mosambik ropu, bauxit, železné rudy a zlato.

 

Konzultanti Business Monitor International (BMI) oznámili, že země bude mít největší růst v roce 2020 (15 %), do té doby se předpokládá průměrný nárůst o 7 až 9 %. Tytéž údaje předkládá MMF a sděluje: "Je dostatečně nadějný předpoklad růstu, zakládá se na investicích do infrastruktury, energetiky, do hospodaření s přírodními zdroji a rovněž na rozšíření počtu těch projektů, které právě vstupují do hry. "

 

V čele využívání přírodních zdrojů jsou 2 giganti – brazilský Vale a angloaustralský Rio Tinto. Hlavními dodavateli přímých investic jsou Sjednocené arabské emiráty, Portugalsko, JAR, Mauricius, Čína, Velká Británie a Brazílie.

 

Dalo by se předpokládat, že kvůli přerozdělování národního bohatství dojde k občanské válce. Analytik IHS Global Insight Basseling to nepředpokládá, podle něho není RENAMO vážnou hrozbou pro vládní síly. Nemá mladé bojovníky, tvoři ji jen asi 300 neodzbrojených povstalců z řad veteránů. Zemi je však možno rozdělit na bohatou severní a chudou jižní část. V té se nachází hlavní město Maputo. To může být vyhlídkou pro opozici.

 

Ruští znalci Šubin a Margelov se shodují v náhledu, že v Mosambiku dojde těžko k občanské válce a že se nestabilita těžko rozšíří na celý jih Afriky. Brzdou bude JAR, která má k této zemi paternalistický poměr. Změnu režimu s použitím jakéhokoliv prostředku nepochybně nedopustí. Navíc je vládnoucí strana v Mosambiku dosti silná, aby společným úsilím s JAR vrátila zemi stabilitu.

 

Převzato z Pravda.ru

 

 

***

 

 

Zednářské čipy

Leonid Savin

 

Říjen 27, 2013

 

V říjnu t.r. informoval americký Fox News, že v USA, kde se ročně ztrácí tisíce dětí, jakási veřejná organizace už mnoho let úspěšně provádí identifikace a vyhledávání ztracených dětí. V Americe došlo ke krizi a novinka byla předložena tak, že jde o žádost rodičů o včasné zajištění bezpečnosti dětí z důvodu možného nástupu těžkých časů.

 

Ukazuje se, že za tím stojí svobodní zednáři. Program má název MYCHIP, což znamená Zednářský program identifikace dětí a mládeže – Masonic Youth Child Identification Program.

 

Jak uvedeno na oficiálních stránkách programu, byl spuštěn v roce 1988 a už v první etapě zahrnoval 300 tisíc dětí. Údajně zamýšlí pomáhat justičním orgánům při hledání a identifikaci ztracených dětí. Program vytvořila Velká zednářská lóže ve státě Massachusetts a realizuje jej spolu s Národním centrem pro pohřešované děti a se Stomatologickou asociací.

 

V jednotlivých státech dohlíží na program velmistr místní lóže, který také zaučuje dobrovolné pracovníky. Samotné dítě musí odpovědět na položené otázky, vzorek jeho hlasu bude zaznamenán a postoupen do databáze. Krom toho jsou potřeba digitální fotografie dítěte z několika pohledů, otisky palců a zubů. Nově se odebírají vzorky DNA.

 

Stejný zednářský program existuje i ve verzi mezinárodní. Znamená to, že američtí svobodní zednáři rozšířili sběr dat o dětech a mládeži dalších zemí. Není známo jestli je zajímají i obyvatelé Asie a Afriky, ale není pochyb o tom, že se uchytili v Evropě a RF. Už jen proto, že v USA jsou bohaté zkušenosti s osvojováním ruských dětí, které dalo, jak ukazují poslední roky, žalostné výsledky.

 

Američané nepřijali iniciativu s velkým nadšením. Možná právě proto, že se netěší širokému ohlasu, chtějí zednáři chodit ode dveří ke dveřím a vtahovat do programu lidi v osobních rozhovorech, bez velké reklamy a publicity. Vždyť v USA je mnoho odpůrců MYCHIPu. Mnozí američtí konzervativci překřtili iniciativu zednářů na "pečeť satana" a označili ji za přípravu k vytvoření univerzálního čipového implantátu. Ten by dovolil kontrolovat lidi na kterémkoliv místě. Zednáři sbírají data ve spolupráci s různými vládními agenturami. Zpravodajské služby USA mohou shromažďovat osobní data Američanů pouze tajně, aniž by občany informovaly, zednáři to dělají bez utajování.

 

Ve skutečnosti je zajímavé, že přes veškerou rovnost pohlaví, v USA tolik protlačovanou, mohou do americké zednářské lóže vstupovat je muži. Je to přinejmenším divné. Ve Spojených státech se už proslýchá, že Zednářský program identifikace dětí a mládeže má dalekosáhlé skryté cíle a péčí o děti se jen zaštiťuje.

 

Převzato z Fondsk.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments