Svět ruskýma očima 50
Japonsko se s havarií JE nevypořádá samo

Březen 28, 2011

Na jaderné elektrárně Fukušima-1 je zvýšený radiační příkon ve vodě, která se hromadí v jámách kolem energetického bloku. Úroveň radiace je na více než 1000 mSv/h. To pro pracovníky JE představuje čtyři roční dávky. Na uvedeném místě se ozářili již 3 pracovníci, kteří tam chtěli zavést elektrické napájení a stáli ve vodě.

Podle příslušného japonského úředníka indikuje radioaktivní voda částečné roztavení palivových článků na druhém bloku. Únik radioaktivní vody svědčí o porušení reaktorové nádoby. Přestože provozovatel elektrárny tvrdí, že únik radioaktivity do moře je vyloučený, byla v šedesátimetrové vzdálenosti od pobřeží zjištěna ve vodě radioaktivita. Několik set metrů od pobřeží byl zjištěn 1850krát zvýšená hladina radioaktivního jódu. Nebezpečí pro mořský život údajně nehrozí. Ve vzdálenosti 30 metrů od pátého a šestého reaktoru byla v mořské vodě rovněž zjištěna 1150 krát zvýšená radioaktivita.

Ti, kteří likvidují následky havárie, dostávají maximální roční dávku za 15 minut

Pracovníci elektrárny se snaží najít prostory, do kterých by bylo možno přečerpat kontaminovanou vodu. Obsah radioaktivních látek ve vodě kolem turbín druhého bloku byl 19 megaBq/cm3, což je stotisíckrát více, než je norma v takových prostorách. Vysokému ozáření bylo vystaveno 17 pracovníků. Radioaktivita v ovzduší kolem druhého bloku je tak vysoká, že pracovník v ní dostane roční dávku za 15 minut.

Ve dvacetikilometrové zóně kolem JE nejsou v provozu silnice

Po poplašné zprávě o extremním zvýšení radioaktivity ve vodě na druhém reaktoru a následné opravě této hodnoty na mnohem nižší, požádala japonská vláda TEPCO, aby přestala šířit paniku mezi obyvatelstvem. TEPCO nápravu přislíbila. Francouzský ministr průmyslu oznámil, že TEPCO požádala o pomoc francouzskou korporaci AREVA a EdF, nic bližšího však neuvedl. Obě francouzské korporace vypravily z vlastní iniciativy do Japonska 130 tun nákladu, především robotů určených pro havarijní situace.

28. března došlo na severu Japonska k novému zemětřesení stupně 6,5 s epicentrem u východního pobřeží ostrova Honšú, 161 km od města Fukušima. Oběti a škody zatím nebyly uvedeny. Původní oznámení o tsunami bylo odvoláno.

Naděje na "možná" se nevyplnila

Společnosti byla známa zranitelnost JE Fukušima-1 od tsunami již před dvěma lety. Odborník na zemětřesení Okamura ve své studii poukázal na to, že na území 240 km od Tokya, v němž se nachází Fukušima-1, udeřilo před sto lety silné tsunami. Tvrdil také, že při nedostatečných bezpečnostních opatřeních bude opakování takové události mít krajně vážné následky. Vedení společnosti nereagovalo a spolehlo se na „možná“. Provozovatele JE již obvinili ze zamlčování informací – jak o tom co probíhalo na havarované JE, tak i o okolnostech, které havarii předcházely.

Mezi prvními osobnostmi Japonska, kladoucími nároky na společnost, byl generální tajemník kabinetu ministrů Edamo. Žádal, aby provozovatel byl k Japoncům otevřený a aby vládě poskytoval úplné informace.

Počet obětí v Japonsku neustále roste

Počet obětí a nezvěstných se blíží ke třiceti tisícům. Z toho je téměř 11 tisíc potvrzených obětí. Necelých tři tisíce je raněných.

Havárie na JE zasadila ránu ekonomice

Lodě některých největších přepravních společností světa kvůli radiačnímu riziku nechtějí využívat přístavy Tokio a Jokohama. Jelikož na tyto dva přístavy připadá 40 % překládek zboží v Japonsku, může to pro mezinárodní lodní dopravu mít neblahé důsledky. Do tokijského zálivu se úplně zastavily plavby německých Hapag Lloyd a Claus-Peter Offen a hongkongské OOCL. Přístavy na jihu Japonska, Kobe a Ósaka, mají provoz normální.

V minulém týdnu byly nalezeny stopy radioaktivity na lodi Mitsui O. S. K. Lines, která z Japonska připlula do Číny a která proplula ne blíže než 80 mil od havarované JE.

Toyota obnovila provoz pouze ve dvou svých japonských provozech. Jinde nebylo možno. Stále trvají potíže s dodávkami elektřiny i dodávkami dílů.

Hospodářské oživení japonské ekonomiky povede k růstu poptávky

Ruské společnosti zřejmě zvýší vývoz surovin do Japonska o 5 až 7%. Podle ruského odborníka bude dopad zemětřesení, tsunami a havárie JE na japonskou ekonomiku jednodušejí hodnotitelný než dopad na ekonomiku světovou. Tři nejvíce zasažené provincie Japonska budou vyžadovat mezi 185 až více než 300 miliardami dolarů. Přitom se za normálního stavu podílely na japonském HDP 180 až 220 miliardami dolarů. Japonská ekonomika je orientovaná na export, poptávka po surovinách bude proto zvýšená, především po surovinách energetických.

Pojišťovací společnosti předpokládají růst nákladů o 20 %, ale analytici se domnívají, že nárůst bude alespoň 50 %, takže škody způsobené zemětřesením a tsunami rozvrátí hospodaření místních pojišťoven.

Japonští poslanci jsou připraveni k obětem

Vedení vládnoucí Demokratické strany Japonska (DPJ) schválilo návrh zákona na dočasné šestiměsíční snížení platů poslanců o 30%, aby bylo možno věnovat tyto uspořené peníze na obnovu postižených oblastí. Každý z poslanců tak věnuje 37 tisíc dolarů. Jedná se o celkovou částku 24 miliony dolarů. Nyní bude návrh předložen opozičním stranám.

Dorazil radioaktivní mrak z Fukušimy?

Radiační situace na Dalekém Východě se monitoruje. Dosud zůstává normální v mezích 12 až 16 mikroR/h, což odpovídá přírodnímu pozadí. Zatím směřuje radioaktivita od havarovaných zařízení k východu. V neděli oznámilo ministerstvo zdravotnictví státu Massachusetts, že byl v jejich dešťové vodě zjištěn 131J. Monitorovací stanice v Las Vegas zaznamenaly malé množství 131J a 133Xe.

Převzato z news.mail.ru

 

***

V Sunženském lese našli Ryšavého Supjana

Březen 29, 2011

V Ingušsku byl pravděpodobně zlikvidován Doku Umarov a lidé z jeho nejbližšího okolí. V průběhu poslední operace v Ingušsku, provedené ze vzduchu a pozemní akcí, je možné, že byl zlikvidován tento šéf Emirátu Kavkaz s několika svými lidmi – přibližně se mohlo jednat o 16 osob. Mezi nimi byli i účastníci teroristického útoku na letiště Domodědovo. Jeden ze zabitých byl předběžně identifikován jako brigádní generál Supjan Abdullajev (Ryšavý Supjan), ideolog wahábbismu na Severním Kavkaze. Byl to absolvent univerzity, který se věnoval nejprve sportu a výuce sportu. Později vyučoval islám v medrese. V devadesátých letech se zapojil do odboje v Čečensku. Po ukončení války a během druhé války dostával ministerské funkce. Po likvidaci Maschadova zakotvil jako jeden z velitelů Emirátu Kavkaz. Byl polním velitelem a jedním z nejbližších spolupracovníků Doku Umarova.

Zdroje FSB nevylučují, že spolu s Ryšavým Supjanem byl zabit i sám Doku Umarov a jeho pravá ruka Aslan Bjutukajev, známý jako emír Chamzat. Ten v Emirátu Kavkaz odpovídal za přípravu sebevražedných atentátníků a za teroristické činy. Především on zorganizoval teroristickou akci v Domodědovu, kde zahynulo 37 osob. Možné je, že byli zlikvidování všichni aktéři útoku na toto letiště.

Převzato z Kommersant.ru

 

***

Facebook odstranil stránku skupiny, která vyzývala k palestinské intifádě

Březen 30, 2011

Administrace Facebooku odstranila stránku skupiny, jejíž autoři vyzývali k palestinskému povstání proti Izraeli. Skupina se nazývá "Třetí palestinská intifáda". Za tři týdny své existence získala 350 tisíc členů. V minulém týdnu se na zakladatele Facebooku obrátilo izraelské ministerstvo informatiky s požadavkem o zablokování stránky. Představitel sociální sítě sdělil, že nikoliv dopis ministra, ale výzvy k násilí, které stránka obsahovala, vedly k jejímu odstranění.

Převzato z Fondsk.ru

 

***

 

Makedonie: klid v kruhu rozporů

Inna Novikova, Vadim Truchačev

Březen 30, 2011

U soudu OSN v Haagu začal soudní proces Makedonie se sousedním Řeckem kvůli názvu. Makedonci od Řeků žádají uznat název své země Republika Makedonie. Řeci se obávají budoucích nároků na jejich řeckou Makedonii a trvají na názvu Bývalá jugoslávská republika Makedonie.

Makedonie není klidná oblast, stejně tak jako není klidné žádné území na Balkáně. Před deseti lety se v ní vzbouřii, podobně jako v Kosovu, místní Albánci. V Makedonie je nyní soustředěno velké množství protikladů.

O situaci v Makedonii pro Pravdu pohovořil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Makedonie v Rusku Ilija Isajlovski. Jeho hodnocení je ve všech případech pro Makedonii pozitivní. Oddělení republik od bývalého společného státu podle něho proběhlo všude krvavě, kromě Makedonie. Bylo to zásluhou konstruktivní politiky, která dovolila vyhnout se násilí a neúčastnit se té nešťastné války, která trvala několik let. V současnosti má celý svět, včetně Ruska zájem na obchodu s Makedonií. Pracuje v ní aktivně Gazprom, Lukoil a další ruské společnosti. Makedonie bude mít i v budoucnu snahu zajistit stabilitu občanům i zahraničním investorům. Sdělil diplomat.

Na otázku o vztahu Makedonie ke státům, které mají také území Makedonie (Řecko, Bulharsko) diplomat odpověděl, že pro jeho zemi je důležité uznání názvu Republika Makedonie Ruskem, USA a Čínou. Stalo se tak v roce 1994 a opakovaně v roce 2005. Připomenul, že se jeho země snaží o dobré vztahy se všemi sousedy, i s Řeckem, Albánií, Bulharskem a Srbskem. Všechny spory se snaží řešit dialogem. Spor s Řeckem se nyní posuzuje v OSN. Přitom Řecko patří mezi 10 nejvýznamnějších makedonských partnerů.

Na otázku vstupu do EU a NATO dal velvyslanec kladnou odpověď. Vstup do obou organizací je prioritou Makedonie. Bez potíží se očekává vstup do EU, jak napovídají dvě pozitivní zprávy EU. Vstup do NATO je brzděn jen sporem s Řeckem, které jej před dvěma lety zablokovalo. Ostatní náležitosti byly všechny splněny, všechny zákony přizpůsobeny.

Od členství v NATO Makedonie očekává garanci své bezpečnosti a zároveň chce svůj příspěvek k bezpečnosti také sama přinést. Nyní sice nepociťuje nějaké nebezpečí, ale přesto musí být připravena vložit svůj podíl do globální bezpečnosti.

Má zájem o napojení na plynovod Južnyj potok (South Stream). Makedonský prezident to řekl při své návštěvě Moskvy  Nyní čekají jen na kladnou odpověď Ruska.

Makedonsko-albánské vztahy hodnotí diplomat velmi diplomaticky a prakticky se z nich nedá nic vyčíst. Obvyklé fráze o právech menšin a dobrém hodnocení jinými zeměmi za pozitivní přístup Makedonie k menšinám. Kosovského scénáře se nebojí. Kosovo uznali a mají jej za jednoho ze svých největších partnerů. A opět fráze o normálních vztazích a příspěvku Albánců ke kultuře, politice a ekonomice Makedonie.

Se Srbskem a Bulharskem mají velkolepé vztahy, přestože v minulosti byli součástí jednoho či druhého státu. Mají s nimi politický dialog, ekonomická spojení a zónu volného obchodu. Rovněž bezvízový styk. Obyvatelé mezi sebou mají vztahy přímo idylické, jak lze chápat z vyjádření velvyslance.

Na dřívější svazek republik SFRJ se diplomat dívá podle svých slov pozitivně. Jugoslávské republiky ve svazku SFRJ považuje za samostatnější, než byly bývalé republiky SSSR. Jugoslávské republiky měly své ústavy, parlament a další atributy samostatnosti. Byla to určitá epocha přípravy na úplné osamostatnění.

Převzato z Pravda.ru

 

***

 

Americké společnosti vyplatí v dividendách téměř bilion dolarů

Březen 30, 2011

Největší americké společnosti, které náležejí do indexu Standard & Poor 500, mohou letos vyplatit rekordní obnos dividend 940 miliard $. Informuje o tom Bloomberg. Podle odhadu informační agentury, která využila údaje společnosti  Birinyi Associates Inc., převýší současný objem dividend o 38 % ten z loňska. Pokrizové zisky společností se zvýšily na maximum od roku 1998.

Během posledních dvou let se zvýšil index Standard & Poor 500 o více než polovinu. V první polovině roku 2009 byl 800 bodů, dnes je více než 1300 bodů.

Dalším ukazatelem zotavování obchodu je objem akvizic na trhu. V prvním čtvrtletí 2011 se zvýšil o 35 % ve srovnání s prvním čtvrtletím 2010 a překročil 260 miliard $. Přitom, jak poznamenává Bloomberg, převyšují v průměru náklady akvizic tržní průměr o 23%.

Společnosti z indexu Standard & Poor 500 schválily za poslední 3 měsíce zpětný odkup vlastních akcií o celkové částce 149,8 miliard $. Pro srovnání: za celý rok 2009 vykoupily korporace své cenné papíry za 125 milionů $, za první kvartál 2010 za 108,3 miliardy $.

18. března vešlo ve známost, že korporace Cisco Systems vyplatila dividendy ve své historii poprvé. Čtvrtletní platby činí více než 330 milionů $. Před tím bylo uvedeno, že nejméně 95 společností USA zvýšilo na začátku letošního roku dividendy svým akcionářům a zdůvodnilo to obchodním růstem. Další americké společnosti určí svou dividendovou politiku v průběhu příštích dvou měsíců.

Převzato z Lenta.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments